scroll-top btn-call

Bộ sưu tập CITIZEN

Xoá lựa chọn X
GIÁ
LOẠI DÂY
GIỚI TÍNH
Giảm 15 %

Perpetual Calibre 8700 Men's Watch BL8144-54H, 42mm

CITIZEN

Perpetual Calibre 8700 Men's Watch BL8144-54H, 42mm

12.540.000 đ
14.730.000 đ
Giảm 15 %

Citizen PCAT, 42mm

CITIZEN

Citizen PCAT, 42mm

14.170.000 đ
16.660.000 đ
Giảm 15 %

Citizen PCAT, 42mm

CITIZEN

Citizen PCAT, 42mm

16.360.000 đ
19.220.000 đ
Giảm 15 %

Citizen L Sunrise Solitaire EW5520-50E , 33mm

CITIZEN

Citizen L Sunrise Solitaire EW5520-50E , 33mm

19.500.000 đ
22.930.000 đ
Giảm 15 %

Citizen Silhouette Crystal FE1140-86X, 29mm

CITIZEN

Citizen Silhouette Crystal FE1140-86X, 29mm

4.890.000 đ
5.760.000 đ
Giảm 15 %

Citizen Brycen BL5558-58L, 43mm

CITIZEN

Citizen Brycen BL5558-58L, 43mm

10.790.000 đ
12.680.000 đ
Giảm 15 %

Citizen Chandler AT0200-05E, 39mm

CITIZEN

Citizen Chandler AT0200-05E, 39mm

5.450.000 đ
6.410.000 đ
Giảm 15 %

Citizen Chandler AT0550-11X , 42mm

CITIZEN

Citizen Chandler AT0550-11X , 42mm

7.080.000 đ
8.320.000 đ
Giảm 15 %

Citizen Chandler AW0050-82E, 43mm

CITIZEN

Citizen Chandler AW0050-82E, 43mm

4.890.000 đ
5.760.000 đ
Giảm 15 %

Citizen Chandler AW1430-86A, 43mm

CITIZEN

Citizen Chandler AW1430-86A, 43mm

4.240.000 đ
4.990.000 đ
Giảm 15 %

Citizen Chandler AW1430-86E , 43mm

CITIZEN

Citizen Chandler AW1430-86E , 43mm

4.240.000 đ
4.990.000 đ
Giảm 15 %

Citizen Chandler BJ6500-04E, 40mm

CITIZEN

Citizen Chandler BJ6500-04E, 40mm

4.240.000 đ
4.990.000 đ
Giảm 15 %

Citizen Chandler BJ6500-12L, 40mm

CITIZEN

Citizen Chandler BJ6500-12L, 40mm

4.240.000 đ
4.990.000 đ
Giảm 15 %

Citizen Chandler BM8475-00F, 42mm

CITIZEN

Citizen Chandler BM8475-00F, 42mm

4.890.000 đ
5.760.000 đ
Giảm 15 %

Citizen Chandler BU2055-08X , 43mm

CITIZEN

Citizen Chandler BU2055-08X , 43mm

5.990.000 đ
7.040.000 đ
Giảm 15 %

Citizen Modena EM0593-56A, 36mm

CITIZEN

Citizen Modena EM0593-56A, 36mm

6.430.000 đ
7.550.000 đ
Giảm 15 %

Citizen Axiom EM0630-51D, 28mm

CITIZEN

Citizen Axiom EM0630-51D, 28mm

5.450.000 đ
6.410.000 đ
Giảm 15 %

Citizen Axiom EM0633-53A, 28mm

CITIZEN

Citizen Axiom EM0633-53A, 28mm

5.990.000 đ
7.040.000 đ
Giảm 15 %

Citizen Axiom EX1320-54E, 23mm

CITIZEN

Citizen Axiom EX1320-54E, 23mm

5.450.000 đ
6.410.000 đ
Giảm 15 %

Citizen Axiom EX1410-53A, 24mm x 18mm

CITIZEN

Citizen Axiom EX1410-53A, 24mm x 18mm

5.450.000 đ
6.410.000 đ
Giảm 15 %

