BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
100/64
64 Kết quả
Luminox Master Carbon SEAL, 45mm
MÃ SP: 332857
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Luminox
Luminox Master Carbon SEAL, 45mm
 • Mã Sản Phẩm: XS.3875
 • Bộ Sưu Tập: Master Carbon
 • Đường Kính Vỏ: 45
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 200
 • Chất Liệu Mặt Kính: Antireflective sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
26.140.000 đ
28.390.000 đ
Master Carbon SEAL 46mm
MÃ SP: 330664
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Luminox
Master Carbon SEAL 46mm
 • Mã Sản Phẩm: 3813.L
 • Bộ Sưu Tập: Master Carbon
 • Đường Kính Vỏ: 46mm
 • Bộ Máy: Multi-jewel Swiss quartz movement
 • Độ Chịu Nước: 300 meters, 30 ATM, 1000 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Antireflective sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
18.600.000 đ
20.210.000 đ
Navy SEAL Steel 45mm
MÃ SP: 330663
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Luminox
Navy SEAL Steel 45mm
 • Mã Sản Phẩm: 3252
 • Bộ Sưu Tập: Navy SEAL
 • Đường Kính Vỏ: 45mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 200 Meters, 20 ATM, 660 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire Crystal with anti-reflective coating
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
15.940.000 đ
17.300.000 đ
Navy SEAL Steel 45mm
MÃ SP: 330662
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Luminox
Navy SEAL Steel 45mm
 • Mã Sản Phẩm: 3258.L
 • Bộ Sưu Tập: Navy SEAL
 • Đường Kính Vỏ: 45mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 200 Meters, 20 ATM, 660 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire Crystal with anti-reflective coating
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
14.470.000 đ
15.720.000 đ
Bear Grylls Survival LAND Series 45mm
MÃ SP: 330661
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Luminox
Bear Grylls Survival LAND Series 45mm
 • Mã Sản Phẩm: 3782
 • Bộ Sưu Tập: Bear Grylls
 • Đường Kính Vỏ: 45mm
 • Bộ Máy: Black
 • Độ Chịu Nước: 200 meters, 20 ATM, 660 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Hardened Mineral
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
15.940.000 đ
17.300.000 đ
Pacific Diver 44mm
MÃ SP: 330660
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Luminox
Pacific Diver 44mm
 • Mã Sản Phẩm: 3121.BO
 • Bộ Sưu Tập: Pacific Diver
 • Đường Kính Vỏ: 44mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 200 Meters, 20 ATM, 660 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
15.940.000 đ
17.300.000 đ
Bear Grylls Survival LAND Series 45mm
MÃ SP: 330659
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Luminox
Bear Grylls Survival LAND Series 45mm
 • Mã Sản Phẩm: 3798
 • Bộ Sưu Tập: Bear Grylls
 • Đường Kính Vỏ: 45mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 200 meters, 20 ATM, 660 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Hardened Mineral
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
16.900.000 đ
18.360.000 đ
Pacific Diver 44mm
MÃ SP: 330658
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Luminox
Pacific Diver 44mm
 • Mã Sản Phẩm: 3123
 • Bộ Sưu Tập: Pacific Diver
 • Đường Kính Vỏ: 44mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 200 Meters, 20 ATM, 660 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
16.900.000 đ
18.360.000 đ
Pacific Diver 44mm
MÃ SP: 330657
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Luminox
Pacific Diver 44mm
 • Mã Sản Phẩm: 3122
 • Bộ Sưu Tập: Pacific Diver
 • Đường Kính Vỏ: 44mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 200 Meters, 20 ATM, 660 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
16.900.000 đ
18.360.000 đ
F-117 Nighthawk GMT Watch 44mm
MÃ SP: 330656
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Luminox
F-117 Nighthawk GMT Watch 44mm
 • Mã Sản Phẩm: 6441
 • Bộ Sưu Tập: F-117
 • Đường Kính Vỏ: 44mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 200 Meters, 20 ATM, 660 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Antireflective sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
21.260.000 đ
23.110.000 đ
Bear Grylls Survival Chronograph MASTER Series 45mm
MÃ SP: 330655
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Luminox
Bear Grylls Survival Chronograph MASTER Series 45mm
