BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
100/269
269 Kết quả
BARONCELLI DONNA QUARTZ 29MM
MÃ SP: 323951
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BARONCELLI DONNA QUARTZ 29MM
 • Mã Sản Phẩm: M022.210.11.036.00
 • Bộ Sưu Tập: Baroncelli
 • Đường Kính Vỏ: 29
 • Độ Dày Vỏ: 7.98
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50 meters / 165 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
10.340.000 đ
12.140.000 đ
BARONCELLI DONNA QUARTZ 29MM
MÃ SP: 323952
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BARONCELLI DONNA QUARTZ 29MM
 • Mã Sản Phẩm: M022.210.22.036.00
 • Bộ Sưu Tập: Baroncelli
 • Đường Kính Vỏ: 29
 • Độ Dày Vỏ: 7.98
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50 meters / 165 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.030.000 đ
15.310.000 đ
BARONCELLI DONNA QUARTZ 29MM
MÃ SP: 323953
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BARONCELLI DONNA QUARTZ 29MM
 • Mã Sản Phẩm: M022.210.22.036.09
 • Bộ Sưu Tập: Baroncelli
 • Đường Kính Vỏ: 29
 • Độ Dày Vỏ: 7.98
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50 meters / 165 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.030.000 đ
15.310.000 đ
BARONCELLI DONNA QUARTZ 29MM
MÃ SP: 327118
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BARONCELLI DONNA QUARTZ 29MM
 • Mã Sản Phẩm: M022.210.33.296.00
 • Bộ Sưu Tập: Baroncelli
 • Đường Kính Vỏ: 29
 • Độ Dày Vỏ: 7.98
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.460.000 đ
15.840.000 đ
MULTIFORT QUARTZ 42MM
MÃ SP: 300364
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
MULTIFORT QUARTZ 42MM
 • Mã Sản Phẩm: M005.417.16.051.20
 • Bộ Sưu Tập: Multifort
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 10
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.920.000 đ
16.370.000 đ
MULTIFORT QUARTZ 42MM
MÃ SP: 300299
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
MULTIFORT QUARTZ 42MM
 • Mã Sản Phẩm: M005.417.17.051.20
 • Bộ Sưu Tập: Multifort
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
14.830.000 đ
17.420.000 đ
MULTIFORT QUARTZ 42MM
MÃ SP: 300345
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
MULTIFORT QUARTZ 42MM
 • Mã Sản Phẩm: M005.417.11.031.00
 • Bộ Sưu Tập: Multifort
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 10,8
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
15.500.000 đ
18.220.000 đ
MULTIFORT QUARTZ 42MM
MÃ SP: 300297
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
MULTIFORT QUARTZ 42MM
 • Mã Sản Phẩm: M005.417.11.051.00
 • Bộ Sưu Tập: Multifort
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 11
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
15.500.000 đ
18.220.000 đ
COMMANDER 1959 37MM
MÃ SP: 300321
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
COMMANDER 1959 37MM
 • Mã Sản Phẩm: M8429.4.21.13
 • Bộ Sưu Tập: Commander
 • Đường Kính Vỏ: 37
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
15.940.000 đ
18.740.000 đ
Mido Ocean Star, 44mm
MÃ SP: 323942
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
Mido Ocean Star, 44mm
 • Mã Sản Phẩm: M023.417.17.051.00
 • Bộ Sưu Tập: Ocean Star
 • Đường Kính Vỏ: 44
 • Độ Dày Vỏ: 13.21
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 200 meters / 660 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
16.180.000 đ
19.010.000 đ
Baroncelli Automatic Stainlessteel bracelet 37mm
MÃ SP: 308194
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
Baroncelli Automatic Stainlessteel bracelet 37mm
 • Mã Sản Phẩm: M3895.4.11.1
 • Bộ Sưu Tập: BARONCELLI
 • Đường Kính Vỏ: 37
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
16.180.000 đ
19.010.000 đ
MULTIFORT QUARTZ 42MM
MÃ SP: 300324
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
MULTIFORT QUARTZ 42MM
 • Mã Sản Phẩm: M005.417.36.051.20MULTIFORT QUARTZ
 • Bộ Sưu Tập: Multifort
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 10,7
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
16.390.000 đ
19.270.000 đ
MULTIFORT QUARTZ 42MM
MÃ SP: 300367
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
MULTIFORT QUARTZ 42MM
 • Mã Sản Phẩm: M005.417.37.051.40
 • Bộ Sưu Tập: Multifort
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 10
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
16.390.000 đ
19.270.000 đ
MULTIFORT QUARTZ 42MM
MÃ SP: 300395
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
MULTIFORT QUARTZ 42MM
 • Mã Sản Phẩm: M005.417.37.051.20
 • Bộ Sưu Tập: Multifort
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 11
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
16.390.000 đ
19.270.000 đ
COMMANDER 1959 23.5MM
MÃ SP: 324225
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
COMMANDER 1959 23.5MM
 • Mã Sản Phẩm: M7169.3.72.13
 • Bộ Sưu Tập: Commander
 • Đường Kính Vỏ: 23.50
 • Độ Dày Vỏ: 10.50
