BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
100/65
65 Kết quả
Grande Seconde Quantieme Silver Men's Watch J007030242, 43mm
MÃ SP: 317176
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Grande Seconde Quantieme Silver Men's Watch J007030242, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: J007030242
 • Bộ Sưu Tập: Grande Seconde
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
240.240.000 đ
Grande Seconde Quantieme 39mm Mens Watch J007010240
MÃ SP: 317998
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Grande Seconde Quantieme 39mm Mens Watch J007010240
 • Mã Sản Phẩm: J007010240
 • Bộ Sưu Tập: Grande Seconde
 • Đường Kính Vỏ: 39
 • Độ Dày Vỏ: 13
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
245.520.000 đ
Grande Seconde Quantieme 39mm Mens Watch J007010241
MÃ SP: 317999
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Grande Seconde Quantieme 39mm Mens Watch J007010241
 • Mã Sản Phẩm: J007010241
 • Bộ Sưu Tập: Grande Seconde
 • Đường Kính Vỏ: 39
 • Độ Dày Vỏ: 13
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
245.520.000 đ
Grande Seconde Quantieme Black Tech Men's Watch J007030241, 43mm
MÃ SP: 317177
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Grande Seconde Quantieme Black Tech Men's Watch J007030241, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: J007030241
 • Bộ Sưu Tập: Grande Seconde
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
245.520.000 đ
Grande Seconde Quantieme Côtes De Genève Men's Watch J007030245, 43mm
MÃ SP: 317178
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Grande Seconde Quantieme Côtes De Genève Men's Watch J007030245, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: J007030245
 • Bộ Sưu Tập: Grande Seconde
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
245.520.000 đ
Grande Seconde Quantieme 39mm Mens Watch J007030248
MÃ SP: 318000
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Grande Seconde Quantieme 39mm Mens Watch J007030248
 • Mã Sản Phẩm: J007030248
 • Bộ Sưu Tập: Grande Seconde
 • Đường Kính Vỏ: 39
 • Độ Dày Vỏ: 13
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
250.800.000 đ
Grande Seconde Quantieme 39mm Mens Watch J007010242
MÃ SP: 318001
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Grande Seconde Quantieme 39mm Mens Watch J007010242
 • Mã Sản Phẩm: J007010242
 • Bộ Sưu Tập: Grande Seconde
 • Đường Kính Vỏ: 39
 • Độ Dày Vỏ: 13
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
250.800.000 đ
Grande Seconde Black Ceramic Men's Watch J003035211, 44mm
MÃ SP: 317259
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Grande Seconde Black Ceramic Men's Watch J003035211, 44mm
 • Mã Sản Phẩm: J003035211
 • Bộ Sưu Tập: Grande Seconde
 • Đường Kính Vỏ: 44
 • Độ Dày Vỏ: 12.23
 • Bộ Máy: Self-Winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
385.440.000 đ
Grande Seconde Moon 43mm Mens Watch J007530240
MÃ SP: 317985
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Grande Seconde Moon 43mm Mens Watch J007530240
 • Mã Sản Phẩm: J007530240
 • Bộ Sưu Tập: Grande Seconde
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 13.23
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
401.280.000 đ
Lady 8 Ladies Watch J014500270, 35mm
MÃ SP: 318130
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Lady 8 Ladies Watch J014500270, 35mm
 • Mã Sản Phẩm: J014500270
 • Bộ Sưu Tập: Lady 8 Flower
 • Đường Kính Vỏ: 35
 • Độ Dày Vỏ: 12.7
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
411.840.000 đ
Grande Seconde Dual Time 43mm Mens Watch J016030240
MÃ SP: 317983
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Grande Seconde Dual Time 43mm Mens Watch J016030240
 • Mã Sản Phẩm: J016030240
 • Bộ Sưu Tập: Grande Seconde
 • Đường Kính Vỏ: 39
 • Độ Dày Vỏ: 11.52
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
422.400.000 đ
Grande Seconde Moon 43mm Mens Watch J007530270
MÃ SP: 317995
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Grande Seconde Moon 43mm Mens Watch J007530270
 • Mã Sản Phẩm: J007530270
 • Bộ Sưu Tập: Grande Seconde
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 13.23
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
456.720.000 đ
Grande Seconde Dual Time 43mm Mens Watch J016030270
MÃ SP: 317984
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Grande Seconde Dual Time 43mm Mens Watch J016030270
 • Mã Sản Phẩm: J016030270
 • Bộ Sưu Tập: Grande Seconde
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 13.13
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
462.000.000 đ
Grande Seconde Circled 39mm Mens Watch J014013240, 39mm
MÃ SP: 317976
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Grande Seconde Circled 39mm Mens Watch J014013240, 39mm
 • Mã Sản Phẩm: J014013240
 • Bộ Sưu Tập: Grande Seconde
 • Đường Kính Vỏ: 39
 • Độ Dày Vỏ: 11.52
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
485.760.000 đ
Grande Seconde Circled 39mm Mens Watch J014014276
MÃ SP: 317977
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Grande Seconde Circled 39mm Mens Watch J014014276
 • Mã Sản Phẩm: J014014276
 • Bộ Sưu Tập: Grande Seconde
 • Đường Kính Vỏ: 39
 • Độ Dày Vỏ: 11.52
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
485.760.000 đ
Jaquet Droz Grande Seconde Deadbeat 43mm Mens Watch J008030240
MÃ SP: 321044
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Jaquet Droz Grande Seconde Deadbeat 43mm Mens Watch J008030240
