BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
100/30
30 Kết quả
Ball Engineer Master II Skindiver Heritage, 42mm
MÃ SP: 332754
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ball
Ball Engineer Master II Skindiver Heritage, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: DM3308A-SCJ-BK
 • Bộ Sưu Tập: Engineer
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 15.2
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 300
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Ball Engineer Master II Skindiver Heritage, 42mm
MÃ SP: 332753
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ball
Ball Engineer Master II Skindiver Heritage, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: DM3308A-PCJ-BK
 • Bộ Sưu Tập: Engineer
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 15.2
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 300
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Ball Engineer Master II Seven Wonders of Istanbul, 46mm
MÃ SP: 332752
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ball
Ball Engineer Master II Seven Wonders of Istanbul, 46mm
 • Mã Sản Phẩm: NM1080C-L15-BK
 • Bộ Sưu Tập: Engineer
 • Đường Kính Vỏ: 46
 • Độ Dày Vỏ: 13.3
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Ball Engineer Hydrocarbon Original, 42mm
MÃ SP: 332751
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ball
Ball Engineer Hydrocarbon Original, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: DM3002A-S4CJ-GR
 • Bộ Sưu Tập: Engineer
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 15.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 1000
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Ball Engineer Hydrocarbon Original, 42mm
MÃ SP: 332750
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ball
Ball Engineer Hydrocarbon Original, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: DM3002A-S4CJ-BK
 • Bộ Sưu Tập: Engineer
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 15.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 1000
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Ball Engineer Hydrocarbon Hope, 36mm
MÃ SP: 332749
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ball
Ball Engineer Hydrocarbon Hope, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: DM2118B-SCJ-BK
 • Bộ Sưu Tập: Engineer
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Độ Dày Vỏ: 13.1
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 200
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Ball Engineer Hydrocarbon Original, 40mm
MÃ SP: 332748
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ball
Ball Engineer Hydrocarbon Original, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: DM2118B-SCJ-BK
 • Bộ Sưu Tập: Engineer
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 14.55
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 200
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Ball Engineer Hydrocarbon Original, 43mm
MÃ SP: 332747
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ball
Ball Engineer Hydrocarbon Original, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: DM2218B-P2CJ-GR
 • Bộ Sưu Tập: Engineer
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 15.3
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 200
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Ball Engineer III King, 42mm
MÃ SP: 332746
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ball
Ball Engineer III King, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: NT2222C-P2C-BEC
 • Bộ Sưu Tập: Engineer III
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 13
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Ball Engineer III King, 43mm
MÃ SP: 332745
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ball
Ball Engineer III King, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: NM2028C-L13A-BE
 • Bộ Sưu Tập: Engineer III
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 13.6
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Ball Engineer III Legend, 31mm
MÃ SP: 332744
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ball
Ball Engineer III Legend, 31mm
 • Mã Sản Phẩm: NL1026C-S4A--BE
 • Bộ Sưu Tập: Engineer III
 • Đường Kính Vỏ: 31
 • Độ Dày Vỏ: 10.7
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Ball Trainmaster Manufacture 80 Hours, 40mm
MÃ SP: 332743
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ball
Ball Trainmaster Manufacture 80 Hours, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: NM9026C-S27C-SL
 • Bộ Sưu Tập: Trainmaster
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 12.25
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Ball Engineer III Marvelight Chronometer, 43mm
MÃ SP: 332742
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ball
Ball Engineer III Marvelight Chronometer, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: NM9028C-S29C-BK
 • Bộ Sưu Tập: Engineer M
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 13.4
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Ball Engineer III Dreamer TiC, 43mm
MÃ SP: 332741
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ball
Ball Engineer III Dreamer TiC, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: NM2028C-LBK20-BK
 • Bộ Sưu Tập: Engineer III
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 13.6
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Ball Engineer M Marvelight, 43mm
MÃ SP: 332740
