BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
100/753
753 Kết quả
Hamilton Khaki Aviation X-Wind Auto Chrono, 45mm
MÃ SP: 332502
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Hamilton Khaki Aviation X-Wind Auto Chrono, 45mm
 • Mã Sản Phẩm: H77906940
 • Bộ Sưu Tập: Khaki Aviation
 • Đường Kính Vỏ: 45
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire Crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
46.370.000 đ
52.680.000 đ
Hamilton Khaki Field Mechanical White Dial Box Set, 38mm
MÃ SP: 332187
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Hamilton Khaki Field Mechanical White Dial Box Set, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: H69439512
 • Bộ Sưu Tập: Khaki
 • Đường Kính Vỏ: 38 mm
 • Bộ Máy: Manual
 • Độ Chịu Nước: 5 Bar
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire Crystal
13.220.000 đ
16.510.000 đ
Jazzmaster Maestro Small Second Auto 40mm
MÃ SP: 332041
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Jazzmaster Maestro Small Second Auto 40mm
 • Mã Sản Phẩm: H42575513
 • Bộ Sưu Tập: Jazzmaster
 • Đường Kính Vỏ: 40mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 5 bar (50 m) / 73 psi (164 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
32.420.000 đ
36.840.000 đ
Jazzmaster Small Second Auto 43mm
MÃ SP: 332040
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Jazzmaster Small Second Auto 43mm
 • Mã Sản Phẩm: H38655185
 • Bộ Sưu Tập: Jazzmaster
 • Đường Kính Vỏ: 43mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 5 bar (50 m) / 73 psi (164 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
25.010.000 đ
28.390.000 đ
American Classic RailRoad Small Second Auto 42mm
MÃ SP: 332039
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
American Classic RailRoad Small Second Auto 42mm
 • Mã Sản Phẩm: H40515731
 • Bộ Sưu Tập: American Classic
 • Đường Kính Vỏ: 42mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 5 bar (50 m) / 73 psi (164 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
30.100.000 đ
34.200.000 đ
Broadway Auto Chrono 43mm
MÃ SP: 332038
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Broadway Auto Chrono 43mm
 • Mã Sản Phẩm: H43516731
 • Bộ Sưu Tập: Broadway
 • Đường Kính Vỏ: 43mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10 bar (100 m) /145 psi (328 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
44.040.000 đ
50.040.000 đ
Khaki Aviation Khaki Pilot Pioneer Auto Chrono 41mm
MÃ SP: 332037
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Khaki Aviation Khaki Pilot Pioneer Auto Chrono 41mm
 • Mã Sản Phẩm: H76456955
 • Bộ Sưu Tập: Khaki Aviation
 • Đường Kính Vỏ: 41mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10 bar (100 m) /145 psi (328 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
42.890.000 đ
48.720.000 đ
American Classic Bagley Quartz 36mm x 30mm
MÃ SP: 332036
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
American Classic Bagley Quartz 36mm x 30mm
 • Mã Sản Phẩm: H12451155
 • Bộ Sưu Tập: American Classic
 • Đường Kính Vỏ: 36mm x 30mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 5 bar (50 m) / 73 psi (164 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
15.000.000 đ
17.040.000 đ
American Classic RailRoad Small Second Auto 42mm
MÃ SP: 332035
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
American Classic RailRoad Small Second Auto 42mm
 • Mã Sản Phẩm: H40515781
 • Bộ Sưu Tập: American Classic
 • Đường Kính Vỏ: 42mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 5 bar (50 m) / 73 psi (164 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
30.100.000 đ
34.200.000 đ
Jazzmaster Regulator Auto 42mm
MÃ SP: 332034
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Jazzmaster Regulator Auto 42mm
 • Mã Sản Phẩm: H42615753
 • Bộ Sưu Tập: Jazzmaster
