Likewatch mang đến cho khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt “Trao Yêu Thương - Đón Xuân Hạnh Phúc” cùng mức ưu đãi lên đến 50% cho các sản phẩm đồng hồ từ ngày 25/1/2021 với mong muốn góp phần giúp tình yêu của quý khách hàng ngày càng thăng hoa hơn, hạnh phúc hơn trong dịp Valentine này.

XEM NGAY

ĐỒNG HỒ ĐÔI CAO CẤP

Nội dung cột [Title]
Nội dung cột [Content]
Nội dung cột [Time]

Giá gốc : 10.900.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 9.390.000 VNĐ
MSP : 324440

Giá gốc : 10.900.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 9.390.000 VNĐ
MSP : 324704

MUA NGAY

Giá gốc : 9.620.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 9.060.000 VNĐ
MSP : 325498

Giá gốc : 9.620.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 9.060.000 VNĐ
MSP : 324705

MUA NGAY

Giá gốc : 18.710.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 16.470.000 VNĐ
MSP : 318567

Giá gốc : 17.820.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 15.330.000 VNĐ
MSP : 326397

MUA NGAY

Giá gốc : 16.150.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 14.210.000 VNĐ
MSP : 316914

Giá gốc : 17.310.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 15.240.000 VNĐ
MSP : 326313

MUA NGAY

Giá gốc : 16.150.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 14.210.000 VNĐ
MSP : 316915

Giá gốc : 18.200.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 16.030.000 VNĐ
MSP : 325656

MUA NGAY

Giá gốc : 7.690.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 7.250.000 VNĐ
MSP : 317960

Giá gốc : 7.320.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 6.900.000 VNĐ
MSP : 318044

MUA NGAY

Giá gốc : 6.660.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 6.270.000 VNĐ
MSP : 325750

Giá gốc : 6.150.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 5.800.000 VNĐ
MSP : 326421 

MUA NGAY

Giá gốc : 9.620.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 9.060.000 VNĐ
MSP : 325498

Giá gốc : 9.620.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 9.060.000 VNĐ
MSP : 324702

MUA NGAY

Giá gốc : 20.390.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 17.540.000 VNĐ
MSP : 327122

Giá gốc : 20.390.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 17.540.000 VNĐ
MSP : 327123 

MUA NGAY

Giá gốc : 33.200.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 29.220.000 VNĐ
MSP : 328495

Giá gốc : 33.200.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 27.240.000 VNĐ
MSP : 328618

MUA NGAY

Giá gốc : 33.200.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 29.220.000 VNĐ
MSP : 328498

Giá gốc : 33.200.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 29.220.000 VNĐ
MSP : 328032

MUA NGAY

Giá gốc : 33.200.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 29.220.000 VNĐ
MSP : 328494

Giá gốc : 33.200.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 29.220.000 VNĐ
MSP : 328033

MUA NGAY

Giá gốc : 27.170.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 24.470.000 VNĐ
MSP : 326242

Giá gốc : 29.470.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 26.540.000 VNĐ
MSP : 328115

MUA NGAY

Giá gốc : 26.280.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 23.140.000 VNĐ
MSP : 314670

Giá gốc : 24.350.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 21.930.000 VNĐ
MSP : 312563

MUA NGAY

Giá gốc : 37.160.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 33.460.000 VNĐ
MSP : 321064

Giá gốc : 20.850.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 18.780.000 VNĐ
MSP : 315223

MUA NGAY

Giá gốc : 97.740.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 87.980.000 VNĐ
MSP :  325210

Giá gốc : 53.470.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 48.140.000 VNĐ
MSP : 315317

MUA NGAY

Giá gốc : 52.540.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 47.300.000 VNĐ
MSP : 324154

Giá gốc : 47.420.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 42.690.000 VNĐ
MSP : 324153

MUA NGAY

Giá gốc : 29.470.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 26.540.000 VNĐ
MSP : 327726

Giá gốc : 28.190.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 25.370.000 VNĐ
MSP : 324402

MUA NGAY

Giá gốc : 48.070.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 43.270.000 VNĐ
MSP : 327072

Giá gốc : 28.190.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 25.370.000 VNĐ
MSP : 324402

MUA NGAY

Giá gốc : 67.290.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 60.580.000 VNĐ
MSP : 324158

Giá gốc : 61.510.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 55.360.000 VNĐ
MSP : 324149

MUA NGAY

Giá gốc : 41.010.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 36.910.000 VNĐ
MSP : 324771

