BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
100/965
965 Kết quả
Longines Conquest , 41mm
MÃ SP: 329626
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Longines Conquest , 41mm
 • Mã Sản Phẩm: L3.759.4.96.6
 • Bộ Sưu Tập: Conquest
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
16.850.000 đ
19.800.000 đ
Longines Conquest , 41mm
MÃ SP: 329625
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Longines Conquest , 41mm
 • Mã Sản Phẩm: L3.759.4.96.0
 • Bộ Sưu Tập: Conquest
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
16.850.000 đ
19.800.000 đ
Longines Conquest, 29.5mm
MÃ SP: 327249
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Longines Conquest, 29.5mm
 • Mã Sản Phẩm: L33764966
 • Bộ Sưu Tập: Conquest
 • Đường Kính Vỏ: 29.5
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 300
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
16.850.000 đ
19.800.000 đ
Conquest 34mm Stainless Steel
MÃ SP: 322649
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Conquest 34mm Stainless Steel
 • Mã Sản Phẩm: L33774166
 • Bộ Sưu Tập: Conquest
 • Đường Kính Vỏ: 34
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 300 meters (1000 feet)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
16.850.000 đ
19.800.000 đ
Conquest 41mm Stainless Steel
MÃ SP: 316590
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Conquest 41mm Stainless Steel
 • Mã Sản Phẩm: L37594766
 • Bộ Sưu Tập: Conquest
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 300
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
16.850.000 đ
19.800.000 đ
Conquest, 29.5mm
MÃ SP: 316591
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Conquest, 29.5mm
 • Mã Sản Phẩm: L33764766
 • Bộ Sưu Tập: Conquest
 • Đường Kính Vỏ: 29.50
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 300
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
16.850.000 đ
19.800.000 đ
Conquest 34mm Stainless Steel
MÃ SP: 314754
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Conquest 34mm Stainless Steel
 • Mã Sản Phẩm: L33774766
 • Bộ Sưu Tập: Conquest
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 300
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
16.850.000 đ
19.800.000 đ
Conquest 34mm Stainless Steel
MÃ SP: 314758
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Conquest 34mm Stainless Steel
 • Mã Sản Phẩm: L33774586
 • Bộ Sưu Tập: Conquest
 • Đường Kính Vỏ: 34
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 300
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
16.850.000 đ
19.800.000 đ
Conquest 43mm
MÃ SP: 331992
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Conquest 43mm
 • Mã Sản Phẩm: L3.760.4.76.6
 • Bộ Sưu Tập: Conquest
 • Đường Kính Vỏ: 43.00 mm
 • Độ Dày Vỏ: 11.50 mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: Up to 30 bar
 • Chất Liệu Mặt Kính: Scratch-resistant sapphire crystal with anti-reflective coating on the underside
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
17.950.000 đ
21.120.000 đ
Longines Présence, 33mm
MÃ SP: 329561
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Longines Présence, 33mm
 • Mã Sản Phẩm: L4.819.2.32.2
 • Bộ Sưu Tập: Présence
 • Đường Kính Vỏ: 33
 • Độ Dày Vỏ: 5.5
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
17.950.000 đ
21.120.000 đ
Conquest 43mm Blue Dial Stainless Steel
MÃ SP: 322666
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Conquest 43mm Blue Dial Stainless Steel
 • Mã Sản Phẩm: L37604966
 • Bộ Sưu Tập: Conquest
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 300 meters (1000 feet)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
17.950.000 đ
21.120.000 đ
Conquest 43mm Stainless Steel
MÃ SP: 322667
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Conquest 43mm Stainless Steel
 • Mã Sản Phẩm: L37604566
 • Bộ Sưu Tập: Conquest
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 300 meters (1000 feet)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
17.950.000 đ
21.120.000 đ
Conquest 43mm Stainless Steel
MÃ SP: 316157
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Conquest 43mm Stainless Steel
 • Mã Sản Phẩm: L37604563
 • Bộ Sưu Tập: Conquest
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 300
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
17.950.000 đ
21.120.000 đ
Conquest 43mm Stainless Steel
MÃ SP: 316158
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Conquest 43mm Stainless Steel
 • Mã Sản Phẩm: L37604765
 • Bộ Sưu Tập: Conquest
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 300
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
17.950.000 đ
21.120.000 đ
Longines Présence, 38.5mm
MÃ SP: 329068
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Longines Présence, 38.5mm
 • Mã Sản Phẩm: L47904112
 • Bộ Sưu Tập: Présence
 • Đường Kính Vỏ: 38.5
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
19.080.000 đ
22.440.000 đ
Longines Présence, 30mm
MÃ SP: 329067