 • Đường Kính Vỏ: 42mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 5 bar (50 m) / 73 psi (164 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
29.640.000 đ
33.670.000 đ
Khaki Aviation Khaki Pilot Pioneer Auto Chrono 41mm
MÃ SP: 332033
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Khaki Aviation Khaki Pilot Pioneer Auto Chrono 41mm
 • Mã Sản Phẩm: H76416155
 • Bộ Sưu Tập: Khaki Aviation
 • Đường Kính Vỏ: 41mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10 bar (100 m) /145 psi (328 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
44.040.000 đ
50.040.000 đ
Khaki Navy Seaqueen 32mm
MÃ SP: 332032
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Khaki Navy Seaqueen 32mm
 • Mã Sản Phẩm: H77211615
 • Bộ Sưu Tập: Khaki Navy
 • Đường Kính Vỏ: 32mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 10 bar (100 m) /145 psi (328 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
30.100.000 đ
34.200.000 đ
Khaki Aviation Khaki Pilot GMT Auto 44mm
MÃ SP: 332031
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Khaki Aviation Khaki Pilot GMT Auto 44mm
 • Mã Sản Phẩm: H76755135
 • Bộ Sưu Tập: Khaki Aviation
 • Đường Kính Vỏ: 44mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10 bar (100 m) /145 psi (328 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
32.420.000 đ
36.840.000 đ
Khaki Aviation Pilot Pioneer Aluminium 41mm
MÃ SP: 332030
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Khaki Aviation Pilot Pioneer Aluminium 41mm
 • Mã Sản Phẩm: H80435895
 • Bộ Sưu Tập: Khaki Aviation
 • Đường Kính Vỏ: 41mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10 bar (100 m) /145 psi (328 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
26.620.000 đ
30.240.000 đ
American Classic Bagley Quartz 14,5mm x 28,4mm
MÃ SP: 332029
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
American Classic Bagley Quartz 14,5mm x 28,4mm
 • Mã Sản Phẩm: H12341155
 • Bộ Sưu Tập: American Classic
 • Đường Kính Vỏ: 14,5mm x 28,4mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 5 bar (50 m) / 73 psi (164 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
16.180.000 đ
18.360.000 đ
Jazzmaster Regulator Auto 42mm
MÃ SP: 332028
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Jazzmaster Regulator Auto 42mm
 • Mã Sản Phẩm: H42615153
 • Bộ Sưu Tập: Jazzmaster
 • Đường Kính Vỏ: 42mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 5 bar (50 m) / 73 psi (164 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
30.820.000 đ
34.990.000 đ
Jazzmaster Seaview Auto Chrono 44mm
MÃ SP: 332027
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Jazzmaster Seaview Auto Chrono 44mm
 • Mã Sản Phẩm: H37616331
 • Bộ Sưu Tập: Jazzmaster
 • Đường Kính Vỏ: 44mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10 bar (100 m) /145 psi (328 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
47.520.000 đ
54.000.000 đ
Jazzmaster Regulator Auto 42mm
MÃ SP: 332026
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Jazzmaster Regulator Auto 42mm
 • Mã Sản Phẩm: H42615743
 • Bộ Sưu Tập: Jazzmaster
 • Đường Kính Vỏ: 42mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 5 bar (50 m) / 73 psi (164 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
29.640.000 đ
33.670.000 đ
American Classic Spirit of Liberty Auto Chrono 42mm
MÃ SP: 332025
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
American Classic Spirit of Liberty Auto Chrono 42mm
 • Mã Sản Phẩm: H32416781
 • Bộ Sưu Tập: American Classic
 • Đường Kính Vỏ: 42mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 5 bar (50 m) / 73 psi (164 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
42.890.000 đ
48.720.000 đ
Khaki Field Officer Mechanical 44mm
MÃ SP: 332014
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Khaki Field Officer Mechanical 44mm
 • Mã Sản Phẩm: H69619533
 • Bộ Sưu Tập: Khaki Field
 • Đường Kính Vỏ: 44mm
 • Bộ Máy: Mechanical
