BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
100/198
198 Kết quả
Nomos Glashutte Orion, 32.8mm
MÃ SP: 332926
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
Nomos Glashutte Orion, 32.8mm
 • Mã Sản Phẩm: 328
 • Bộ Sưu Tập: Orion
 • Đường Kính Vỏ: 32.8
 • Độ Dày Vỏ: 8.54
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 3 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
52.060.000 đ
59.140.000 đ
Tetra neomatik 39 silvercut, 33 x 33mm
MÃ SP: 332907
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
Tetra neomatik 39 silvercut, 33 x 33mm
 • Mã Sản Phẩm: 423
 • Bộ Sưu Tập: Tetra
 • Đường Kính Vỏ: 33 x 33mm
 • Độ Dày Vỏ: 7.3
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
92.470.000 đ
105.070.000 đ
LAMBDA—175 YEARS WATCHMAKING GLASHÜTTE 40.5mm
MÃ SP: 331418
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
LAMBDA—175 YEARS WATCHMAKING GLASHÜTTE 40.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 960.S3
 • Bộ Sưu Tập: Lambda
 • Đường Kính Vỏ: 40.5 mm
 • Độ Dày Vỏ: 8.9 mm
 • Bộ Máy: Automatic - manual
 • Độ Chịu Nước: 3 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
174.240.000 đ
198.000.000 đ
LAMBDA—175 YEARS WATCHMAKING GLASHÜTTE 40.5mm
MÃ SP: 331417
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
LAMBDA—175 YEARS WATCHMAKING GLASHÜTTE 40.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 960.S2
 • Bộ Sưu Tập: Lambda
 • Đường Kính Vỏ: 40.5 mm
 • Độ Dày Vỏ: 8.9 mm
 • Bộ Máy: Automatic - manual
 • Độ Chịu Nước: 3 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
174.240.000 đ
198.000.000 đ
LAMBDA—175 YEARS WATCHMAKING GLASHÜTTE 40.5mm
MÃ SP: 331416
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
LAMBDA—175 YEARS WATCHMAKING GLASHÜTTE 40.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 960.S1
 • Bộ Sưu Tập: Lambda
 • Đường Kính Vỏ: 40.5 mm
 • Độ Dày Vỏ: 8.9 mm
 • Bộ Máy: Automatic - manual
 • Độ Chịu Nước: 3 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
174.240.000 đ
198.000.000 đ
LUDWIG NEOMATIK 41 DATE 40.5mm
MÃ SP: 331415
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
LUDWIG NEOMATIK 41 DATE 40.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 261
 • Bộ Sưu Tập: Ludwig
 • Đường Kính Vỏ: 40.5 mm
 • Độ Dày Vỏ: 7.7 mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 5 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
92.930.000 đ
105.600.000 đ
LUDWIG 38 ENAMEL WHITE 37.5mm
MÃ SP: 331414
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
LUDWIG 38 ENAMEL WHITE 37.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 236
 • Bộ Sưu Tập: Ludwig
 • Đường Kính Vỏ: 37.5 mm
 • Độ Dày Vỏ: 6.7 mm
 • Bộ Máy: Automatic - manual
 • Độ Chịu Nước: 3 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
45.550.000 đ
51.740.000 đ
LUDWIG 33 DUO ENAMEL WHITE 32.8mm
MÃ SP: 331413
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
LUDWIG 33 DUO ENAMEL WHITE 32.8mm
 • Mã Sản Phẩm: 242
 • Bộ Sưu Tập: Ludwig
 • Đường Kính Vỏ: 32.8 mm
 • Độ Dày Vỏ: 6.5 mm
 • Bộ Máy: Automatic - manual
 • Độ Chịu Nước: 5 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
32.060.000 đ
36.430.000 đ
LUDWIG NEOMATIK 39—175 YEARS WATCHMAKING GLASHÜTTE 38.5mm
MÃ SP: 331412
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
LUDWIG NEOMATIK 39—175 YEARS WATCHMAKING GLASHÜTTE 38.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 250.S1
 • Bộ Sưu Tập: Ludwig
 • Đường Kính Vỏ: 38.5 mm
 • Độ Dày Vỏ: 7.0 mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 5 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
88.300.000 đ
100.320.000 đ
ORION 38 MIDNIGHT BLUE 38mm
MÃ SP: 331411
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
ORION 38 MIDNIGHT BLUE 38mm
 • Mã Sản Phẩm: 388
 • Bộ Sưu Tập: Orion
 • Đường Kính Vỏ: 38.0 mm
 • Độ Dày Vỏ: 7.9 mm
 • Bộ Máy: Automatic - manual
 • Độ Chịu Nước: 3 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Domed sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
52.510.000 đ
59.660.000 đ
ORION 33 DUO 32.8mm
MÃ SP: 331410
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
ORION 33 DUO 32.8mm
 • Mã Sản Phẩm: 319
 • Bộ Sưu Tập: Orion
