BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
100/396
396 Kết quả
Slimline 39mm
MÃ SP: 332307
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
Slimline 39mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-200V5S32B
 • Bộ Sưu Tập: Slimline
 • Đường Kính Vỏ: 39
 • Độ Dày Vỏ: 5,3
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
17.110.000 đ
22.800.000 đ
LADIES AUTOMATIC SMALL SECONDS 36mm
MÃ SP: 332106
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
LADIES AUTOMATIC SMALL SECONDS 36mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-318MPC3B4
 • Đường Kính Vỏ: 36mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 5 ATM (160 feet/50 meters)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
46.440.000 đ
SLIMLINE GENTS 37mm
MÃ SP: 332105
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
SLIMLINE GENTS 37mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-220NS4S6
 • Bộ Sưu Tập: Slimline Gents
 • Đường Kính Vỏ: 37mm
 • Độ Dày Vỏ: 5.8mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
23.880.000 đ
Heart Beat World Heart Federation 34mm
MÃ SP: 331911
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
Heart Beat World Heart Federation 34mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-303WHF2PD2B3
 • Bộ Sưu Tập: World Heart Federation
 • Đường Kính Vỏ: 34mm
 • Độ Dày Vỏ: 9,9mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50m or 5 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Scratch Resistant Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
112.680.000 đ
CLASSICS AUTOMATIC 40MM
MÃ SP: 331544
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
CLASSICS AUTOMATIC 40MM
 • Mã Sản Phẩm: FC-FC-303LGS5B26
 • Bộ Sưu Tập: Classics
 • Đường Kính Vỏ: 40 mm
 • Độ Dày Vỏ: 10 mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 3 ATM (100 feet/30 meters)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
27.600.000 đ
CLASSICS QUARTZ 42mm
MÃ SP: 331543
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
CLASSICS QUARTZ 42mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-282V5B4
 • Bộ Sưu Tập: Classics
 • Đường Kính Vỏ: 42 mm
 • Độ Dày Vỏ: 13.35 mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50 meters / 165 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
23.880.000 đ
SLIMLINE GENTS 39mm
MÃ SP: 331039
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
SLIMLINE GENTS 39mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-245V5S4
 • Bộ Sưu Tập: Slimline Gents
 • Đường Kính Vỏ: 39mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
24.600.000 đ
SLIMLINE LADIES 25mm
MÃ SP: 330889
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
SLIMLINE LADIES 25mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-200STDS3B
 • Bộ Sưu Tập: Slimline Ladies
 • Đường Kính Vỏ: 25mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
19.080.000 đ
SLIMLINE LADIES 25mm
MÃ SP: 330888
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
SLIMLINE LADIES 25mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-200STDS5B
 • Bộ Sưu Tập: Slimline Ladies
 • Đường Kính Vỏ: 25mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
19.080.000 đ
SLIMLINE LADIES 30mm
MÃ SP: 330887
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
SLIMLINE LADIES 30mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-220MPWD1S23B
 • Bộ Sưu Tập: Slimline Ladies
 • Đường Kính Vỏ: 30mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
23.880.000 đ
SLIMLINE LADIES 25mm
MÃ SP: 330886
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
SLIMLINE LADIES 25mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-200STDSD6B
 • Bộ Sưu Tập: Slimline Ladies
 • Đường Kính Vỏ: 25mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
47.880.000 đ
SLIMLINE LADIES 30mm
MÃ SP: 330885
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
SLIMLINE LADIES 30mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-220MPBD1SD26B
 • Bộ Sưu Tập: Slimline Ladies
 • Đường Kính Vỏ: 30mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
62.280.000 đ
CLASSICS CARRÉE LADIES 23x21mm
MÃ SP: 330884
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
CLASSICS CARRÉE LADIES 23x21mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-200MCDC15B
 • Bộ Sưu Tập: Classics Carrée
 • Đường Kính Vỏ: 23x21mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
23.880.000 đ
CLASSICS QUARTZ CHRONOGRAPH 40mm
MÃ SP: 330883
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
CLASSICS QUARTZ CHRONOGRAPH 40mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-292MV5B4
 • Bộ Sưu Tập: Classic
 • Đường Kính Vỏ: 40mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50m or 5 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
28.680.000 đ
SMARTWATCH MENS CLASSICS 42mm
MÃ SP: 330882
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
SMARTWATCH MENS CLASSICS 42mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-287B5B6
 • Bộ Sưu Tập: Smartwatch
 • Đường Kính Vỏ: 42mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50m or 5 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
23.880.000 đ
SMARTWATCH MENS CLASSICS 42mm
MÃ SP: 330881
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
SMARTWATCH MENS CLASSICS 42mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-287N5B6B
