BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
100/106
106 Kết quả
Type XXI 3810, 42mm
MÃ SP: 314638
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Type XXI 3810, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 3810ST/92/9ZU
 • Bộ Sưu Tập: Type XXI
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 15.4
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
280.370.000 đ
311.520.000 đ
Type XXI 3810, 42mm
MÃ SP: 314640
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Type XXI 3810, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 3810TI/H2/3ZU
 • Bộ Sưu Tập: Type XXI
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 15.3
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
304.130.000 đ
337.920.000 đ
Type XXI 3810, 42mm
MÃ SP: 314639
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Type XXI 3810, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 3810ST/92/SZ9
 • Bộ Sưu Tập: Type XXI
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 15.4
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
318.380.000 đ
353.760.000 đ
Reine de Naples 8967, 43.75 x 35.50 mm
MÃ SP: 320141
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Reine de Naples 8967, 43.75 x 35.50 mm
 • Mã Sản Phẩm: 8967ST/58/986
 • Bộ Sưu Tập: Reine De Naples
 • Đường Kính Vỏ: 43.75 x 35.50
 • Bộ Máy: Self-winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
368.280.000 đ
409.200.000 đ
Reine de Naples 9807, 32.7 x 27.3mm
MÃ SP: 315642
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Reine de Naples 9807, 32.7 x 27.3mm
 • Mã Sản Phẩm: 9807ST/5W/922
 • Bộ Sưu Tập: Reine de Naples
 • Đường Kính Vỏ: 32.7 x 27.3
 • Độ Dày Vỏ: 10.02
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
368.280.000 đ
409.200.000 đ
Reine de Naples 8967, 43.75 x 35.5mm
MÃ SP: 303439
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Reine de Naples 8967, 43.75 x 35.5mm
368.280.000 đ
409.200.000 đ
Reine de Naples 8967, 43.75 x 35.5mm
MÃ SP: 303441
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Reine de Naples 8967, 43.75 x 35.5mm
368.280.000 đ
409.200.000 đ
Classique 8067, 30mm
MÃ SP: 303291
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Classique 8067, 30mm
 • Mã Sản Phẩm: 8067BA/52/964
 • Bộ Sưu Tập: Classique
 • Đường Kính Vỏ: 30
 • Độ Dày Vỏ: 7.77
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
368.280.000 đ
409.200.000 đ
Marine 5817, 39mm
MÃ SP: 303359
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Marine 5817, 39mm
368.280.000 đ
409.200.000 đ
Marine 5817, 39mm
MÃ SP: 303372
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Marine 5817, 39mm
368.280.000 đ
409.200.000 đ
Classique 5930, 35.5mm
MÃ SP: 303261
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Classique 5930, 35.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 5930BA/12/986
 • Bộ Sưu Tập: Classique
 • Đường Kính Vỏ: 35.5
 • Độ Dày Vỏ: 8.35
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
396.790.000 đ
440.880.000 đ
Marine 5517, 40mm
MÃ SP: 325258
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Marine 5517, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 5517TI/G2/9ZU
 • Bộ Sưu Tập: Marine 5517
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 11.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
411.050.000 đ
456.720.000 đ
Marine 5517, 40mm
MÃ SP: 325260
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Marine 5517, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 5517TI/G2/5ZU
 • Bộ Sưu Tập: Marine 5517
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 11.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
411.050.000 đ
456.720.000 đ
Classique 5157, 38mm
MÃ SP: 303269
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Classique 5157, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: 5157BA/11/9V6
 • Bộ Sưu Tập: Classique
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 5.4
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
422.930.000 đ
469.920.000 đ
Classique 9067, 33.5mm
MÃ SP: 315579
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Classique 9067, 33.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 9067BR/12/976
 • Bộ Sưu Tập: Classique
 • Đường Kính Vỏ: 33.5
 • Độ Dày Vỏ: 6.95
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
439.560.000 đ
488.400.000 đ
Classique 5157, 38mm
MÃ SP: 325265