 • Mã Sản Phẩm: 3749
 • Bộ Sưu Tập: Bear Grylls
 • Đường Kính Vỏ: 45mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 300 meters, 30 ATM, 1000 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
23.710.000 đ
25.750.000 đ
Bear Grylls Survival Chronograph MASTER Series 45mm
MÃ SP: 330654
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Luminox
Bear Grylls Survival Chronograph MASTER Series 45mm
 • Mã Sản Phẩm: 6421
 • Bộ Sưu Tập: Bear Grylls
 • Đường Kính Vỏ: 45mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 300 meters, 30 ATM, 1000 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
23.710.000 đ
25.750.000 đ
F-117 Nighthawk GMT Watch 44mm
MÃ SP: 330653
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Luminox
F-117 Nighthawk GMT Watch 44mm
 • Mã Sản Phẩm: 6421
 • Bộ Sưu Tập: F-117
 • Đường Kính Vỏ: 44mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 200 Meters, 20 ATM, 660 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Antireflective sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
24.050.000 đ
26.140.000 đ
Modern Mariner Automatic 45mm
MÃ SP: 330651
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Luminox
Modern Mariner Automatic 45mm
 • Mã Sản Phẩm: 6502
 • Bộ Sưu Tập: Mariner
 • Đường Kính Vỏ: 45mm
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 200 Meters, 20 ATM, 660 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Antireflective sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
33.910.000 đ
36.840.000 đ
F-22 Raptor 44mm
MÃ SP: 330650
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Luminox
F-22 Raptor 44mm
 • Mã Sản Phẩm: 9241
 • Bộ Sưu Tập: F-22
 • Đường Kính Vỏ: 44mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 200 Meters, 20 ATM, 660 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Antireflective sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
28.920.000 đ
31.420.000 đ
SR-71 Blackbird Automatic Chronograph 44mm
MÃ SP: 330649
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Luminox
SR-71 Blackbird Automatic Chronograph 44mm
 • Mã Sản Phẩm: 9098
 • Bộ Sưu Tập: SR-71
 • Đường Kính Vỏ: 44mm
 • Bộ Máy: Valjoux 7750 Automatic Chronograph movement
 • Độ Chịu Nước: 100 meters
 • Chất Liệu Mặt Kính: Antireflective sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
78.940.000 đ
85.800.000 đ
F-117 Nighthawk GMT Watch 44mm
MÃ SP: 330648
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Luminox
F-117 Nighthawk GMT Watch 44mm
 • Mã Sản Phẩm: 6422
 • Bộ Sưu Tập: F-117
 • Đường Kính Vỏ: 44mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 200 Meters, 20 ATM, 660 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Antireflective sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
33.770.000 đ
36.700.000 đ
Leatherback SEA Turtle 39mm
MÃ SP: 330647
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Luminox
Leatherback SEA Turtle 39mm
 • Mã Sản Phẩm: XS.0301
 • Bộ Sưu Tập: Leatherback SEA Turtle
 • Đường Kính Vỏ: 39mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 100 meters, 10 ATM, 330 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Tempered scratch resistant mineral crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
7.180.000 đ
7.800.000 đ
Leatherback SEA Turtle 39mm
MÃ SP: 330646
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Luminox
Leatherback SEA Turtle 39mm
 • Mã Sản Phẩm: 0301.BO.L
 • Bộ Sưu Tập: Leatherback SEA Turtle
 • Đường Kính Vỏ: 39mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 100 meters, 10 ATM, 330 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Tempered scratch resistant mineral crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
7.180.000 đ
7.800.000 đ
Leatherback SEA Turtle Giant 44mm
MÃ SP: 330645
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Luminox
Leatherback SEA Turtle Giant 44mm
 • Mã Sản Phẩm: 0321.BO
 • Bộ Sưu Tập: Leatherback SEA Turtle
 • Đường Kính Vỏ: 44mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 100 meters, 10 ATM, 330 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Tempered scratch resistant mineral crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
7.180.000 đ
7.800.000 đ
Leatherback SEA Turtle Giant 44mm
MÃ SP: 330644
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Luminox
