BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
100/65
65 Kết quả
Grande Seconde Skelet-one Red Gold J003523240
MÃ SP: 324550
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Grande Seconde Skelet-one Red Gold J003523240
 • Mã Sản Phẩm: J003523240
 • Bộ Sưu Tập: Grande Seconde
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Độ Dày Vỏ: 13.79
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
913.440.000 đ
Grande Seconde Skelet-one White Gold Sapphire J003524240
MÃ SP: 324552
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Grande Seconde Skelet-one White Gold Sapphire J003524240
 • Mã Sản Phẩm: J003524240
 • Bộ Sưu Tập: Grande Seconde
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Độ Dày Vỏ: 12.3
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
950.400.000 đ
Jaquet Droz Grande Seconde Deadbeat 43mm Mens Watch J008030270
MÃ SP: 321042
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Jaquet Droz Grande Seconde Deadbeat 43mm Mens Watch J008030270
 • Mã Sản Phẩm: J008030270
 • Bộ Sưu Tập: Grande Seconde
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 13.79
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
554.400.000 đ
Jaquet Droz Grande Seconde Deadbeat 43mm Mens Watch J008033201
MÃ SP: 321043
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Jaquet Droz Grande Seconde Deadbeat 43mm Mens Watch J008033201
 • Mã Sản Phẩm: J008033201
 • Bộ Sưu Tập: Grande Seconde
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 13.79
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
805.200.000 đ
Jaquet Droz Grande Seconde Deadbeat 43mm Mens Watch J008030240
MÃ SP: 321044
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Jaquet Droz Grande Seconde Deadbeat 43mm Mens Watch J008030240
 • Mã Sản Phẩm: J008030240
 • Bộ Sưu Tập: Grande Seconde
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 13.79
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
512.160.000 đ
Jaquet Droz Ateliers d'Art Petite Heure Minute Enamel Painting, 35mm
MÃ SP: 320686
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Jaquet Droz Ateliers d'Art Petite Heure Minute Enamel Painting, 35mm
 • Mã Sản Phẩm: J005003222
 • Bộ Sưu Tập: Ateliers d'Art
 • Đường Kính Vỏ: 35
 • Độ Dày Vỏ: 10.75
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
979.440.000 đ
Les Ateliers d'Art Petite Heure Minute Paillonnee Mens Watch J005033256
MÃ SP: 318346
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Les Ateliers d'Art Petite Heure Minute Paillonnee Mens Watch J005033256
 • Mã Sản Phẩm: J005033256
 • Bộ Sưu Tập: ATELIERS D'ART
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 11.48
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
1.108.800.000 đ
Les Ateliers d'Art Petite Heure Minute Paillonnee Mens Watch J005034258
MÃ SP: 318347
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Les Ateliers d'Art Petite Heure Minute Paillonnee Mens Watch J005034258
 • Mã Sản Phẩm: J005034258
 • Bộ Sưu Tập: ATELIERS D'ART
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 11.48
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
1.108.800.000 đ
Les Ateliers d'Art Petite Heure Minute Paillonnee Mens Watch J005033247
MÃ SP: 318348
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Les Ateliers d'Art Petite Heure Minute Paillonnee Mens Watch J005033247
 • Mã Sản Phẩm: J005033247
 • Bộ Sưu Tập: ATELIERS D'ART
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 11.48
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
1.108.800.000 đ
Les Ateliers d'Art Petite Heure Minute Paillonnee Mens Watch J005033246
MÃ SP: 318349
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Les Ateliers d'Art Petite Heure Minute Paillonnee Mens Watch J005033246
 • Mã Sản Phẩm: J005033246
 • Bộ Sưu Tập: ATELIERS D'ART
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 11.48
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
1.108.800.000 đ
