BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
100/56
56 Kết quả
A. Lange and Sohne Saxonia Moon Phase, 40mm
MÃ SP: 322684
*Đọc mã này cho NV tư vấn
A. Lange & Söhne
A. Lange and Sohne Saxonia Moon Phase, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 384.029
 • Bộ Sưu Tập: SAXONIA
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 9.8
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
855.360.000 đ
A. Lange and Sohne Saxonia, 35mm
MÃ SP: 322677
*Đọc mã này cho NV tư vấn
A. Lange & Söhne
A. Lange and Sohne Saxonia, 35mm
 • Mã Sản Phẩm: 219.028
 • Bộ Sưu Tập: SAXONIA
 • Đường Kính Vỏ: 35
 • Độ Dày Vỏ: 7.3
 • Bộ Máy: Hand Wind
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
409.200.000 đ
A. Lange and Sohne SAXONIA 219.043, 35mm
MÃ SP: 322678
*Đọc mã này cho NV tư vấn
A. Lange & Söhne
A. Lange and Sohne SAXONIA 219.043, 35mm
 • Mã Sản Phẩm: 219.043
 • Bộ Sưu Tập: SAXONIA
 • Đường Kính Vỏ: 35
 • Độ Dày Vỏ: 7.3
 • Bộ Máy: Hand Wind
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
538.560.000 đ
A. Lange and Sohne Saxonia Automatic 380.028, 38.5mm
MÃ SP: 322679
*Đọc mã này cho NV tư vấn
A. Lange & Söhne
A. Lange and Sohne Saxonia Automatic 380.028, 38.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 380.028
 • Bộ Sưu Tập: SAXONIA
 • Đường Kính Vỏ: 38.5
 • Độ Dày Vỏ: 7.8
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
681.120.000 đ
A. Lange and Sohne Saxonia Thin, 40mm
MÃ SP: 322681
*Đọc mã này cho NV tư vấn
A. Lange & Söhne
A. Lange and Sohne Saxonia Thin, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 205.086
 • Bộ Sưu Tập: SAXONIA
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Bộ Máy: Hand Wind
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
591.360.000 đ
A. Lange and Sohne Saxonia Thin, 37mm
MÃ SP: 322682
*Đọc mã này cho NV tư vấn
A. Lange & Söhne
A. Lange and Sohne Saxonia Thin, 37mm
 • Mã Sản Phẩm: 201.027
 • Bộ Sưu Tập: SAXONIA
 • Đường Kính Vỏ: 37
 • Độ Dày Vỏ: 5.9
 • Bộ Máy: Hand Wind
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
419.760.000 đ
A. Lange and Sohne Saxonia Dual Time 386.026, 38.5mm
MÃ SP: 322683
*Đọc mã này cho NV tư vấn
A. Lange & Söhne
A. Lange and Sohne Saxonia Dual Time 386.026, 38.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 386.026
 • Bộ Sưu Tập: SAXONIA
 • Đường Kính Vỏ: 38.5
 • Độ Dày Vỏ: 9.1
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
844.800.000 đ
A. Lange and Sohne Datograph Up/Down 405.031, 41mm
MÃ SP: 322685
*Đọc mã này cho NV tư vấn
A. Lange & Söhne
A. Lange and Sohne Datograph Up/Down 405.031, 41mm
 • Mã Sản Phẩm: 405.031
 • Bộ Sưu Tập: Datograph
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Độ Dày Vỏ: 13.1
 • Bộ Máy: Hand Wind
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
1.853.280.000 đ
A. Lange and Sohne Datograph Perpetual 410.038, 41mm
MÃ SP: 322686
