scroll-top btn-call
Zalo Messenger Gọi ngay

BỘ SƯU TẬP ĐỒNG HỒ CITIZEN

Xoá lựa chọn X
GIÁ
LOẠI DÂY
GIỚI TÍNH
Giá tốt nhất

Citizen Sunrise, 30mm

CITIZEN

Citizen Sunrise, 30mm

10.140.000 đ
Giảm 10 %

Citizen Corso, 41mm

CITIZEN

Citizen Corso, 41mm

8.670.000 đ
9.620.000 đ
Giảm 10 %

Perpetual Calibre 8700 Men's Watch BL8144-54H, 42mm

CITIZEN

Perpetual Calibre 8700 Men's Watch BL8144-54H, 42mm

13.280.000 đ
14.750.000 đ
Giảm 10 %

Citizen PCAT, 42mm

CITIZEN

Citizen PCAT, 42mm

15.590.000 đ
17.310.000 đ
Giảm 10 %

Citizen PCAT, 42mm

CITIZEN

Citizen PCAT, 42mm

17.310.000 đ
19.220.000 đ
Giảm 10 %

Citizen L Sunrise Solitaire EW5520-50E , 33mm

CITIZEN

Citizen L Sunrise Solitaire EW5520-50E , 33mm

20.640.000 đ
22.930.000 đ
Giảm 10 %

Citizen Silhouette Crystal  FE1140-86X, 29mm

CITIZEN

Citizen Silhouette Crystal FE1140-86X, 29mm

5.780.000 đ
6.410.000 đ
Giảm 10 %

Citizen Brycen BL5558-58L, 43mm

CITIZEN

Citizen Brycen BL5558-58L, 43mm

11.420.000 đ
12.680.000 đ
Giảm 10 %

Citizen Chandler AT0200-05E, 39mm

CITIZEN

Citizen Chandler AT0200-05E, 39mm

6.360.000 đ
7.060.000 đ
Giảm 10 %

Citizen Chandler AT0550-11X , 42mm

CITIZEN

Citizen Chandler AT0550-11X , 42mm

8.090.000 đ
8.970.000 đ
Giảm 10 %

Citizen Chandler AW0050-82E, 43mm

CITIZEN

Citizen Chandler AW0050-82E, 43mm

5.780.000 đ
6.410.000 đ
Giảm 10 %

Citizen Chandler AW1430-86A, 43mm

CITIZEN

Citizen Chandler AW1430-86A, 43mm

5.220.000 đ
5.780.000 đ
Giảm 10 %

Citizen Chandler  AW1430-86E , 43mm

CITIZEN

Citizen Chandler AW1430-86E , 43mm

5.220.000 đ
5.780.000 đ
Giảm 10 %

Citizen Chandler BJ6500-04E, 40mm

CITIZEN

Citizen Chandler BJ6500-04E, 40mm

4.500.000 đ
4.990.000 đ
Giảm 10 %

Citizen Chandler BJ6500-12L, 40mm

CITIZEN

Citizen Chandler BJ6500-12L, 40mm

4.500.000 đ
4.990.000 đ
Giảm 10 %

Citizen Chandler BM8475-00F, 42mm

CITIZEN

Citizen Chandler BM8475-00F, 42mm

5.780.000 đ
6.410.000 đ
Giảm 10 %

Citizen Chandler BU2055-08X , 43mm

CITIZEN

Citizen Chandler BU2055-08X , 43mm

6.340.000 đ
7.040.000 đ
Giảm 10 %

Citizen Modena  EM0593-56A, 36mm

CITIZEN

Citizen Modena EM0593-56A, 36mm

6.800.000 đ
7.550.000 đ
Giảm 10 %

Citizen Axiom EM0630-51D, 28mm

CITIZEN

Citizen Axiom EM0630-51D, 28mm

5.780.000 đ
6.410.000 đ
Giảm 10 %

Citizen Axiom EM0633-53A, 28mm

CITIZEN

Citizen Axiom EM0633-53A, 28mm

