BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
100/5
5 Kết quả
The City Brown Leather, 42mm
MÃ SP: 317404
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Burberry
The City Brown Leather, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: BU9904
 • Bộ Sưu Tập: The City
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 9
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
8.520.000 đ
13.080.000 đ
The Classic Round, 32mm
MÃ SP: 315412
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Burberry
The Classic Round, 32mm
 • Mã Sản Phẩm: BU10107
 • Bộ Sưu Tập: The Classic Round
 • Đường Kính Vỏ: 32
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
15.910.000 đ
28.920.000 đ
The Classic Round Silver Dial Stainless Steel, 32mm
MÃ SP: 314174
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Burberry
The Classic Round Silver Dial Stainless Steel, 32mm
 • Mã Sản Phẩm: BU10110
 • Bộ Sưu Tập: The Classic Round
 • Đường Kính Vỏ: 32
 • Độ Dày Vỏ: 8.1
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
15.770.000 đ
26.280.000 đ
The Classic Round, 40mm
MÃ SP: 313994
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Burberry
The Classic Round, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: BU10005
 • Bộ Sưu Tập: The Classic Round
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 8.5
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.660.000 đ
21.000.000 đ
Swiss Gold Ion-Plated Stainless Steel Bracelet Unisex Watch, 38mm
MÃ SP: 297662
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Burberry
Swiss Gold Ion-Plated Stainless Steel Bracelet Unisex Watch, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: BU9038
 • Bộ Sưu Tập: The City
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 8,3
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.660.000 đ
21.000.000 đ
Hiển thị:
30/5
5 Kết quả