BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
100/42
42 Kết quả
Chronoswiss Lunar Chronograph,
MÃ SP: 332127
*Đọc mã này cho NV tư vấn
CHRONOSWISS
Chronoswiss Lunar Chronograph,
 • Mã Sản Phẩm: CH-7543L-BL
 • Bộ Sưu Tập: Lunar
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Độ Dày Vỏ: 14.8
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
232.320.000 đ
Chronoswiss Opus Chronograph, 41mm
MÃ SP: 332126
*Đọc mã này cho NV tư vấn
CHRONOSWISS
Chronoswiss Opus Chronograph, 41mm
 • Mã Sản Phẩm: CH-7543.1S-SI
 • Bộ Sưu Tập: Opus
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Độ Dày Vỏ: 14.8
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
322.080.000 đ
FLYING GRAND REGULATOR SKELETON 44MM
MÃ SP: 320877
*Đọc mã này cho NV tư vấn
CHRONOSWISS
FLYING GRAND REGULATOR SKELETON 44MM
 • Mã Sản Phẩm: CH-6723S-SISI
 • Bộ Sưu Tập: Sirius
 • Đường Kính Vỏ: 44
 • Độ Dày Vỏ: 12.48
 • Bộ Máy: Manual Winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
241.560.000 đ
FLYING GRAND REGULATOR 44MM
MÃ SP: 320880
*Đọc mã này cho NV tư vấn
CHRONOSWISS
FLYING GRAND REGULATOR 44MM
 • Mã Sản Phẩm: CH-6725-BKBK
 • Bộ Sưu Tập: Sirius
 • Đường Kính Vỏ: 44
 • Độ Dày Vỏ: 12.48
 • Bộ Máy: Manual Winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
246.840.000 đ
FLYING GRAND REGULATOR 44MM
MÃ SP: 320882
*Đọc mã này cho NV tư vấn
CHRONOSWISS
FLYING GRAND REGULATOR 44MM
 • Mã Sản Phẩm: CH-6725-REBK
 • Bộ Sưu Tập: Sirius
 • Đường Kính Vỏ: 44
 • Độ Dày Vỏ: 12.48
 • Bộ Máy: Manual Winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
277.200.000 đ
FLYING REGULATOR OPEN GEAR 41MM
MÃ SP: 320883
*Đọc mã này cho NV tư vấn
CHRONOSWISS
FLYING REGULATOR OPEN GEAR 41MM
 • Mã Sản Phẩm: CH-8751R-SISI
 • Bộ Sưu Tập: Sirius
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
446.160.000 đ
FLYING REGULATOR OPEN GEAR ANNIVERSARY EDITION 41MM
MÃ SP: 320885
*Đọc mã này cho NV tư vấn
CHRONOSWISS
FLYING REGULATOR OPEN GEAR ANNIVERSARY EDITION 41MM
 • Mã Sản Phẩm: CH-8753-SIBL
 • Bộ Sưu Tập: Sirius
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
219.120.000 đ
FLYING REGULATOR OPEN GEAR ANNIVERSARY EDITION 41MM
MÃ SP: 320886
*Đọc mã này cho NV tư vấn
CHRONOSWISS
FLYING REGULATOR OPEN GEAR ANNIVERSARY EDITION 41MM
 • Mã Sản Phẩm: CH-8751R-BLSI
 • Bộ Sưu Tập: Sirius
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Bộ Máy: Manual Winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
455.400.000 đ
FLYING REGULATOR OPEN GEAR 41MM
MÃ SP: 320887
*Đọc mã này cho NV tư vấn
CHRONOSWISS
FLYING REGULATOR OPEN GEAR 41MM
 • Mã Sản Phẩm: CH-8753-SISI
 • Bộ Sưu Tập: Sirius
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Độ Dày Vỏ: 8.8
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
182.160.000 đ
FLYING REGULATOR OPEN GEAR 41MM
MÃ SP: 320888
*Đọc mã này cho NV tư vấn
CHRONOSWISS
FLYING REGULATOR OPEN GEAR 41MM
