x

JS9-41 - TIÊU CHUẨN ĐỒNG HỒ LẶN

Mặc dù vẫn giữ nguyên những đặc điểm về màu sắc và tính năng như người tiền nhiệm JS9-44, JS9-41 được thiết kế lại với kích thước nhỏ gọn, tinh tế hơn. Điều này góp phần làm cho dòng đồng hồ lặn này càng dễ dàng lên tay hơn.

THIẾT KẾ TINH GỌN

KHÁNG NƯỚC TIÊU CHUẨN

CỌC SỐ PHÁT QUANG

DATE

ARMAND NICOLET

A481ASN-NS-GG2710N

MSP: 329193

-5%

Giá niêm yết

42.830.000đ

Mua ngay hôm nay

40.710.000đ

Còn lại 2 sản phẩm

ARMAND NICOLET

A481ASN-NS-MA2481AA

MSP: 329192

-5%

Giá niêm yết

45.270.000đ

Mua ngay hôm nay

43.010.000đ

Còn lại 2 sản phẩm

ARMAND NICOLET

A481AQS-AS-GG2481AA

MSP: 329196

-5%

Giá niêm yết

47.720.000đ

ARMAND NICOLET

A481ASN-AS-GG2710N

MSP: 329195

-5%

Giá niêm yết

42.830.000đ

Còn lại 2 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

40.710.000đ

Còn lại 2 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

45.340.000đ

ARMAND NICOLET

A481AQS-NS-GG2710N

MSP: 329197 

-5%

Giá niêm yết

47.720.000đ

Mua ngay hôm nay

45.340.000đ

Còn lại 1 sản phẩm

ARMAND NICOLET

A481AGU-BU-GG2710U

MSP: 329166 

-5%

Giá niêm yết

42.830.000đ

ARMAND NICOLET

A481AGU-BU-MA2481AA

MSP: 1107

-5%

Giá niêm yết

42.500.000đ

Còn lại 2 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

38.250.000đ

Còn lại 2 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

40.710.000đ

ARMAND NICOLET

A481AGN-NR-MA2481AA

MSP: 329198

-5%

Giá niêm yết

45.270.000đ

Còn lại 1 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

43.010.000đ

ARMAND NICOLET

A481AGN-NR-GG2710N

MSP: 329199

-5%

Giá niêm yết

42.830.000đ

Còn lại 2 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

40.710.000đ

ARMAND NICOLET

A481AGN-AG-MA2481AA

MSP: 329200

-5%

Giá niêm yết

45.270.000đ

Còn lại 2 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

43.010.000đ

ARMAND NICOLET

A481AGN-AG-GG2710N

MSP: 329201

-5%

Giá niêm yết

42.830.000đ

Còn lại 1 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

40.710.000đ

ARMAND NICOLET

A481ASN-AS-MA2481AA

MSP: 329194

-5%

Giá niêm yết

45.270.000đ

Còn lại 1 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

43.010.000đ

GMT

ARMAND NICOLET

A487BGU-BU-GG2710U

MSP: 329203

-5%

Giá niêm yết

63.610.000đ

Mua ngay hôm nay

60.440.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

ARMAND NICOLET

A487ASN-AS-MA2481AA

MSP: 329202

-5%

Giá niêm yết

67.290.000đ

Mua ngay hôm nay

63.940.000đ

Còn lại 2 sản phẩm

ARMAND NICOLET

A487BGU-BU-MA2481AA

MSP: 329204

-5%

Giá niêm yết

67.290.000đ

Còn lại 1 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

63.940.000đ

ARMAND NICOLET

A487BGN-NR-MA2481AA

MSP: 329206

-5%

Giá niêm yết

67.290.000đ

ARMAND NICOLET

A487BGN-NR-GG2710N

MSP: 329205

-5%

Giá niêm yết

63.610.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

60.440.000đ

Còn lại 1 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

63.940.000đ

ARMAND NICOLET

A487ASN-NS-GG2710N

MSP: 329207

-5%

Giá niêm yết

63.610.000đ

Mua ngay hôm nay

60.440.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

ARMAND NICOLET

A487AGU-BU-GG2710U

MSP: 329209

-5%

Giá niêm yết

63.610.000đ

ARMAND NICOLET

A487ASN-NS-MA2481AA

MSP: 329208

-5%

Giá niêm yết

67.290.000đ

Còn lại 1 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

63.940.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

60.440.000đ

ARMAND NICOLET

A487AGU-BU-MA2481AA

MSP: 329210

-5%

Giá niêm yết

67.290.000đ

Còn lại 2 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

63.940.000đ

ARMAND NICOLET

A487AGN-NR-GG2710N

MSP: 329211

-5%

Giá niêm yết

63.610.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

60.440.000đ

ARMAND NICOLET

A487AGN-NR-MA2481AA

MSP: 329212

-5%

Giá niêm yết

67.290.000đ

Còn lại 2 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

63.940.000đ

M02-4 - SỰ TINH TẾ TRÊN CỔ TAY

M02-3 là kết quả tuyệt vời mà bạn nhận được khi kết hợp thành công thiết kế và sự quyến rũ của nước Ý với sự chất lượng và độ chính xác từ Thụy Sĩ. Với M02-3 trên cổ tay, tất cả đấng mày rầu đều trở thành một quý ông thanh lịch.

