BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
100/392
392 Kết quả
Frederique Constant Classics, 36mm
MÃ SP: 327436
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
Frederique Constant Classics, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-220MS3B6
 • Bộ Sưu Tập: Classics
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
14.280.000 đ
10.730.000 đ
Frederique Constant Junior, 38.5mm
MÃ SP: 326389
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
Frederique Constant Junior, 38.5mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-242S4B26
 • Bộ Sưu Tập: Junior
 • Đường Kính Vỏ: 38.5
 • Độ Dày Vỏ: 10.7
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 60
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
15.000.000 đ
12.770.000 đ
Classics Quartz Day-Date, 40mm
MÃ SP: 325299
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
Classics Quartz Day-Date, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-225GT5B6
 • Bộ Sưu Tập: Classics
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 9
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
15.600.000 đ
13.270.000 đ
Classics Quartz Dây-Date, 40mm
MÃ SP: 325300
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
Classics Quartz Dây-Date, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-225ST5B6
 • Bộ Sưu Tập: Classics
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 9
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
15.600.000 đ
13.270.000 đ
Horological Smartwatch Ladies Watch, 34mm
MÃ SP: 317897
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
Horological Smartwatch Ladies Watch, 34mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-281WH3ER6
 • Bộ Sưu Tập: Horological Smartwatch
 • Đường Kính Vỏ: 34
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
15.600.000 đ
10.920.000 đ
Horological Smartwatch Ladies Watch, 34mm
MÃ SP: 317899
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
Horological Smartwatch Ladies Watch, 34mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-281GH3ER6
 • Bộ Sưu Tập: Horological Smartwatch
 • Đường Kính Vỏ: 34
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
15.600.000 đ
10.920.000 đ
Slimline, 25mm
MÃ SP: 327611
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
Slimline, 25mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-200STDS6B
 • Bộ Sưu Tập: Slimline
 • Đường Kính Vỏ: 25
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
16.680.000 đ
12.530.000 đ
Frederique Constant Classics, 36mm
MÃ SP: 327434
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
Frederique Constant Classics, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-220MS3B6B
 • Bộ Sưu Tập: Classics
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
16.680.000 đ
12.530.000 đ
Classics Carree Stainless Ladies Watch, 23x21mm
MÃ SP: 315222
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
Classics Carree Stainless Ladies Watch, 23x21mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-200MC16
 • Bộ Sưu Tập: Classics Carree
 • Đường Kính Vỏ: 23 x 21
 • Độ Dày Vỏ: 5
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
16.680.000 đ
12.530.000 đ
Frederique Constant, 40mm
MÃ SP: 325804
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
Frederique Constant, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-259ST5B6
 • Bộ Sưu Tập: Classics
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
18.000.000 đ
15.310.000 đ
Classics Quartz Day-Date, 40mm
MÃ SP: 325805
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
Classics Quartz Day-Date, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-259NT5B6
 • Bộ Sưu Tập: Classics
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
18.000.000 đ
13.510.000 đ
Delight Notify, 34mm
MÃ SP: 325532
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
Delight Notify, 34mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-281WH3ER6B
 • Bộ Sưu Tập: Horological Smartwatch
 • Đường Kính Vỏ: 34
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
18.000.000 đ
12.600.000 đ
Classics Quartz Day-Date, 40mm
MÃ SP: 324511
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
Classics Quartz Day-Date, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-225ST5B5
 • Bộ Sưu Tập: Classics
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 9
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
18.000.000 đ
15.310.000 đ
SLIMLINE LADIES 25mm
MÃ SP: 330889
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
SLIMLINE LADIES 25mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-200STDS3B
 • Bộ Sưu Tập: Slimline Ladies
 • Đường Kính Vỏ: 25mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
19.080.000 đ
16.220.000 đ
SLIMLINE LADIES 25mm
MÃ SP: 330888
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
SLIMLINE LADIES 25mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-200STDS5B
 • Bộ Sưu Tập: Slimline Ladies
 • Đường Kính Vỏ: 25mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
19.080.000 đ