Citizen Axiom EX1420-50E , 23mm

CITIZEN

Citizen Axiom EX1420-50E , 23mm

5.450.000 đ
6.410.000 đ
Giảm 15 %

Citizen Bella EM0120-58L, 29mm

CITIZEN

Citizen Bella EM0120-58L, 29mm

10.350.000 đ
12.160.000 đ
Giảm 15 %

Citizen Chandler EM0490-08A, 32 x 23mm

CITIZEN

Citizen Chandler EM0490-08A, 32 x 23mm

3.820.000 đ
4.470.000 đ
Giảm 15 %

Citizen Chandler EM0492-02A , 32 x 23mm

CITIZEN

Citizen Chandler EM0492-02A , 32 x 23mm

4.240.000 đ
4.990.000 đ
Giảm 15 %

Citizen Chandler FB2003-05A, 39mm

CITIZEN

Citizen Chandler FB2003-05A, 39mm

6.430.000 đ
7.550.000 đ
Giảm 15 %

Citizen Chandler FB2008-01D, 39mm

CITIZEN

Citizen Chandler FB2008-01D, 39mm

6.430.000 đ
7.550.000 đ
Giảm 15 %

Citizen Axiom AT2240-51E , 43mm

CITIZEN

Citizen Axiom AT2240-51E , 43mm

8.180.000 đ
9.600.000 đ
Giảm 15 %

Citizen Avion CA4210-24E , 45mm

CITIZEN

Citizen Avion CA4210-24E , 45mm

6.430.000 đ
7.550.000 đ
Giảm 15 %

Citizen Avion CA4215-21H, 44mm

CITIZEN

Citizen Avion CA4215-21H, 44mm

7.080.000 đ
8.320.000 đ
Giảm 15 %

Citizen Axiom AT2242-55E, 43mm

CITIZEN

Citizen Axiom AT2242-55E, 43mm

8.600.000 đ
10.110.000 đ
Giảm 15 %

Citizen Axiom AU1060-51G, 40mm

CITIZEN

Citizen Axiom AU1060-51G, 40mm

7.640.000 đ
8.970.000 đ
Giảm 15 %

Citizen Axiom AU1062-56G , 40mm

CITIZEN

Citizen Axiom AU1062-56G , 40mm

8.180.000 đ
9.600.000 đ
Giảm 15 %

Citizen Axiom BJ6510-51L , 41mm

CITIZEN

Citizen Axiom BJ6510-51L , 41mm

7.640.000 đ
8.970.000 đ
Giảm 15 %

Citizen Axiom BJ6512-56P, 41mm

CITIZEN

Citizen Axiom BJ6512-56P, 41mm

6.430.000 đ
7.550.000 đ
Giảm 15 %

Citizen Brycen CA0648-09L, 44mm

CITIZEN

Citizen Brycen CA0648-09L, 44mm

6.430.000 đ
7.550.000 đ
Giảm 15 %

Citizen By the Way BV1110-51L , 40mm

CITIZEN

Citizen By the Way BV1110-51L , 40mm

5.450.000 đ
6.410.000 đ
Giảm 15 %

Citizen By the Way BV1112-05A, 40mm

CITIZEN

Citizen By the Way BV1112-05A, 40mm

4.890.000 đ
5.760.000 đ
Giảm 15 %

Citizen By the Way BV1112-56E, 40mm

CITIZEN

Citizen By the Way BV1112-56E, 40mm

5.990.000 đ
7.040.000 đ
Giảm 15 %

Citizen Calendrier BU2020-70E, 44mm

CITIZEN

Citizen Calendrier BU2020-70E, 44mm

10.350.000 đ
12.160.000 đ
Giảm 15 %

Citizen Action Required AW1157-08H, 45mm

CITIZEN

Citizen Action Required AW1157-08H, 45mm

5.450.000 đ
6.410.000 đ
Giảm 15 %

Citizen Action Required AW1158-05L , 45mm

CITIZEN

Citizen Action Required AW1158-05L , 45mm

4.890.000 đ
5.760.000 đ
