BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
100/39
39 Kết quả
MASTER ULTRA THIN DATE 39MM
MÃ SP: 327435
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaeger LeCoultre
MASTER ULTRA THIN DATE 39MM
 • Mã Sản Phẩm: 1238420
 • Bộ Sưu Tập: Master Ultra
 • Đường Kính Vỏ: 39
 • Độ Dày Vỏ: 7.8
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
208.560.000 đ
REVERSO CLASSIC MEDIUM DUETTO 40.1 X 24.4MM
MÃ SP: 325760
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaeger LeCoultre
REVERSO CLASSIC MEDIUM DUETTO 40.1 X 24.4MM
 • Mã Sản Phẩm: 2578422
 • Bộ Sưu Tập: Reverso
 • Đường Kính Vỏ: 40.1 X 24.4
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
279.840.000 đ
MASTER ULTRA THIN PERPETUAL 39MM
MÃ SP: 325222
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaeger LeCoultre
MASTER ULTRA THIN PERPETUAL 39MM
 • Mã Sản Phẩm: 130842J
 • Bộ Sưu Tập: Master Ultra
 • Đường Kính Vỏ: 39
 • Độ Dày Vỏ: 9.2
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
557.040.000 đ
POLARIS AUTOMATIC 41MM
MÃ SP: 323649
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaeger LeCoultre
POLARIS AUTOMATIC 41MM
 • Mã Sản Phẩm: 9008170
 • Bộ Sưu Tập: Polaris
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Độ Dày Vỏ: 11.2
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 20
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
211.200.000 đ
POLARIS AUTOMATIC 41MM
MÃ SP: 323650
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaeger LeCoultre
POLARIS AUTOMATIC 41MM
 • Mã Sản Phẩm: 9008180
 • Bộ Sưu Tập: Polaris
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Độ Dày Vỏ: 11.2
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 20
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
211.200.000 đ
POLARIS AUTOMATIC 41MM
MÃ SP: 323652
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaeger LeCoultre
POLARIS AUTOMATIC 41MM
 • Mã Sản Phẩm: 9008471
 • Bộ Sưu Tập: Polaris
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Độ Dày Vỏ: 11.2
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 20
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
186.120.000 đ
POLARIS AUTOMATIC 41MM
MÃ SP: 323653
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaeger LeCoultre
POLARIS AUTOMATIC 41MM
 • Mã Sản Phẩm: 9008480
 • Bộ Sưu Tập: Polaris
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Độ Dày Vỏ: 11.2
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 20
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
186.120.000 đ
POLARIS DATE 42MM
MÃ SP: 323654
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaeger LeCoultre
POLARIS DATE 42MM
 • Mã Sản Phẩm: 9068670
 • Bộ Sưu Tập: Polaris
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 13.1
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 20
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
221.760.000 đ
POLARIS CHRONOGRAPH 42MM
MÃ SP: 323639
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaeger LeCoultre
POLARIS CHRONOGRAPH 42MM
 • Mã Sản Phẩm: 9028170
 • Bộ Sưu Tập: Polaris
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 11.9
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
308.880.000 đ
POLARIS CHRONOGRAPH 42MM
MÃ SP: 323640
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaeger LeCoultre
POLARIS CHRONOGRAPH 42MM
 • Mã Sản Phẩm: 9028180
 • Bộ Sưu Tập: Polaris
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 11.9
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
308.880.000 đ
POLARIS CHRONOGRAPH 42MM
MÃ SP: 323642
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaeger LeCoultre
POLARIS CHRONOGRAPH 42MM
 • Mã Sản Phẩm: 9028471
 • Bộ Sưu Tập: Polaris
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 11.9
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
282.480.000 đ
POLARIS CHRONOGRAPH 42MM
MÃ SP: 323643
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaeger LeCoultre
POLARIS CHRONOGRAPH 42MM
 • Mã Sản Phẩm: 9028480
 • Bộ Sưu Tập: Polaris
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 11.9
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
282.480.000 đ
POLARIS CHRONOGRAPH 42MM
MÃ SP: 323644
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaeger LeCoultre
POLARIS CHRONOGRAPH 42MM
 • Mã Sản Phẩm: 9022450
 • Bộ Sưu Tập: Polaris
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 11.9
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
683.760.000 đ
POLARIS CHRONOGRAPH WT 44MM
MÃ SP: 323645
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaeger LeCoultre
POLARIS CHRONOGRAPH WT 44MM
 • Mã Sản Phẩm: 905T470
 • Bộ Sưu Tập: Polaris
 • Đường Kính Vỏ: 44
 • Độ Dày Vỏ: 12.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
396.000.000 đ
POLARIS CHRONOGRAPH WT 44MM
MÃ SP: 323646
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaeger LeCoultre
POLARIS CHRONOGRAPH WT 44MM
 • Mã Sản Phẩm: 905T471
 • Bộ Sưu Tập: Polaris
 • Đường Kính Vỏ: 44
 • Độ Dày Vỏ: 12.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
396.000.000 đ
