BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
100/971
971 Kết quả
Longines Record, 38mm
MÃ SP: 332899
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Longines Record, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: L2.820.4.96.4
 • Bộ Sưu Tập: Record
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 10.7
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
45.460.000 đ
53.470.000 đ
Longines Master, 42mm
MÃ SP: 332882
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Longines Master, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: L2.773.4.51.7
 • Bộ Sưu Tập: Master
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 14.2
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
93.720.000 đ
Longines Master, 42mm
MÃ SP: 332876
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Longines Master, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: L2.773.4.51.6
 • Bộ Sưu Tập: Master
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 14.2
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
93.720.000 đ
Longines Record, 26mm
MÃ SP: 332809
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Longines Record, 26mm
 • Mã Sản Phẩm: L2.320.4.57.2
 • Bộ Sưu Tập: Record
 • Đường Kính Vỏ: 26
 • Độ Dày Vỏ: 10.3
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
58.750.000 đ
Longines DolceVita, 20.5 X 32mm
MÃ SP: 332597
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Longines DolceVita, 20.5 X 32mm
 • Mã Sản Phẩm: L5.255.4.71.0
 • Bộ Sưu Tập: DolceVita
 • Đường Kính Vỏ: 20.5 X 32
 • Độ Dày Vỏ: 7.2
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
33.000.000 đ
The Longines Master Collection Stainless Steel/Gold Cap 200 Automatic Men's Watch, 38.50mm
MÃ SP: 332523
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
The Longines Master Collection Stainless Steel/Gold Cap 200 Automatic Men's Watch, 38.50mm
 • Mã Sản Phẩm: L2.755.5.37.7
 • Bộ Sưu Tập: The Longines Master Collection
 • Đường Kính Vỏ: 38.5
 • Độ Dày Vỏ: 10
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
96.360.000 đ
Record 38mm Gold 18K Automatic
MÃ SP: 332522
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Record 38mm Gold 18K Automatic
 • Mã Sản Phẩm: L2.820.8.11.2
 • Bộ Sưu Tập: Record
 • Đường Kính Vỏ: 38.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
170.280.000 đ
The Longines Master Collection 34mm
MÃ SP: 332519
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
The Longines Master Collection 34mm
 • Mã Sản Phẩm: L2.409.4.97.0
 • Bộ Sưu Tập: Master
 • Đường Kính Vỏ: 34
 • Độ Dày Vỏ: 11.1
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
71.280.000 đ
Flagship 38.5mm
MÃ SP: 332518
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Flagship 38.5mm
 • Mã Sản Phẩm: L4.899.4.21.2
 • Bộ Sưu Tập: Flagship
 • Đường Kính Vỏ: 38.5mm
 • Độ Dày Vỏ: 9.20 mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 3 bar (30 metres / 100 feet)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Scratch-resistant sapphire crystal, with several layers of anti-reflective coating on the underside
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
47.520.000 đ
Longines Master, 34 mm
MÃ SP: 332242
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Longines Master, 34 mm
 • Mã Sản Phẩm: L2.409.4.97.6
 • Bộ Sưu Tập: Master
 • Đường Kính Vỏ: 34
 • Độ Dày Vỏ: 11.1
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
71.280.000 đ
Longines Master, 34 mm
MÃ SP: 332241
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Longines Master, 34 mm
 • Mã Sản Phẩm: L2.409.4.87.6
 • Bộ Sưu Tập: Master
 • Đường Kính Vỏ: 34
 • Độ Dày Vỏ: 11.1
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
72.600.000 đ
Longines Master, 34 mm
MÃ SP: 332240
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Longines Master, 34 mm
 • Mã Sản Phẩm: L2.409.4.87.4
 • Bộ Sưu Tập: Master
 • Đường Kính Vỏ: 34
 • Độ Dày Vỏ: 11.1
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
72.600.000 đ
Longines Master, 34 mm
MÃ SP: 332239
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Longines Master, 34 mm
 • Mã Sản Phẩm: L2.409.4.87.2
 • Bộ Sưu Tập: Master
 • Đường Kính Vỏ: 34
 • Độ Dày Vỏ: 11.1
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
72.600.000 đ
Longines Master, 34 mm
MÃ SP: 332238
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Longines Master, 34 mm
 • Mã Sản Phẩm: L2.409.4.87.0
 • Bộ Sưu Tập: Master
 • Đường Kính Vỏ: 34
 • Độ Dày Vỏ: 11.1
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
72.600.000 đ
Longines Master, 34 mm
MÃ SP: 332237
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Longines Master, 34 mm
 • Mã Sản Phẩm: L2.409.4.78.6
 • Bộ Sưu Tập: Master
 • Đường Kính Vỏ: 34
 • Độ Dày Vỏ: 11.1
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
62.040.000 đ
Longines Master, 34 mm
MÃ SP: 332236
