BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
100/379
379 Kết quả
Tank Solo watch, 31 mm x 24.4 mm
MÃ SP: 318035
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
Tank Solo watch, 31 mm x 24.4 mm
 • Mã Sản Phẩm: WSTA0030
 • Bộ Sưu Tập: Tank
 • Đường Kính Vỏ: 31 x 24.4
 • Độ Dày Vỏ: 5.55
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
75.170.000 đ
Ronde Solo de Cartier watch, 29 mm
MÃ SP: 319273
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
Ronde Solo de Cartier watch, 29 mm
 • Mã Sản Phẩm: WSRN0019
 • Bộ Sưu Tập: Ronde Solo
 • Đường Kính Vỏ: 29
 • Độ Dày Vỏ: 6.35
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
78.050.000 đ
Cartier Tank Must watch, 33.7 x 25.5 mm
MÃ SP: 332670
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
Cartier Tank Must watch, 33.7 x 25.5 mm
 • Mã Sản Phẩm: WSTA0041
 • Bộ Sưu Tập: Tank
 • Đường Kính Vỏ: 33.7 x 25.5
 • Độ Dày Vỏ: 6.6
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire Crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
78.910.000 đ
Tank Solo watch, 34.8 mm x 27.4 mm
MÃ SP: 319248
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
Tank Solo watch, 34.8 mm x 27.4 mm
 • Mã Sản Phẩm: WSTA0028
 • Bộ Sưu Tập: Tank MC
 • Đường Kính Vỏ: 34.8 x 27.4
 • Độ Dày Vỏ: 5.55
 • Bộ Máy: quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
78.910.000 đ
Tank Solo watch, 31 mm x 24.4 mm
MÃ SP: 293390
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
Tank Solo watch, 31 mm x 24.4 mm
 • Mã Sản Phẩm: W5200013
 • Bộ Sưu Tập: Tank solo
 • Đường Kính Vỏ: 31 x 24.4
 • Độ Dày Vỏ: 5,55
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
82.370.000 đ
Ronde Solo de Cartier watch, 29.5 mm
MÃ SP: 293563
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
Ronde Solo de Cartier watch, 29.5 mm
 • Mã Sản Phẩm: W6701004
 • Bộ Sưu Tập: Ronde Solo de Cartier
 • Đường Kính Vỏ: 29.5
 • Độ Dày Vỏ: 6
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
85.250.000 đ
Tank Solo watch, 34.8 mm x 27.4 mm
MÃ SP: 293392
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
Tank Solo watch, 34.8 mm x 27.4 mm
 • Mã Sản Phẩm: W5200014
 • Bộ Sưu Tập: Tank solo
 • Đường Kính Vỏ: 34.8 x 27.4
 • Độ Dày Vỏ: 5,55
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
86.400.000 đ
Ronde Solo de Cartier large model Quartz, 36 mm
MÃ SP: 293564
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
Ronde Solo de Cartier large model Quartz, 36 mm
 • Mã Sản Phẩm: W6701005
 • Bộ Sưu Tập: Ronde Solo de Cartier
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Độ Dày Vỏ: 6,5
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
87.840.000 đ
Panthère de Cartier watch, 25 x 21 mm
MÃ SP: 329083
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
Panthère de Cartier watch, 25 x 21 mm
 • Mã Sản Phẩm: WSPN0019
 • Bộ Sưu Tập: Panthère
 • Đường Kính Vỏ: 25 x 21
 • Độ Dày Vỏ: 6
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
96.480.000 đ
Ronde Solo de Cartier watch, 36 mm
MÃ SP: 319239
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
Ronde Solo de Cartier watch, 36 mm
 • Mã Sản Phẩm: WSRN0021
 • Bộ Sưu Tập: Ronde Solo
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Độ Dày Vỏ: 9.46
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
97.920.000 đ
Tank Française watch, 25 mm x 20 mm
MÃ SP: 293378
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
Tank Française watch, 25 mm x 20 mm
 • Mã Sản Phẩm: W51008Q3
 • Bộ Sưu Tập: Tank Francaise Small
 • Đường Kính Vỏ: 25 x 20
 • Độ Dày Vỏ: 6
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
102.240.000 đ
Ronde Solo de Cartier watch, 36 mm
MÃ SP: 319240
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
Ronde Solo de Cartier watch, 36 mm
 • Mã Sản Phẩm: WSRN0012
 • Bộ Sưu Tập: Ronde Solo
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Độ Dày Vỏ: 9.46
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
105.120.000 đ
Tank Solo watch, 31 mm x 40.85 mm
MÃ SP: 318569
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
Tank Solo watch, 31 mm x 40.85 mm
 • Mã Sản Phẩm: WSTA0029
 • Bộ Sưu Tập: Tank
 • Đường Kính Vỏ: 31 x 40.85
 • Độ Dày Vỏ: 7,65
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
106.560.000 đ
Cartier Santos-Dumont watch, 38 x 27.5 mm
MÃ SP: 329755
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
Cartier Santos-Dumont watch, 38 x 27.5 mm
 • Mã Sản Phẩm: WSSA0023
 • Bộ Sưu Tập: Santos
 • Đường Kính Vỏ: 38 x 27.5
 • Độ Dày Vỏ: 7.3
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
109.440.000 đ
Ronde Solo de Cartier watch, 42mm
MÃ SP: 329754
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
Ronde Solo de Cartier watch, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: WSRN0022
 • Bộ Sưu Tập: Ronde Solo
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 8.36
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