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Longines Présence, 30mm
 • Mã Sản Phẩm: L43204116
 • Bộ Sưu Tập: Présence
 • Đường Kính Vỏ: 30
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
19.080.000 đ
22.440.000 đ
Longines Présence, 25.5mm
MÃ SP: 329066
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Longines Présence, 25.5mm
 • Mã Sản Phẩm: L43194116
 • Bộ Sưu Tập: Présence
 • Đường Kính Vỏ: 25.5
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
19.080.000 đ
22.440.000 đ
Conquest 29mm Stainless Steel
MÃ SP: 322647
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Conquest 29mm Stainless Steel
 • Mã Sản Phẩm: L33804586
 • Bộ Sưu Tập: Conquest
 • Đường Kính Vỏ: 29
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 300 meters (1000 feet)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
19.080.000 đ
22.440.000 đ
Conquest 29mm Stainless Steel
MÃ SP: 322648
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Conquest 29mm Stainless Steel
 • Mã Sản Phẩm: L33804166
 • Bộ Sưu Tập: Conquest
 • Đường Kính Vỏ: 29
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 300 meters (1000 feet)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
19.080.000 đ
22.440.000 đ
Conquest 34mm Stainless Steel
MÃ SP: 322656
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Conquest 34mm Stainless Steel
 • Mã Sản Phẩm: L33814586
 • Bộ Sưu Tập: Conquest
 • Đường Kính Vỏ: 34
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 300 meters (1000 feet)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
19.080.000 đ
22.440.000 đ
Lyre 35mm
MÃ SP: 332103
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Lyre 35mm
 • Mã Sản Phẩm: L4.759.4.11.6
 • Bộ Sưu Tập: Lyre
 • Đường Kính Vỏ: 35 mm
 • Độ Dày Vỏ: 5.50 mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Scratch-resistant sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
21.340.000 đ
25.080.000 đ
Conquest Classic 34mm Silver Dial Stainless Steel
MÃ SP: 326428
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Conquest Classic 34mm Silver Dial Stainless Steel
 • Mã Sản Phẩm: L23864726
 • Bộ Sưu Tập: Conquest Classic
 • Đường Kính Vỏ: 34
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
21.340.000 đ
25.080.000 đ
Conquest Classic 34mm Blue Dial Stainless Steel
MÃ SP: 326432
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Conquest Classic 34mm Blue Dial Stainless Steel
 • Mã Sản Phẩm: L23864926
 • Bộ Sưu Tập: Conquest Classic
 • Đường Kính Vỏ: 34
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
21.340.000 đ
25.080.000 đ
Conquest Classic 34mm Black Dial Stainless Steel
MÃ SP: 326434
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Conquest Classic 34mm Black Dial Stainless Steel
 • Mã Sản Phẩm: L23864526
 • Bộ Sưu Tập: Conquest Classic
 • Đường Kính Vỏ: 34
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
21.340.000 đ
25.080.000 đ
Conquest Classic 29.50mm Blue Dial Stainless Steel
MÃ SP: 326436
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Conquest Classic 29.50mm Blue Dial Stainless Steel
 • Mã Sản Phẩm: L22864926
 • Bộ Sưu Tập: Conquest Classic
 • Đường Kính Vỏ: 29.5mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
21.340.000 đ
25.080.000 đ
Conquest Classic 29.50mm Silver Dial Stainless Steel
MÃ SP: 326439
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Conquest Classic 29.50mm Silver Dial Stainless Steel
 • Mã Sản Phẩm: L22864726
 • Bộ Sưu Tập: Conquest Classic
 • Đường Kính Vỏ: 29.5
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
21.340.000 đ
25.080.000 đ
Conquest Classic 29.50mm Black Dial Stainless Steel
MÃ SP: 326440
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Conquest Classic 29.50mm Black Dial Stainless Steel
 • Mã Sản Phẩm: L22864526
 • Bộ Sưu Tập: Conquest Classic
 • Đường Kính Vỏ: 29.5
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
21.340.000 đ
25.080.000 đ
Conquest V.H.P. 41mm
MÃ SP: 331994
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Conquest V.H.P. 41mm
 • Mã Sản Phẩm: L3.716.4.96.0
 • Bộ Sưu Tập: Conquest V.H.P.
 • Đường Kính Vỏ: 41.00 mm
 • Độ Dày Vỏ: 11.80 mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: Up to 5 bar
 • Chất Liệu Mặt Kính: Scratch-resistant sapphire crystal, with several layers of anti-reflective coating on the underside
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
22.440.000 đ
26.400.000 đ
Longines Conquest V.H.P, 41mm
MÃ SP: 329685
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Longines Conquest V.H.P, 41mm
 • Mã Sản Phẩm: L3.716.4.56.2
 • Bộ Sưu Tập: Conquest
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
22.440.000 đ
26.400.000 đ
Longines Conquest V.H.P, 41mm
MÃ SP: 329684
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Longines Conquest V.H.P, 41mm
 • Mã Sản Phẩm: L3.716.4.76.5
 • Bộ Sưu Tập: Conquest
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
21.910.000 đ
26.400.000 đ
Hiển thị:
30/965
965 Kết quả