BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
100/271
271 Kết quả
Mido Belluna Royal Lady,
MÃ SP: 332906
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
Mido Belluna Royal Lady,
 • Mã Sản Phẩm: M024.307.37.116.00
 • Bộ Sưu Tập: Belluna
 • Đường Kính Vỏ: 33
 • Độ Dày Vỏ: 9.9
 • Bộ Máy: Automatic
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
25.580.000 đ
30.100.000 đ
Mido Baroncelli Lady Day, 33mm
MÃ SP: 332883
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
Mido Baroncelli Lady Day, 33mm
 • Mã Sản Phẩm: M039.207.36.106.00
 • Bộ Sưu Tập: Baroncelli
 • Đường Kính Vỏ: 33
 • Độ Dày Vỏ: 9.9
 • Bộ Máy: Automatic
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
25.820.000 đ
30.360.000 đ
Mido Rainflower Coloris, 34mm
MÃ SP: 332398
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
Mido Rainflower Coloris, 34mm
 • Mã Sản Phẩm: M043.207.33.109.00
 • Bộ Sưu Tập: Rainflower
 • Đường Kính Vỏ: 34
 • Độ Dày Vỏ: 9.8
 • Bộ Máy: Automatic
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
31.200.000 đ
36.700.000 đ
MULTIFORT AUTOMATIC 38MM
MÃ SP: 332204
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
MULTIFORT AUTOMATIC 38MM
 • Mã Sản Phẩm: M005.830.11.031.80
 • Bộ Sưu Tập: Multifort
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10 bar
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
20.660.000 đ
24.290.000 đ
Mido Multifort Dual Time, 42mm
MÃ SP: 332150
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
Mido Multifort Dual Time, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: M038.429.36.061.00
 • Bộ Sưu Tập: Multifort
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 13.4
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
26.710.000 đ
31.420.000 đ
Mido Ocean Star GMT, 44mm
MÃ SP: 332045
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
Mido Ocean Star GMT, 44mm
 • Mã Sản Phẩm: M026.629.17.051.00
 • Bộ Sưu Tập: Ocean Star
 • Đường Kính Vỏ: 44
 • Độ Dày Vỏ: 13.3
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 200
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
26.710.000 đ
31.420.000 đ
Mido Ocean Star Tribute , 40.5mm
MÃ SP: 332044
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
Mido Ocean Star Tribute , 40.5mm
 • Mã Sản Phẩm: M026.830.38.041.00
 • Bộ Sưu Tập: Ocean Star
 • Đường Kính Vỏ: 40.5
 • Độ Dày Vỏ: 13.4
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 200
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
22.900.000 đ
26.930.000 đ
Mido Multifort Mechanical Skeleton Limited Edition, 44mm
MÃ SP: 331894
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
Mido Multifort Mechanical Skeleton Limited Edition, 44mm
 • Mã Sản Phẩm: M032.605.47.410.00
 • Bộ Sưu Tập: Multifort
 • Đường Kính Vỏ: 44
 • Độ Dày Vỏ: 12
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
44.660.000 đ
52.540.000 đ
BELLUNA ROYAL GENT 41MM
MÃ SP: 329182
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BELLUNA ROYAL GENT 41MM
 • Mã Sản Phẩm: M024.507.11.061.00
 • Bộ Sưu Tập: Belluna
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Độ Dày Vỏ: 10.14
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
19.540.000 đ
22.970.000 đ
BELLUNA ROYAL GENT 41MM
MÃ SP: 329181
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BELLUNA ROYAL GENT 41MM
 • Mã Sản Phẩm: M024.507.11.031.00
 • Bộ Sưu Tập: Belluna
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Độ Dày Vỏ: 10.14
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
19.540.000 đ
22.970.000 đ
BELLUNA ROYAL GENT 41MM
MÃ SP: 329180
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BELLUNA ROYAL GENT 41MM
 • Mã Sản Phẩm: M024.507.36.061.00BELLUNA ROYAL GENT
 • Bộ Sưu Tập: Belluna
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Độ Dày Vỏ: 10.14
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
20.420.000 đ
24.020.000 đ
BELLUNA ROYAL GENT 41MM
MÃ SP: 329179
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BELLUNA ROYAL GENT 41MM
 • Mã Sản Phẩm: M024.507.16.071.00
 • Bộ Sưu Tập: Belluna
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Độ Dày Vỏ: 10.14
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
17.950.000 đ
21.120.000 đ
BELLUNA ROYAL GENT 41MM
MÃ SP: 329178
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BELLUNA ROYAL GENT 41MM
 • Mã Sản Phẩm: M024.507.16.041.00
 • Bộ Sưu Tập: Belluna
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Độ Dày Vỏ: 10.14
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
17.950.000 đ
21.120.000 đ
MULTIFORT CHRONOMETER 1 42MM
MÃ SP: 327987
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
MULTIFORT CHRONOMETER 1 42MM
 • Mã Sản Phẩm: M038.431.11.041.00
 • Bộ Sưu Tập: Multifort
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 11.99
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
28.970.000 đ
34.060.000 đ
OCEAN STAR TRIBUTE 40.5MM
MÃ SP: 327985
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
OCEAN STAR TRIBUTE 40.5MM
 • Mã Sản Phẩm: M026.830.11.051.00
