scroll-top btn-call
Zalo Messenger Hotline HCM Hotline HN

BỘ SƯU TẬP ĐỒNG HỒ CITIZEN

Xoá lựa chọn X
GIÁ
LOẠI DÂY
GIỚI TÍNH

Citizen Silhouette Crystal, 31mm

CITIZEN

Citizen Silhouette Crystal, 31mm

7.580.000 đ
8.590.000 đ

Citizen Skyhawk A-T, 47mm

CITIZEN

Citizen Skyhawk A-T, 47mm

22.080.000 đ
25.080.000 đ

CALIBER 0100, 38MM

CITIZEN

CALIBER 0100, 38MM

Liên hệ

CITIZEN L SUNRISE, 30MM

CITIZEN

CITIZEN L SUNRISE, 30MM

9.190.000 đ
10.440.000 đ

CORSO, 41MM

CITIZEN

CORSO, 41MM

8.740.000 đ
9.910.000 đ

PCAT, 42MM

CITIZEN

PCAT, 42MM

15.700.000 đ
17.830.000 đ

CITIZEN L SUNRISE SOLITAIRE, 33MM

CITIZEN

CITIZEN L SUNRISE SOLITAIRE, 33MM

20.810.000 đ
23.640.000 đ

SILHOUETTE CRYSTAL, 29MM

CITIZEN

SILHOUETTE CRYSTAL, 29MM

5.810.000 đ
6.600.000 đ

CHANDLER, 39MM

CITIZEN

CHANDLER, 39MM

6.410.000 đ
7.270.000 đ

CHANDLER, 42MM

CITIZEN

CHANDLER, 42MM

8.140.000 đ
9.240.000 đ

GARRISON, 43MM

CITIZEN

GARRISON, 43MM

5.810.000 đ
6.600.000 đ

CHANDLER, 43MM

CITIZEN

CHANDLER, 43MM

5.260.000 đ
5.950.000 đ

CHANDLER, 43MM

CITIZEN

CHANDLER, 43MM

5.260.000 đ
5.950.000 đ

CHANDLER, 42MM

CITIZEN

CHANDLER, 42MM

5.810.000 đ
6.600.000 đ

CHANDLER, 43MM

CITIZEN

CHANDLER, 43MM

6.860.000 đ
7.800.000 đ

MODENA, 36MM

CITIZEN

MODENA, 36MM

6.860.000 đ
7.800.000 đ

AXIOM, 28MM

CITIZEN

AXIOM, 28MM

5.810.000 đ
6.600.000 đ

AXIOM, 28MM

CITIZEN

AXIOM, 28MM

6.410.000 đ
7.270.000 đ

AXIOM, 23MM

CITIZEN

AXIOM, 23MM

5.810.000 đ
6.600.000 đ

AXIOM, 24 X 18MM

CITIZEN

AXIOM, 24 X 18MM

5.810.000 đ
6.600.000 đ

AXIOM, 23MM

CITIZEN

AXIOM, 23MM

5.810.000 đ
6.600.000 đ

CHANDLER, 39MM

CITIZEN

CHANDLER, 39MM

7.580.000 đ
8.590.000 đ

CHANDLER, 39MM

CITIZEN

CHANDLER, 39MM

7.580.000 đ
8.590.000 đ

AVION, 45MM

CITIZEN

AVION, 45MM

7.580.000 đ
8.590.000 đ

AXIOM, 40MM

CITIZEN

AXIOM, 40MM

8.740.000 đ
9.910.000 đ

AXIOM, 40MM

CITIZEN

AXIOM, 40MM

9.190.000 đ
10.440.000 đ

AXIOM, 41MM

CITIZEN

AXIOM, 41MM

6.860.000 đ
7.800.000 đ

AXIOM, 41MM

CITIZEN

AXIOM, 41MM

7.580.000 đ
8.590.000 đ

BRYCEN, 44MM

CITIZEN

BRYCEN, 44MM

7.580.000 đ
8.590.000 đ

DRIVE, 40MM

CITIZEN

DRIVE, 40MM

5.810.000 đ
6.600.000 đ

DRIVE, 40MM

CITIZEN

DRIVE, 40MM

5.260.000 đ
5.950.000 đ

DRIVE, 40MM

CITIZEN

DRIVE, 40MM

6.410.000 đ
7.270.000 đ

CALENDRIER, 44MM

CITIZEN

CALENDRIER, 44MM

11.520.000 đ
13.080.000 đ

DRIVE, 45MM

CITIZEN

DRIVE, 45MM

5.810.000 đ
6.600.000 đ

DRIVE, 45MM

CITIZEN

DRIVE, 45MM

5.260.000 đ
5.950.000 đ

DRIVE, 45MM

CITIZEN

DRIVE, 45MM

5.810.000 đ
6.600.000 đ

DRIVE, 45MM

CITIZEN

DRIVE, 45MM

6.410.000 đ
7.270.000 đ

CORSO, 42MM

CITIZEN

CORSO, 42MM

13.390.000 đ
15.190.000 đ

CORSO, 40MM

CITIZEN

CORSO, 40MM

7.580.000 đ
8.590.000 đ

AXIOM, 30MM

CITIZEN

AXIOM, 30MM

5.810.000 đ
6.600.000 đ
TRANG 1/3
Ưu Đãi Khi Nhập Email