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50 meters / 165 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
17.520.000 đ
20.590.000 đ
BELLUNA ROYAL GENT 41MM
MÃ SP: 329179
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BELLUNA ROYAL GENT 41MM
 • Mã Sản Phẩm: M024.507.16.071.00
 • Bộ Sưu Tập: Belluna
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Độ Dày Vỏ: 10.14
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
17.950.000 đ
21.120.000 đ
BELLUNA ROYAL GENT 41MM
MÃ SP: 329178
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BELLUNA ROYAL GENT 41MM
 • Mã Sản Phẩm: M024.507.16.041.00
 • Bộ Sưu Tập: Belluna
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Độ Dày Vỏ: 10.14
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
17.950.000 đ
21.120.000 đ
BARONCELLI 29MM
MÃ SP: 308223
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BARONCELLI 29MM
 • Mã Sản Phẩm: M7600.4.21.4
 • Bộ Sưu Tập: Baroncelli II
 • Đường Kính Vỏ: 29
 • Độ Dày Vỏ: 8,65
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
17.950.000 đ
21.120.000 đ
BARONCELLI 38MM
MÃ SP: 308264
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BARONCELLI 38MM
 • Mã Sản Phẩm: M8600.4.18.8
 • Bộ Sưu Tập: Baroncelli II
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 7
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
17.950.000 đ
21.120.000 đ
BARONCELLI 38MM
MÃ SP: 308267
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BARONCELLI 38MM
 • Mã Sản Phẩm: M8600.4.26.8
 • Bộ Sưu Tập: Baroncelli II
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 9
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
17.950.000 đ
21.120.000 đ
COMMANDER 1959 37MM
MÃ SP: 300362
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
COMMANDER 1959 37MM
 • Mã Sản Phẩm: M8429.3.22.13
 • Bộ Sưu Tập: Commander I
 • Đường Kính Vỏ: 37
 • Độ Dày Vỏ: 10.5
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Hesalit
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
18.190.000 đ
21.380.000 đ
COMMANDER 1959 37MM
MÃ SP: 300306
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
COMMANDER 1959 37MM
 • Mã Sản Phẩm: M8429.3.21.13
 • Bộ Sưu Tập: Commander
 • Đường Kính Vỏ: 37
 • Độ Dày Vỏ: 10.45
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
18.190.000 đ
21.380.000 đ
MULTIFORT TOUCHDOWN QUARTZ 42MM
MÃ SP: 323958
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
MULTIFORT TOUCHDOWN QUARTZ 42MM
 • Mã Sản Phẩm: M005.417.37.050.00
 • Bộ Sưu Tập: Multifort
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30 meters / 100 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
18.650.000 đ
21.910.000 đ
MULTIFORT GENT 42MM
MÃ SP: 316809
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
MULTIFORT GENT 42MM
 • Mã Sản Phẩm: M005.430.16.031.81
 • Bộ Sưu Tập: Multifort
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 10.95
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
19.080.000 đ
22.440.000 đ
Mido Multifort Automatic Black Dial Black Leather Mens Watch 42mm
MÃ SP: 300354
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
Mido Multifort Automatic Black Dial Black Leather Mens Watch 42mm
 • Mã Sản Phẩm: M005.430.16.031.01
 • Bộ Sưu Tập: Multifort
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 11
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
19.080.000 đ
22.440.000 đ
COMMANDER 1959 37MM
MÃ SP: 300374
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
COMMANDER 1959 37MM
 • Mã Sản Phẩm: M8429.4.C1.11
 • Bộ Sưu Tập: Commander
 • Đường Kính Vỏ: 37
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
19.320.000 đ
22.700.000 đ
BELLUNA ROYAL GENT 41MM
MÃ SP: 329182
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BELLUNA ROYAL GENT 41MM
 • Mã Sản Phẩm: M024.507.11.061.00
 • Bộ Sưu Tập: Belluna
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Độ Dày Vỏ: 10.14
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
19.540.000 đ
22.970.000 đ
BELLUNA ROYAL GENT 41MM
MÃ SP: 329181
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BELLUNA ROYAL GENT 41MM
 • Mã Sản Phẩm: M024.507.11.031.00
 • Bộ Sưu Tập: Belluna
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Độ Dày Vỏ: 10.14
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
19.540.000 đ
22.970.000 đ
BARONCELLI LADY TWENTY FIVE 25MM
MÃ SP: 327981
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BARONCELLI LADY TWENTY FIVE 25MM
 • Mã Sản Phẩm: M039.007.11.013.00
 • Bộ Sưu Tập: Baroncelli
 • Đường Kính Vỏ: 25
 • Độ Dày Vỏ: 9.10
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
19.540.000 đ
22.970.000 đ
BARONCELLI MIDNIGHT BLUE LADY 29MM
MÃ SP: 327116
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BARONCELLI MIDNIGHT BLUE LADY 29MM
 • Mã Sản Phẩm: M7600.4.15.1
 • Bộ Sưu Tập: Baroncelli
 • Đường Kính Vỏ: 29
 • Độ Dày Vỏ: 8.65
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
19.540.000 đ
22.970.000 đ
Hiển thị:
30/269
269 Kết quả