BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
100/29
29 Kết quả
Parmigiani Fleurier Tonda 39 QF, 39mm
MÃ SP: 329517
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Parmigiani
Parmigiani Fleurier Tonda 39 QF, 39mm
 • Mã Sản Phẩm: PFC222-1200100-HA3141
 • Bộ Sưu Tập: Tonda
 • Đường Kính Vỏ: 39
 • Độ Dày Vỏ: 8.85
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
491.400.000 đ
Parmigiani Fleurier Tonda 1950 Lune, 39.1mm
MÃ SP: 329516
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Parmigiani
Parmigiani Fleurier Tonda 1950 Lune, 39.1mm
 • Mã Sản Phẩm: PFC284-1063300-HA2121
 • Bộ Sưu Tập: Tonda
 • Đường Kính Vỏ: 39.1
 • Độ Dày Vỏ: 9.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
866.880.000 đ
Parmigiani Fleurier Tonda Metropolitaine ,33.1mm
MÃ SP: 329515
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Parmigiani
Parmigiani Fleurier Tonda Metropolitaine ,33.1mm
 • Mã Sản Phẩm: PFC273-0000900-HE2421
 • Bộ Sưu Tập: Tonda
 • Đường Kính Vỏ: 33.1
 • Độ Dày Vỏ: 8.65
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
214.200.000 đ
Parmigiani Fleurier Tonda Metropolitaine Selene, 33.7mm
MÃ SP: 329514
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Parmigiani
Parmigiani Fleurier Tonda Metropolitaine Selene, 33.7mm
 • Mã Sản Phẩm: PFC283-1063300-HC6121
 • Bộ Sưu Tập: Tonda
 • Đường Kính Vỏ: 33.7
 • Độ Dày Vỏ: 9.6
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
781.200.000 đ
Parmigiani Fleurier Tonda Metropolitaine Selene, 33.7mm
MÃ SP: 329513
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Parmigiani
Parmigiani Fleurier Tonda Metropolitaine Selene, 33.7mm
 • Mã Sản Phẩm: PFC283-0060601-X02531
 • Bộ Sưu Tập: Tonda
 • Đường Kính Vỏ: 33.7
 • Độ Dày Vỏ: 9.6
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
380.520.000 đ
Parmigiani Fleurier Tonda Metropolitaine Selene, 33.7mm
MÃ SP: 329512
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Parmigiani
Parmigiani Fleurier Tonda Metropolitaine Selene, 33.7mm
 • Mã Sản Phẩm: PFC283-0063500-XC2421
 • Bộ Sưu Tập: Tonda
 • Đường Kính Vỏ: 33.7
 • Độ Dày Vỏ: 9.6
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
372.960.000 đ
Parmigiani Fleurier Tonda Metropolitaine Selene, 33.7mm
MÃ SP: 329511
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Parmigiani
Parmigiani Fleurier Tonda Metropolitaine Selene, 33.7mm
 • Mã Sản Phẩm: PFC283-0003300-B00002
 • Bộ Sưu Tập: Tonda
 • Đường Kính Vỏ: 33.7
 • Độ Dày Vỏ: 9.6
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
330.120.000 đ
Parmigiani Fleurier Tonda 1950, 39mm
MÃ SP: 329510
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Parmigiani
Parmigiani Fleurier Tonda 1950, 39mm
 • Mã Sản Phẩm: PFC288-1002401-HA1242
 • Bộ Sưu Tập: Tonda
 • Đường Kính Vỏ: 39
 • Độ Dày Vỏ: 8
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
491.400.000 đ
Parmigiani Fleurier Tonda 1950, 39mm
MÃ SP: 329509
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Parmigiani
Parmigiani Fleurier Tonda 1950, 39mm
 • Mã Sản Phẩm: PFC288-3000601-HA3141
 • Bộ Sưu Tập: Tonda
 • Đường Kính Vỏ: 39
 • Độ Dày Vỏ: 8
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
491.400.000 đ
Parmigiani Fleurier Tonda 1950, 40mm
MÃ SP: 329508
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Parmigiani
Parmigiani Fleurier Tonda 1950, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: PFC288-0001400-XA1442
 • Bộ Sưu Tập: Tonda
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 8.2