Giá gốc : 37.160.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 33.460.000 VNĐ
MSP : 325960

MUA NGAY

Giá gốc : 85.230.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 76.730.000 VNĐ
MSP : 295882

Giá gốc : 68.570.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 61.720.000 VNĐ
MSP : 295811

MUA NGAY

Giá gốc : 37.820.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 33.300.000 VNĐ
MSP : 312630

Giá gốc : 33.320.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 29.990.000 VNĐ
MSP : 295743

MUA NGAY

Giá gốc : 42.290.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 38.070.000 VNĐ
MSP : 320152

Giá gốc : 28.190.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 25.370.000 VNĐ
MSP : 295719

MUA NGAY

QUÀ CHO NÀNG

MUA NGAY

Giá gốc : 39.490.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 35.560.000 VNĐ
MSP : 326630

-10%

Frederique Constant

MUA NGAY

Giá gốc : 19.220.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 16.920.000 VNĐ
MSP : 318276

-12%

G-Gucci

MUA NGAY

Giá gốc : 29.470.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 25.960.000 VNĐ
MSP : 317324

-12%

G-Gucci

MUA NGAY

Giá gốc : 26.280.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 23.140.000 VNĐ
MSP : 314670

-12%

G-Gucci

MUA NGAY

Giá gốc : 22.950.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 16.780.000 VNĐ
MSP : 328558

-27%

Salvatore Ferragamo

MUA NGAY

Giá gốc : 22.950.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 16.780.000 VNĐ
MSP : 328557

-27%

Salvatore Ferragamo

MUA NGAY

Giá gốc : 20.390.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 14.890.000 VNĐ
MSP : 328556

-27%

Salvatore Ferragamo

MUA NGAY

Giá gốc : 33.200.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 24.260.000 VNĐ
MSP : 328554

-27%

Salvatore Ferragamo

MUA NGAY

Giá gốc : 22.950.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 17.920.000 VNĐ
MSP : 328535

-22%

Salvatore Ferragamo

MUA NGAY

Giá gốc : 22.950.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 17.920.000 VNĐ
MSP : 328534

-22%

Salvatore Ferragamo

MUA NGAY

Giá gốc : 28.080.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 20.500.000 VNĐ
MSP : 328532

-27%

Salvatore Ferragamo

MUA NGAY

Giá gốc : 28.080.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 20.500.000 VNĐ
MSP : 328531

-27%

Salvatore Ferragamo

MUA NGAY

Giá gốc : 25.510.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 18.640.000 VNĐ
MSP : 328530

-27%

Salvatore Ferragamo

MUA NGAY

Giá gốc : 25.510.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 18.640.000 VNĐ
MSP : 328529

-27%

Salvatore Ferragamo

MUA NGAY

Giá gốc : 28.080.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 20.500.000 VNĐ
MSP : 328528

-27%

Salvatore Ferragamo

MUA NGAY

Giá gốc : 35.770.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 26.120.000 VNĐ
MSP : 327564

-27%

Salvatore Ferragamo

MUA NGAY

Giá gốc : 28.080.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 19.110.000 VNĐ
MSP : 326505

-32%

Salvatore Ferragamo

MUA NGAY

Giá gốc : 21.670.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 16.920.000 VNĐ
MSP : 326481

-22%

Salvatore Ferragamo

MUA NGAY

Giá gốc : 17.820.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 13.910.000 VNĐ
MSP : 326483

-22%

Salvatore Ferragamo

MUA NGAY

Giá gốc : 20.390.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 15.910.000 VNĐ
MSP : 326471

-22%

Salvatore Ferragamo

MUA NGAY

Giá gốc : 17.820.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 13.910.000 VNĐ
MSP : 326477

-22%

Salvatore Ferragamo

MUA NGAY

Giá gốc : 35.770.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 27.910.000 VNĐ
MSP : 326290

-22%

Salvatore Ferragamo

MUA NGAY

Giá gốc : 38.330.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 29.920.000 VNĐ
MSP : 326292

-22%

Salvatore Ferragamo

MUA NGAY

Giá gốc : 35.770.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 24.330.000 VNĐ
MSP : 325827

-32%

Salvatore Ferragamo

MUA NGAY

Giá gốc : 25.510.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 18.640.000 VNĐ
MSP : 324846

-27%

Salvatore Ferragamo

MUA NGAY

Giá gốc : 38.330.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 26.070.000 VNĐ
MSP : 318101

-32%

Salvatore Ferragamo

MUA NGAY

Giá gốc : 22.950.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 15.610.000 VNĐ
MSP : 315715

