BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
100/13
13 Kết quả
Sport 44mm
MÃ SP: 330219
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Grand Seiko
Sport 44mm
 • Mã Sản Phẩm: SBGE248
 • Bộ Sưu Tập: Sport Collection
 • Đường Kính Vỏ: 44mm
 • Độ Dày Vỏ: 14.7mm
 • Bộ Máy: Spring Drive
 • Độ Chịu Nước: 20 bar
 • Chất Liệu Mặt Kính: Dual-curved sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Japan
285.380.000 đ
303.600.000 đ
Sport 40,5mm
MÃ SP: 330206
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Grand Seiko
Sport 40,5mm
 • Mã Sản Phẩm: SBGE255
 • Bộ Sưu Tập: Sport Collection
 • Đường Kính Vỏ: 40.5mm
 • Độ Dày Vỏ: 14.7mm
 • Bộ Máy: Spring Drive
 • Độ Chịu Nước: 20 bar
 • Chất Liệu Mặt Kính: Dual-curved sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Japan
153.860.000 đ
163.680.000 đ
Sport 40mm
MÃ SP: 330203
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Grand Seiko
Sport 40mm
 • Mã Sản Phẩm: SBGP015
 • Bộ Sưu Tập: Sport Collection
 • Đường Kính Vỏ: 40mm
 • Độ Dày Vỏ: 12.4mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 20 bar
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Japan
94.320.000 đ
100.320.000 đ
Heritage 40mm
MÃ SP: 330193
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Grand Seiko
Heritage 40mm
 • Mã Sản Phẩm: SBGJ213
 • Bộ Sưu Tập: Heritage Collection
 • Đường Kính Vỏ: 40mm
 • Độ Dày Vỏ: 14mm
 • Bộ Máy: Automatic with manual winding
 • Độ Chịu Nước: 10 bar
 • Chất Liệu Mặt Kính: Dual-curved sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Japan
183.650.000 đ
195.360.000 đ
Heritage 40mm
MÃ SP: 330187
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Grand Seiko
Heritage 40mm
 • Mã Sản Phẩm: SBGH273
 • Bộ Sưu Tập: Heritage Collection
 • Đường Kính Vỏ: 40mm
 • Độ Dày Vỏ: 12.9mm
 • Bộ Máy: Automatic with manual winding
 • Độ Chịu Nước: 10 bar
 • Chất Liệu Mặt Kính: Box shaped sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Japan
156.360.000 đ
166.320.000 đ
Heritage 40mm
MÃ SP: 330183
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Grand Seiko
Heritage 40mm
 • Mã Sản Phẩm: SBGH279
 • Bộ Sưu Tập: Heritage Collection
 • Đường Kính Vỏ: 40mm
 • Độ Dày Vỏ: 13.3mm
 • Bộ Máy: Automatic with manual winding
 • Độ Chịu Nước: 10 bar
 • Chất Liệu Mặt Kính: Dual-curved sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Japan
151.390.000 đ
161.040.000 đ
Heritage 41mm
MÃ SP: 330177
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Grand Seiko
Heritage 41mm
 • Mã Sản Phẩm: SBGA211
 • Bộ Sưu Tập: Heritage Collection
 • Đường Kính Vỏ: 41mm
 • Độ Dày Vỏ: 12.5mm
 • Bộ Máy: Spring Drive
 • Độ Chịu Nước: 10 bar
 • Chất Liệu Mặt Kính: Dual-curved sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Japan
143.950.000 đ
153.120.000 đ
Heritage 41mm
MÃ SP: 330166
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Grand Seiko
Heritage 41mm
 • Mã Sản Phẩm: SBGA203
 • Bộ Sưu Tập: Heritage Collection
 • Đường Kính Vỏ: 41mm
 • Độ Dày Vỏ: 12.5mm
 • Bộ Máy: Spring Drive
 • Độ Chịu Nước: 10 bar
 • Chất Liệu Mặt Kính: Dual-curved sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Japan
121.610.000 đ
129.360.000 đ
Elegance 39mm
MÃ SP: 330129
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Grand Seiko
Elegance 39mm
 • Mã Sản Phẩm: SBGK009
 • Bộ Sưu Tập: Elegance Collection
 • Đường Kính Vỏ: 39mm
 • Độ Dày Vỏ: 11.6mm
 • Bộ Máy: Manual winding
 • Độ Chịu Nước: Splash Resistant
 • Chất Liệu Mặt Kính: Dual-curved sapphire crystal
191.090.000 đ
203.280.000 đ
Grand Seiko Heritage , 40mm
MÃ SP: 327209
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Grand Seiko
Grand Seiko Heritage , 40mm
 • Mã Sản Phẩm: SBGR315
 • Bộ Sưu Tập: Heritage
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 13
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Japan
116.640.000 đ
124.080.000 đ
Grand Seiko Elegance, 39.5mm
MÃ SP: 326865
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Grand Seiko
Grand Seiko Elegance, 39.5mm
 • Mã Sản Phẩm: SBGR261
 • Bộ Sưu Tập: Elegance
 • Đường Kính Vỏ: 39.5
 • Độ Dày Vỏ: 13.1
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Japan
106.730.000 đ
113.520.000 đ
Grand Seiko Elegance, 39.5mm
MÃ SP: 326867
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Grand Seiko
Grand Seiko Elegance, 39.5mm
 • Mã Sản Phẩm: SBGJ217
 • Bộ Sưu Tập: Elegance
 • Đường Kính Vỏ: 39.5
 • Độ Dày Vỏ: 13.9
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Japan
161.300.000 đ
171.600.000 đ
Grand Seiko Elegance, 39.5mm
MÃ SP: 326871
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Grand Seiko
Grand Seiko Elegance, 39.5mm
 • Mã Sản Phẩm: SBGH213
 • Bộ Sưu Tập: Elegance
 • Đường Kính Vỏ: 39.5
 • Độ Dày Vỏ: 13.1
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Japan
153.860.000 đ
163.680.000 đ
Hiển thị:
30/13
13 Kết quả