Giảm 15 %

Citizen Action Required AW1150-07A, 45mm

CITIZEN

Citizen Action Required AW1150-07A, 45mm

4.890.000 đ
5.760.000 đ
Giảm 15 %

Citizen Action Required AW1585-04E, 45mm

CITIZEN

Citizen Action Required AW1585-04E, 45mm

5.450.000 đ
6.410.000 đ
Giảm 15 %

Citizen Action Required  AW1585-55L, 45mm

CITIZEN

Citizen Action Required AW1585-55L, 45mm

5.990.000 đ
7.040.000 đ
Giảm 15 %

Citizen Action Required AW1588-57E, 45mm

CITIZEN

Citizen Action Required AW1588-57E, 45mm

5.450.000 đ
6.410.000 đ
Giảm 15 %

Citizen Eco Drive Perpetual Men's Watch BL8142-50E, 42mm

CITIZEN

Citizen Eco Drive Perpetual Men's Watch BL8142-50E, 42mm

12.540.000 đ
14.730.000 đ
Giảm 15 %

Citizen WR50 Watch BE9173-07X, 39mm

CITIZEN

Citizen WR50 Watch BE9173-07X, 39mm

4.960.000 đ
5.830.000 đ
Giảm 15 %

Citizen Eco-Drive Unstoppable Primo Chronograph Watch CA0467-03E

CITIZEN

Citizen Eco-Drive Unstoppable Primo Chronograph Watch CA0467-03E

8.600.000 đ
10.110.000 đ
Giảm 15 %

Citizen Women's 'Eco-Drive' Quartz Stainless Steel EM0320-83A

CITIZEN

Citizen Women's 'Eco-Drive' Quartz Stainless Steel EM0320-83A

19.060.000 đ
22.410.000 đ
Giảm 15 %

Perpetual Calibre 8700 Men's Watch BL8144-54H, 42mm

CITIZEN

Perpetual Calibre 8700 Men's Watch BL8144-54H, 42mm

12.540.000 đ
14.730.000 đ
Giảm 15 %

Corso Eco-Drive Blue Dial Two-Tone Stainless Steel Men's Watch 40mm

CITIZEN

Corso Eco-Drive Blue Dial Two-Tone Stainless Steel Men's Watch 40mm

6.430.000 đ
7.550.000 đ
Giảm 15 %

Citizen Eco Drive Men Ultra Slim White Dial Stainless Steel Watch 36mm

CITIZEN

Citizen Eco Drive Men Ultra Slim White Dial Stainless Steel Watch 36mm

8.710.000 đ
10.250.000 đ
Giảm 15 %

Eco-Drive Axiom Watch 40mm

CITIZEN

Eco-Drive Axiom Watch 40mm

6.430.000 đ
7.550.000 đ
Giảm 15 %

Axiom Analog Display Japanese Quartz Gold Watch 40mm

CITIZEN

Axiom Analog Display Japanese Quartz Gold Watch 40mm

6.430.000 đ
7.550.000 đ
Giảm 15 %

Men's Straps Analog Display Japanese Quartz Brown Watch 40mm

CITIZEN

Men's Straps Analog Display Japanese Quartz Brown Watch 40mm

4.890.000 đ
5.760.000 đ
Giảm 15 %

Eco-Drive Brown Leather Strap Watch 29mm

CITIZEN

Eco-Drive Brown Leather Strap Watch 29mm

4.890.000 đ
5.760.000 đ
Giảm 15 %

Citizen Axiom Eco-Drive, 40mm

CITIZEN

Citizen Axiom Eco-Drive, 40mm

6.430.000 đ
7.550.000 đ
Giảm 15 %

Men's

CITIZEN

Men's

4.240.000 đ
4.990.000 đ
Ưu Đãi Khi Nhập Email