THIẾT KẾ TINH TẾ

CHẤT LIỆU BỀN BỈ

BỘ MÁY THỤY SĨ

DATE

ARMAND NICOLET

A840AAA-NR-M9742

MSP: 329215 

-5%

Giá niêm yết

42.830.000đ

Mua ngay hôm nay

40.710.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

ARMAND NICOLET

A840AAA-NR-P840NR2

MSP: 329213

-5%

Giá niêm yết

37.930.000đ

Mua ngay hôm nay

36.050.000đ

Còn lại 2 sản phẩm

ARMAND NICOLET

A840AAA-GR-P840GR2

MSP: 329216

-5%

Giá niêm yết

37.930.000đ

Còn lại 1 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

36.050.000đ

ARMAND NICOLET

A840AAA-BU-P840BU2

MSP: 329169

-5%

Giá niêm yết

37.930.000đ

ARMAND NICOLET

A840AAA-GR-M9742

MSP: 329217

-5%

Giá niêm yết

42.830.000đ

Còn lại 2 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

40.710.000đ

Còn lại 1 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

36.050.000đ

ARMAND NICOLET

A840AAA-BU-M9742

MSP: 329218

-5%

Giá niêm yết

42.830.000đ

Mua ngay hôm nay

40.710.000đ

Còn lại 1 sản phẩm

ARMAND NICOLET

A840AAA-AG-M9742

MSP: 329219

-5%

Giá niêm yết

42.830.000đ

ARMAND NICOLET

A840AAA-AG-P840MR2

MSP: 329167

-5%

Giá niêm yết

37.930.000đ

Còn lại 2 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

36.050.000đ

Còn lại 1 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

40.710.000đ

GMT

ARMAND NICOLET

A846AAA-NR-M9742

MSP: 329221

-5%

Giá niêm yết

63.610.000đ

Mua ngay hôm nay

60.440.000đ

Còn lại 2 sản phẩm

ARMAND NICOLET

A846AAA-NR-P840NR2

MSP: 329220

-5%

Giá niêm yết

58.720.000đ

Mua ngay hôm nay

55.780.000đ

Còn lại 2 sản phẩm

ARMAND NICOLET

A846AAA-GR-P840GR2

MSP: 329186 

-5%

Giá niêm yết

58.720.000đ

Còn lại 2 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

55.780.000đ

ARMAND NICOLET

A846AAA-BU-P840BU2

MSP: 328630

-5%

Giá niêm yết

58.720.000đ

ARMAND NICOLET

A846AAA-GR-M9742

MSP: 329222

-5%

Giá niêm yết

63.610.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

60.440.000đ

Còn lại 1 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

55.780.000đ

ARMAND NICOLET

A846AAA-BU-M9742

MSP: 329185

-5%

Giá niêm yết

63.610.000đ

Mua ngay hôm nay

60.440.000đ

Còn lại 2 sản phẩm

ARMAND NICOLET

A846AAA-AG-M9742

MSP: 329223

-5%

Giá niêm yết

63.610.000đ

ARMAND NICOLET

A846AAA-AG-P840MR2

MSP: 329184

-5%

Giá niêm yết

58.720.000đ

Còn lại 1 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

55.780.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

60.440.000đ

CHRONOGRAPH

ARMAND NICOLET

A844AAA-NR-M9742

MSP: 329225

-5%

Giá niêm yết

94.200.000đ

Mua ngay hôm nay

89.500.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

ARMAND NICOLET

A844AAA-NR-P840NR2

MSP:  329224

-5%

Giá niêm yết

88.070.000đ

Mua ngay hôm nay

83.670.000đ

Còn lại 1 sản phẩm

ARMAND NICOLET

A844AAA-GR-P840GR2

MSP: 329226

-5%

Giá niêm yết

88.070.000đ

Còn lại 2 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

83.670.000đ

ARMAND NICOLET

A844AAA-BU-P840BU2

MSP: 329228

-5%

Giá niêm yết

88.070.000đ

ARMAND NICOLET

A844AAA-GR-M9742

MSP: 329227

-5%

Giá niêm yết

94.200.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

89.500.000đ

Còn lại 2 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

83.670.000đ

ARMAND NICOLET

A844AAA-BU-M9742

MSP: 329229

-5%

Giá niêm yết

94.200.000đ

Mua ngay hôm nay

89.500.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

ARMAND NICOLET

A844AAA-AG-M9742

MSP: 329231

-5%

Giá niêm yết

94.200.000đ

ARMAND NICOLET

A844AAA-AG-P840MR2

MSP: 329230

-5%

Giá niêm yết

88.070.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

83.670.000đ

Còn lại 2 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

89.500.000đ

J09-3 - ĐẲNG CẤP CHÂU ÂU

Với thiết kế mới,  Thương hiệu J09-3 của Armand Nicolet đã trở lại với nhiều sự cải thiện: độ dày giảm, bộ đếm ngày chỉ còn 1 ô ngày, chất liệu được cải thiện... Dòng đồng hồ đậm chất Châu Âu này hứa hẹn sẽ làm khuynh đảo giới mộ đạo.

