BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
100/40
40 Kết quả
Marine Chronometer 43 mm
MÃ SP: 324685
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ulysse Nardin
Marine Chronometer 43 mm
 • Mã Sản Phẩm: 1183-126-3/42
 • Bộ Sưu Tập: Marine
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
271.920.000 đ
Marine Chronometer 43 mm
MÃ SP: 324686
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ulysse Nardin
Marine Chronometer 43 mm
 • Mã Sản Phẩm: 1183-126-7M/43
 • Bộ Sưu Tập: Marine
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
298.320.000 đ
Marine Chronometer 43 mm
MÃ SP: 324687
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ulysse Nardin
Marine Chronometer 43 mm
 • Mã Sản Phẩm: 1186-126-3/43
 • Bộ Sưu Tập: Marine
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
839.520.000 đ
Marine Chronometer 43 mm
MÃ SP: 324688
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ulysse Nardin
Marine Chronometer 43 mm
 • Mã Sản Phẩm: 1186-126/E0
 • Bộ Sưu Tập: Marine
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
842.160.000 đ
Marine Torpilleur 42 mm
MÃ SP: 324671
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ulysse Nardin
Marine Torpilleur 42 mm
 • Mã Sản Phẩm: 1182-310/42
 • Bộ Sưu Tập: Marine
 • Đường Kính Vỏ: 45
 • Độ Dày Vỏ: 11.4
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made, Chronometer
472.560.000 đ
Marine Torpilleur 42 mm
MÃ SP: 324672
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ulysse Nardin
Marine Torpilleur 42 mm
 • Mã Sản Phẩm: 1183-310/42-BQ
 • Bộ Sưu Tập: Marine
 • Đường Kính Vỏ: 45
 • Độ Dày Vỏ: 11.4
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
182.160.000 đ
Marine Tourbillon 43 mm
MÃ SP: 324673
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ulysse Nardin
Marine Tourbillon 43 mm
 • Mã Sản Phẩm: 1283-181/E3
 • Bộ Sưu Tập: Marine
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 15.2
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
739.200.000 đ
Marine Chronometer 45 mm
MÃ SP: 324674
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ulysse Nardin
Marine Chronometer 45 mm
 • Mã Sản Phẩm: 1183-122/43
 • Bộ Sưu Tập: Marine
 • Đường Kính Vỏ: 45
 • Độ Dày Vỏ: 13.85
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 200
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
274.560.000 đ
Marine Chronometer 45 mm
MÃ SP: 324675
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ulysse Nardin
Marine Chronometer 45 mm
 • Mã Sản Phẩm: 1183-122/40
 • Bộ Sưu Tập: Marine
 • Đường Kính Vỏ: 45
 • Độ Dày Vỏ: 13.85
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 200
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
274.560.000 đ
Marine Chronometer 45 mm
MÃ SP: 324676
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ulysse Nardin
Marine Chronometer 45 mm
 • Mã Sản Phẩm: 1183-122-7M/43
 • Bộ Sưu Tập: Marine
 • Đường Kính Vỏ: 45
 • Độ Dày Vỏ: 13.85
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 200
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
298.320.000 đ
Marine Chronometer 45 mm
MÃ SP: 324677
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ulysse Nardin
Marine Chronometer 45 mm
 • Mã Sản Phẩm: 1183-122-7M/40
 • Bộ Sưu Tập: Marine
 • Đường Kính Vỏ: 45
 • Độ Dày Vỏ: 13.85
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 200
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
298.320.000 đ
Marine Chronometer 45 mm
MÃ SP: 324678
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ulysse Nardin
Marine Chronometer 45 mm
 • Mã Sản Phẩm: 1183-122-3/43
 • Bộ Sưu Tập: Marine
 • Đường Kính Vỏ: 45
 • Độ Dày Vỏ: 13.85
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 200
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
271.920.000 đ
Marine Chronometer 45 mm
MÃ SP: 324681
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ulysse Nardin
Marine Chronometer 45 mm
 • Mã Sản Phẩm: 1183-122-3/40
 • Bộ Sưu Tập: Marine
 • Đường Kính Vỏ: 45
 • Độ Dày Vỏ: 13.85
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 200
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
271.920.000 đ
Freak Out 45 mm
MÃ SP: 324077
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ulysse Nardin
Freak Out 45 mm
 • Mã Sản Phẩm: 2053-132/02
 • Bộ Sưu Tập: Freak
 • Đường Kính Vỏ: 45
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made, Chronometer
1.267.200.000 đ
Freak Out 45 mm
MÃ SP: 324078