-32%

Salvatore Ferragamo

MUA NGAY

Giá gốc : 30.640.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 22.370.000 VNĐ
MSP : 311931

-27%

Salvatore Ferragamo

MUA NGAY

Giá gốc : 56.270.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 38.280.000 VNĐ
MSP : 311951

-32%

Salvatore Ferragamo

MUA NGAY

Giá gốc : 33.200.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 24.260.000 VNĐ
MSP : 328655

-27%

Versace

MUA NGAY

Giá gốc : 24.350.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 19.970.000 VNĐ
MSP : 328137

-18%

Versace

MUA NGAY

Giá gốc : 33.200.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 24.260.000 VNĐ
MSP : 328035

-27%

Versace

MUA NGAY

Giá gốc : 25.510.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 20.920.000 VNĐ
MSP : 327569

-18%

Versace

MUA NGAY

Giá gốc : 38.330.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 31.430.000 VNĐ
MSP : 326717

-18%

Versace

MUA NGAY

Giá gốc : 38.330.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 31.430.000 VNĐ
MSP : 326718

-18%

Versace

MUA NGAY

Giá gốc : 30.640.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 25.140.000 VNĐ
MSP : 326378

-18%

Versace

MUA NGAY

Giá gốc : 33.200.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 27.240.000 VNĐ
MSP : 326381

-18%

Versace

MUA NGAY

Giá gốc : 28.080.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 23.040.000 VNĐ
MSP : 326363

-18%

Versace

MUA NGAY

Giá gốc : 28.080.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 23.040.000 VNĐ
MSP : 325720

-18%

Versace

MUA NGAY

Giá gốc : 28.080.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 23.040.000 VNĐ
MSP : 325719

-18%

Versace

QUÀ CHO CHÀNG

MUA NGAY

Giá gốc : 67.290.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 63.260.000 VNĐ
MSP : 329206

-6%

Armand Nicolet

MUA NGAY

Giá gốc : 37.930.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 35.670.000 VNĐ
MSP : 329639

-6%

Armand Nicolet

MUA NGAY

Giá gốc : 37.930.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 35.670.000 VNĐ
MSP : 329640

-6%

Armand Nicolet

MUA NGAY

Giá gốc : 42.830.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 40.260.000 VNĐ
MSP : 329219

-6%

Armand Nicolet

MUA NGAY

Giá gốc : 37.930.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 35.670.000 VNĐ
MSP : 329167

-6%

Armand Nicolet

MUA NGAY

Giá gốc : 42.830.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 40.260.000 VNĐ
MSP : 329218

-6%

Armand Nicolet

MUA NGAY

Giá gốc : 37.930.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 35.670.000 VNĐ
MSP : 329169

-6%

Armand Nicolet

MUA NGAY

Giá gốc : 58.720.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 55.200.000 VNĐ
MSP : 328630

-6%

Armand Nicolet

MUA NGAY

Giá gốc : 63.610.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 59.810.000 VNĐ
MSP : 329222

-6%

Armand Nicolet

MUA NGAY

Giá gốc : 58.720.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 54.030.000 VNĐ
MSP : 329184

-8%

Armand Nicolet

MUA NGAY

Giá gốc : 42.830.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 39.400.000 VNĐ
MSP : 329166

-8%

Armand Nicolet

MUA NGAY

Giá gốc : 36.140.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 33.250.000 VNĐ
MSP : 329249

-8%

Lamborghini

MUA NGAY

Giá gốc : 40.380.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 37.160.000 VNĐ
MSP : 328442

-8%

Lamborghini

MUA NGAY

Giá gốc : 57.670.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 53.050.000 VNĐ
MSP : 328418

-8%

Lamborghini

MUA NGAY

Giá gốc : 118.290.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 111.210.000 VNĐ
MSP : 328456

-6%

Lamborghini

MUA NGAY

Giá gốc : 108.160.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 101.680.000 VNĐ
MSP : 328451

-6%

Lamborghini

MUA NGAY

Giá gốc : 105.340.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 99.030.000 VNĐ
MSP : 328448

-6%

Lamborghini

MUA NGAY

Giá gốc : 108.160.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 101.680.000 VNĐ
MSP : 328450

-6%

Lamborghini

MUA NGAY

Giá gốc : 40.380.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 37.980.000 VNĐ
MSP : 328446

-6%

Lamborghini

MUA NGAY

Giá gốc : 40.380.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 37.980.000 VNĐ
MSP : 328445

