BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
100/196
196 Kết quả
LUDWIG 33 DUO ENAMEL WHITE 32.8mm
MÃ SP: 331413
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
LUDWIG 33 DUO ENAMEL WHITE 32.8mm
 • Mã Sản Phẩm: 242
 • Bộ Sưu Tập: Ludwig
 • Đường Kính Vỏ: 32.8 mm
 • Độ Dày Vỏ: 6.5 mm
 • Bộ Máy: Automatic - manual
 • Độ Chịu Nước: 5 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
32.810.000 đ
36.430.000 đ
Nomos-glashuette Ludwig 33 duo, 32.8mm
MÃ SP: 329675
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
Nomos-glashuette Ludwig 33 duo, 32.8mm
 • Mã Sản Phẩm: 240
 • Bộ Sưu Tập: Ludwig
 • Đường Kính Vỏ: 32.8
 • Độ Dày Vỏ: 6.5
 • Bộ Máy: Manual
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
32.810.000 đ
36.430.000 đ
Nomos Glashuette Ludwig 33 duo, 32.8mm
MÃ SP: 328990
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
Nomos Glashuette Ludwig 33 duo, 32.8mm
 • Mã Sản Phẩm: 240
 • Bộ Sưu Tập: Ludwig
 • Đường Kính Vỏ: 32.8
 • Độ Dày Vỏ: 6.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
32.810.000 đ
36.430.000 đ
Nomos Glashuette Tangente 33 duo, 32.8 mm
MÃ SP: 329584
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
Nomos Glashuette Tangente 33 duo, 32.8 mm
 • Mã Sản Phẩm: 120
 • Bộ Sưu Tập: Tangente
 • Đường Kính Vỏ: 32.8
 • Độ Dày Vỏ: 6.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
34.220.000 đ
38.020.000 đ
CLUB CAMPUS ABSOLUTE GRAY 36mm
MÃ SP: 331387
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
CLUB CAMPUS ABSOLUTE GRAY 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 712
 • Bộ Sưu Tập: Club
 • Đường Kính Vỏ: 36.0 mm
 • Độ Dày Vỏ: 8.2 mm
 • Bộ Máy: Automatic - manual
 • Độ Chịu Nước: 10 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Domed sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
35.640.000 đ
39.600.000 đ
CLUB CAMPUS FUTURE ORANGE 36mm
MÃ SP: 331386
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
CLUB CAMPUS FUTURE ORANGE 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 710
 • Bộ Sưu Tập: Club
 • Đường Kính Vỏ: 36.0 mm
 • Độ Dày Vỏ: 8.2 mm
 • Bộ Máy: Automatic - manual
 • Độ Chịu Nước: 10 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Domed sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
35.640.000 đ
39.600.000 đ
Club Campus with stainless steel back, 36mm
MÃ SP: 319543
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
Club Campus with stainless steel back, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 708
 • Bộ Sưu Tập: Club
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Độ Dày Vỏ: 8.17
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
35.640.000 đ
39.600.000 đ
Club with stainless steel back, 36mm
MÃ SP: 319546
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
Club with stainless steel back, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 701
 • Bộ Sưu Tập: Club
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Độ Dày Vỏ: 8.17
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
36.840.000 đ
40.920.000 đ
ORION 33 DUO 32.8mm
MÃ SP: 331410
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
ORION 33 DUO 32.8mm
 • Mã Sản Phẩm: 319
 • Bộ Sưu Tập: Orion
 • Đường Kính Vỏ: 32.8 mm
 • Độ Dày Vỏ: 7.6 mm
 • Bộ Máy: Automatic - manual
 • Độ Chịu Nước: 3 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Domed sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
38.020.000 đ
42.240.000 đ
CLUB CAMPUS 38 ABSOLUTE GRAY 38.5mm
MÃ SP: 331401
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
CLUB CAMPUS 38 ABSOLUTE GRAY 38.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 727
 • Bộ Sưu Tập: Club
 • Đường Kính Vỏ: 38.5 mm
 • Độ Dày Vỏ: 8.5 mm