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ulysse Nardin
Freak Out 45 mm
 • Mã Sản Phẩm: 2053-132/03.1
 • Bộ Sưu Tập: Freak
 • Đường Kính Vỏ: 45
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made, Chronometer
1.267.200.000 đ
Freak Out 45 mm
MÃ SP: 324079
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ulysse Nardin
Freak Out 45 mm
 • Mã Sản Phẩm: 2053-132/03
 • Bộ Sưu Tập: Freak
 • Đường Kính Vỏ: 45
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made, Chronometer
1.267.200.000 đ
Freak Out 45 mm
MÃ SP: 324080
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ulysse Nardin
Freak Out 45 mm
 • Mã Sản Phẩm: 2053-132/BLACK
 • Bộ Sưu Tập: Freak
 • Đường Kính Vỏ: 45
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made, Chronometer
1.267.200.000 đ
Freak Vision 45 mm
MÃ SP: 324083
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ulysse Nardin
Freak Vision 45 mm
 • Mã Sản Phẩm: 2505-250
 • Bộ Sưu Tập: Freak
 • Đường Kính Vỏ: 45
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made, Chronometer
2.508.000.000 đ
Classico Manufacture 40 mm
MÃ SP: 318381
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ulysse Nardin
Classico Manufacture 40 mm
 • Mã Sản Phẩm: 3203-136-2/E2
 • Bộ Sưu Tập: Classico
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
232.320.000 đ
Classico Manufacture 40 mm
MÃ SP: 318382
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ulysse Nardin
Classico Manufacture 40 mm
 • Mã Sản Phẩm: 3203-136-2/33
 • Bộ Sưu Tập: Classico
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
198.000.000 đ
Classico Manufacture 40 mm
MÃ SP: 318383
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ulysse Nardin
Classico Manufacture 40 mm
 • Mã Sản Phẩm: 3203-136-2/E0-42
 • Bộ Sưu Tập: Classico
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
232.320.000 đ
Marine Chronograph 43 mm
MÃ SP: 318309
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ulysse Nardin
Marine Chronograph 43 mm
 • Mã Sản Phẩm: 1533-150/43
 • Bộ Sưu Tập: Marine collection
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
314.160.000 đ
Marine Chronograph 43 mm
MÃ SP: 318310
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ulysse Nardin
Marine Chronograph 43 mm
 • Mã Sản Phẩm: 1533-150-3/43
 • Bộ Sưu Tập: Marine collection
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
311.520.000 đ
Marine Chronograph 43 mm
MÃ SP: 318313
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ulysse Nardin
Marine Chronograph 43 mm
 • Mã Sản Phẩm: 1533-150/40
 • Bộ Sưu Tập: Marine collection
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
314.160.000 đ
Marine Grand Deck 44 mm
MÃ SP: 318284
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ulysse Nardin
Marine Grand Deck 44 mm
 • Mã Sản Phẩm: 6309-300/GD
 • Bộ Sưu Tập: Marine collection
 • Đường Kính Vỏ: 44
 • Bộ Máy: Manual-winding
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Marine Torpilleur 42 mm
MÃ SP: 318287
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ulysse Nardin
Marine Torpilleur 42 mm
 • Mã Sản Phẩm: 1182-310/40
 • Bộ Sưu Tập: Marine collection
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 11.4
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
472.560.000 đ
Marine Torpilleur Military 44 mm
MÃ SP: 318285
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ulysse Nardin
Marine Torpilleur Military 44 mm
 • Mã Sản Phẩm: 1183-320LE/60
 • Bộ Sưu Tập: Marine collection
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
208.560.000 đ
Marine Torpilleur Military 44 mm
MÃ SP: 318286
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ulysse Nardin
Marine Torpilleur Military 44 mm
 • Mã Sản Phẩm: 1183-320LE/62
 • Bộ Sưu Tập: Marine collection
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
208.560.000 đ
Marine Torpilleur 42 mm
MÃ SP: 318288
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ulysse Nardin
Marine Torpilleur 42 mm
 • Mã Sản Phẩm: 1183-310/40
 • Bộ Sưu Tập: Marine collection
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 11.4
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
182.160.000 đ
Marine Torpilleur 42 mm
MÃ SP: 318289
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Ulysse Nardin
Marine Torpilleur 42 mm
 • Mã Sản Phẩm: 1183-310/43
 • Bộ Sưu Tập: Marine collection
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 11.4
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
182.160.000 đ
Hiển thị:
30/40
40 Kết quả