 • Độ Chịu Nước: 10 bar (100 m) /145 psi (328 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
16.180.000 đ
18.360.000 đ
Jazzmaster Auto Chrono 42mm
MÃ SP: 332013
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Jazzmaster Auto Chrono 42mm
 • Mã Sản Phẩm: H32546781
 • Bộ Sưu Tập: Jazzmaster
 • Đường Kính Vỏ: 42mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10 bar (100 m) /145 psi (328 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
46.370.000 đ
52.680.000 đ
Broadway Day Date Auto Chrono 43mm
MÃ SP: 331689
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Broadway Day Date Auto Chrono 43mm
 • Mã Sản Phẩm: H43516641
 • Bộ Sưu Tập: Broadway
 • Đường Kính Vỏ: 43mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10 bar (100 m) /145 psi (328 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
44.040.000 đ
50.040.000 đ
Broadway GMT Limited Edition 46mm
MÃ SP: 331688
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Broadway GMT Limited Edition 46mm
 • Mã Sản Phẩm: H43725131
 • Bộ Sưu Tập: Broadway
 • Đường Kính Vỏ: 46mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 5 bar (50 m) / 73 psi (164 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
35.900.000 đ
40.800.000 đ
Broadway GMT Limited Edition 46mm
MÃ SP: 331687
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Broadway GMT Limited Edition 46mm
 • Mã Sản Phẩm: H43725731
 • Bộ Sưu Tập: Broadway
 • Đường Kính Vỏ: 46mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 5 bar (50 m) / 73 psi (164 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
34.750.000 đ
39.480.000 đ
Broadway Day Date Auto 42mm
MÃ SP: 331686
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Broadway Day Date Auto 42mm
 • Mã Sản Phẩm: H43515641
 • Bộ Sưu Tập: Broadway
 • Đường Kính Vỏ: 42mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 5 bar (50 m) / 73 psi (164 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
23.140.000 đ
26.280.000 đ
Broadway Day Date Quartz 40mm
MÃ SP: 331685
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Broadway Day Date Quartz 40mm
 • Mã Sản Phẩm: H43311941
 • Bộ Sưu Tập: Broadway
 • Đường Kính Vỏ: 40mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 5 bar (50 m) / 73 psi (164 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
14.540.000 đ
16.510.000 đ
Ventura S Auto 14,5x28,4mm
MÃ SP: 331684
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Ventura S Auto 14,5x28,4mm
 • Mã Sản Phẩm: H24255359
 • Bộ Sưu Tập: Ventura
 • Đường Kính Vỏ: 14,5mm x 28,4mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 5 bar (50 m) / 73 psi (164 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
90.500.000 đ
102.840.000 đ
Ventura Elvis80 Skeleton Auto 42,5x44,6mm
MÃ SP: 331683
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Ventura Elvis80 Skeleton Auto 42,5x44,6mm
 • Mã Sản Phẩm: H24535331
 • Bộ Sưu Tập: Ventura
 • Đường Kính Vỏ: 42,5mm x 44,6mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 5 bar (50 m) / 73 psi (164 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
41.710.000 đ
47.400.000 đ
Ventura Open Heart Auto 34,7x53,5mm
MÃ SP: 331682
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Ventura Open Heart Auto 34,7x53,5mm
 • Mã Sản Phẩm: H24515732
 • Bộ Sưu Tập: Ventura
 • Đường Kính Vỏ: 34,7mm x 53,5mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 5 bar (50 m) / 73 psi (164 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
25.460.000 đ
28.920.000 đ
Ventura POGGYTHEMAN 32,3x50,3mm
MÃ SP: 331681
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Ventura POGGYTHEMAN 32,3x50,3mm
 • Mã Sản Phẩm: H89421731
 • Bộ Sưu Tập: Ventura
 • Đường Kính Vỏ: 32,3mm x 50,3mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 5 bar (50 m) / 73 psi (164 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
23.140.000 đ
26.280.000 đ
Hiển thị:
30/753
753 Kết quả