 • Bộ Máy: Automatic - manual
 • Độ Chịu Nước: 10 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Domed sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
39.220.000 đ
43.560.000 đ
CLUB CAMPUS 38 FUTURE ORANGE 38.5mm
MÃ SP: 331388
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
CLUB CAMPUS 38 FUTURE ORANGE 38.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 729
 • Bộ Sưu Tập: Club
 • Đường Kính Vỏ: 38.5 mm
 • Độ Dày Vỏ: 8.5 mm
 • Bộ Máy: Automatic - manual
 • Độ Chịu Nước: 10 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Domed sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
39.220.000 đ
43.560.000 đ
Club Campus 38 with stainless steel back, 38.5mm
MÃ SP: 319544
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
Club Campus 38 with stainless steel back, 38.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 735
 • Bộ Sưu Tập: Club
 • Đường Kính Vỏ: 38.5
 • Độ Dày Vỏ: 8.45
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
39.220.000 đ
43.560.000 đ
Club Campus 38 night with stainless steel back, 38.5mm
MÃ SP: 319545
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
Club Campus 38 night with stainless steel back, 38.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 736
 • Bộ Sưu Tập: Club
 • Đường Kính Vỏ: 38.5
 • Độ Dày Vỏ: 8.45
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
39.220.000 đ
43.560.000 đ
TETRA 27 DUO 27.5x27.5mm
MÃ SP: 331379
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
TETRA 27 DUO 27.5x27.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 405
 • Bộ Sưu Tập: Tetra
 • Đường Kính Vỏ: 27.5 mm × 27.5 mm
 • Độ Dày Vỏ: 6.1 mm
 • Bộ Máy: Automatic - manual
 • Độ Chịu Nước: 3 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
39.460.000 đ
43.820.000 đ
Ludwig 33 champagne with stainless steel back, 32.8mm
MÃ SP: 319498
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
Ludwig 33 champagne with stainless steel back, 32.8mm
 • Mã Sản Phẩm: 247
 • Bộ Sưu Tập: Ludwig
 • Đường Kính Vỏ: 32.8
 • Độ Dày Vỏ: 6.5
 • Bộ Máy: Manual Winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
39.460.000 đ
43.820.000 đ
Nomos-glashuette Ludwig 33 duo, 32.8mm
MÃ SP: 329679
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
Nomos-glashuette Ludwig 33 duo, 32.8mm
 • Mã Sản Phẩm: 241
 • Bộ Sưu Tập: Ludwig
 • Đường Kính Vỏ: 32.8
 • Độ Dày Vỏ: 6.5
 • Bộ Máy: Manual
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
39.940.000 đ
44.350.000 đ
Ludwig 33 with stainless steel back, 32.8mm
MÃ SP: 319497
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
Ludwig 33 with stainless steel back, 32.8mm
 • Mã Sản Phẩm: 243
 • Bộ Sưu Tập: Ludwig
 • Đường Kính Vỏ: 32.8
 • Độ Dày Vỏ: 6.5
 • Bộ Máy: Manual Winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
40.390.000 đ
44.880.000 đ
Nomos Glashuette Tangente 33 duo, 32.8 mm
MÃ SP: 329583
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
Nomos Glashuette Tangente 33 duo, 32.8 mm
 • Mã Sản Phẩm: 127
 • Bộ Sưu Tập: Tangente
 • Đường Kính Vỏ: 32.8
 • Độ Dày Vỏ: 6.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
41.350.000 đ
45.940.000 đ
Tangente 33 with stainless steel back, 32.8mm
MÃ SP: 319480
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
Tangente 33 with stainless steel back, 32.8mm
 • Mã Sản Phẩm: 122
 • Bộ Sưu Tập: Tangente
 • Đường Kính Vỏ: 32.8
 • Độ Dày Vỏ: 6.45
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
41.830.000 đ
46.460.000 đ
Tangente 33 champagne with stainless steel back, 32.8mm
MÃ SP: 319483
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
Tangente 33 champagne with stainless steel back, 32.8mm
 • Mã Sản Phẩm: 150