109.440.000 đ
Panthère de Cartier watch, 22 mm x 30 mm
MÃ SP: 317179
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
Panthère de Cartier watch, 22 mm x 30 mm
 • Mã Sản Phẩm: WSPN0006
 • Bộ Sưu Tập: Panthère
 • Đường Kính Vỏ: 22 x 30
 • Bộ Máy: Quartz
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
113.760.000 đ
Tank Solo watch, 31 mm x 40.85 mm
MÃ SP: 293719
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
Tank Solo watch, 31 mm x 40.85 mm
 • Mã Sản Phẩm: W5200028
 • Bộ Sưu Tập: Tank Solo
 • Đường Kính Vỏ: 31 x 41
 • Độ Dày Vỏ: 7,7
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
115.200.000 đ
Ronde Solo de Cartier watch, 42 mm
MÃ SP: 319241
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
Ronde Solo de Cartier watch, 42 mm
 • Mã Sản Phẩm: W6701011
 • Bộ Sưu Tập: Ronde Solo
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 8.53
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
116.640.000 đ
SANTOS-DUMONT WATCH 43.5x31.4mm
MÃ SP: 331000
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
SANTOS-DUMONT WATCH 43.5x31.4mm
 • Mã Sản Phẩm: WSSA0022
 • Bộ Sưu Tập: Santos-Dumont
 • Đường Kính Vỏ: 43.5x31.4mm
 • Độ Dày Vỏ: 7.3mm
 • Bộ Máy: High autonomy quartz movement
 • Độ Chịu Nước: Up to 3 bar (approx. 30 meters/100 feet)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
118.080.000 đ
Tank Française watch, 30 mm x 25 mm
MÃ SP: 302727
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
Tank Française watch, 30 mm x 25 mm
 • Mã Sản Phẩm: WSTA0005
 • Bộ Sưu Tập: Tank Francaise Small
 • Đường Kính Vỏ: 30 X 25
 • Độ Dày Vỏ: 6,7
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
119.520.000 đ
TANK AMÉRICAINE WATCH 34.8x19mm
MÃ SP: 330988
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
TANK AMÉRICAINE WATCH 34.8x19mm
 • Mã Sản Phẩm: WSTA0043
 • Bộ Sưu Tập: Tank Américaine
 • Đường Kính Vỏ: 34.8x19mm
 • Độ Dày Vỏ: 6.5mm
 • Bộ Máy: quartz movement
 • Độ Chịu Nước: up to 3 bar (approx. 30 meters/100 feet)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
126.720.000 đ
Tank Américaine watch, 34.80 mm x 19.00 mm
MÃ SP: 319257
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
Tank Américaine watch, 34.80 mm x 19.00 mm
 • Mã Sản Phẩm: WSTA0016
 • Bộ Sưu Tập: Tank
 • Đường Kính Vỏ: 34.80 x 19.00
 • Độ Dày Vỏ: 6.5
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
126.720.000 đ
Clé de Cartier watch, 31 mm
MÃ SP: 319261
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
Clé de Cartier watch, 31 mm
 • Mã Sản Phẩm: WSCL0016
 • Bộ Sưu Tập: Clé de
 • Đường Kính Vỏ: 31
 • Độ Dày Vỏ: 11.04
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
126.720.000 đ
Clé de Cartier watch, 35 mm
MÃ SP: 319262
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
Clé de Cartier watch, 35 mm
 • Mã Sản Phẩm: WSCL0017
 • Bộ Sưu Tập: Clé de
 • Đường Kính Vỏ: 35
 • Độ Dày Vỏ: 10.09
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
135.360.000 đ
Clé de Cartier watch, 31 mm
MÃ SP: 319263
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
Clé de Cartier watch, 31 mm
 • Mã Sản Phẩm: WSCL0005
 • Bộ Sưu Tập: Clé de
 • Đường Kính Vỏ: 31
 • Độ Dày Vỏ: 11.04
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
135.360.000 đ
Ballon Bleu de Cartier watch, 28 mm
MÃ SP: 293399
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
Ballon Bleu de Cartier watch, 28 mm
 • Mã Sản Phẩm: W69010Z4
 • Bộ Sưu Tập: Ballon Bleu de
 • Đường Kính Vỏ: 28
 • Độ Dày Vỏ: 9,35
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
139.680.000 đ
Ballon Blanc de Cartier watch, 33 mm
MÃ SP: 327556
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
Ballon Blanc de Cartier watch, 33 mm
 • Mã Sản Phẩm: WSBB0034
 • Bộ Sưu Tập: Ballon Bleu de Cartier
 • Đường Kính Vỏ: 33
 • Độ Dày Vỏ: 10
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: SAPPHIRE
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
142.560.000 đ
Clé de Cartier watch, 40 mm
MÃ SP: 319224
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
Clé de Cartier watch, 40 mm
 • Mã Sản Phẩm: WSCL0018
 • Bộ Sưu Tập: Clé de Cartier
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 11.76
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
142.560.000 đ
Tank Solo watch, 31 mm x 24.4 mm
MÃ SP: 328663
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
Tank Solo watch, 31 mm x 24.4 mm
 • Mã Sản Phẩm: W5200002
 • Bộ Sưu Tập: Tank Solo
 • Đường Kính Vỏ: 31 x 24.4
 • Độ Dày Vỏ: 5.55
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
144.000.000 đ
Panthère de Cartier watch, 27 mm x 37 mm
MÃ SP: 317183
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
Panthère de Cartier watch, 27 mm x 37 mm
 • Mã Sản Phẩm: WSPN0007
 • Bộ Sưu Tập: Panthère
 • Đường Kính Vỏ: 27 x 37
 • Độ Dày Vỏ: 6
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
144.000.000 đ
Hiển thị:
30/379
379 Kết quả