BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
100/41
41 Kết quả
La D de Dior Satine, 25mm
MÃ SP: 328411
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Christian Dior
La D de Dior Satine, 25mm
 • Mã Sản Phẩm: CD047112M001_0000
 • Bộ Sưu Tập: La D De Dior
 • Đường Kính Vỏ: 25
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
95.040.000 đ
La D de Dior Satine, 25mm
MÃ SP: 328209
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Christian Dior
La D de Dior Satine, 25mm
 • Mã Sản Phẩm: CD047112M002_0000
 • Bộ Sưu Tập: La D De Dior
 • Đường Kính Vỏ: 25
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
95.040.000 đ
La D de Dior Satine, 36mm
MÃ SP: 328412
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Christian Dior
La D de Dior Satine, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: CD043116M001_0000
 • Bộ Sưu Tập: La D De Dior
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
100.320.000 đ
La mini D de Dior Quartz Watch, 19mm
MÃ SP: 313989
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Christian Dior
La mini D de Dior Quartz Watch, 19mm
 • Mã Sản Phẩm: CD040110A012
 • Bộ Sưu Tập: La mini D de Dior
 • Đường Kính Vỏ: 19
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
102.960.000 đ
La Mini D de Dior Mosaïque, 19mm
MÃ SP: 332400
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Christian Dior
La Mini D de Dior Mosaïque, 19mm
 • Mã Sản Phẩm: CD040110A025
 • Bộ Sưu Tập: La Mini D de Dior Mosaïque
 • Đường Kính Vỏ: 19
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
108.240.000 đ
La Mini D de Dior Mosaïque, 19mm
MÃ SP: 328561
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Christian Dior
La Mini D de Dior Mosaïque, 19mm
 • Mã Sản Phẩm: CD040110A027_0000
 • Bộ Sưu Tập: La Mini D de Dior Mosaïque
 • Đường Kính Vỏ: 19
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
108.240.000 đ
La Mini D de Dior Mosaïque, 19mm
MÃ SP: 328560
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Christian Dior
La Mini D de Dior Mosaïque, 19mm
 • Mã Sản Phẩm: CD040110A026_0000
 • Bộ Sưu Tập: La Mini D de Dior Mosaïque
 • Đường Kính Vỏ: 19
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
108.240.000 đ
La mini D de Dior Quartz Watch, 19mm
MÃ SP: 303042
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Christian Dior
La mini D de Dior Quartz Watch, 19mm
 • Mã Sản Phẩm: CD040110A008
 • Bộ Sưu Tập: La Mini D De Dior
 • Đường Kính Vỏ: 19
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
110.880.000 đ
La mini D de Dior Quartz Watch, 19mm
MÃ SP: 313990
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Christian Dior
La mini D de Dior Quartz Watch, 19mm
 • Mã Sản Phẩm: CD040110A017
 • Bộ Sưu Tập: La mini D de Dior
 • Đường Kính Vỏ: 19
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
116.160.000 đ
La Mini D de Dior Tête de Mort Skull, 19mm
MÃ SP: 328563
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Christian Dior
La Mini D de Dior Tête de Mort Skull, 19mm
 • Mã Sản Phẩm: CD040110A029_0000
 • Bộ Sưu Tập: La Mini D de Dior Tête de Mort Skull
 • Đường Kính Vỏ: 19
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
129.360.000 đ
La Mini D de Dior Tête de Mort Skull, 19mm
MÃ SP: 328562
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Christian Dior
La Mini D de Dior Tête de Mort Skull, 19mm
 • Mã Sản Phẩm: CD040110A029_0000
 • Bộ Sưu Tập: La Mini D de Dior Tête de Mort Skull
 • Đường Kính Vỏ: 19
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
129.360.000 đ
La D de Dior Satine, 25mm
MÃ SP: 328564
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Christian Dior
La D de Dior Satine, 25mm
 • Mã Sản Phẩm: CD047123M001_0000
 • Bộ Sưu Tập: La D de Dior Satine
 • Đường Kính Vỏ: 25
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
134.640.000 đ
La Mini D de Dior Satine, 19mm
MÃ SP: 316481
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Christian Dior
La Mini D de Dior Satine, 19mm
 • Mã Sản Phẩm: CD040110M003
 • Bộ Sưu Tập: La D De Dior
 • Đường Kính Vỏ: 19
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
139.920.000 đ
La Mini D de Dior Satine, 19mm
MÃ SP: 316478
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Christian Dior
La Mini D de Dior Satine, 19mm
 • Mã Sản Phẩm: CD040110M002
 • Bộ Sưu Tập: La D De Dior
 • Đường Kính Vỏ: 19
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
139.920.000 đ
La Mini D de Dior Satine, 19mm
MÃ SP: 316475
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Christian Dior
La Mini D de Dior Satine, 19mm
 • Mã Sản Phẩm: CD040110M001
 • Bộ Sưu Tập: La D De Dior
 • Đường Kính Vỏ: 19