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Classique 5157, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: 5157BR/11/9V6
 • Bộ Sưu Tập: Classique
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 5.4
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
446.690.000 đ
496.320.000 đ
Classique 5157, 38mm
MÃ SP: 325266
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Classique 5157, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: 5157BB/11/9V6
 • Bộ Sưu Tập: Classique
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 5.4
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
446.690.000 đ
496.320.000 đ
Classique 5277, 38mm
MÃ SP: 320159
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Classique 5277, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: 5277BR/12/9V6
 • Bộ Sưu Tập: Classique
 • Đường Kính Vỏ: 38mm
 • Độ Dày Vỏ: 8
 • Bộ Máy: Hand-winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
451.440.000 đ
501.600.000 đ
Classique 9067, 33.50mm
MÃ SP: 315629
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Classique 9067, 33.50mm
 • Mã Sản Phẩm: 9067BB/12/976
 • Bộ Sưu Tập: Classique
 • Đường Kính Vỏ: 33.50
 • Độ Dày Vỏ: 6.95
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
451.440.000 đ
501.600.000 đ
Marine 8827, 34.6mm
MÃ SP: 315609
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Marine 8827, 34.6mm
 • Mã Sản Phẩm: 8827st/5w/986
 • Bộ Sưu Tập: Marine
 • Đường Kính Vỏ: 34.6
 • Độ Dày Vỏ: 12.30
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
463.320.000 đ
514.800.000 đ
Classique 5140, 40mm
MÃ SP: 303275
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Classique 5140, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 5140BB/12/9W6
 • Bộ Sưu Tập: Classique
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 10.8
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
472.820.000 đ
525.360.000 đ
Type XXI 3810, 42mm
MÃ SP: 314637
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Type XXI 3810, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 3810BR/92/9ZU
 • Bộ Sưu Tập: Type XXI
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 15.4
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
496.580.000 đ
551.760.000 đ
Classique 7147, 40mm
MÃ SP: 317268
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Classique 7147, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 7147BR/12/9WU
 • Bộ Sưu Tập: Classique
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 6.1
 • Bộ Máy: Self-Winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
498.960.000 đ
554.400.000 đ
Classique 8068, 30mm
MÃ SP: 320169
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Classique 8068, 30mm
 • Mã Sản Phẩm: 8068BB/52/964/DD00
 • Bộ Sưu Tập: Classique
 • Đường Kính Vỏ: 30
 • Độ Dày Vỏ: 7.77
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
501.340.000 đ
557.040.000 đ
Marine 5817, 39mm
MÃ SP: 303357
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Marine 5817, 39mm
506.090.000 đ
562.320.000 đ
Classique 7147, 40mm
MÃ SP: 320148
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Classique 7147, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 7147BB/29/9WU
 • Bộ Sưu Tập: Classique
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Bộ Máy: Self-winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
510.840.000 đ
567.600.000 đ
Marine 5817, 39mm
MÃ SP: 303362
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Marine 5817, 39mm
 • Mã Sản Phẩm: 5817BR/Z2/5V8
 • Bộ Sưu Tập: Marine
 • Đường Kính Vỏ: 39
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
522.720.000 đ
580.800.000 đ
Classique 5177, 38mm
MÃ SP: 303312
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Classique 5177, 38mm
539.350.000 đ
599.280.000 đ
Classique 5177, 38mm
MÃ SP: 320158
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Classique 5177, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: 5177BR/15/9V6
 • Bộ Sưu Tập: Classique
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 8.8
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
551.230.000 đ
612.480.000 đ
Classique 5177, 38mm
MÃ SP: 303449
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Classique 5177, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: 5177BR/29/9V6
 • Bộ Sưu Tập: Classique
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 8.8
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
551.230.000 đ
612.480.000 đ
Hiển thị:
30/106
106 Kết quả