THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
30/5416
5416 Kết quả
Carrera Chronograp Gold Jack Heuer's Birthday Automatic Chronograph Watch 42mm
MÃ SP: 331194
*Đọc mã này cho NV tư vấn
TAG Heuer
Carrera Chronograp Gold Jack Heuer's Birthday Automatic Chronograph Watch 42mm
 • Mã Sản Phẩm: CBN2041.FC8306
 • Bộ Sưu Tập: Carrera
 • Đường Kính Vỏ: 42 mm
 • Bộ Máy: Automatic Chronograph
 • Độ Chịu Nước: 100 meters, 10 ATM, 330 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Carrera 160 Years Anniversary Automatic Chronograph Watch 39mm
MÃ SP: 331181
*Đọc mã này cho NV tư vấn
TAG Heuer
Carrera 160 Years Anniversary Automatic Chronograph Watch 39mm
 • Mã Sản Phẩm: CBK221C.FC6488
 • Bộ Sưu Tập: Carrera
 • Đường Kính Vỏ: 39 mm
 • Bộ Máy: Automatic Chronograph
 • Độ Chịu Nước: 100 meters, 10 ATM, 330 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Carrera 160 Years Anniversary Automatic Chronograph Watch 39mm
MÃ SP: 331176
*Đọc mã này cho NV tư vấn
TAG Heuer
Carrera 160 Years Anniversary Automatic Chronograph Watch 39mm
 • Mã Sản Phẩm: CBK221B.FC6479
 • Bộ Sưu Tập: Carrera
 • Đường Kính Vỏ: 39 mm
 • Bộ Máy: Automatic Chronograph
 • Độ Chịu Nước: 100 meters, 10 ATM, 330 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Carrera Porsche Chronograp Special Edition Automatic Chronograph Watch 44mm
MÃ SP: 331163
*Đọc mã này cho NV tư vấn
TAG Heuer
Carrera Porsche Chronograp Special Edition Automatic Chronograph Watch 44mm
 • Mã Sản Phẩm: CBN2A1F.FC6492
 • Bộ Sưu Tập: Carrera
 • Đường Kính Vỏ: 44 mm
 • Bộ Máy: Automatic Chronograph
 • Độ Chịu Nước: 100 meters, 10 ATM, 330 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
SLIMLINE MONOLITHIC MANUFACTURE 40mm
MÃ SP: 330870
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
SLIMLINE MONOLITHIC MANUFACTURE 40mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-810MC3S6
 • Bộ Sưu Tập: Slimline Monolithic
 • Đường Kính Vỏ: 40mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
SLIMLINE MONOLITHIC MANUFACTURE 40mm
MÃ SP: 330869
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
SLIMLINE MONOLITHIC MANUFACTURE 40mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-810MCN3S6
 • Bộ Sưu Tập: Slimline Monolithic
 • Đường Kính Vỏ: 40mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
SLIMLINE MONOLITHIC MANUFACTURE 40mm
MÃ SP: 330868
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
SLIMLINE MONOLITHIC MANUFACTURE 40mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-810MC3S9
 • Bộ Sưu Tập: Slimline Monolithic
 • Đường Kính Vỏ: 40mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Reservoir Longbridge Club, 39mm
MÃ SP: 329581
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Reservoir watch
Reservoir Longbridge Club, 39mm
 • Mã Sản Phẩm: RSV01.LB/130-12s
 • Bộ Sưu Tập: Longbridge
 • Đường Kính Vỏ: 39mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Reservoir Longbridge British Racing , 39mm
MÃ SP: 329580
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Reservoir watch
Reservoir Longbridge British Racing , 39mm
 • Mã Sản Phẩm: RSV01.LB/130-62s
 • Bộ Sưu Tập: Longbridge
 • Đường Kính Vỏ: 39mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Reservoir Longbridge Royal , 39mm
MÃ SP: 329579
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Reservoir watch
Reservoir Longbridge Royal , 39mm
 • Mã Sản Phẩm: RSV01.LB/130-13s
 • Bộ Sưu Tập: Longbridge
 • Đường Kính Vỏ: 39mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Reservoir Longbridge Nightfall, 41,5mm
MÃ SP: 329578
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Reservoir watch
Reservoir Longbridge Nightfall, 41,5mm
 • Mã Sản Phẩm: RSV01.LB/730-36
 • Bộ Sưu Tập: Longbridge
 • Đường Kính Vỏ: 41,5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Reservoir Longbridge Club, 41,5mm
MÃ SP: 329577
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Reservoir watch
Reservoir Longbridge Club, 41,5mm
 • Mã Sản Phẩm: RSV01.LB/630-17
 • Bộ Sưu Tập: Longbridge
 • Đường Kính Vỏ: 41,5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Reservoir Supercharged Sport, 43mm
MÃ SP: 329576
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Reservoir watch
Reservoir Supercharged Sport, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: RSV01.SC/130-12rz
 • Bộ Sưu Tập: Supercharged
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Reservoir Supercharged Sport, 43mm
MÃ SP: 329575
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Reservoir watch
Reservoir Supercharged Sport, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: RSV01.SC/130-12
 • Bộ Sưu Tập: Supercharged
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Reservoir Supercharged Classic, 43mm
MÃ SP: 329574
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Reservoir watch