*Đọc mã này cho NV tư vấn
A. Lange & Söhne
A. Lange and Sohne Datograph Perpetual 410.038, 41mm
 • Mã Sản Phẩm: 410.038
 • Bộ Sưu Tập: Datograph
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Độ Dày Vỏ: 13.5
 • Bộ Máy: Hand Wind
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
3.637.920.000 đ
A. Lange and Sohne Datograph Perpetual Tourbillon 740.036, 41.5mm
MÃ SP: 322687
*Đọc mã này cho NV tư vấn
A. Lange & Söhne
A. Lange and Sohne Datograph Perpetual Tourbillon 740.036, 41.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 740.036
 • Bộ Sưu Tập: Datograph
 • Đường Kính Vỏ: 41.5
 • Độ Dày Vỏ: 14.6
 • Bộ Máy: Hand Wind
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
1.853.280.000 đ
A. Lange and Sohne 1815 Annual Calendar Pink Gold 238.032
MÃ SP: 321970
*Đọc mã này cho NV tư vấn
A. Lange & Söhne
A. Lange and Sohne 1815 Annual Calendar Pink Gold 238.032
 • Mã Sản Phẩm: 238.032
 • Bộ Sưu Tập: 1858 Collection
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 10.1
 • Bộ Máy: Hand Wind
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
1.090.320.000 đ
A. Lange and Sohne Grand Lange 1 18K Rose Gold Men's Watch 191.032, 38.5mm
MÃ SP: 317509
*Đọc mã này cho NV tư vấn
A. Lange & Söhne
A. Lange and Sohne Grand Lange 1 18K Rose Gold Men's Watch 191.032, 38.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 191.032
 • Bộ Sưu Tập: Lange 1
 • Đường Kính Vỏ: 38.5
 • Độ Dày Vỏ: 9.8
 • Bộ Máy: Hand Wind
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
916.080.000 đ
A. Lange & Söhne Lange 1 Moon Phase 192.032, 38.5mm
MÃ SP: 317407
*Đọc mã này cho NV tư vấn
A. Lange & Söhne
A. Lange & Söhne Lange 1 Moon Phase 192.032, 38.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 192.032
 • Bộ Sưu Tập: Lange 1
 • Đường Kính Vỏ: 38.5
 • Độ Dày Vỏ: 10.2
 • Bộ Máy: Manual Winding and Manufactured
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
1.120.150.000 đ
A. Lange & Söhne Lange 1 Moon Phase 192.029, 38.5mm
MÃ SP: 317408
*Đọc mã này cho NV tư vấn
A. Lange & Söhne
A. Lange & Söhne Lange 1 Moon Phase 192.029, 38.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 192.029
 • Bộ Sưu Tập: Lange 1
 • Đường Kính Vỏ: 38.5
 • Độ Dày Vỏ: 10.2
 • Bộ Máy: Manual Winding and Manufactured
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
1.120.150.000 đ
A. Lange & Söhne Lange 1 Moon Phase 192.025, 38.5mm
MÃ SP: 317409
*Đọc mã này cho NV tư vấn
A. Lange & Söhne
A. Lange & Söhne Lange 1 Moon Phase 192.025, 38.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 192.025
 • Bộ Sưu Tập: Lange 1
 • Đường Kính Vỏ: 38.5
 • Độ Dày Vỏ: 10.2
 • Bộ Máy: Manual Winding and Manufactured
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
1.474.700.000 đ
A. Lange and Sohne Grand Lange 1 Moon Phase 139.032, 41mm
MÃ SP: 316807
*Đọc mã này cho NV tư vấn
A. Lange & Söhne
A. Lange and Sohne Grand Lange 1 Moon Phase 139.032, 41mm