THIẾT KẾ SANG TRỌNG

CHỨC NĂNG ĐA DẠNG

CHẤT LƯỢNG THỤY SĨ

DATE

ARMAND NICOLET

A660AAA-AG-MA4660AA

MSP: 329233

-5%

Giá niêm yết

46.480.000đ

Mua ngay hôm nay

44.180.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

ARMAND NICOLET

A660AAA-AG-GG4710N

MSP: 329232

-5%

Giá niêm yết

41.590.000đ

Mua ngay hôm nay

39.520.000đ

Còn lại 1 sản phẩm

ARMAND NICOLET

A660AAA-AG-PK4140TM

MSP: 329234

-5%

Giá niêm yết

39.140.000đ

Còn lại 1 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

37.190.000đ

ARMAND NICOLET

A660AAA-BU-MA4660AA

MSP: 329235

-5%

Giá niêm yết

46.480.000đ

ARMAND NICOLET

A660AAA-BU-GG4710U

MSP: 3104

-5%

Giá niêm yết

38.750.000đ

Còn lại 2 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

34.875.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

44.180.000đ

ARMAND NICOLET

A660AAA-BU-PK4140CA

MSP: 329236

-5%

Giá niêm yết

39.140.000đ

Mua ngay hôm nay

37.190.000đ

Còn lại 2 sản phẩm

ARMAND NICOLET

A660AAA-GR-MA4660AA

MSP: 329238

-5%

Giá niêm yết

46.480.000đ

ARMAND NICOLET

A660AAA-GR-GG4710N

MSP: 329237 

-5%

Giá niêm yết

41.590.000đ

Còn lại 2 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

39.520.000đ

Còn lại 1 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

44.180.000đ

ARMAND NICOLET

A660AAA-GR-PK4140TM

MSP: 329239

-5%

Giá niêm yết

39.140.000đ

Còn lại 2 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

37.190.000đ

ARMAND NICOLET

A660AAA-NR-GG4710N

MSP: 329240

-5%

Giá niêm yết

41.590.000đ

Còn lại 1 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

39.520.000đ

ARMAND NICOLET

A660AAA-NR-MA4660AA

MSP: 329241

-5%

Giá niêm yết

46.480.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

44.180.000đ

ARMAND NICOLET

A660AAA-NR-PK4140NR

MSP: 329242

-5%

Giá niêm yết

39.140.000đ

Còn lại 2 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

37.190.000đ

GMT

ARMAND NICOLET

A663AAA-NR-MA4660A

MSP: 329244

-5%

Giá niêm yết

68.500.000đ

Mua ngay hôm nay

65.080.000đ

Còn lại 2 sản phẩm

ARMAND NICOLET

A663AAA-NR-PK4140NR

MSP: 329243 

-5%

Giá niêm yết

59.950.000đ

Mua ngay hôm nay

56.970.000đ

Còn lại 2 sản phẩm

ARMAND NICOLET

A663AAA-NR-GG4710N

MSP: 329245 

-5%

Giá niêm yết

63.610.000đ

Còn lại 1 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

60.440.000đ

ARMAND NICOLET

A663AAA-GR-MA4660A

MSP: 329247

-5%

Giá niêm yết

63.750.000đ

ARMAND NICOLET

A663AAA-GR-PK4140TM

MSP: 329290 

-5%

Giá niêm yết

56.250.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

50.625.000đ

Còn lại 2 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

57.375.000đ

ARMAND NICOLET

A663AAA-GR-GG4710N

MSP: 329246 

-5%

Giá niêm yết

63.610.000đ

Mua ngay hôm nay

60.440.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

ARMAND NICOLET

A663AAA-BU-MA4660A

MSP: 329291

-10%

Giá niêm yết

63.750.000đ

ARMAND NICOLET

A663AAA-BU-PK4140CA

MSP: 3207

-5%

Giá niêm yết

56.250.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

