BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
100/349
349 Kết quả
Bold TR90, 42mm
MÃ SP: 327578
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
Bold TR90, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 3600307
 • Bộ Sưu Tập: Bold
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: K1
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
10.440.000 đ
8.880.000 đ
Bold TR90, 42mm
MÃ SP: 298458
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
Bold TR90, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 3600306
 • Bộ Sưu Tập: Movado Bold
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
10.440.000 đ
8.880.000 đ
BOLD Evolution 34mm
MÃ SP: 330687
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
BOLD Evolution 34mm
 • Mã Sản Phẩm: 3600645
 • Bộ Sưu Tập: BOLD Evolution
 • Đường Kính Vỏ: 34mm
 • Bộ Máy: Swiss Quartz Movement
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: K1 mineral
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
11.880.000 đ
10.100.000 đ
BOLD Evolution 34mm
MÃ SP: 330686
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
BOLD Evolution 34mm
 • Mã Sản Phẩm: 3600646
 • Bộ Sưu Tập: BOLD Evolution
 • Đường Kính Vỏ: 34mm
 • Bộ Máy: Swiss Quartz Movement
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: K1 mineral
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
11.880.000 đ
10.100.000 đ
BOLD Bangle 28mm
MÃ SP: 330685
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
BOLD Bangle 28mm
 • Mã Sản Phẩm: 3600629
 • Bộ Sưu Tập: BOLD Bangle
 • Đường Kính Vỏ: 28mm
 • Bộ Máy: Swiss Quartz Movement
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: K1
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
11.880.000 đ
10.100.000 đ
Bold TR90, 42mm
MÃ SP: 327575
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
Bold TR90, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 3600600
 • Bộ Sưu Tập: Bold
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: K1
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
11.880.000 đ
10.100.000 đ
Heritage Series 40mm
MÃ SP: 330800
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
Heritage Series 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 3650066
 • Bộ Sưu Tập: Heritage Series
 • Đường Kính Vỏ: 40mm
 • Bộ Máy: Swiss Quartz Movement
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.080.000 đ
11.140.000 đ
Amorosa 24mm
MÃ SP: 330798
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
Amorosa 24mm
 • Mã Sản Phẩm: 0607357
 • Bộ Sưu Tập: Amorosa
 • Đường Kính Vỏ: 24mm
 • Bộ Máy: Swiss Quartz Movement
 • Độ Chịu Nước: 30 Meters
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.080.000 đ
11.140.000 đ
Museum Classic 40mm
MÃ SP: 330769
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
Museum Classic 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 0607269
 • Bộ Sưu Tập: Museum Classic
 • Đường Kính Vỏ: 40mm
 • Bộ Máy: Swiss Quartz Movement
 • Độ Chịu Nước: 30 Meters
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.080.000 đ
11.140.000 đ
BOLD Thin 42mm
MÃ SP: 330695
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
BOLD Thin 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 3600586
 • Bộ Sưu Tập: BOLD Thin
 • Đường Kính Vỏ: 42mm
 • Bộ Máy: Swiss Quartz Movement
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: K1 mineral
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.080.000 đ
11.140.000 đ
BOLD Evolution 34mm
MÃ SP: 330694
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
BOLD Evolution 34mm
 • Mã Sản Phẩm: 3600644
 • Bộ Sưu Tập: BOLD Evolution
 • Đường Kính Vỏ: 34mm
 • Bộ Máy: Swiss Quartz Movement
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: K1 mineral
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.080.000 đ
11.140.000 đ
BOLD Evolution 34mm
MÃ SP: 330693
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
BOLD Evolution 34mm
 • Mã Sản Phẩm: 3600754
 • Bộ Sưu Tập: BOLD Evolution
 • Đường Kính Vỏ: 34mm
 • Bộ Máy: Swiss Quartz Movement
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: K1 mineral
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.080.000 đ
11.140.000 đ
BOLD Thin 42mm
MÃ SP: 330692
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
BOLD Thin 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 3600589
 • Bộ Sưu Tập: BOLD Thin
 • Đường Kính Vỏ: 42mm
 • Bộ Máy: Swiss Quartz Movement
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: K1 mineral
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.080.000 đ
11.140.000 đ
BOLD Bangle 28mm
MÃ SP: 330691
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
BOLD Bangle 28mm
 • Mã Sản Phẩm: 3600627
 • Bộ Sưu Tập: BOLD Bangle
 • Đường Kính Vỏ: 28mm
 • Bộ Máy: Swiss Quartz Movement
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: K1 mineral
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.080.000 đ
11.140.000 đ
BOLD Evolution 40mm
MÃ SP: 330690
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
BOLD Evolution 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 3600520
 • Bộ Sưu Tập: BOLD Evolution
 • Đường Kính Vỏ: 40mm