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
249.480.000 đ
Parmigiani Fleurier Tonda 1950, 39mm
MÃ SP: 329507
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Parmigiani
Parmigiani Fleurier Tonda 1950, 39mm
 • Mã Sản Phẩm: PFC288-1063301-HA1421
 • Bộ Sưu Tập: Tonda
 • Đường Kính Vỏ: 39
 • Độ Dày Vỏ: 8.3
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
748.440.000 đ
Parmigiani Fleurier Tonda 1950, 39mm
MÃ SP: 329506
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Parmigiani
Parmigiani Fleurier Tonda 1950, 39mm
 • Mã Sản Phẩm: PFC288-1062500-HA3121
 • Bộ Sưu Tập: Tonda
 • Đường Kính Vỏ: 39
 • Độ Dày Vỏ: 8.4
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
602.280.000 đ
Parmigiani Fleurier Tonda 1950, 40mm
MÃ SP: 329505
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Parmigiani
Parmigiani Fleurier Tonda 1950, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: PFC274-0002400-HE6042
 • Bộ Sưu Tập: Tonda
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 11.7
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
299.880.000 đ
Parmigiani Fleurier Tonda 1950, 39mm
MÃ SP: 329504
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Parmigiani
Parmigiani Fleurier Tonda 1950, 39mm
 • Mã Sản Phẩm: PFS288-1001300-HA1241
 • Bộ Sưu Tập: Tonda
 • Đường Kính Vỏ: 39
 • Độ Dày Vỏ: 8.4
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Parmigiani Fleurier Tonda Metrographe, 40mm
MÃ SP: 329503
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Parmigiani
Parmigiani Fleurier Tonda Metrographe, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: PFC274-1002500-HA3241
 • Bộ Sưu Tập: Tonda
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 11.7
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
743.400.000 đ
Parmigiani Fleurier Tonda Metrographe, 40mm
MÃ SP: 329502
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Parmigiani
Parmigiani Fleurier Tonda Metrographe, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: PFC274-0001404-XC1442
 • Bộ Sưu Tập: Tonda
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 11.7
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
289.800.000 đ
Parmigiani Fleurier Tonda Metrographe, 40mm
MÃ SP: 329501
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Parmigiani
Parmigiani Fleurier Tonda Metrographe, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: PFC274-0002400-B33002
 • Bộ Sưu Tập: Tonda
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 11.7
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
315.000.000 đ
Parmigiani Fleurier Tonda Metrographe, 40mm
MÃ SP: 329500
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Parmigiani
Parmigiani Fleurier Tonda Metrographe, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: PFC274-0000600-HC3142
 • Bộ Sưu Tập: Tonda
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 11.7
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
299.880.000 đ
Parmigiani Fleurier Kalpa Piccola, 29.5 x 24.5 mm
MÃ SP: 329499
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Parmigiani
Parmigiani Fleurier Kalpa Piccola, 29.5 x 24.5 mm
 • Mã Sản Phẩm: PFC186-0020400-XC2422
 • Bộ Sưu Tập: Kalpa
 • Đường Kính Vỏ: 29.5 x 24.5
 • Độ Dày Vỏ: 6.9
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
249.480.000 đ
Parmigiani Fleurier Kalpa Piccola, 29.5 x 24.5mm
MÃ SP: 329498
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Parmigiani