Reservoir Supercharged Classic, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: RSV11.SC/130-21rz5
 • Bộ Sưu Tập: Supercharged
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Reservoir GT Tour, 43mm
MÃ SP: 329573
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Reservoir watch
Reservoir GT Tour, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: RSV11.GT/530-11
 • Bộ Sưu Tập: GT Tour
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Reservoir GT Tour, 43mm
MÃ SP: 329572
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Reservoir watch
Reservoir GT Tour, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: RSV01.GT/130-32_BA
 • Bộ Sưu Tập: GT Tour
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Reservoir GT Tour, 43mm
MÃ SP: 329571
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Reservoir watch
Reservoir GT Tour, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: RSV01.GT/130-32
 • Bộ Sưu Tập: GT Tour
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Reservoir GT Tour, 43mm
MÃ SP: 329569
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Reservoir watch
Reservoir GT Tour, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: RSV01.GT/131-12
 • Bộ Sưu Tập: GT Tour
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Reservoir Tiefenmesser, 43mm
MÃ SP: 329565
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Reservoir watch
Reservoir Tiefenmesser, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: RSV03.TF/330-23_BPL
 • Bộ Sưu Tập: Tiefenmesser
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Reservoir Tiefenmesser, 43mm
MÃ SP: 329563
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Reservoir watch
Reservoir Tiefenmesser, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: RSV03.TF/130-23
 • Bộ Sưu Tập: Tiefenmesser
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Parmigiani Fleurier Tonda 1950, 39mm
MÃ SP: 329504
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Parmigiani
Parmigiani Fleurier Tonda 1950, 39mm
 • Mã Sản Phẩm: PFS288-1001300-HA1241
 • Bộ Sưu Tập: Tonda
 • Đường Kính Vỏ: 39
 • Độ Dày Vỏ: 8.4
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Tutima M2 Coastline, 43mm
MÃ SP: 329386
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tutima
Tutima M2 Coastline, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: 6430-06
 • Bộ Sưu Tập: M2
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 15.8
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 200
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Germany
Liên hệ
TAG HEUER x GRAND PRIX DE MONACO HISTORIQUE, 39mm
MÃ SP: 328711
*Đọc mã này cho NV tư vấn
TAG Heuer
TAG HEUER x GRAND PRIX DE MONACO HISTORIQUE, 39mm
 • Mã Sản Phẩm: CBL2114.FC6486
 • Bộ Sưu Tập: Monaco
 • Đường Kính Vỏ: 39
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Patek Philippe Chronograph Annual Calendar 5905R
MÃ SP: 327137
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Patek Philippe
Patek Philippe Chronograph Annual Calendar 5905R
 • Mã Sản Phẩm: 5905R-001
 • Bộ Sưu Tập: Complications
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Aquanaut White Gold - Men 5168G-010, 42.2mm
MÃ SP: 326253
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Patek Philippe
Aquanaut White Gold - Men 5168G-010, 42.2mm
 • Mã Sản Phẩm: 5168G-010
 • Bộ Sưu Tập: Aquanaut
 • Đường Kính Vỏ: 42.2
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 120
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
TAG HEUER CARRERA SENNA SPECIAL EDITION - Automatic Chronograph - Diameter 45 mm
MÃ SP: 325763
*Đọc mã này cho NV tư vấn
TAG Heuer
TAG HEUER CARRERA SENNA SPECIAL EDITION - Automatic Chronograph - Diameter 45 mm
 • Mã Sản Phẩm: CAR5A91.FT6162
 • Bộ Sưu Tập: Carrera
 • Đường Kính Vỏ: 45
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Max Bill Damen 32.7 mm
MÃ SP: 325378
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Junghans
Max Bill Damen 32.7 mm
 • Mã Sản Phẩm: 047/7850.00
 • Bộ Sưu Tập: Max Bill
 • Đường Kính Vỏ: 32.7
 • Độ Dày Vỏ: 6.9
 • Bộ Máy: Quartz
 • Chất Liệu Mặt Kính: Plexiglass
 • Nhãn hiệu: Germany
Liên hệ
Franck Muller Heart 5000 H SC D3 1P 5N Red, 34.5 х 39.8mm
MÃ SP: 325117
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Franck Muller
Franck Muller Heart 5000 H SC D3 1P 5N Red, 34.5 х 39.8mm
 • Mã Sản Phẩm: 5000 H SC D3 1P 5N Red
 • Bộ Sưu Tập: Heart
 • Đường Kính Vỏ: 34.50 x 39.80
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Franck Muller Heart 5000 H SC D3 1P 5N Black, 34.5 х 39.8mm
MÃ SP: 325118
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Franck Muller
Franck Muller Heart 5000 H SC D3 1P 5N Black, 34.5 х 39.8mm
 • Mã Sản Phẩm: 5000 H SC D3 1P 5N Black
 • Bộ Sưu Tập: Heart
 • Đường Kính Vỏ: 34.50 x 39.80
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Hiển thị:
30/5416
5416 Kết quả