6.340.000 đ
7.040.000 đ
Giảm 10 %

Citizen Axiom EX1320-54E, 23mm

CITIZEN

Citizen Axiom EX1320-54E, 23mm

5.780.000 đ
6.410.000 đ
Giảm 10 %

Citizen Axiom EX1410-53A, 24mm x 18mm

CITIZEN

Citizen Axiom EX1410-53A, 24mm x 18mm

5.780.000 đ
6.410.000 đ
Giảm 10 %

Citizen Axiom  EX1420-50E , 23mm

CITIZEN

Citizen Axiom EX1420-50E , 23mm

5.780.000 đ
6.410.000 đ
Giảm 10 %

Citizen Chandler EM0490-08A, 32 x 23mm

CITIZEN

Citizen Chandler EM0490-08A, 32 x 23mm

4.030.000 đ
4.470.000 đ
Giảm 10 %

Citizen Chandler  EM0492-02A , 32 x 23mm

CITIZEN

Citizen Chandler EM0492-02A , 32 x 23mm

4.500.000 đ
4.990.000 đ
Giảm 10 %

Citizen Chandler FB2003-05A, 39mm

CITIZEN

Citizen Chandler FB2003-05A, 39mm

7.530.000 đ
8.340.000 đ
Giảm 10 %

Citizen Chandler FB2008-01D, 39mm

CITIZEN

Citizen Chandler FB2008-01D, 39mm

7.530.000 đ
8.340.000 đ
Giảm 10 %

Citizen Axiom AT2240-51E , 43mm

CITIZEN

Citizen Axiom AT2240-51E , 43mm

8.640.000 đ
9.600.000 đ
Giảm 10 %

Citizen Avion CA4210-24E , 45mm

CITIZEN

Citizen Avion CA4210-24E , 45mm

7.530.000 đ
8.340.000 đ
Giảm 10 %

Citizen Avion  CA4215-21H, 44mm

CITIZEN

Citizen Avion CA4215-21H, 44mm

8.090.000 đ
8.970.000 đ
Giảm 10 %

Citizen Axiom Watch, 43mm

CITIZEN

Citizen Axiom Watch, 43mm

9.110.000 đ
10.110.000 đ
Giảm 10 %

Citizen Axiom AU1060-51G, 40mm

CITIZEN

Citizen Axiom AU1060-51G, 40mm

8.670.000 đ
9.620.000 đ
Giảm 10 %

Citizen Axiom  AU1062-56G , 40mm

CITIZEN

Citizen Axiom AU1062-56G , 40mm

9.130.000 đ
10.140.000 đ
Giảm 10 %

Citizen Axiom  BJ6510-51L , 41mm

CITIZEN

Citizen Axiom BJ6510-51L , 41mm

6.830.000 đ
7.570.000 đ
Giảm 10 %

Citizen Axiom BJ6512-56P, 41mm

CITIZEN

Citizen Axiom BJ6512-56P, 41mm

7.530.000 đ
8.340.000 đ
Giảm 10 %

Citizen Brycen CA0648-09L, 44mm

CITIZEN

Citizen Brycen CA0648-09L, 44mm

7.530.000 đ
8.340.000 đ
Giảm 10 %

Citizen By the Way  BV1110-51L , 40mm

CITIZEN

Citizen By the Way BV1110-51L , 40mm

5.780.000 đ
6.410.000 đ
Giảm 10 %

Citizen By the Way BV1112-05A, 40mm

CITIZEN

Citizen By the Way BV1112-05A, 40mm

5.200.000 đ
5.760.000 đ
Giảm 10 %

Citizen By the Way BV1112-56E, 40mm

CITIZEN

Citizen By the Way BV1112-56E, 40mm

6.340.000 đ
7.040.000 đ
Giảm 10 %

Citizen Calendrier  BU2020-70E, 44mm

CITIZEN

Citizen Calendrier BU2020-70E, 44mm

11.440.000 đ
12.700.000 đ
TRANG 1/2
Ưu Đãi Khi Nhập Email