 • Mã Sản Phẩm: CH-8753-BKBK
 • Bộ Sưu Tập: Sirius
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Độ Dày Vỏ: 8.8
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
182.160.000 đ
FLYING REGULATOR OPEN GEAR 41MM
MÃ SP: 320889
*Đọc mã này cho NV tư vấn
CHRONOSWISS
FLYING REGULATOR OPEN GEAR 41MM
 • Mã Sản Phẩm: CH-8753-BLBL
 • Bộ Sưu Tập: Sirius
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Độ Dày Vỏ: 8.8
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
182.160.000 đ
FLYING REGULATOR NIGHT AND DAY 41MM
MÃ SP: 320890
*Đọc mã này cho NV tư vấn
CHRONOSWISS
FLYING REGULATOR NIGHT AND DAY 41MM
 • Mã Sản Phẩm: CH-8763-BKRE
 • Bộ Sưu Tập: Sirius
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
194.040.000 đ
FLYING REGULATOR NIGHT AND DAY 41MM
MÃ SP: 320892
*Đọc mã này cho NV tư vấn
CHRONOSWISS
FLYING REGULATOR NIGHT AND DAY 41MM
 • Mã Sản Phẩm: CH-8763-SISI
 • Bộ Sưu Tập: Sirius
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
184.800.000 đ
FLYING REGULATOR NIGHT AND DAY 41MM
MÃ SP: 320896
*Đọc mã này cho NV tư vấn
CHRONOSWISS
FLYING REGULATOR NIGHT AND DAY 41MM
 • Mã Sản Phẩm: CH-8763-BLBL
 • Bộ Sưu Tập: Sirius
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
184.800.000 đ
FLYING REGULATOR NIGHT AND DAY 41MM
MÃ SP: 320898
*Đọc mã này cho NV tư vấn
CHRONOSWISS
FLYING REGULATOR NIGHT AND DAY 41MM
 • Mã Sản Phẩm: CH-8761R-BKBK
 • Bộ Sưu Tập: Sirius
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
435.600.000 đ
LUNAR CHRONOGRAPH 41MM
MÃ SP: 320068
*Đọc mã này cho NV tư vấn
CHRONOSWISS
LUNAR CHRONOGRAPH 41MM
 • Mã Sản Phẩm: CH-7543L
 • Bộ Sưu Tập: Sirius
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Độ Dày Vỏ: 10.3
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
216.480.000 đ
SIRIUS DATE MEDIUM 34MM
MÃ SP: 318007
*Đọc mã này cho NV tư vấn
CHRONOSWISS
SIRIUS DATE MEDIUM 34MM
 • Mã Sản Phẩm: CH-2091R-SI
 • Bộ Sưu Tập: Folding clasp
 • Đường Kính Vỏ: 34
 • Độ Dày Vỏ: 8.95
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
302.280.000 đ
CHRONOGRAPH DAY DATE 41MM
MÃ SP: 318011
*Đọc mã này cho NV tư vấn
CHRONOSWISS
CHRONOGRAPH DAY DATE 41MM
 • Mã Sản Phẩm: CH-7543K
 • Bộ Sưu Tập: Folding clasp
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Độ Dày Vỏ: 15.45
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
175.560.000 đ
REGULATOR JUMPING HOUR 40MM
MÃ SP: 317700
*Đọc mã này cho NV tư vấn
CHRONOSWISS
REGULATOR JUMPING HOUR 40MM
 • Mã Sản Phẩm: CH-8321R
 • Bộ Sưu Tập: Sirius
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 9.75
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
426.360.000 đ
GRAND REGULATOR 44MM
MÃ SP: 317704
*Đọc mã này cho NV tư vấn
CHRONOSWISS
GRAND REGULATOR 44MM
 • Mã Sản Phẩm: CH-6721R
 • Bộ Sưu Tập: Sirius
 • Đường Kính Vỏ: 44
 • Độ Dày Vỏ: 10.6
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