Les Ateliers d'Art Petite Heure Minute Paillonnee Mens Watch J005033245
MÃ SP: 318350
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Les Ateliers d'Art Petite Heure Minute Paillonnee Mens Watch J005033245
 • Mã Sản Phẩm: J005033245
 • Bộ Sưu Tập: ATELIERS D'ART
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 11.48
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
1.108.800.000 đ
Les Ateliers d'Art Petite Heure Minute Paillonnee Mens Watch J005033249
MÃ SP: 318351
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Les Ateliers d'Art Petite Heure Minute Paillonnee Mens Watch J005033249
 • Mã Sản Phẩm: J005033249
 • Bộ Sưu Tập: ATELIERS D'ART
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 11.48
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
1.108.800.000 đ
Lady 8 Ladies Watch J014504570, 35mm
MÃ SP: 318129
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Lady 8 Ladies Watch J014504570, 35mm
 • Mã Sản Phẩm: J014504570
 • Bộ Sưu Tập: Lady 8 Flower
 • Đường Kính Vỏ: 35
 • Độ Dày Vỏ: 12.7
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
1.077.120.000 đ
Lady 8 Ladies Watch J014500270, 35mm
MÃ SP: 318130
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Lady 8 Ladies Watch J014500270, 35mm
 • Mã Sản Phẩm: J014500270
 • Bộ Sưu Tập: Lady 8 Flower
 • Đường Kính Vỏ: 35
 • Độ Dày Vỏ: 12.7
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
411.840.000 đ
Lady 8 Ladies Watch J014503200, 35mm
MÃ SP: 318131
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Lady 8 Ladies Watch J014503200, 35mm
 • Mã Sản Phẩm: J014503200
 • Bộ Sưu Tập: Lady 8 Flower
 • Đường Kính Vỏ: 35
 • Độ Dày Vỏ: 12.7
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
718.080.000 đ
Les Ateliers d'Art Petite Heure Minute Enamel Painting 43mm Mens Watch J005033312 TIGER
MÃ SP: 318132
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Les Ateliers d'Art Petite Heure Minute Enamel Painting 43mm Mens Watch J005033312 TIGER
 • Mã Sản Phẩm: J005033312 TIGER
 • Bộ Sưu Tập: Les Ateliers D'Art Collection
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 11.48
 • Bộ Máy: Manual Wind
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
799.920.000 đ
Automata THE CHARMING BIRD Mens Watch J031534240, 47mm
MÃ SP: 318133
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Automata THE CHARMING BIRD Mens Watch J031534240, 47mm
 • Mã Sản Phẩm: J031534240
 • Bộ Sưu Tập: Les Ateliers D'Art Collection
 • Đường Kính Vỏ: 47
 • Độ Dày Vỏ: 15.75
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
10.533.600.000 đ
Automata THE CHARMING BIRD Mens Watch J031533240, 47mm
MÃ SP: 318134
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Automata THE CHARMING BIRD Mens Watch J031533240, 47mm
 • Mã Sản Phẩm: J031533240
 • Bộ Sưu Tập: Les Ateliers D'Art Collection
 • Đường Kính Vỏ: 47
 • Độ Dày Vỏ: 15.75
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
10.533.600.000 đ
Automata THE BIRD REPEATER Mens Watch J031034202, 47mm
MÃ SP: 318135
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Automata THE BIRD REPEATER Mens Watch J031034202, 47mm
 • Mã Sản Phẩm: J031034202
 • Bộ Sưu Tập: Les Ateliers D'Art Collection
 • Đường Kính Vỏ: 47
 • Độ Dày Vỏ: 18.40
 • Bộ Máy: Manual Wind
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
12.474.000.000 đ
Automata THE BIRD REPEATER Mens Watch J031034203, 47mm
MÃ SP: 318136
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Automata THE BIRD REPEATER Mens Watch J031034203, 47mm
 • Mã Sản Phẩm: J031034203
 • Bộ Sưu Tập: Les Ateliers D'Art Collection
 • Đường Kính Vỏ: 47
 • Độ Dày Vỏ: 18.40
 • Bộ Máy: Manual Wind
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
12.474.000.000 đ
Automata THE BIRD REPEATER Mens Watch J031033202, 47mm
MÃ SP: 318137
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Automata THE BIRD REPEATER Mens Watch J031033202, 47mm
 • Mã Sản Phẩm: J031033202
 • Bộ Sưu Tập: Les Ateliers D'Art Collection
 • Đường Kính Vỏ: 47
 • Độ Dày Vỏ: 18.40
