CAM KẾT

LIKEWATCH cam kết các sản phẩm được bán ra là hàng chính hãng, chưa qua sử dụng, và còn nguyên kiện đi cùng với sách hướng dẫn sử dụng, thẻ bảo hành (nếu có), và các thành phần khác đi kèm (nếu có).