BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
100/31
31 Kết quả
Tutima Tempostopp, 43 mm
MÃ SP: 329425
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tutima
Tutima Tempostopp, 43 mm
 • Mã Sản Phẩm: 6650-01
 • Bộ Sưu Tập: Tempostopp
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 12.95
 • Bộ Máy: Hand-wound
 • Độ Chịu Nước: 10 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Germany
743.400.000 đ
Tutima Sky, 41mm
MÃ SP: 329424
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tutima
Tutima Sky, 41mm
 • Mã Sản Phẩm: 6105-20
 • Bộ Sưu Tập: Sky
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Độ Dày Vỏ: 13
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Germany
44.110.000 đ
Tutima Sky, 41mm
MÃ SP: 329423
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tutima
Tutima Sky, 41mm
 • Mã Sản Phẩm: 6105-26
 • Bộ Sưu Tập: Sky
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Độ Dày Vỏ: 13
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Germany
44.110.000 đ
Tutima Grand Flieger, 41mm
MÃ SP: 329422
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tutima
Tutima Grand Flieger, 41mm
 • Mã Sản Phẩm: 6105-01
 • Bộ Sưu Tập: Grand Flieger
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Độ Dày Vỏ: 13
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Germany
41.590.000 đ
Tutima Grand Flieger Airport , 41mm
MÃ SP: 329421
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tutima
Tutima Grand Flieger Airport , 41mm
 • Mã Sản Phẩm: 6105-30
 • Bộ Sưu Tập: Grand Flieger
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Độ Dày Vỏ: 13
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Germany
49.150.000 đ
Tutima Grand Flieger Airport , 43mm
MÃ SP: 329420
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tutima
Tutima Grand Flieger Airport , 43mm
 • Mã Sản Phẩm: 6106-01
 • Bộ Sưu Tập: Grand Flieger
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 20 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Germany
63.000.000 đ
Tutima Grand Flieger Airport Chronograph, 43mm
MÃ SP: 329419
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tutima
Tutima Grand Flieger Airport Chronograph, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: 6406-03
 • Bộ Sưu Tập: Grand Flieger
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 20 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Germany
98.280.000 đ
Tutima Grand Flieger Classic, 43mm
MÃ SP: 329418
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tutima
Tutima Grand Flieger Classic, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: 6102-02
 • Bộ Sưu Tập: Grand Flieger
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 13
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 20 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Germany
73.080.000 đ
Tutima Grand Flieger Classic, 43mm
MÃ SP: 329417
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tutima
Tutima Grand Flieger Classic, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: 6102-03
 • Bộ Sưu Tập: Grand Flieger
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 13
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 20 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Germany
63.000.000 đ
Tutima Saxon One, 34mm
MÃ SP: 329416
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tutima
Tutima Saxon One, 34mm
 • Mã Sản Phẩm: 6703-04
 • Bộ Sưu Tập: Saxon One
 • Đường Kính Vỏ: 34
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 10 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Germany
153.720.000 đ
Tutima Saxon One, 36mm
MÃ SP: 329415
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tutima
Tutima Saxon One, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 6701-02
 • Bộ Sưu Tập: Saxon One
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Độ Dày Vỏ: 10.7
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Germany
153.720.000 đ
Tutima Saxon One, 36mm
MÃ SP: 329414
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tutima
Tutima Saxon One, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 6700-02
 • Bộ Sưu Tập: Saxon One
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Độ Dày Vỏ: 10.7
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Germany
85.680.000 đ
Tutima Saxon One, 36mm
MÃ SP: 329413
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tutima
Tutima Saxon One, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 6700-01
 • Bộ Sưu Tập: Saxon One
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Độ Dày Vỏ: 10.7
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10 atm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Germany
95.760.000 đ
Tutima Saxon One, 40mm
MÃ SP: 329412
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tutima
Tutima Saxon One, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 6121-01
 • Bộ Sưu Tập: Saxon One
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 11.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Germany
59.230.000 đ
Tutima Saxon One, 42mm
MÃ SP: 329411
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tutima
Tutima Saxon One, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 6120-04
 • Bộ Sưu Tập: Saxon One
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 13
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 20