 • Bộ Máy: Swiss Quartz Movement
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: K1 mineral
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.080.000 đ
11.140.000 đ
BOLD Thin 42mm
MÃ SP: 330689
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
BOLD Thin 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 3600587
 • Bộ Sưu Tập: BOLD Thin
 • Đường Kính Vỏ: 42mm
 • Bộ Máy: Swiss Quartz Movement
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: K1 mineral
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.080.000 đ
11.140.000 đ
BOLD Evolution 34mm
MÃ SP: 330688
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
BOLD Evolution 34mm
 • Mã Sản Phẩm: 3600755
 • Bộ Sưu Tập: BOLD Evolution
 • Đường Kính Vỏ: 34mm
 • Bộ Máy: Swiss Quartz Movement
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: K1 mineral
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.080.000 đ
11.140.000 đ
Movado BOLD Evolution, 40mm
MÃ SP: 328881
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
Movado BOLD Evolution, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 3600691
 • Bộ Sưu Tập: BOLD Evolution
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: K1
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.080.000 đ
11.140.000 đ
Movado BOLD Evolution, 40mm
MÃ SP: 328880
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
Movado BOLD Evolution, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 3600692
 • Bộ Sưu Tập: BOLD Evolution
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: K1
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.080.000 đ
11.140.000 đ
Movado BOLD Evolution, 34mm
MÃ SP: 328859
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
Movado BOLD Evolution, 34mm
 • Mã Sản Phẩm: 3600701
 • Bộ Sưu Tập: BOLD Evolution
 • Đường Kính Vỏ: 18,6 x34,8
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: K1
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.080.000 đ
11.140.000 đ
Movado BOLD Evolution, 34mm
MÃ SP: 328858
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
Movado BOLD Evolution, 34mm
 • Mã Sản Phẩm: 3600700
 • Bộ Sưu Tập: BOLD Evolution
 • Đường Kính Vỏ: 18,6 x34,8
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: K1
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.080.000 đ
11.140.000 đ
Bold Thin, 42mm
MÃ SP: 327546
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
Bold Thin, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 3600585
 • Bộ Sưu Tập: Bold
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: K1
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.080.000 đ
11.140.000 đ
Bold Shimmer, 34mm
MÃ SP: 327536
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
Bold Shimmer, 34mm
 • Mã Sản Phẩm: 3600579
 • Bộ Sưu Tập: Bold Shimmer
 • Đường Kính Vỏ: 34
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: K1
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.080.000 đ
9.170.000 đ
40mm Movado Connect 2.0
MÃ SP: 327511
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
40mm Movado Connect 2.0
 • Mã Sản Phẩm: 3660025
 • Bộ Sưu Tập: Connect 2.0
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Bộ Máy: Smart module
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.080.000 đ
11.140.000 đ
42mm Movado Connect 2.0
MÃ SP: 327512
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
42mm Movado Connect 2.0
 • Mã Sản Phẩm: 3660030
 • Bộ Sưu Tập: Connect 2.0
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Bộ Máy: Smart module
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.080.000 đ
11.140.000 đ
42mm Movado Connect 2.0
MÃ SP: 327513
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
42mm Movado Connect 2.0
 • Mã Sản Phẩm: 3660031
 • Bộ Sưu Tập: Connect 2.0
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Bộ Máy: Smart module
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.080.000 đ
11.140.000 đ
Bold Evolution, 34mm
MÃ SP: 327157
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
Bold Evolution, 34mm
 • Mã Sản Phẩm: 3600643
 • Bộ Sưu Tập: Bold
 • Đường Kính Vỏ: 34
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: K1
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.080.000 đ
11.140.000 đ
BOLD Bangle, 28mm
MÃ SP: 327158
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
BOLD Bangle, 28mm
 • Mã Sản Phẩm: 3600628
 • Bộ Sưu Tập: Bold
 • Đường Kính Vỏ: 28
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: K1
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.080.000 đ
11.140.000 đ
BOLD Evolution, 40mm
MÃ SP: 324881
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
BOLD Evolution, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 3600507
 • Bộ Sưu Tập: Bold
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: K1
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.080.000 đ
11.140.000 đ
Museum Classic, 40mm
MÃ SP: 324596
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
Museum Classic, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 0607270
 • Bộ Sưu Tập: Museum Classic
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.080.000 đ
11.140.000 đ
Hiển thị:
30/349
349 Kết quả