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Longines Master, 34 mm
 • Mã Sản Phẩm: L2.409.4.78.3
 • Bộ Sưu Tập: Master
 • Đường Kính Vỏ: 34
 • Độ Dày Vỏ: 11.1
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
62.040.000 đ
Longines DolceVita, 23.3 X 37 mm
MÃ SP: 332235
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Longines DolceVita, 23.3 X 37 mm
 • Mã Sản Phẩm: L5.512.4.11.4
 • Bộ Sưu Tập: DolceVita
 • Đường Kính Vỏ: 23.3 X 37
 • Độ Dày Vỏ: 7.2
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Longines DolceVita, 23.3 X 37 mm
MÃ SP: 332234
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Longines DolceVita, 23.3 X 37 mm
 • Mã Sản Phẩm: L5.512.4.11.3
 • Bộ Sưu Tập: DolceVita
 • Đường Kính Vỏ: 23.3 X 37
 • Độ Dày Vỏ: 7.2
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Longines DolceVita, 23.3 X 37 mm
MÃ SP: 332233
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Longines DolceVita, 23.3 X 37 mm
 • Mã Sản Phẩm: L5.512.4.11.2
 • Bộ Sưu Tập: DolceVita
 • Đường Kính Vỏ: 23.3 X 37
 • Độ Dày Vỏ: 7.2
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Longines DolceVita, 23.3 X 37 mm
MÃ SP: 332167
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Longines DolceVita, 23.3 X 37 mm
 • Mã Sản Phẩm: L5.512.4.11.0
 • Bộ Sưu Tập: DolceVita
 • Đường Kính Vỏ: 23.3 X 37
 • Độ Dày Vỏ: 7.2
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Longines DolceVita, 20.8 X 32 mm
MÃ SP: 332166
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Longines DolceVita, 20.8 X 32 mm
 • Mã Sản Phẩm: L5.255.4.11.4
 • Bộ Sưu Tập: DolceVita
 • Đường Kính Vỏ: 20.8 X 32
 • Độ Dày Vỏ: 6.9
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Longines DolceVita, 20.8 X 32 mm
MÃ SP: 332165
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Longines DolceVita, 20.8 X 32 mm
 • Mã Sản Phẩm: L5.255.4.11.3
 • Bộ Sưu Tập: DolceVita
 • Đường Kính Vỏ: 20.8 X 32
 • Độ Dày Vỏ: 6.9
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Longines DolceVita, 20.8 X 32 mm
MÃ SP: 332164
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Longines DolceVita, 20.8 X 32 mm
 • Mã Sản Phẩm: L5.255.4.11.2
 • Bộ Sưu Tập: DolceVita
 • Đường Kính Vỏ: 20.8 X 32
 • Độ Dày Vỏ: 6.9
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Longines DolceVita, 20.8 X 32 mm
MÃ SP: 332163
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Longines DolceVita, 20.8 X 32 mm
 • Mã Sản Phẩm: L5.255.4.11.0
 • Bộ Sưu Tập: DolceVita
 • Đường Kính Vỏ: 20.8 X 32
 • Độ Dày Vỏ: 6.9
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Longines DolceVita, 20.8 X 32 mm
MÃ SP: 332162
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Longines DolceVita, 20.8 X 32 mm
 • Mã Sản Phẩm: L5.255.5.57.7
 • Bộ Sưu Tập: DolceVita
 • Đường Kính Vỏ: 20.8 X 32
 • Độ Dày Vỏ: 6.9
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
56.760.000 đ
Longines Master, 25.5 mm
MÃ SP: 332161
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Longines Master, 25.5 mm
 • Mã Sản Phẩm: L2.128.0.87.3
 • Bộ Sưu Tập: Master
 • Đường Kính Vỏ: 25.5
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
102.960.000 đ
Conquest 29.5mm
MÃ SP: 332118
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Conquest 29.5mm
 • Mã Sản Phẩm: L3.376.4.87.5
 • Bộ Sưu Tập: Conquest
 • Đường Kính Vỏ: 29.50 mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: Up to 30 bar
 • Chất Liệu Mặt Kính: Scratch-proof sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
27.720.000 đ
Conquest 34mm
MÃ SP: 332116
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Conquest 34mm
 • Mã Sản Phẩm: L3.381.4.97.6
 • Bộ Sưu Tập: Conquest
 • Đường Kính Vỏ: 34.00 mm
 • Độ Dày Vỏ: 10.70 mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: Up to 30 bar
 • Chất Liệu Mặt Kính: Scratch-resistant sapphire crystal, with several layers of anti-reflective coating on the underside
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
32.350.000 đ
Conquest V.H.P. 41mm
MÃ SP: 332114
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Conquest V.H.P. 41mm
 • Mã Sản Phẩm: L3.719.4.96.6
 • Bộ Sưu Tập: Conquest
 • Đường Kính Vỏ: 41.00 mm
 • Độ Dày Vỏ: 12.00 mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: Up to 5 bar
 • Chất Liệu Mặt Kính: Scratch-resistant sapphire crystal, with several layers of anti-reflective coating on the underside
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
32.350.000 đ
Conquest V.H.P. GMT 41mm
MÃ SP: 332113
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Conquest V.H.P. GMT 41mm
 • Mã Sản Phẩm: L3.718.4.66.6
 • Bộ Sưu Tập: Conquest
 • Đường Kính Vỏ: 41.00 mm
 • Độ Dày Vỏ: 12.50 mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: Up to 5 bar
 • Chất Liệu Mặt Kính: Scratch-resistant sapphire crystal, with several layers of anti-reflective coating on the underside
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
34.320.000 đ
Hiển thị:
30/971
971 Kết quả