432.960.000 đ
REGULATOR JUMPING HOUR 40MM
MÃ SP: 317706
*Đọc mã này cho NV tư vấn
CHRONOSWISS
REGULATOR JUMPING HOUR 40MM
 • Mã Sản Phẩm: CH-8323
 • Bộ Sưu Tập: Sirius
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 9.75
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
183.480.000 đ
SIRIUS SMALL SECONDS 40MM
MÃ SP: 317710
*Đọc mã này cho NV tư vấn
CHRONOSWISS
SIRIUS SMALL SECONDS 40MM
 • Mã Sản Phẩm: CH-8023
 • Bộ Sưu Tập: Sirius
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 9.75
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
128.040.000 đ
FLYING REGULATOR MANUFACTURE 40MM
MÃ SP: 317697
*Đọc mã này cho NV tư vấn
CHRONOSWISS
FLYING REGULATOR MANUFACTURE 40MM
 • Mã Sản Phẩm: CH-1242.3-BLBL
 • Bộ Sưu Tập: FLYING REGULATOR MANUFACTURE
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
244.200.000 đ
FLYING REGULATOR JUMPING HOUR 40MM
MÃ SP: 317582
*Đọc mã này cho NV tư vấn
CHRONOSWISS
FLYING REGULATOR JUMPING HOUR 40MM
 • Mã Sản Phẩm: CH-8323-BLOR
 • Bộ Sưu Tập: Sirius
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 11.85
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
203.280.000 đ
FLYING REGULATOR JUMPING HOUR 40MM
MÃ SP: 317583
*Đọc mã này cho NV tư vấn
CHRONOSWISS
FLYING REGULATOR JUMPING HOUR 40MM
 • Mã Sản Phẩm: CH-8321R-BKBK
 • Bộ Sưu Tập: Sirius
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 11.85
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
460.680.000 đ
FLYING REGULATOR JUMPING HOUR 40MM
MÃ SP: 317584
*Đọc mã này cho NV tư vấn
CHRONOSWISS
FLYING REGULATOR JUMPING HOUR 40MM
 • Mã Sản Phẩm: CH-8321R-SISI
 • Bộ Sưu Tập: Sirius
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 11.85
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
460.680.000 đ
FLYING REGULATOR JUMPING HOUR 40MM
MÃ SP: 317585
*Đọc mã này cho NV tư vấn
CHRONOSWISS
FLYING REGULATOR JUMPING HOUR 40MM
 • Mã Sản Phẩm: CH-8325-BKBK
 • Bộ Sưu Tập: Sirius
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 11.85
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
217.800.000 đ
LUNAR CHRONOGRAPH 41MM
MÃ SP: 317597
*Đọc mã này cho NV tư vấn
CHRONOSWISS
LUNAR CHRONOGRAPH 41MM
 • Mã Sản Phẩm: CH-7541LR
 • Bộ Sưu Tập: Sirius
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 15.45
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
525.360.000 đ
SIRIUS MEDIUM 34MM
MÃ SP: 317606
*Đọc mã này cho NV tư vấn
CHRONOSWISS
SIRIUS MEDIUM 34MM
 • Mã Sản Phẩm: CH-8923
 • Bộ Sưu Tập: Sirius
 • Đường Kính Vỏ: 34
 • Độ Dày Vỏ: 8.95
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
130.680.000 đ
SIRIUS MEDIUM 34MM
MÃ SP: 317607
*Đọc mã này cho NV tư vấn
CHRONOSWISS
SIRIUS MEDIUM 34MM
 • Mã Sản Phẩm: CH-8921R
 • Bộ Sưu Tập: Sirius
 • Đường Kính Vỏ: 34
 • Độ Dày Vỏ: 8.95
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
314.160.000 đ
Hiển thị:
30/42
42 Kết quả