 • Bộ Sưu Tập: Smartwatch
 • Đường Kính Vỏ: 42mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50m or 5 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
26.280.000 đ
RUNABOUT RHS CHRONOGRAPH AUTOMATIC 42mm
MÃ SP: 330880
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
RUNABOUT RHS CHRONOGRAPH AUTOMATIC 42mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-392RMS5B6
 • Bộ Sưu Tập: Runabout
 • Đường Kính Vỏ: 42mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50m or 5 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
69.480.000 đ
RUNABOUT RHS CHRONOGRAPH AUTOMATIC 42mm
MÃ SP: 330879
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
RUNABOUT RHS CHRONOGRAPH AUTOMATIC 42mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-392RMG5B6
 • Bộ Sưu Tập: Runabout
 • Đường Kính Vỏ: 42mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50m or 5 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
69.480.000 đ
YACHT TIMER GMT 42mm
MÃ SP: 330878
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
YACHT TIMER GMT 42mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-350NT4H6
 • Bộ Sưu Tập: Yacht
 • Đường Kính Vỏ: 42mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
47.880.000 đ
VINTAGE RALLY HEALEY AUTOMATIC 40mm
MÃ SP: 330877
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
VINTAGE RALLY HEALEY AUTOMATIC 40mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-303HVBR5B4
 • Bộ Sưu Tập: Vintage Rally Healey
 • Đường Kính Vỏ: 40mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 5 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
45.480.000 đ
VINTAGE RALLY HEALEY AUTOMATIC 40mm
MÃ SP: 330876
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
VINTAGE RALLY HEALEY AUTOMATIC 40mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-303HGRS5B6
 • Bộ Sưu Tập: Vintage Rally Healey
 • Đường Kính Vỏ: 40mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 5 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
38.280.000 đ
HEALY CHRONOGRAPH AUTOMATIC 42mm
MÃ SP: 330875
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
HEALY CHRONOGRAPH AUTOMATIC 42mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-397HGR5B6
 • Bộ Sưu Tập: Healy
 • Đường Kính Vỏ: 42mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 5 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
67.080.000 đ
FLYBACK CHRONOGRAPH 42mm
MÃ SP: 330874
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
FLYBACK CHRONOGRAPH 42mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-760N4H6
 • Bộ Sưu Tập: Flyback
 • Đường Kính Vỏ: 42mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 5 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
95.880.000 đ
HIGHLIFE PERPETUAL CALENDAR MANUFACTURE REDBAR LIMITED EDITION 10PCS 41mm
MÃ SP: 330873
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
HIGHLIFE PERPETUAL CALENDAR MANUFACTURE REDBAR LIMITED EDITION 10PCS 41mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-775RB4NH6B
 • Bộ Sưu Tập: Highlife
 • Đường Kính Vỏ: 41mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 5 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
223.080.000 đ
HIGHLIFE AUTOMATIC COSC REDBAR LIMITED EDITION 100PCS 41mm
MÃ SP: 330872
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
HIGHLIFE AUTOMATIC COSC REDBAR LIMITED EDITION 100PCS 41mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-303RB4NH6B
 • Bộ Sưu Tập: Highlife
 • Đường Kính Vỏ: 41mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 5 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
47.880.000 đ
HIGHLIFE AUTOMATIC COSC 41mm
MÃ SP: 330871
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
HIGHLIFE AUTOMATIC COSC 41mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-303N4NH6B
 • Bộ Sưu Tập: Highlife
 • Đường Kính Vỏ: 41mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 5 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
47.880.000 đ
SLIMLINE MONOLITHIC MANUFACTURE 40mm
MÃ SP: 330870
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
SLIMLINE MONOLITHIC MANUFACTURE 40mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-810MC3S6
 • Bộ Sưu Tập: Slimline Monolithic
 • Đường Kính Vỏ: 40mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
SLIMLINE MONOLITHIC MANUFACTURE 40mm
MÃ SP: 330869
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
SLIMLINE MONOLITHIC MANUFACTURE 40mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-810MCN3S6
 • Bộ Sưu Tập: Slimline Monolithic
 • Đường Kính Vỏ: 40mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
SLIMLINE MONOLITHIC MANUFACTURE 40mm
MÃ SP: 330868
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
SLIMLINE MONOLITHIC MANUFACTURE 40mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-810MC3S9
 • Bộ Sưu Tập: Slimline Monolithic
 • Đường Kính Vỏ: 40mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Frederique Constant Slimline, 40 mm
MÃ SP: 329930
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
Frederique Constant Slimline, 40 mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-245N5S4
 • Bộ Sưu Tập: Slimline
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
26.280.000 đ
Hiển thị:
30/396
396 Kết quả