 • Bộ Máy: Manual Wind
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
16.632.000.000 đ
Automata THE BIRD REPEATER Mens Watch J031034205, 47mm
MÃ SP: 318138
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Automata THE BIRD REPEATER Mens Watch J031034205, 47mm
 • Mã Sản Phẩm: J031034205
 • Bộ Sưu Tập: Les Ateliers D'Art Collection
 • Đường Kính Vỏ: 47
 • Độ Dày Vỏ: 18.40
 • Bộ Máy: Manual Wind
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.860.000.000 đ
Automata THE BIRD REPEATER Mens Watch J031033204, 47mm
MÃ SP: 318139
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Automata THE BIRD REPEATER Mens Watch J031033204, 47mm
 • Mã Sản Phẩm: J031033204
 • Bộ Sưu Tập: Les Ateliers D'Art Collection
 • Đường Kính Vỏ: 47
 • Độ Dày Vỏ: 18.40
 • Bộ Máy: Manual Wind
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
12.474.000.000 đ
Les Ateliers d'Art Petite Heure Minute Enamel Painting 43mm Mens Watch J005033297 TIGER
MÃ SP: 318140
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Les Ateliers d'Art Petite Heure Minute Enamel Painting 43mm Mens Watch J005033297 TIGER
 • Mã Sản Phẩm: J005033297 TIGER
 • Bộ Sưu Tập: Les Ateliers D'Art Collection
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 11.48
 • Bộ Máy: Manual Wind
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
799.920.000 đ
Les Ateliers d'Art Petite Heure Minute Enamel Painting 43mm Mens Watch J005033314 LION
MÃ SP: 318144
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Les Ateliers d'Art Petite Heure Minute Enamel Painting 43mm Mens Watch J005033314 LION
 • Mã Sản Phẩm: J005033314 LION
 • Bộ Sưu Tập: Les Ateliers D'Art Collection
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 12.06
 • Bộ Máy: Manual Wind
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
850.080.000 đ
Les Ateliers d'Art Petite Heure Minute Enamel Painting 43mm Mens Watch J005033222 TIGERS
MÃ SP: 318141
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Les Ateliers d'Art Petite Heure Minute Enamel Painting 43mm Mens Watch J005033222 TIGERS
 • Mã Sản Phẩm: J005033222 TIGERS
 • Bộ Sưu Tập: Les Ateliers D'Art Collection
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 11.48
 • Bộ Máy: Manual Wind
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
799.920.000 đ
Les Ateliers d'Art Petite Heure Minute Enamel Painting 43mm Mens Watch J005013216 ROOSTER
MÃ SP: 318143
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Les Ateliers d'Art Petite Heure Minute Enamel Painting 43mm Mens Watch J005013216 ROOSTER
 • Mã Sản Phẩm: J005013216 ROOSTER
 • Bộ Sưu Tập: Les Ateliers D'Art Collection
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 12.23
 • Bộ Máy: Manual Wind
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
797.280.000 đ
Les Ateliers d'Art Petite Heure Minute Enamel Painting 43mm Mens Watch J005033226 WHITE CRANES
MÃ SP: 318142
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Les Ateliers d'Art Petite Heure Minute Enamel Painting 43mm Mens Watch J005033226 WHITE CRANES
 • Mã Sản Phẩm: J005033226 WHITE CRANES
 • Bộ Sưu Tập: Les Ateliers D'Art Collection
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 11.48
 • Bộ Máy: Manual Wind
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
799.920.000 đ
Lady 8 Flower AUTOMATA Ladies Watch J032004220
MÃ SP: 318051
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Lady 8 Flower AUTOMATA Ladies Watch J032004220
 • Mã Sản Phẩm: J032004220
 • Bộ Sưu Tập: Lady 8 Flower
 • Đường Kính Vỏ: 35
 • Độ Dày Vỏ: 12.76
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
6.930.000.000 đ
Lady 8 Flower AUTOMATA Ladies Watch J032003270
MÃ SP: 318052
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Jaquet Droz
Lady 8 Flower AUTOMATA Ladies Watch J032003270
 • Mã Sản Phẩm: J032003270
 • Bộ Sưu Tập: Lady 8 Flower
 • Đường Kính Vỏ: 35
 • Độ Dày Vỏ: 12.76
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
3.603.600.000 đ
Hiển thị:
30/65
65 Kết quả