Leatherback SEA Turtle Giant 44mm
 • Mã Sản Phẩm: 0337
 • Bộ Sưu Tập: Leatherback SEA Turtle
 • Đường Kính Vỏ: 44mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 100 meters, 10 ATM, 330 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Tempered scratch resistantMineral especially hardened
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
7.180.000 đ
7.800.000 đ
Original Navy SEAL 43mm
MÃ SP: 330643
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Luminox
Original Navy SEAL 43mm
 • Mã Sản Phẩm: 3001
 • Bộ Sưu Tập: Navy SEAL
 • Đường Kính Vỏ: 43mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 200 Meters, 20 ATM, 660 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Tempered scratch resistant mineral crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
9.620.000 đ
10.440.000 đ
Navy SEAL 45mm
MÃ SP: 330642
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Luminox
Navy SEAL 45mm
 • Mã Sản Phẩm: 3501.L
 • Bộ Sưu Tập: Navy SEAL
 • Đường Kính Vỏ: 45mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 200 Meters, 20 ATM, 660 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Tempered scratch resistant mineral crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
9.620.000 đ
10.440.000 đ
Navy SEAL 45mm
MÃ SP: 330641
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Luminox
Navy SEAL 45mm
 • Mã Sản Phẩm: 3501.BO.L
 • Bộ Sưu Tập: Navy SEAL
 • Đường Kính Vỏ: 45mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 200 Meters, 20 ATM, 660 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Tempered scratch resistant mineral crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
9.620.000 đ
10.440.000 đ
Navy SEAL 45mm
MÃ SP: 330640
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Luminox
Navy SEAL 45mm
 • Mã Sản Phẩm: 3507.PH.L
 • Bộ Sưu Tập: Navy SEAL
 • Đường Kính Vỏ: 45mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 200 Meters, 20 ATM, 660 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Tempered scratch resistant mineral crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
9.620.000 đ
10.440.000 đ
Navy SEAL 45mm
MÃ SP: 330639
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Luminox
Navy SEAL 45mm
 • Mã Sản Phẩm: 3502.L
 • Bộ Sưu Tập: Navy SEAL
 • Đường Kính Vỏ: 45mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 200 Meters, 20 ATM, 660 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Tempered scratch resistant mineral crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
10.820.000 đ
11.760.000 đ
Navy SEAL 45mm
MÃ SP: 330638
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Luminox
Navy SEAL 45mm
 • Mã Sản Phẩm: 3502.BO
 • Bộ Sưu Tập: Navy SEAL
 • Đường Kính Vỏ: 45mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 200 Meters, 20 ATM, 660 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Tempered scratch resistant mineral crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
12.050.000 đ
13.080.000 đ
Bear Grylls Survival SEA Series 42mm
MÃ SP: 330637
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Luminox
Bear Grylls Survival SEA Series 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 3723
 • Bộ Sưu Tập: Bear Grylls
 • Đường Kính Vỏ: 42mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 200 Meters, 20 ATM, 660 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Hardened Mineral
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
12.050.000 đ
13.080.000 đ
Bear Grylls Survival SEA Series 42mm
MÃ SP: 330636
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Luminox
Bear Grylls Survival SEA Series 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 3729
 • Bộ Sưu Tập: Bear Grylls
 • Đường Kính Vỏ: 42mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 200 Meters, 20 ATM, 660 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Hardened Mineral
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
12.050.000 đ
13.080.000 đ
Navy SEAL Chronograph 45mm
MÃ SP: 330635
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Luminox
Navy SEAL Chronograph 45mm
 • Mã Sản Phẩm: 3581
 • Bộ Sưu Tập: Navy SEAL
 • Đường Kính Vỏ: 45mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 200 Meters, 20 ATM, 660 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
14.470.000 đ
15.720.000 đ
Hiển thị:
30/64
64 Kết quả