BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
100/106
106 Kết quả
Marine Chronographe 5527, 42.3mm
MÃ SP: 327667
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Marine Chronographe 5527, 42.3mm
 • Mã Sản Phẩm: 5527BB/Y2/9WV
 • Bộ Sưu Tập: Marine
 • Đường Kính Vỏ: 42.3
 • Độ Dày Vỏ: 13.85
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
892.320.000 đ
Marine Chronographe 5527, 42.3mm
MÃ SP: 327307
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Marine Chronographe 5527, 42.3mm
 • Mã Sản Phẩm: 5527BB/Y2/5WV
 • Bộ Sưu Tập: Marine
 • Đường Kính Vỏ: 42.3
 • Độ Dày Vỏ: 13.85
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
892.320.000 đ
Marine 5517, 40mm
MÃ SP: 325258
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Marine 5517, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 5517TI/G2/9ZU
 • Bộ Sưu Tập: Marine 5517
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 11.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
456.720.000 đ
Marine 5517, 40mm
MÃ SP: 325260
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Marine 5517, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 5517TI/G2/5ZU
 • Bộ Sưu Tập: Marine 5517
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 11.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
456.720.000 đ
Marine 5517, 40mm
MÃ SP: 325261
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Marine 5517, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 5517BB/Y2/9ZU
 • Bộ Sưu Tập: Marine 5517
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 11.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
757.680.000 đ
Marine 5517, 40mm
MÃ SP: 325262
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Marine 5517, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 5517BB/Y2/5ZU
 • Bộ Sưu Tập: Marine 5517
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 11.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
757.680.000 đ
Marine 5517, 40mm
MÃ SP: 325263
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Marine 5517, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 5517BR/12/9ZU
 • Bộ Sưu Tập: Marine 5517
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 11.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
757.680.000 đ
Marine 5517, 40mm
MÃ SP: 325264
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Marine 5517, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 5517BR/12/5ZU
 • Bộ Sưu Tập: Marine 5517
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 11.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
757.680.000 đ
Classique 5157, 38mm
MÃ SP: 325265
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Classique 5157, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: 5157BR/11/9V6
 • Bộ Sưu Tập: Classique
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 5.4
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
496.320.000 đ
Classique 5157, 38mm
MÃ SP: 325266
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Classique 5157, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: 5157BB/11/9V6
 • Bộ Sưu Tập: Classique
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 5.4
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
496.320.000 đ
Classique 5277, 38mm
MÃ SP: 320159
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Classique 5277, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: 5277BR/12/9V6
 • Bộ Sưu Tập: Classique
 • Đường Kính Vỏ: 38mm
 • Độ Dày Vỏ: 8
 • Bộ Máy: Hand-winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
501.600.000 đ
Classique 5727, 43mm
MÃ SP: 320155
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Classique 5727, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: 5727BB/12/9ZU
 • Bộ Sưu Tập: Classique
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 12.6
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
1.824.240.000 đ
Reine de Naples 8978, 38.45 x 30.40mm
MÃ SP: 320142
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Reine de Naples 8978, 38.45 x 30.40mm
 • Mã Sản Phẩm: 8978BB/58/974/D00D
 • Bộ Sưu Tập: Reine De Naples
 • Đường Kính Vỏ: 38.45 x 30.40
 • Bộ Máy: Self-winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
4.055.040.000 đ
Classique Dame 9087, 30mm
MÃ SP: 320145
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Classique Dame 9087, 30mm
 • Mã Sản Phẩm: 9087BB/29/964
 • Bộ Sưu Tập: Classique
 • Đường Kính Vỏ: 30
 • Độ Dày Vỏ: 9.8
 • Bộ Máy: Self-winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
638.880.000 đ
Reine de Naples 8939, 38.50 x 30.45mm
MÃ SP: 320146
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Reine de Naples 8939, 38.50 x 30.45mm
 • Mã Sản Phẩm: 8939BB/6D/J61/DDDD
 • Bộ Sưu Tập: Reine De Naples