 • Bộ Sưu Tập: Tangente
 • Đường Kính Vỏ: 32.8
 • Độ Dày Vỏ: 6.45
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
41.830.000 đ
46.460.000 đ
Club Campus with sapphire crystal glass back, 36mm
MÃ SP: 321016
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
Club Campus with sapphire crystal glass back, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 709
 • Bộ Sưu Tập: Club Campus
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Độ Dày Vỏ: 8.17
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
42.770.000 đ
47.520.000 đ
Ludwig with stainless steel back, 35mm
MÃ SP: 319499
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
Ludwig with stainless steel back, 35mm
 • Mã Sản Phẩm: 201
 • Bộ Sưu Tập: Ludwig
 • Đường Kính Vỏ: 35
 • Độ Dày Vỏ: 6.25
 • Bộ Máy: Manual Winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
43.730.000 đ
48.580.000 đ
Nomos Glashuette Tangente midnight blue, 35mm
MÃ SP: 329592
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
Nomos Glashuette Tangente midnight blue, 35mm
 • Mã Sản Phẩm: 132
 • Bộ Sưu Tập: Tangente
 • Đường Kính Vỏ: 35
 • Độ Dày Vỏ: 6.2
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
45.140.000 đ
50.160.000 đ
Tangente with stainless steel back, 35mm
MÃ SP: 319469
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
Tangente with stainless steel back, 35mm
 • Mã Sản Phẩm: 101
 • Bộ Sưu Tập: Tangente
 • Đường Kính Vỏ: 35
 • Độ Dày Vỏ: 6.2
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
45.140.000 đ
50.160.000 đ
Nomos-glashuette Orion midnight, 32.8mm
MÃ SP: 329681
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
Nomos-glashuette Orion midnight, 32.8mm
 • Mã Sản Phẩm: 330
 • Bộ Sưu Tập: Orion
 • Đường Kính Vỏ: 32.8
 • Độ Dày Vỏ: 7.6
 • Bộ Máy: Manual
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
45.620.000 đ
50.690.000 đ
Ludwig 33 with sapphire crystal glass back, 32.8mm
MÃ SP: 321005
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
Ludwig 33 with sapphire crystal glass back, 32.8mm
 • Mã Sản Phẩm: 244
 • Bộ Sưu Tập: Ludwig
 • Đường Kính Vỏ: 32.8
 • Độ Dày Vỏ: 6.5
 • Bộ Máy: Manual Winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
45.620.000 đ
50.690.000 đ
Orion 33 with stainless steel back, 32.8mm
MÃ SP: 319506
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
Orion 33 with stainless steel back, 32.8mm
 • Mã Sản Phẩm: 321
 • Bộ Sưu Tập: Ludwig
 • Đường Kính Vỏ: 32.8
 • Độ Dày Vỏ: 7.57
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
45.620.000 đ
50.690.000 đ
Orion 33 champagne with stainless steel back, 32.8mm
MÃ SP: 319521
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
Orion 33 champagne with stainless steel back, 32.8mm
 • Mã Sản Phẩm: 327
 • Bộ Sưu Tập: Ludwig
 • Đường Kính Vỏ: 32.8
 • Độ Dày Vỏ: 7.57
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
46.100.000 đ
51.220.000 đ
Club Campus 38 with sapphire crystal glass back, 38.5mm
MÃ SP: 321018
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
Club Campus 38 with sapphire crystal glass back, 38.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 737
 • Bộ Sưu Tập: Club
 • Đường Kính Vỏ: 38.5
 • Độ Dày Vỏ: 8.45
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
46.340.000 đ
51.480.000 đ
Club Campus 38 night with sapphire crystal glass back, 38.5mm
MÃ SP: 321019
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
Club Campus 38 night with sapphire crystal glass back, 38.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 738
 • Bộ Sưu Tập: Club
 • Đường Kính Vỏ: 38.5
 • Độ Dày Vỏ: 8.45
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
46.340.000 đ
51.480.000 đ
Hiển thị:
30/196
196 Kết quả