POLARIS CHRONOGRAPH WT 44MM
MÃ SP: 323647
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaeger LeCoultre
POLARIS CHRONOGRAPH WT 44MM
 • Mã Sản Phẩm: 905T480
 • Bộ Sưu Tập: Polaris
 • Đường Kính Vỏ: 44
 • Độ Dày Vỏ: 12.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
396.000.000 đ
RENDEZ-VOUS MOON 39MM
MÃ SP: 322636
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaeger LeCoultre
RENDEZ-VOUS MOON 39MM
 • Mã Sản Phẩm: 3532490
 • Bộ Sưu Tập: Rendez-vous
 • Đường Kính Vỏ: 39
 • Độ Dày Vỏ: 10.77
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
1.372.800.000 đ
RENDEZ-VOUS NIGHT & DAY MEDIUM 34MM
MÃ SP: 322606
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaeger LeCoultre
RENDEZ-VOUS NIGHT & DAY MEDIUM 34MM
 • Mã Sản Phẩm: 3448480
 • Bộ Sưu Tập: Rendez-vous
 • Đường Kính Vỏ: 34
 • Độ Dày Vỏ: 8.52
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
385.440.000 đ
RENDEZ-VOUS NIGHT & DAY MEDIUM 34MM
MÃ SP: 322610
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaeger LeCoultre
RENDEZ-VOUS NIGHT & DAY MEDIUM 34MM
 • Mã Sản Phẩm: 3442440
 • Bộ Sưu Tập: Rendez-vous
 • Đường Kính Vỏ: 34
 • Độ Dày Vỏ: 8.52
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
617.760.000 đ
RENDEZ-VOUS NIGHT & DAY SMALL 29MM
MÃ SP: 322619
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaeger LeCoultre
RENDEZ-VOUS NIGHT & DAY SMALL 29MM
 • Mã Sản Phẩm: 3468480
 • Bộ Sưu Tập: Rendez-vous
 • Đường Kính Vỏ: 29
 • Độ Dày Vỏ: 12.4
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
351.120.000 đ
REVERSO CLASSIC MEDIUM SMALL SECONDS 42.9 X 25.5MM
MÃ SP: 319595
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaeger LeCoultre
REVERSO CLASSIC MEDIUM SMALL SECONDS 42.9 X 25.5MM
 • Mã Sản Phẩm: 2438520
 • Bộ Sưu Tập: Reverso
 • Đường Kính Vỏ: 42.9 X 25.5mm
 • Độ Dày Vỏ: 7.5
 • Bộ Máy: Manual-winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
166.320.000 đ
REVERSO CLASSIC LARGE SMALL SECONDS 45.6 X 27.4MM
MÃ SP: 319596
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaeger LeCoultre
REVERSO CLASSIC LARGE SMALL SECONDS 45.6 X 27.4MM
 • Mã Sản Phẩm: 3858520
 • Bộ Sưu Tập: Reverso
 • Đường Kính Vỏ: 45.6 X 27.4
 • Độ Dày Vỏ: 8.5
 • Bộ Máy: Manual-winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
170.280.000 đ
REVERSO CLASSIC SMALL DUETTO 34.2 X 21MM
MÃ SP: 319599
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaeger LeCoultre
REVERSO CLASSIC SMALL DUETTO 34.2 X 21MM
 • Mã Sản Phẩm: 2662130
 • Bộ Sưu Tập: Reverso
 • Đường Kính Vỏ: 34.2 X 21
 • Độ Dày Vỏ: 8.7
 • Bộ Máy: Manual-winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
844.800.000 đ
MASTER GRANDE TRADITION TOURBILLON CYLINDRIQUE À QUANTIÈME PERPÉTUEL JUBILEE 42MM
MÃ SP: 318043
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaeger LeCoultre
MASTER GRANDE TRADITION TOURBILLON CYLINDRIQUE À QUANTIÈME PERPÉTUEL JUBILEE 42MM
 • Mã Sản Phẩm: 5046520
 • Bộ Sưu Tập: Master Grande Tradition Tourbillon
 • Đường Kính Vỏ: 45
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
DUOMÈTRE CHRONOGRAPHE 42MM
MÃ SP: 317082
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaeger LeCoultre
DUOMÈTRE CHRONOGRAPHE 42MM
 • Mã Sản Phẩm: 6012421
 • Bộ Sưu Tập: Doumètre
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 13.6
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
1.248.720.000 đ
DUOMÈTRE UNIQUE TRAVEL TIME 42MM
MÃ SP: 317083
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaeger LeCoultre
DUOMÈTRE UNIQUE TRAVEL TIME 42MM
 • Mã Sản Phẩm: 6062420
 • Bộ Sưu Tập: Doumétre
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 13.6
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
1.164.240.000 đ
DUOMÈTRE QUANTIÈME LUNAIRE 42MM
MÃ SP: 317084
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaeger LeCoultre
DUOMÈTRE QUANTIÈME LUNAIRE 42MM
 • Mã Sản Phẩm: 6042422
 • Bộ Sưu Tập: Doumétre
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 13.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
1.153.680.000 đ
DUOMÈTRE QUANTIÈME LUNAIRE 40.5MM
MÃ SP: 317085
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaeger LeCoultre
DUOMÈTRE QUANTIÈME LUNAIRE 40.5MM
 • Mã Sản Phẩm: 6042421
 • Bộ Sưu Tập: Doumètre
 • Đường Kính Vỏ: 40.5
 • Độ Dày Vỏ: 13.2
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
1.008.480.000 đ
DUOMÈTRE QUANTIÈME LUNAIRE 40.5MM
MÃ SP: 317087
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaeger LeCoultre
DUOMÈTRE QUANTIÈME LUNAIRE 40.5MM
 • Mã Sản Phẩm: 6043420
 • Bộ Sưu Tập: Doumètre
 • Đường Kính Vỏ: 40.5
 • Độ Dày Vỏ: 13.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
1.185.360.000 đ
REVERSO ONE DUETTO MOON 40.1 X 20MM
MÃ SP: 315647
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaeger LeCoultre
REVERSO ONE DUETTO MOON 40.1 X 20MM
 • Mã Sản Phẩm: 3358420
 • Bộ Sưu Tập: Reverso
 • Đường Kính Vỏ: 40.1 X 20
 • Độ Dày Vỏ: 10
 • Bộ Máy: Manual Wind
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
316.800.000 đ
Hiển thị:
30/39
39 Kết quả