BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
100/375
375 Kết quả
Cartier Santos-Dumont, 38 mm x 27.5 mm
MÃ SP: 332881
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
Cartier Santos-Dumont, 38 mm x 27.5 mm
 • Mã Sản Phẩm: WJSA0019
 • Bộ Sưu Tập: Santos
 • Đường Kính Vỏ: 38 x 27.5 mm
 • Độ Dày Vỏ: 7.3
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire Crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
512.640.000 đ
Cartier Tank Must watch, 33.7 x 25.5 mm
MÃ SP: 332670
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
Cartier Tank Must watch, 33.7 x 25.5 mm
 • Mã Sản Phẩm: WSTA0041
 • Bộ Sưu Tập: Tank
 • Đường Kính Vỏ: 33.7 x 25.5
 • Độ Dày Vỏ: 6.6
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire Crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
78.910.000 đ
TONNEAU WATCH 52.4x29.8mm
MÃ SP: 331124
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
TONNEAU WATCH 52.4x29.8mm
 • Mã Sản Phẩm: HPI01291
 • Bộ Sưu Tập: Tonneau
 • Đường Kính Vỏ: 52.4x29.8mm
 • Độ Dày Vỏ: 11.9mm
 • Bộ Máy: Manufacture mechanical movement with manual winding
 • Độ Chịu Nước: Up to 3 bar (approx. 30 meters/100 feet)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire Crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
4.147.200.000 đ
TONNEAU WATCH 52.4x29.8mm
MÃ SP: 331123
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
TONNEAU WATCH 52.4x29.8mm
 • Mã Sản Phẩm: WHTN0006
 • Bộ Sưu Tập: Tonneau
 • Đường Kính Vỏ: 52.4x29.8mm
 • Độ Dày Vỏ: 11.9mm
 • Bộ Máy: Manufacture mechanical movement with manual winding
 • Độ Chịu Nước: Up to 3 bar (approx. 30 meters/100 feet)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire Crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
2.376.000.000 đ
TONNEAU WATCH 52.4x29.8mm
MÃ SP: 331122
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
TONNEAU WATCH 52.4x29.8mm
 • Mã Sản Phẩm: WHTN0005
 • Bộ Sưu Tập: Tonneau
 • Đường Kính Vỏ: 52.4x29.8mm
 • Độ Dày Vỏ: 11.9mm
 • Bộ Máy: Manufacture mechanical movement with manual winding
 • Độ Chịu Nước: Up to 3 bar (approx. 30 meters/100 feet)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire Crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
2.073.600.000 đ
TONNEAU WATCH 46.3x23mm
MÃ SP: 331121
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
TONNEAU WATCH 46.3x23mm
 • Mã Sản Phẩm: WGTN0005
 • Bộ Sưu Tập: Tonneau
 • Đường Kính Vỏ: 46.3x23mm
 • Độ Dày Vỏ: 7.2mm
 • Bộ Máy: Manufacture mechanical movement with manual winding
 • Độ Chịu Nước: Up to 3 bar (approx. 30 meters/100 feet)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
789.120.000 đ
TONNEAU WATCH 46.3x23mm
MÃ SP: 331120
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
TONNEAU WATCH 46.3x23mm
 • Mã Sản Phẩm: WGTN0006
 • Bộ Sưu Tập: Tonneau
 • Đường Kính Vỏ: 46.3x23mm
 • Độ Dày Vỏ: 7.2mm
 • Bộ Máy: Manufacture mechanical movement with manual winding
 • Độ Chịu Nước: Up to 3 bar (approx. 30 meters/100 feet)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
645.120.000 đ
ROTONDE DE CARTIER WATCH 43.5mm
MÃ SP: 331118
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
ROTONDE DE CARTIER WATCH 43.5mm
 • Mã Sản Phẩm: WHRO0040
 • Bộ Sưu Tập: Rotonde de Cartier