 • Đường Kính Vỏ: 32.8 mm
 • Độ Dày Vỏ: 7.6 mm
 • Bộ Máy: Automatic - manual
 • Độ Chịu Nước: 3 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Domed sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
37.180.000 đ
42.240.000 đ
TANGOMAT FÜR ÄRZTE OHNE GRENZEN DEUTSCHLAND 38.3mm
MÃ SP: 331408
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
TANGOMAT FÜR ÄRZTE OHNE GRENZEN DEUTSCHLAND 38.3mm
 • Mã Sản Phẩm: 601.S13
 • Bộ Sưu Tập: Tangomat
 • Đường Kính Vỏ: 38.3 mm
 • Độ Dày Vỏ: 8.3 mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 3 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
76.220.000 đ
86.590.000 đ
CLUB NEOMATIK SIREN WHITE 37mm
MÃ SP: 331406
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
CLUB NEOMATIK SIREN WHITE 37mm
 • Mã Sản Phẩm: 744
 • Bộ Sưu Tập: Club
 • Đường Kính Vỏ: 37.0 mm
 • Độ Dày Vỏ: 9.3 mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 20 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Domed sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
73.420.000 đ
83.420.000 đ
CLUB CAMPUS NEOMATIK 39 MIDNIGHT BLUE 39.5mm
MÃ SP: 331405
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
CLUB CAMPUS NEOMATIK 39 MIDNIGHT BLUE 39.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 767
 • Bộ Sưu Tập: Club
 • Đường Kính Vỏ: 39.5 mm
 • Độ Dày Vỏ: 8.4 mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 20 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Domed sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
69.240.000 đ
78.670.000 đ
CLUB CAMPUS NEOMATIK 39 39.5mm
MÃ SP: 331404
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
CLUB CAMPUS NEOMATIK 39 39.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 765
 • Bộ Sưu Tập: Club
 • Đường Kính Vỏ: 39.5 mm
 • Độ Dày Vỏ: 8.4 mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 20 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Domed sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
70.180.000 đ
79.730.000 đ
CLUB CAMPUS NEOMATIK 37mm
MÃ SP: 331402
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
CLUB CAMPUS NEOMATIK 37mm
 • Mã Sản Phẩm: 748
 • Bộ Sưu Tập: Club
 • Đường Kính Vỏ: 37.0 mm
 • Độ Dày Vỏ: 8.3 mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 20 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Domed sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
64.610.000 đ
73.390.000 đ
CLUB CAMPUS 38 ABSOLUTE GRAY 38.5mm
MÃ SP: 331401
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
CLUB CAMPUS 38 ABSOLUTE GRAY 38.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 727
 • Bộ Sưu Tập: Club
 • Đường Kính Vỏ: 38.5 mm
 • Độ Dày Vỏ: 8.5 mm
 • Bộ Máy: Automatic - manual
 • Độ Chịu Nước: 10 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Domed sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
38.350.000 đ
43.560.000 đ
CLUB CAMPUS 38 FUTURE ORANGE 38.5mm
MÃ SP: 331388
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
CLUB CAMPUS 38 FUTURE ORANGE 38.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 729
 • Bộ Sưu Tập: Club
 • Đường Kính Vỏ: 38.5 mm
 • Độ Dày Vỏ: 8.5 mm
 • Bộ Máy: Automatic - manual
 • Độ Chịu Nước: 10 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Domed sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
38.350.000 đ
43.560.000 đ
CLUB CAMPUS ABSOLUTE GRAY 36mm
MÃ SP: 331387
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
CLUB CAMPUS ABSOLUTE GRAY 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 712
 • Bộ Sưu Tập: Club
 • Đường Kính Vỏ: 36.0 mm
 • Độ Dày Vỏ: 8.2 mm
 • Bộ Máy: Automatic - manual
 • Độ Chịu Nước: 10 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Domed sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
34.850.000 đ
39.600.000 đ
CLUB CAMPUS FUTURE ORANGE 36mm
MÃ SP: 331386
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
CLUB CAMPUS FUTURE ORANGE 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 710
 • Bộ Sưu Tập: Club
 • Đường Kính Vỏ: 36.0 mm
 • Độ Dày Vỏ: 8.2 mm
 • Bộ Máy: Automatic - manual
 • Độ Chịu Nước: 10 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Domed sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