16.220.000 đ
Frederique Constant Classics, 36 mm
MÃ SP: 328073
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
Frederique Constant Classics, 36 mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-220MND3B6
 • Bộ Sưu Tập: Classics
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
19.080.000 đ
16.220.000 đ
Frederique Constant Classics, 36mm
MÃ SP: 327437
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
Frederique Constant Classics, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-220MS3B4
 • Bộ Sưu Tập: Classics
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
19.080.000 đ
15.260.000 đ
Gents Notify Chrono, 42mm
MÃ SP: 317892
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
Gents Notify Chrono, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-282AS5B6
 • Bộ Sưu Tập: Horological Smartwatch
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
19.080.000 đ
16.220.000 đ
Horological Smartwatch Mens Watch FC-282AN5B6, 42mm
MÃ SP: 317894
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
Horological Smartwatch Mens Watch FC-282AN5B6, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-282AN5B6
 • Bộ Sưu Tập: Horological Smartwatch
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 14
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
19.080.000 đ
16.220.000 đ
Horological Smartwatch Mens Watch FC-282AB5B6, 42mm
MÃ SP: 317896
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
Horological Smartwatch Mens Watch FC-282AB5B6, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-282AB5B6
 • Bộ Sưu Tập: Horological Smartwatch
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 14
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
19.080.000 đ
16.220.000 đ
Classics Carree Stainless Ladies Watch, 23 x 21mm
MÃ SP: 315221
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
Classics Carree Stainless Ladies Watch, 23 x 21mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-200MC16B
 • Bộ Sưu Tập: Classics Carree
 • Đường Kính Vỏ: 23 x 21
 • Độ Dày Vỏ: 5
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
19.080.000 đ
16.220.000 đ
Slimline, 28.6mm
MÃ SP: 296973
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
Slimline, 28.6mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-235M1S6
 • Bộ Sưu Tập: SlimLine
 • Đường Kính Vỏ: 28,6
 • Độ Dày Vỏ: 5
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
19.080.000 đ
9.550.000 đ
Slimline, 30mm
MÃ SP: 328083
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
Slimline, 30mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-220MPBD1S26B
 • Bộ Sưu Tập: Slimline
 • Đường Kính Vỏ: 30
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
21.480.000 đ
18.260.000 đ
Slimline, 30mm
MÃ SP: 328082
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
Slimline, 30mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-220MPWD1S26B
 • Bộ Sưu Tập: Slimline
 • Đường Kính Vỏ: 30
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
21.480.000 đ
18.260.000 đ
Frederique Constant Classics, 36mm
MÃ SP: 328074
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
Frederique Constant Classics, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-220MSD3B6B
 • Bộ Sưu Tập: Classics
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
21.480.000 đ
18.260.000 đ
Frederiqueconstant Classics Carree, 23 x 21mm
MÃ SP: 326753
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
Frederiqueconstant Classics Carree, 23 x 21mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-200MC12B
 • Bộ Sưu Tập: Classics Carree
 • Đường Kính Vỏ: 23 x 21
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
21.480.000 đ
18.260.000 đ
Classics Carree Rose Gold PVD Ladies Watch, 23x21 mm
MÃ SP: 315223
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
Classics Carree Rose Gold PVD Ladies Watch, 23x21 mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-200MC14
 • Bộ Sưu Tập: Classics Carree
 • Đường Kính Vỏ: 23 x 21
 • Độ Dày Vỏ: 5
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
21.480.000 đ
18.260.000 đ
Slimline, 28.6mm
MÃ SP: 296972
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
Slimline, 28.6mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-235M1S5
 • Bộ Sưu Tập: SlimLine
 • Đường Kính Vỏ: 28,6
 • Độ Dày Vỏ: 5
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
21.480.000 đ
10.750.000 đ
Frederique Constant Classics, 36 mm
MÃ SP: 328075
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
Frederique Constant Classics, 36 mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-220MSD3B4
 • Bộ Sưu Tập: Classics
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
22.010.000 đ
15.410.000 đ
Slimline 39mm
MÃ SP: 332307
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
Slimline 39mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-200V5S32B
 • Bộ Sưu Tập: Slimline
 • Đường Kính Vỏ: 39
 • Độ Dày Vỏ: 5,3
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
22.800.000 đ
19.390.000 đ
Hiển thị:
30/392
392 Kết quả