 • Đường Kính Vỏ: 43.5mm
 • Độ Dày Vỏ: 12mm
 • Bộ Máy: Manufacture mechanical movement with manual winding
 • Độ Chịu Nước: Up to 3 bar (approx. 30 meters/100 feet)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
3.340.800.000 đ
ROTONDE DE CARTIER MYSTERIOUS MOVEMENT WATCH 35mm
MÃ SP: 331116
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
ROTONDE DE CARTIER MYSTERIOUS MOVEMENT WATCH 35mm
 • Mã Sản Phẩm: HPI01300
 • Bộ Sưu Tập: Rotonde de Cartier
 • Đường Kính Vỏ: 35mm
 • Độ Dày Vỏ: 11.1mm
 • Bộ Máy: Manufacture mechanical movement with manual winding
 • Độ Chịu Nước: Up to 3 bar (approx. 30 meters/100 feet)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
2.505.600.000 đ
ROTONDE DE CARTIER WATCH 42mm
MÃ SP: 331115
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
ROTONDE DE CARTIER WATCH 42mm
 • Mã Sản Phẩm: WHRO0060
 • Bộ Sưu Tập: Rotonde de Cartier
 • Đường Kính Vỏ: 42mm
 • Độ Dày Vỏ: 11.9mm
 • Bộ Máy: Manufacture mechanical movement with manual winding
 • Độ Chịu Nước: Up to 3 bar (approx. 30 meters/100 feet)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
1.670.400.000 đ
ROTONDE DE CARTIER CHRONOGRAPH WATCH 40mm
MÃ SP: 331113
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
ROTONDE DE CARTIER CHRONOGRAPH WATCH 40mm
 • Mã Sản Phẩm: W1556238
 • Bộ Sưu Tập: Rotonde de Cartier
 • Đường Kính Vỏ: 40mm
 • Độ Dày Vỏ: 12.15mm
 • Bộ Máy: Manufacture self-winding mechanical movement
 • Độ Chịu Nước: Up to 3 bar (approx. 30 meters/100 feet)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
740.160.000 đ
TANK ASYMÉTRIQUE WATCH 47.15x26.2mm
MÃ SP: 331106
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
TANK ASYMÉTRIQUE WATCH 47.15x26.2mm
 • Mã Sản Phẩm: HPI01370
 • Bộ Sưu Tập: Tank Asymétrique
 • Đường Kính Vỏ: 47.15x26.2mm
 • Độ Dày Vỏ: 7.82mm
 • Bộ Máy: Manufacture mechanical movement with manual winding
 • Độ Chịu Nước: Up to 3 bar (approx. 30 meters/100 feet)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
2.937.600.000 đ
TANK CINTRÉE WATCH 46.3x23mm
MÃ SP: 331105
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
TANK CINTRÉE WATCH 46.3x23mm
 • Mã Sản Phẩm: WHTA0009
 • Bộ Sưu Tập: Tank Cintrée
 • Đường Kính Vỏ: 46.3x23mm
 • Độ Dày Vỏ: 8mm
 • Bộ Máy: Manufacture mechanical movement with manual winding
 • Độ Chịu Nước: Not water-resistant
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
2.145.600.000 đ
TANK ASYMÉTRIQUE WATCH 47.15x26.2mm
MÃ SP: 331104
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
TANK ASYMÉTRIQUE WATCH 47.15x26.2mm
 • Mã Sản Phẩm: WHTA0012
 • Bộ Sưu Tập: Tank Asymétrique
 • Đường Kính Vỏ: 47.15x26.2mm
 • Độ Dày Vỏ: 7.82mm
 • Bộ Máy: Manufacture mechanical movement with manual winding
 • Độ Chịu Nước: Up to 3 bar (approx. 30 meters/100 feet)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
2.102.400.000 đ
TANK CINTRÉE WATCH 46.3x23mm
MÃ SP: 331103
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
TANK CINTRÉE WATCH 46.3x23mm
 • Mã Sản Phẩm: WHTA0008
 • Bộ Sưu Tập: Tank Cintrée
 • Đường Kính Vỏ: 46.3x23mm
 • Độ Dày Vỏ: 8mm
 • Bộ Máy: Manufacture mechanical movement with manual winding
 • Độ Chịu Nước: Not water-resistant
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
1.944.000.000 đ