 • Bộ Sưu Tập: Ocean Star
 • Đường Kính Vỏ: 40.5
 • Độ Dày Vỏ: 13.43
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 200
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
25.820.000 đ
30.360.000 đ
OCEAN STAR TRIBUTE 40.5MM
MÃ SP: 327984
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
OCEAN STAR TRIBUTE 40.5MM
 • Mã Sản Phẩm: M026.830.11.041.00
 • Bộ Sưu Tập: Ocean Star
 • Đường Kính Vỏ: 40.5
 • Độ Dày Vỏ: 13.43
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 200
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
25.820.000 đ
30.360.000 đ
BELLUNA SUNRAY 42.5MM
MÃ SP: 327983
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BELLUNA SUNRAY 42.5MM
 • Mã Sản Phẩm: M024.630.33.051.00
 • Bộ Sưu Tập: Belluna
 • Đường Kính Vỏ: 42.5
 • Độ Dày Vỏ: 10.82
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
24.910.000 đ
29.300.000 đ
BARONCELLI WILD STONE 33MM
MÃ SP: 327982
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BARONCELLI WILD STONE 33MM
 • Mã Sản Phẩm: M035.207.11.481.00
 • Bộ Sưu Tập: Baroncelli
 • Đường Kính Vỏ: 33
 • Độ Dày Vỏ: 9.75
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
23.570.000 đ
27.720.000 đ
BARONCELLI LADY TWENTY FIVE 25MM
MÃ SP: 327981
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BARONCELLI LADY TWENTY FIVE 25MM
 • Mã Sản Phẩm: M039.007.11.013.00
 • Bộ Sưu Tập: Baroncelli
 • Đường Kính Vỏ: 25
 • Độ Dày Vỏ: 9.10
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
19.540.000 đ
22.970.000 đ
BARONCELLI LADY TWENTY FIVE 25MM
MÃ SP: 327980
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BARONCELLI LADY TWENTY FIVE 25MM
 • Mã Sản Phẩm: M039.007.22.106.00
 • Bộ Sưu Tập: Baroncelli
 • Đường Kính Vỏ: 25
 • Độ Dày Vỏ: 9.10
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
24.020.000 đ
28.250.000 đ
BARONCELLI LADY TWENTY FIVE 25MM
MÃ SP: 327979
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BARONCELLI LADY TWENTY FIVE 25MM
 • Mã Sản Phẩm: M039.007.36.013.00
 • Bộ Sưu Tập: Baroncelli
 • Đường Kính Vỏ: 25
 • Độ Dày Vỏ: 9.10
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
20.420.000 đ
24.020.000 đ
BARONCELLI LADY TWENTY FIVE 25MM
MÃ SP: 327978
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BARONCELLI LADY TWENTY FIVE 25MM
 • Mã Sản Phẩm: M039.007.11.106.00
 • Bộ Sưu Tập: Baroncelli
 • Đường Kính Vỏ: 25
 • Độ Dày Vỏ: 9.10
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
20.880.000 đ
24.550.000 đ
BARONCELLI DIAMONDS 33MM
MÃ SP: 327977
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BARONCELLI DIAMONDS 33MM
 • Mã Sản Phẩm: M007.207.16.106.00
 • Bộ Sưu Tập: Baroncelli
 • Đường Kính Vỏ: 33
 • Độ Dày Vỏ: 9.40
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
20.880.000 đ
24.550.000 đ
BARONCELLI DIAMONDS 33MM
MÃ SP: 327976
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BARONCELLI DIAMONDS 33MM
 • Mã Sản Phẩm: M007.207.36.036.00
 • Bộ Sưu Tập: Baroncelli
 • Đường Kính Vỏ: 33
 • Độ Dày Vỏ: 9.40
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
23.350.000 đ
27.460.000 đ
BARONCELLI POWER RESERVE 40MM
MÃ SP: 327975
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BARONCELLI POWER RESERVE 40MM
 • Mã Sản Phẩm: M027.428.22.013.00
 • Bộ Sưu Tập: Baroncelli
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 9.23
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
36.140.000 đ
42.500.000 đ
BARONCELLI CHRONOMETER SILICON LADY 34MM
MÃ SP: 327974
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BARONCELLI CHRONOMETER SILICON LADY 34MM
 • Mã Sản Phẩm: M027.208.11.036.00
 • Bộ Sưu Tập: Baroncelli
 • Đường Kính Vỏ: 34
 • Độ Dày Vỏ: 9.11
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
28.510.000 đ
33.530.000 đ
BARONCELLI BIG DATE 40MM
MÃ SP: 327973
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BARONCELLI BIG DATE 40MM
 • Mã Sản Phẩm: M027.426.22.088.00
 • Bộ Sưu Tập: Baroncelli
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 10.38
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
24.240.000 đ
28.510.000 đ
BARONCELLI BIG DATE 40MM
MÃ SP: 327972
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BARONCELLI BIG DATE 40MM
 • Mã Sản Phẩm: M027.426.36.088.00
 • Bộ Sưu Tập: Baroncelli
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 10.38
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
22.440.000 đ
26.400.000 đ
BARONCELLI BIG DATE 40MM
MÃ SP: 327971
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BARONCELLI BIG DATE 40MM
 • Mã Sản Phẩm: M027.426.36.043.00
 • Bộ Sưu Tập: Baroncelli
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 10.38
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
25.820.000 đ
30.360.000 đ
BARONCELLI HERITAGE GENT 39MM
MÃ SP: 327970
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BARONCELLI HERITAGE GENT 39MM
 • Mã Sản Phẩm: M027.407.33.050.00
 • Bộ Sưu Tập: Baroncelli
 • Đường Kính Vỏ: 39
 • Độ Dày Vỏ: 7.25
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
26.710.000 đ
31.420.000 đ
Hiển thị:
30/271
271 Kết quả