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Germany
85.680.000 đ
Tutima Saxon One, 43mm
MÃ SP: 329410
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tutima
Tutima Saxon One, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: 6420-07
 • Bộ Sưu Tập: Saxon One
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 15.7
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 20
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Germany
163.800.000 đ
Tutima Saxon One, 43mm
MÃ SP: 329409
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tutima
Tutima Saxon One, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: 6420-06
 • Bộ Sưu Tập: Saxon One
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 15.7
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 20
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Germany
153.720.000 đ
Tutima M2 Coastline, 43mm
MÃ SP: 329386
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tutima
Tutima M2 Coastline, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: 6430-06
 • Bộ Sưu Tập: M2
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 15.8
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 200
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Germany
Liên hệ
Tutima M2 Coastline, 43mm
MÃ SP: 329385
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tutima
Tutima M2 Coastline, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: 6150-08
 • Bộ Sưu Tập: M2
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 12.9
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 300
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Germany
49.150.000 đ
Tutima M2 Coastline, 43mm
MÃ SP: 329384
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tutima
Tutima M2 Coastline, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: 6150-05
 • Bộ Sưu Tập: M2
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 12.9
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 300
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Germany
Liên hệ
Tutima M2 Seven Seas, 44mm
MÃ SP: 329383
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tutima
Tutima M2 Seven Seas, 44mm
 • Mã Sản Phẩm: 6151-02
 • Bộ Sưu Tập: M2
 • Đường Kính Vỏ: 44
 • Độ Dày Vỏ: 13
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 500
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Germany
63.000.000 đ
Tutima M2 Seven Seas, 44mm
MÃ SP: 329382
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tutima
Tutima M2 Seven Seas, 44mm
 • Mã Sản Phẩm: 6151-03
 • Bộ Sưu Tập: M2
 • Đường Kính Vỏ: 44
 • Độ Dày Vỏ: 13
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 500
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Germany
47.880.000 đ
Tutima M2, 46.5mm
MÃ SP: 329381
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tutima
Tutima M2, 46.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 6450-03
 • Bộ Sưu Tập: M2
 • Đường Kính Vỏ: 46.5
 • Độ Dày Vỏ: 16
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 300
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Germany
168.840.000 đ
Tutima M2, 46.5mm
MÃ SP: 329380
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tutima
Tutima M2, 46.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 6451-02
 • Bộ Sưu Tập: M2
 • Đường Kính Vỏ: 46.5
 • Độ Dày Vỏ: 16
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 300
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Germany
153.720.000 đ
Tutima M2, 46mm
MÃ SP: 329379
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tutima
Tutima M2, 46mm
 • Mã Sản Phẩm: 6450-03
 • Bộ Sưu Tập: M2
 • Đường Kính Vỏ: 46
 • Độ Dày Vỏ: 15.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 300
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Germany
163.800.000 đ
Tutima M2, 46mm
MÃ SP: 329378
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tutima
Tutima M2, 46mm
 • Mã Sản Phẩm: 6450-02
 • Bộ Sưu Tập: M2
 • Đường Kính Vỏ: 46
 • Độ Dày Vỏ: 15.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 300
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Germany
148.680.000 đ
Tutima Patria , 43 mm
MÃ SP: 329377
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tutima
Tutima Patria , 43 mm
 • Mã Sản Phẩm: 6601-01
 • Bộ Sưu Tập: Patria
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 11.2
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Germany
491.400.000 đ
Tutima Patria , 43 mm
MÃ SP: 329376
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tutima
Tutima Patria , 43 mm
 • Mã Sản Phẩm: 6602-01
 • Bộ Sưu Tập: Patria
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 11.2
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Germany
501.480.000 đ
Tutima Patria, 43 mm
MÃ SP: 329375
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tutima
Tutima Patria, 43 mm
 • Mã Sản Phẩm: 6610-02
 • Bộ Sưu Tập: Patria
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 11.2
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Germany
163.800.000 đ
Tutima Patria Admiral Blue, 43 mm
MÃ SP: 329374
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tutima
Tutima Patria Admiral Blue, 43 mm
 • Mã Sản Phẩm: 6610-01
 • Bộ Sưu Tập: Patria
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 11.2
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Germany
163.800.000 đ
Hiển thị:
30/31
31 Kết quả