TANK ASYMÉTRIQUE WATCH 47.15x26.2mm
MÃ SP: 331102
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
TANK ASYMÉTRIQUE WATCH 47.15x26.2mm
 • Mã Sản Phẩm: WHTA0011
 • Bộ Sưu Tập: Tank Asymétrique
 • Đường Kính Vỏ: 47.15x26.2mm
 • Độ Dày Vỏ: 7.82mm
 • Bộ Máy: Manufacture mechanical movement with manual winding
 • Độ Chịu Nước: Up to 3 bar (approx. 30 meters/100 feet)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
1.944.000.000 đ
TANK CINTRÉE WATCH 46.3x23mm
MÃ SP: 331100
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
TANK CINTRÉE WATCH 46.3x23mm
 • Mã Sản Phẩm: WGTA0025
 • Bộ Sưu Tập: Tank Cintrée
 • Đường Kính Vỏ: 46.3x23mm
 • Độ Dày Vỏ: 7.2mm
 • Bộ Máy: Manufacture mechanical movement with manual winding
 • Độ Chịu Nước: Up to 3 bar (approx. 30 meters/100 feet)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
619.200.000 đ
TANK CINTRÉE WATCH 46.3x23mm
MÃ SP: 331099
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
TANK CINTRÉE WATCH 46.3x23mm
 • Mã Sản Phẩm: WGTA0026
 • Bộ Sưu Tập: Tank Cintrée
 • Đường Kính Vỏ: 46.3x23mm
 • Độ Dày Vỏ: 7.2mm
 • Bộ Máy: Manufacture mechanical movement with manual winding
 • Độ Chịu Nước: Up to 3 bar (approx. 30 meters/100 feet)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
619.200.000 đ
BALLON BLEU DE CARTIER WATCH 42mm
MÃ SP: 331097
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
BALLON BLEU DE CARTIER WATCH 42mm
 • Mã Sản Phẩm: WGBB0023
 • Bộ Sưu Tập: Ballon Bleu de Cartier
 • Đường Kính Vỏ: 42mm
 • Độ Dày Vỏ: 13mm
 • Bộ Máy: Manufacture mechanical movement with automatic winding
 • Độ Chịu Nước: Up to 3 bar (approx. 30 meters/100 feet)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
964.800.000 đ
BALLON BLEU DE CARTIER WATCH 40mm
MÃ SP: 331094
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
BALLON BLEU DE CARTIER WATCH 40mm
 • Mã Sản Phẩm: WGBB0039
 • Bộ Sưu Tập: Ballon Bleu de Cartier
 • Đường Kính Vỏ: 40mm
 • Độ Dày Vỏ: 12.4mm
 • Bộ Máy: Manufacture mechanical movement with automatic winding
 • Độ Chịu Nước: Up to 3 bar (approx. 30 meters/100 feet)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
901.440.000 đ
BALLON BLEU DE CARTIER WATCH 42mm
MÃ SP: 331092
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
BALLON BLEU DE CARTIER WATCH 42mm
 • Mã Sản Phẩm: WGBB0036
 • Bộ Sưu Tập: Ballon Bleu de Cartier
 • Đường Kính Vỏ: 42mm
 • Độ Dày Vỏ: 13mm
 • Bộ Máy: Mechanical movement with automatic winding
 • Độ Chịu Nước: Up to 3 bar (approx. 30 meters/100 feet)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
478.080.000 đ
BALLON BLEU DE CARTIER WATCH 40mm
MÃ SP: 331091
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
BALLON BLEU DE CARTIER WATCH 40mm
 • Mã Sản Phẩm: WGBB0035
 • Bộ Sưu Tập: Ballon Bleu de Cartier
 • Đường Kính Vỏ: 40mm
 • Độ Dày Vỏ: 12.4mm
 • Bộ Máy: Manufacture mechanical movement with automatic winding
 • Độ Chịu Nước: Up to 3 bar (approx. 30 meters/100 feet)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
440.640.000 đ
BALLON BLEU DE CARTIER WATCH 40mm
MÃ SP: 331090
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
BALLON BLEU DE CARTIER WATCH 40mm
 • Mã Sản Phẩm: WSBB0040
 • Bộ Sưu Tập: Ballon Bleu de Cartier
 • Đường Kính Vỏ: 40mm