Parmigiani Fleurier Kalpa Piccola, 29.5 x 24.5mm
 • Mã Sản Phẩm: PFC160-1023300-HA3921
 • Bộ Sưu Tập: Kalpa
 • Đường Kính Vỏ: 29.5 x 24.5
 • Độ Dày Vỏ: 8.4
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
390.600.000 đ
Parmigiani Fleurier Kalparisma, 37.5 x 31.2 mm
MÃ SP: 329497
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Parmigiani
Parmigiani Fleurier Kalparisma, 37.5 x 31.2 mm
 • Mã Sản Phẩm: PFC123-1020700-B10002
 • Bộ Sưu Tập: Kalpa
 • Đường Kính Vỏ: 37.5 x 31.2
 • Độ Dày Vỏ: 8.4
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
869.400.000 đ
Parmigiani Fleurier Kalparisma, 37.5 x 31.2 mm
MÃ SP: 329496
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Parmigiani
Parmigiani Fleurier Kalparisma, 37.5 x 31.2 mm
 • Mã Sản Phẩm: PFC124-0021400-B00002
 • Bộ Sưu Tập: Kalpa
 • Đường Kính Vỏ: 37.5 x 31.2
 • Độ Dày Vỏ: 8.4
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
342.720.000 đ
Parmigiani Fleurier Kalparisma, 37.5 x 31.2 mm
MÃ SP: 329495
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Parmigiani
Parmigiani Fleurier Kalparisma, 37.5 x 31.2 mm
 • Mã Sản Phẩm: PFC124-0000700-B00002
 • Bộ Sưu Tập: Kalpa
 • Đường Kính Vỏ: 37.5 x 31.2
 • Độ Dày Vỏ: 8.4
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
267.120.000 đ
Parmigiani Fleurier Kalparisma, 37.5 x 31.2 mm
MÃ SP: 329494
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Parmigiani
Parmigiani Fleurier Kalparisma, 37.5 x 31.2 mm
 • Mã Sản Phẩm: PFC124-0023300-XC2122
 • Bộ Sưu Tập: Kalpa
 • Đường Kính Vỏ: 37.5 x 31.2
 • Độ Dày Vỏ: 8.4
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
342.720.000 đ
Parmigiani Fleurier Kalparisma, 37.5 x 31.2 mm
MÃ SP: 329493
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Parmigiani
Parmigiani Fleurier Kalparisma, 37.5 x 31.2 mm
 • Mã Sản Phẩm: PFC123-1023300-HA2121
 • Bộ Sưu Tập: Kalpa
 • Đường Kính Vỏ: 37.5 x 31.2
 • Độ Dày Vỏ: 8.4
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
559.440.000 đ
Parmigiani Fleurier Kalpa Qualite, 42.3 x 32.1 mm
MÃ SP: 329492
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Parmigiani
Parmigiani Fleurier Kalpa Qualite, 42.3 x 32.1 mm
 • Mã Sản Phẩm: PFC194-1601400-HA1441
 • Bộ Sưu Tập: Kalpa
 • Đường Kính Vỏ: 42.3 x 32.1
 • Độ Dày Vỏ: 10.1
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
549.360.000 đ
Parmigiani Fleurier Kalpa Qualite, 42.3 x 32.1 mm
MÃ SP: 329491
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Parmigiani
Parmigiani Fleurier Kalpa Qualite, 42.3 x 32.1 mm
 • Mã Sản Phẩm: PFC194-1602400-HA1241
 • Bộ Sưu Tập: Kalpa
 • Đường Kính Vỏ: 42.3 x 32.1
 • Độ Dày Vỏ: 10.1
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
592.200.000 đ
Parmigiani Fleurier Kalpagraphe, 44.45 x 39.2 mm
MÃ SP: 329490
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Parmigiani
Parmigiani Fleurier Kalpagraphe, 44.45 x 39.2 mm
 • Mã Sản Phẩm: PFC128-0002500-X01402
 • Bộ Sưu Tập: Kalpa
 • Đường Kính Vỏ: 44.45 x 39.2
 • Độ Dày Vỏ: 12.8
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
350.280.000 đ
Parmigiani Fleurier Kalpagraphe, 44.45 x 39.2 mm
MÃ SP: 329489
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Parmigiani
Parmigiani Fleurier Kalpagraphe, 44.45 x 39.2 mm
 • Mã Sản Phẩm: PFC128-1002400-X02401
 • Bộ Sưu Tập: Kalpa
 • Đường Kính Vỏ: 44.45 x 39.2
 • Độ Dày Vỏ: 12.8
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
887.040.000 đ
Hiển thị:
30/29
29 Kết quả