-6%

Lamborghini

MUA NGAY

Giá gốc : 40.380.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 37.980.000 VNĐ
MSP : 328443

-6%

Lamborghini

MUA NGAY

Giá gốc : 40.380.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 37.980.000 VNĐ
MSP : 328441

-6%

Lamborghini

MUA NGAY

Giá gốc : 36.140.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 33.970.000 VNĐ
MSP : 328440

-6%

Lamborghini

MUA NGAY

Giá gốc : 36.140.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 33.970.000 VNĐ
MSP : 328439

-6%

Lamborghini

MUA NGAY

Giá gốc : 36.140.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 33.970.000 VNĐ
MSP : 328437

-6%

Lamborghini

MUA NGAY

Giá gốc : 36.140.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 33.970.000 VNĐ
MSP : 328436

-6%

Lamborghini

MUA NGAY

Giá gốc : 31.780.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 29.890.000 VNĐ
MSP : 328430

-6%

Lamborghini

MUA NGAY

Giá gốc : 59.420.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 47.530.000 VNĐ
MSP : 328430

-20%

Frederique Constant

MUA NGAY

Giá gốc : 52.430.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 41.940.000 VNĐ
MSP : 299100

-20%

Frederique Constant

MUA NGAY

Giá gốc : 23.180.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 18.550.000 VNĐ
MSP : 316984

-20%

Frederique Constant

MUA NGAY

Giá gốc : 23.180.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 18.550.000 VNĐ
MSP : 317893

-20%

Frederique Constant

MUA NGAY

Giá gốc : 24.470.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 22.020.000 VNĐ
MSP : 325792

-10%

Frederique Constant

MUA NGAY

Giá gốc : 79.100.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 63.280.000 VNĐ
MSP : 325825

-20%

Frederique Constant

MUA NGAY

Giá gốc : 37.820.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 33.300.000 VNĐ
MSP : 312630

-12%

Longines

MUA NGAY

Giá gốc : 23.580.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 11.810.000 VNĐ
MSP : 326946

-50%

Dreyfuss & Co

MUA NGAY

Giá gốc : 27.560.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 13.790.000 VNĐ
MSP : 326949

-50%

Dreyfuss & Co

MUA NGAY

Giá gốc : 21.670.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 10.830.000 VNĐ
MSP : 326952

-50%

Dreyfuss & Co

MUA NGAY

Giá gốc : 89.710.000 VNĐ
Giá ưu đãi : 78.940.000 VNĐ
MSP : 318047

-12%

OMEGA

XEM THÊM MẪU ĐỒNG HỒ

HỘP ĐỒNG HỒ

Wolf Blake Double Winder,
13" L x 10" W x 10" H

Giá niêm yết

36.880.000đ

Mua ngay hôm nay

35.040.000đ

MSP: 327082

-5%

VOLTA 2 WATCH WINDER WITH ROTATING BASE (BLACK OAK)

Giá niêm yết

24.280.000đ

Mua ngay hôm nay

23.070.000đ

MSP: 274293

-5%

VOLTA 2 WATCH WINDER WITH ROTATING BASE (BLACK OAK)

Giá niêm yết

24.280.000đ

Mua ngay hôm nay

23.070.000đ

MSP: 309673

-5%

Wolf Stackable 12 Piece Watch Tray with Lid, 14" L x 7.25" W x 3" H

Giá niêm yết

3.330.000đ

Mua ngay hôm nay

3.170.000đ

MSP: 327093

-5%

AXIS 6 Piece Winder

Giá niêm yết

90.710.000đ

Mua ngay hôm nay

86.190.000đ

MSP: 329351

-5%

VOLTA 32 WATCH WINDER (EBONY/ROSEWOOD)

Giá niêm yết

593.960.000đ

Mua ngay hôm nay

564.280.000đ

MSP: 309672

-5%

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH

XEM THÊM HỘP ĐỒNG HỒ

HƠN 30.000 KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN LIKEWATCH

XÁC NHẬN

NHẬP THÔNG TIN NHẬN NGAY ƯU ĐÃI 

Showroom Hà Nội

Tầng 6, Tòa nhà Cornerstone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

(024) 3936 3939

HỆ THỐNG CỬA HÀNG LIKEWATCH

Showroom TP Hồ Chí Minh

Tầng 5, Tòa nhà Opera View, 161 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

(028) 3929 3939 

(028) 3929 3939 

 support@likewatch.com

NHẬN TƯ VẤN NGAY

00
00
00
00

Days

Hours

Min

Sec