 • Mã Sản Phẩm: J008030240
 • Bộ Sưu Tập: Grande Seconde
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 13.79
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
512.160.000 đ
Grande Seconde Quantieme 39mm Mens Watch J007013200
MÃ SP: 318002
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Grande Seconde Quantieme 39mm Mens Watch J007013200
 • Mã Sản Phẩm: J007013200
 • Bộ Sưu Tập: Grande Seconde
 • Đường Kính Vỏ: 39
 • Độ Dày Vỏ: 13
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
512.160.000 đ
Grande Seconde Quantieme 39mm Mens Watch J007014200
MÃ SP: 318003
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Grande Seconde Quantieme 39mm Mens Watch J007014200
 • Mã Sản Phẩm: J007014200
 • Bộ Sưu Tập: Grande Seconde
 • Đường Kính Vỏ: 39
 • Độ Dày Vỏ: 13
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
512.160.000 đ
Grande Seconde Ivory Enamel Men's Watch J003034201, 43mm
MÃ SP: 317257
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Grande Seconde Ivory Enamel Men's Watch J003034201, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: J003034201
 • Bộ Sưu Tập: Grande Seconde
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 11.48
 • Bộ Máy: Self-Winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
514.800.000 đ
Grande Seconde Ivory Enamel Men's Watch J003033204, 43mm
MÃ SP: 317258
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Grande Seconde Ivory Enamel Men's Watch J003033204, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: J003033204
 • Bộ Sưu Tập: Grande Seconde
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 11.48
 • Bộ Máy: Self-Winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
514.800.000 đ
Grande Seconde Off-Centered Ivory Enamel Men's Watch J006033200, 43mm
MÃ SP: 317260
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Grande Seconde Off-Centered Ivory Enamel Men's Watch J006033200, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: J006033200
 • Bộ Sưu Tập: Grande Seconde
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 11.48
 • Bộ Máy: Self-Winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
528.000.000 đ
Jaquet Droz Grande Seconde Deadbeat 43mm Mens Watch J008030270
MÃ SP: 321042
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Jaquet Droz Grande Seconde Deadbeat 43mm Mens Watch J008030270
 • Mã Sản Phẩm: J008030270
 • Bộ Sưu Tập: Grande Seconde
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 13.79
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
554.400.000 đ
Grande Seconde Circled 39mm Mens Watch J014013221
MÃ SP: 317978
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Grande Seconde Circled 39mm Mens Watch J014013221
 • Mã Sản Phẩm: J014013221
 • Bộ Sưu Tập: Grande Seconde
 • Đường Kính Vỏ: 39
 • Độ Dày Vỏ: 11.52
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
567.600.000 đ
Grande Seconde Circled 39mm Ladies Watch J014014271
MÃ SP: 317980
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Grande Seconde Circled 39mm Ladies Watch J014014271
 • Mã Sản Phẩm: J014014271
 • Bộ Sưu Tập: Grande Seconde
 • Đường Kính Vỏ: 39
 • Độ Dày Vỏ: 11.52
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
644.160.000 đ
Grande Seconde Bronzite Men's Watch J013033272, 43mm
MÃ SP: 317103
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Grande Seconde Bronzite Men's Watch J013033272, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: J003033357
 • Bộ Sưu Tập: Grande Seconde
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Bộ Máy: Self-Winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
660.000.000 đ
Grande Seconde Dual Time 43mm Mens Watch J016033200
MÃ SP: 317986
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Grande Seconde Dual Time 43mm Mens Watch J016033200
 • Mã Sản Phẩm: J016033200
 • Bộ Sưu Tập: Grande Seconde
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 13.13
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
707.520.000 đ
Lady 8 Ladies Watch J014503200, 35mm
MÃ SP: 318131
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Lady 8 Ladies Watch J014503200, 35mm
 • Mã Sản Phẩm: J014503200
 • Bộ Sưu Tập: Lady 8 Flower
 • Đường Kính Vỏ: 35
 • Độ Dày Vỏ: 12.7
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
718.080.000 đ
Grande Seconde Circled 39mm Mens Watch
MÃ SP: 317975
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Grande Seconde Circled 39mm Mens Watch
 • Mã Sản Phẩm: J014013222
 • Bộ Sưu Tập: Grande Seconde
 • Đường Kính Vỏ: 39
 • Độ Dày Vỏ: 11.52
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
749.760.000 đ
Grande Seconde Moon 43mm Mens Watch J007533200
MÃ SP: 317996
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Grande Seconde Moon 43mm Mens Watch J007533200
 • Mã Sản Phẩm: J007533200
 • Bộ Sưu Tập: Grande Seconde
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 13.23
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
762.960.000 đ
Les Ateliers d'Art Petite Heure Minute Enamel Painting 43mm Mens Watch J005013216 ROOSTER
MÃ SP: 318143
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Les Ateliers d'Art Petite Heure Minute Enamel Painting 43mm Mens Watch J005013216 ROOSTER
 • Mã Sản Phẩm: J005013216 ROOSTER
 • Bộ Sưu Tập: Les Ateliers D'Art Collection
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 12.23
 • Bộ Máy: Manual Wind
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
797.280.000 đ
Hiển thị:
30/65
65 Kết quả