 • Đường Kính Vỏ: 38.50 x 30.45
 • Bộ Máy: Self-winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
9.876.240.000 đ
Reine de Naples 8958, 40 x 31.95mm
MÃ SP: 320147
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Reine de Naples 8958, 40 x 31.95mm
 • Mã Sản Phẩm: 8958BB/51/974/D00D
 • Bộ Sưu Tập: Reine De Naples
 • Đường Kính Vỏ: 40 x 31.95
 • Bộ Máy: Self-winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
1.710.720.000 đ
Classique 7147, 40mm
MÃ SP: 320148
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Classique 7147, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 7147BB/29/9WU
 • Bộ Sưu Tập: Classique
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Bộ Máy: Self-winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
567.600.000 đ
Classique Dame 9088, 30mm
MÃ SP: 320154
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Classique Dame 9088, 30mm
 • Mã Sản Phẩm: 9088BB/29/964/DD0D
 • Bộ Sưu Tập: Classique
 • Đường Kính Vỏ: 30
 • Độ Dày Vỏ: 9.8
 • Bộ Máy: Self-winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
757.680.000 đ
Classique 9068, 33.5mm
MÃ SP: 320156
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Classique 9068, 33.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 9068BB/12/976/DD00
 • Bộ Sưu Tập: Classique
 • Đường Kính Vỏ: 33.5
 • Độ Dày Vỏ: 6.95
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
702.240.000 đ
Classique 5178, 38mm
MÃ SP: 320157
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Classique 5178, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: 5178BR/29/9V6/D000
 • Bộ Sưu Tập: Classique
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 8.25
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
749.760.000 đ
Classique 5177, 38mm
MÃ SP: 320158
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Classique 5177, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: 5177BR/15/9V6
 • Bộ Sưu Tập: Classique
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 8.8
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
612.480.000 đ
Classique 5717, 43mm
MÃ SP: 320160
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Classique 5717, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: 5717PT/US/9ZU
 • Bộ Sưu Tập: Classique
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 13.55
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
2.486.880.000 đ
Classique 5719, 46mm
MÃ SP: 320161
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Classique 5719, 46mm
 • Mã Sản Phẩm: 5719PT/AS/9ZV/DD0D
 • Bộ Sưu Tập: Classique
 • Đường Kính Vỏ: 46
 • Độ Dày Vỏ: 15.1
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
14.593.920.000 đ
Classique 7800, 48mm
MÃ SP: 320162
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Classique 7800, 48mm
 • Mã Sản Phẩm: 7800BA/11/9YV
 • Bộ Sưu Tập: Classique
 • Đường Kính Vỏ: 48
 • Độ Dày Vỏ: 16.3
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
2.352.240.000 đ
Classique 5327, 39mm
MÃ SP: 320163
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Classique 5327, 39mm
 • Mã Sản Phẩm: 5327BR/1E/9V6
 • Bộ Sưu Tập: Classique
 • Đường Kính Vỏ: 39
 • Độ Dày Vỏ: 9.05
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
1.853.280.000 đ
Classique 5238, 40.3mm
MÃ SP: 320164
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Classique 5238, 40.3mm
 • Mã Sản Phẩm: 5238BB/10/9V6/DD00
 • Bộ Sưu Tập: Classique
 • Đường Kính Vỏ: 40.3
 • Độ Dày Vỏ: 9.65
 • Bộ Máy: Hand-winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
7.339.200.000 đ
Classique 7788, 39mm
MÃ SP: 320165
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Classique 7788, 39mm
 • Mã Sản Phẩm: 7788BR/29/9V6/DD00
 • Bộ Sưu Tập: Classique
 • Đường Kính Vỏ: 39
 • Độ Dày Vỏ: 10.2
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
892.320.000 đ
Classique 8788, 36mm
MÃ SP: 320167
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Classique 8788, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 8788BR/12/986/DD00
 • Bộ Sưu Tập: Classique
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Độ Dày Vỏ: 10.2
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
784.080.000 đ
Classique 5207, 39mm
MÃ SP: 320168
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Classique 5207, 39mm
 • Mã Sản Phẩm: 5207BB/12/9V6
 • Bộ Sưu Tập: Classique
 • Đường Kính Vỏ: 39
 • Độ Dày Vỏ: 9.85
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
620.400.000 đ
Classique 8068, 30mm
MÃ SP: 320169
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Classique 8068, 30mm
 • Mã Sản Phẩm: 8068BB/52/964/DD00
 • Bộ Sưu Tập: Classique
 • Đường Kính Vỏ: 30
 • Độ Dày Vỏ: 7.77
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
557.040.000 đ
Hiển thị:
30/106
106 Kết quả