50.625.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

57.375.000đ

ARMAND NICOLET

A663AAA-BU-GG4710U

MSP: 329292

-10%

Giá niêm yết

58.750.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

52.875.000đ

ARMAND NICOLET

A663AAA-AG-PK4140TM

MSP: 329294

-10%

Giá niêm yết

56.250.000đ

Còn lại 2 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

50.625.000đ

ARMAND NICOLET

A663AAA-AG-MA4660A

MSP: 329295

-10%

Giá niêm yết

63.750.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

57.375.000đ

ARMAND NICOLET

A663AAA-AG-GG4710N

MSP: 329293

-10%

Giá niêm yết

58.750.000đ

Còn lại 1 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

52.875.000đ

CHRONOGRAPH

ARMAND NICOLET

A668AAA-NR-MA4660A

MSP: 329297 

-10%

Giá niêm yết

91.250.000đ

Mua ngay hôm nay

82.125.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

ARMAND NICOLET

A668AAA-NR-PK4140NR

MSP: 329296

10%

Giá niêm yết

83.750.000đ

Mua ngay hôm nay

75.375.000đ

Còn lại 2 sản phẩm

ARMAND NICOLET

A668AAA-NR-GG4710N

MSP: 329298

10%

Giá niêm yết

86.250.000đ

Còn lại 2 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

77.625.000đ

ARMAND NICOLET

A668AAA-GR-MA4660A

MSP: 329299

-10%

Giá niêm yết

91.250.000đ

ARMAND NICOLET

A668AAA-GR-PK4140TM

MSP: 3304

-10%

Giá niêm yết

83.750.000đ

Còn lại 1 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

75.375.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

82.125.000đ

ARMAND NICOLET

A668AAA-GR-GG4710N

MSP: 329300

-10%

Giá niêm yết

86.250.000đ

Mua ngay hôm nay

77.625.000đ

Còn lại 2 sản phẩm

ARMAND NICOLET

A668AAA-BU-MA4660A

MSP: 329302

-10%

Giá niêm yết

91.250.000đ

ARMAND NICOLET

A668AAA-BU-PK4140CA

MSP: 329301

-10%

Giá niêm yết

83.750.000đ

Còn lại 2 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

75.375.000đ

Còn lại 2 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

82.125.000đ

ARMAND NICOLET

A668AAA-BU-GG4710U

MSP: 329303

-10%

Giá niêm yết

86.250.000đ

Còn lại 1 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

77.625.000đ

ARMAND NICOLET

A668AAA-AG-PK4140TM

MSP: 329304

-10%

Giá niêm yết

83.750.000đ

Còn lại 2 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

75.375.000đ

ARMAND NICOLET

A668AAA-AG-MA4660A

MSP: 329305

-10%

Giá niêm yết

91.250.000đ

Còn lại 3 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

82.125.000đ

ARMAND NICOLET

A668AAA-AG-GG4710N

MSP: 329306 

-10%

Giá niêm yết

86.250.000đ

Còn lại 1 sản phẩm

Mua ngay hôm nay

77.625.000đ

NHẬP THÔNG TIN NHẬN NGAY ƯU ĐÃI

XÁC NHẬN

Mọi thông tin của quý khách chúng tôi cam kết bảo mật*

Nhập hoặc đọc mã giảm giá "AR10" cho nhân viên khi liên hệ**

ĐỐI TÁC TIN CẬY

Show room Hà Nội

Tầng 6, Tòa nhà Cornerstone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

(028) 3929 3939 

Chỉ đường

ĐỊA CHỈ CỬA HÀNG:

Show room TP Hồ Chí Minh

Tầng 5, Tòa nhà Opera View, 161 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

(028) 3929 3939 

Chỉ đường

EMAIL:

support@likewatch.com