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
139.920.000 đ
La D de Dior Rose Céleste, 25mm
MÃ SP: 328565
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Christian Dior
La D de Dior Rose Céleste, 25mm
 • Mã Sản Phẩm: CD047123M001_0000
 • Bộ Sưu Tập: La D de Dior Rose Céleste
 • Đường Kính Vỏ: 25
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
158.400.000 đ
La Mini D de Dior Satine, 19mm
MÃ SP: 328566
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Christian Dior
La Mini D de Dior Satine, 19mm
 • Mã Sản Phẩm: CD04012X1001_0000
 • Bộ Sưu Tập: La D de Dior Satine
 • Đường Kính Vỏ: 19
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
175.560.000 đ
La D de Dior Satine, 25mm
MÃ SP: 316487
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Christian Dior
La D de Dior Satine, 25mm
 • Mã Sản Phẩm: CD047111M002
 • Bộ Sưu Tập: La D De Dior
 • Đường Kính Vỏ: 25
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
186.120.000 đ
La D De Dior Satine Diamonds Mother Of Pearl Lady's Watch CD047111M001, 25mm
MÃ SP: 316486
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Christian Dior
La D De Dior Satine Diamonds Mother Of Pearl Lady's Watch CD047111M001, 25mm
 • Mã Sản Phẩm: CD047111M001_0000
 • Bộ Sưu Tập: La D De Dior
 • Đường Kính Vỏ: 25
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
186.120.000 đ
La Mini D de Dior Satine, 19mm
MÃ SP: 328567
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Christian Dior
La Mini D de Dior Satine, 19mm
 • Mã Sản Phẩm: CD040120M001_0000
 • Bộ Sưu Tập: La D de Dior Satine
 • Đường Kính Vỏ: 19
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
213.840.000 đ
La Mini D de Dior Satine, 19mm
MÃ SP: 328568
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Christian Dior
La Mini D de Dior Satine, 19mm
 • Mã Sản Phẩm: CD040120M001_0000
 • Bộ Sưu Tập: CD040120M002_0000
 • Đường Kính Vỏ: 19
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
219.120.000 đ
La D De Dior Satine, 36mm
MÃ SP: 316488
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Christian Dior
La D De Dior Satine, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: CD043115M001
 • Bộ Sưu Tập: La D De Dior
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
221.760.000 đ
La D de Dior Satine, 25mm
MÃ SP: 328570
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Christian Dior
La D de Dior Satine, 25mm
 • Mã Sản Phẩm: CD047121M001_0000
 • Bộ Sưu Tập: La D de Dior Satine
 • Đường Kính Vỏ: 25
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
225.720.000 đ
La D de Dior Satine, 25mm
MÃ SP: 328569
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Christian Dior
La D de Dior Satine, 25mm
 • Mã Sản Phẩm: CD047120M001_0000
 • Bộ Sưu Tập: La D de Dior Satine
 • Đường Kính Vỏ: 25
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
225.720.000 đ
La D de Dior Satine, 25mm
MÃ SP: 328571
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Christian Dior
La D de Dior Satine, 25mm
 • Mã Sản Phẩm: CD047122M001_0000
 • Bộ Sưu Tập: La D de Dior Satine
 • Đường Kính Vỏ: 25
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
258.720.000 đ
La D De Dior Satine, 36mm
MÃ SP: 316490
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Christian Dior
La D De Dior Satine, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: CD043120M001
 • Bộ Sưu Tập: La D De Dior
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
266.640.000 đ
La D de Dior Satine, 36mm
MÃ SP: 328572
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Christian Dior
La D de Dior Satine, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: CD043120M002_0000
 • Bộ Sưu Tập: La D de Dior Satine
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
411.840.000 đ
Dior Grand Bal Wild, 36mm
MÃ SP: 328573
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Christian Dior
Dior Grand Bal Wild, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: CD153B2LA001_0000
 • Bộ Sưu Tập: Dior Grand Bal Wild
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
720.720.000 đ
Dior Grand Bal Plume , 36mm
MÃ SP: 328575
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Christian Dior
Dior Grand Bal Plume , 36mm
 • Mã Sản Phẩm: CD153B2GA001_0000
 • Bộ Sưu Tập: Dior Grand Bal Plume
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
752.400.000 đ
Dior Grand Bal Plume, 36mm
MÃ SP: 328574
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Christian Dior
Dior Grand Bal Plume, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: CD153B2SA001_0000
 • Bộ Sưu Tập: Dior Grand Bal Plume
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
752.400.000 đ
Hiển thị:
30/41
41 Kết quả