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ball
Ball Engineer M Marvelight, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: NM2128C-S1C-BE
 • Bộ Sưu Tập: Engineer M
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 13.4
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Ball Engineer M Best Bronze, 43mm
MÃ SP: 332739
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ball
Ball Engineer M Best Bronze, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: ND2186C-L1C-BE
 • Bộ Sưu Tập: Engineer M
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 13.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Ball Engineer M Challenger, 43mm
MÃ SP: 332738
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ball
Ball Engineer M Challenger, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: NM2128C-SCA-BK
 • Bộ Sưu Tập: Engineer M
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 13.4
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Ball Engineer M Challenger, 43mm
MÃ SP: 332737
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ball
Ball Engineer M Challenger, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: NM2128C-SCA-BE
 • Bộ Sưu Tập: Engineer M
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 13.4
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Ball Roadmaster StarLight Bronze, 42mm
MÃ SP: 332736
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ball
Ball Roadmaster StarLight Bronze, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: DM3070B-LC-BR
 • Bộ Sưu Tập: Roadmaster
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 14.4
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 200
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Ball Roadmaster M Skipper, 40mm
MÃ SP: 332735
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ball
Ball Roadmaster M Skipper, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: DM3130B-S3CJ-BE
 • Bộ Sưu Tập: Roadmaster
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 13.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 200
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Ball Roadmaster Worldtime, 42mm
MÃ SP: 332734
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ball
Ball Roadmaster Worldtime, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: DG3032A-SC-BKRD
 • Bộ Sưu Tập: Roadmaster
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 14.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 300
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Ball Trainmaster Manufacture 80 Hours, 40mm
MÃ SP: 332733
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ball
Ball Trainmaster Manufacture 80 Hours, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: NM3280D-S1CJ-BK
 • Bộ Sưu Tập: Trainmaster
 • Đường Kính Vỏ: 50
 • Độ Dày Vỏ: 12.25
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Ball Trainmaster Manufacture 80 Hours, 40mm
MÃ SP: 332732
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ball
Ball Trainmaster Manufacture 80 Hours, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: NM3280D-S1CJ-SL
 • Bộ Sưu Tập: Trainmaster
 • Đường Kính Vỏ: 50
 • Độ Dày Vỏ: 12.25
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Ball Eternity Ladies, 31mm
MÃ SP: 332731
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ball
Ball Eternity Ladies, 31mm
 • Mã Sản Phẩm: NL2080D-SJ-BK
 • Bộ Sưu Tập: Trainmaster
 • Đường Kính Vỏ: 31
 • Độ Dày Vỏ: 10.35
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Ball  Trainmaster Cannonball , 43mm
MÃ SP: 332730
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ball
Ball Trainmaster Cannonball , 43mm
 • Mã Sản Phẩm: CM1052D-S7J-BK
 • Bộ Sưu Tập: Trainmaster
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 14.8
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Ball Fireman Victory Ladies, 31mm
MÃ SP: 332729
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ball
Ball Fireman Victory Ladies, 31mm
 • Mã Sản Phẩm: NL2098C-S3J-BK
 • Bộ Sưu Tập: Fireman
 • Đường Kính Vỏ: 31
 • Độ Dày Vỏ: 10.4
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Ball Fireman Victory, 40mm
MÃ SP: 332728
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ball
Ball Fireman Victory, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: NM2098C-S6J-BE
 • Bộ Sưu Tập: Fireman
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 11.3
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Ball Fireman Racer, 40mm
MÃ SP: 332727
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ball
Ball Fireman Racer, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: NM2088C-S2J-BKRD
 • Bộ Sưu Tập: Fireman
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 11.4
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Ball Fireman Ducks Unlimited Camouflage, 40mm
MÃ SP: 332726
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ball
Ball Fireman Ducks Unlimited Camouflage, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: NM2188C-S22-CO
 • Bộ Sưu Tập: Fireman
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 11.3
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Ball Fireman Racer, 40mm
MÃ SP: 332725
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ball
Ball Fireman Racer, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: NM2088C-S2J-WHBK
 • Bộ Sưu Tập: Fireman
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 11.4
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Hiển thị:
30/30
30 Kết quả