34.850.000 đ
39.600.000 đ
TETRA FIDELIO 29.5x29.5mm
MÃ SP: 331385
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
TETRA FIDELIO 29.5x29.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 449
 • Bộ Sưu Tập: Tetra
 • Đường Kính Vỏ: 29.5 mm × 29.5 mm
 • Độ Dày Vỏ: 6.3 mm
 • Bộ Máy: Automatic - manual
 • Độ Chịu Nước: 3 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
48.340.000 đ
54.910.000 đ
TETRA IMMORTAL BELOVED 29.5x29.5mm
MÃ SP: 331384
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
TETRA IMMORTAL BELOVED 29.5x29.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 447
 • Bộ Sưu Tập: Tetra
 • Đường Kính Vỏ: 29.5 mm × 29.5 mm
 • Độ Dày Vỏ: 6.3 mm
 • Bộ Máy: Automatic - manual
 • Độ Chịu Nước: 3 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
48.340.000 đ
54.910.000 đ
TETRA ODE TO JOY 29.5x29.5mm
MÃ SP: 331382
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
TETRA ODE TO JOY 29.5x29.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 445
 • Bộ Sưu Tập: Tetra
 • Đường Kính Vỏ: 29.5 mm × 29.5 mm
 • Độ Dày Vỏ: 6.3 mm
 • Bộ Máy: Automatic - manual
 • Độ Chịu Nước: 3 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
48.340.000 đ
54.910.000 đ
TETRA DIVINE SPARK 29.5x29.5mm
MÃ SP: 331381
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
TETRA DIVINE SPARK 29.5x29.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 443
 • Bộ Sưu Tập: Tetra
 • Đường Kính Vỏ: 29.5 mm × 29.5 mm
 • Độ Dày Vỏ: 6.3 mm
 • Bộ Máy: Automatic - manual
 • Độ Chịu Nước: 3 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
48.340.000 đ
54.910.000 đ
TETRA PLUM 29.5x29.5mm
MÃ SP: 331380
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
TETRA PLUM 29.5x29.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 499
 • Bộ Sưu Tập: Tetra
 • Đường Kính Vỏ: 29.5 mm × 29.5 mm
 • Độ Dày Vỏ: 6.4 mm
 • Bộ Máy: Automatic - manual
 • Độ Chịu Nước: 3 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
64.610.000 đ
73.390.000 đ
TETRA 27 DUO 27.5x27.5mm
MÃ SP: 331379
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
TETRA 27 DUO 27.5x27.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 405
 • Bộ Sưu Tập: Tetra
 • Đường Kính Vỏ: 27.5 mm × 27.5 mm
 • Độ Dày Vỏ: 6.1 mm
 • Bộ Máy: Automatic - manual
 • Độ Chịu Nước: 3 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
38.570.000 đ
43.820.000 đ
AHOI NEOMATIK FÜR ÄRZTE OHNE GRENZEN DEUTSCHLAND 36.3mm
MÃ SP: 331378
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
AHOI NEOMATIK FÜR ÄRZTE OHNE GRENZEN DEUTSCHLAND 36.3mm
 • Mã Sản Phẩm: 560.S1
 • Bộ Sưu Tập: Ahoi
 • Đường Kính Vỏ: 36.3 mm
 • Độ Dày Vỏ: 9.6 mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 20 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Domed sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
101.060.000 đ
114.840.000 đ
AHOI NEOMATIK SIREN WHITE 36.3mm
MÃ SP: 331377
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
AHOI NEOMATIK SIREN WHITE 36.3mm
 • Mã Sản Phẩm: 564
 • Bộ Sưu Tập: Ahoi
 • Đường Kính Vỏ: 36.3 mm
 • Độ Dày Vỏ: 9.6 mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 20 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Domed sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
95.740.000 đ
108.770.000 đ
AHOI DATUM FÜR ÄRZTE OHNE GRENZEN DEUTSCHLAND 40.3mm
MÃ SP: 331376
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
AHOI DATUM FÜR ÄRZTE OHNE GRENZEN DEUTSCHLAND 40.3mm
 • Mã Sản Phẩm: 551.S2
 • Bộ Sưu Tập: Ahoi
 • Đường Kính Vỏ: 40.3 mm
 • Độ Dày Vỏ: 10.6 mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 20 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Domed sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
111.070.000 đ
126.190.000 đ
METRO NEOMATIK 41 UPDATE 40.5mm
MÃ SP: 331375
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
METRO NEOMATIK 41 UPDATE 40.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 1165
 • Bộ Sưu Tập: Metro
 • Đường Kính Vỏ: 40.5 mm
 • Độ Dày Vỏ: 9.1 mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 5 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
108.260.000 đ
123.020.000 đ
Hiển thị:
30/198
198 Kết quả