 • Mã Sản Phẩm: 139.032
 • Bộ Sưu Tập: Grand Lange 1
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Độ Dày Vỏ: 9.5
 • Bộ Máy: Hand Wind
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
1.272.480.000 đ
A Lange & Sohne Lange 1 Silver Dial 18K White Gold Men's Watch
MÃ SP: 316796
*Đọc mã này cho NV tư vấn
A. Lange & Söhne
A Lange & Sohne Lange 1 Silver Dial 18K White Gold Men's Watch
 • Mã Sản Phẩm: 191.039
 • Bộ Sưu Tập: Lange 1
 • Đường Kính Vỏ: 38.50
 • Độ Dày Vỏ: 9.80
 • Bộ Máy: Hand Wind
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
916.080.000 đ
A. Lange and Sohne Grand Lange 1 Silver Dial Men's Watch 117.032, 41mm
MÃ SP: 316804
*Đọc mã này cho NV tư vấn
A. Lange & Söhne
A. Lange and Sohne Grand Lange 1 Silver Dial Men's Watch 117.032, 41mm
 • Mã Sản Phẩm: 117.032
 • Bộ Sưu Tập: Grand Lange 1
 • Đường Kính Vỏ: 40.9
 • Độ Dày Vỏ: 8.8
 • Bộ Máy: Hand Wind
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
1.095.600.000 đ
Saxonia Thin Manual Wind 40mm Mens Watch
MÃ SP: 316409
*Đọc mã này cho NV tư vấn
A. Lange & Söhne
Saxonia Thin Manual Wind 40mm Mens Watch
 • Mã Sản Phẩm: 211.027
 • Bộ Sưu Tập: Saxonia
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 5.9
 • Bộ Máy: Manual Wind
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
646.800.000 đ
Lange 1, 101.021, 38.5mm
MÃ SP: 305419
*Đọc mã này cho NV tư vấn
A. Lange & Söhne
Lange 1, 101.021, 38.5mm
916.080.000 đ
Saxonia Automatic 380.032, 38.5mm
MÃ SP: 305487
*Đọc mã này cho NV tư vấn
A. Lange & Söhne
Saxonia Automatic 380.032, 38.5mm
681.120.000 đ
Grand Lange 1, Moonphase 41mm
MÃ SP: 305477
*Đọc mã này cho NV tư vấn
A. Lange & Söhne
Grand Lange 1, Moonphase 41mm
1.663.200.000 đ
1815 Manual Wind 233.032, 40mm
MÃ SP: 305537
*Đọc mã này cho NV tư vấn
A. Lange & Söhne
1815 Manual Wind 233.032, 40mm
670.560.000 đ
Lange 1, 109.025, Moonphase 38.5mm
MÃ SP: 305472
*Đọc mã này cho NV tư vấn
A. Lange & Söhne
Lange 1, 109.025, Moonphase 38.5mm
1.523.280.000 đ
Saxonia Manual Wind 216.032, 37mm
MÃ SP: 305483
*Đọc mã này cho NV tư vấn
A. Lange & Söhne
Saxonia Manual Wind 216.032, 37mm
520.080.000 đ
Saxonia Manual Wind 216.026, 37mm
MÃ SP: 305485
*Đọc mã này cho NV tư vấn
A. Lange & Söhne
Saxonia Manual Wind 216.026, 37mm
551.760.000 đ
Saxonia Dual Time 385.032, 40mm
MÃ SP: 305490
*Đọc mã này cho NV tư vấn
A. Lange & Söhne
Saxonia Dual Time 385.032, 40mm
844.800.000 đ
Saxonia Dual Time 385.026, 40mm
MÃ SP: 305493
*Đọc mã này cho NV tư vấn
A. Lange & Söhne
Saxonia Dual Time 385.026, 40mm
876.480.000 đ
Saxonia Manual Wind 878.038, 35mm
MÃ SP: 305495
*Đọc mã này cho NV tư vấn
A. Lange & Söhne
Saxonia Manual Wind 878.038, 35mm
929.280.000 đ
Saxonia Manual Wind 878.029, 35mm
MÃ SP: 305501
*Đọc mã này cho NV tư vấn
A. Lange & Söhne
Saxonia Manual Wind 878.029, 35mm
929.280.000 đ
Hiển thị:
30/56
56 Kết quả