 • Độ Dày Vỏ: 12.4mm
 • Bộ Máy: Manufacture mechanical movement with automatic winding
 • Độ Chịu Nước: Up to 3 bar (approx. 30 meters/100 feet)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
190.080.000 đ
BALLON BLEU DE CARTIER WATCH 42mm
MÃ SP: 331089
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
BALLON BLEU DE CARTIER WATCH 42mm
 • Mã Sản Phẩm: WSBB0027
 • Bộ Sưu Tập: Ballon Bleu de Cartier
 • Đường Kính Vỏ: 42mm
 • Độ Dày Vỏ: 13mm
 • Bộ Máy: Mechanical movement with automatic winding
 • Độ Chịu Nước: Up to 3 bar (approx. 30 meters/100 feet)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
190.080.000 đ
BALLON BLEU DE CARTIER WATCH 40mm
MÃ SP: 331088
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
BALLON BLEU DE CARTIER WATCH 40mm
 • Mã Sản Phẩm: WSBB0039
 • Bộ Sưu Tập: Ballon Bleu de Cartier
 • Đường Kính Vỏ: 40mm
 • Độ Dày Vỏ: 12.4mm
 • Bộ Máy: Manufacture mechanical movement with automatic winding
 • Độ Chịu Nước: Up to 3 bar (approx. 30 meters/100 feet)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
175.680.000 đ
SANTOS DE CARTIER WATCH 39.8mm
MÃ SP: 331086
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
SANTOS DE CARTIER WATCH 39.8mm
 • Mã Sản Phẩm: WHSA0016
 • Bộ Sưu Tập: Santos de Cartier
 • Đường Kính Vỏ: 39.8mm
 • Độ Dày Vỏ: 9.08mm
 • Bộ Máy: Manufacture mechanical movement with manual winding
 • Độ Chịu Nước: Up to 10 bar (approx. 100 meters/100 feet)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
1.915.200.000 đ
SANTOS DE CARTIER WATCH 39.8mm
MÃ SP: 331085
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
SANTOS DE CARTIER WATCH 39.8mm
 • Mã Sản Phẩm: WHSA0018
 • Bộ Sưu Tập: Santos de Cartier
 • Đường Kính Vỏ: 39.8mm
 • Độ Dày Vỏ: 9.08mm
 • Bộ Máy: Manufacture mechanical movement with manual winding
 • Độ Chịu Nước: Up to 10 bar (approx. 100 meters/100 feet)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
1.569.600.000 đ
SANTOS DE CARTIER WATCH 35.1mm
MÃ SP: 331084
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
SANTOS DE CARTIER WATCH 35.1mm
 • Mã Sản Phẩm: WJSA0014
 • Bộ Sưu Tập: Santos de Cartier
 • Đường Kính Vỏ: 35.1mm
 • Độ Dày Vỏ: 8.83mm
 • Bộ Máy: Manufacture mechanical movement with automatic winding
 • Độ Chịu Nước: Up to 10 bar (approx. 100 meters)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
1.163.520.000 đ
SANTOS DE CARTIER WATCH 39.8mm
MÃ SP: 331073
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
SANTOS DE CARTIER WATCH 39.8mm
 • Mã Sản Phẩm: WGSA0029
 • Bộ Sưu Tập: Santos de Cartier
 • Đường Kính Vỏ: 39.8mm
 • Độ Dày Vỏ: 9.08mm
 • Bộ Máy: Mechanical movement with automatic winding
 • Độ Chịu Nước: Up to 10 bar (approx. 100 meters/100 feet)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
1.028.160.000 đ
SANTOS DE CARTIER WATCH 39.8mm
MÃ SP: 331072
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
SANTOS DE CARTIER WATCH 39.8mm
 • Mã Sản Phẩm: WHSA0009
 • Bộ Sưu Tập: Santos de Cartier
 • Đường Kính Vỏ: 39.8mm
 • Độ Dày Vỏ: 9.08mm
 • Bộ Máy: Manufacture mechanical movement with manual winding
 • Độ Chịu Nước: Up to 10 bar (approx. 100 meters/100 feet)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
838.080.000 đ
Hiển thị:
30/375
375 Kết quả