BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
100/1377
1377 Kết quả
Seamaster Diver 300m Quartz 28mm
MÃ SP: 307519
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Omega
Seamaster Diver 300m Quartz 28mm
 • Mã Sản Phẩm: 2224.80.00
 • Bộ Sưu Tập: Seamaster
 • Đường Kính Vỏ: 28
 • Độ Dày Vỏ: 9,5
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 300
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
55.200.000 đ
52.990.000 đ
De Ville Prestige Quartz 27.4 mm
MÃ SP: 287409
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Omega
De Ville Prestige Quartz 27.4 mm
 • Mã Sản Phẩm: 424.10.27.60.01.001
 • Bộ Sưu Tập: De VillE
 • Đường Kính Vỏ: 27,4
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
61.200.000 đ
58.750.000 đ
De Ville Prestige Quartz 24.4 mm
MÃ SP: 287418
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Omega
De Ville Prestige Quartz 24.4 mm
 • Mã Sản Phẩm: 424.10.24.60.01.001
 • Bộ Sưu Tập: De VillE
 • Đường Kính Vỏ: 24,4
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
61.200.000 đ
58.750.000 đ
Constellation Quartz 24 mm
MÃ SP: 302698
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Omega
Constellation Quartz 24 mm
 • Mã Sản Phẩm: 123.10.24.60.02.001
 • Bộ Sưu Tập: Constellation
 • Đường Kính Vỏ: 24
 • Độ Dày Vỏ: 8,2
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
63.600.000 đ
61.060.000 đ
Constellation Quartz 24 mm
MÃ SP: 297525
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Omega
Constellation Quartz 24 mm
 • Mã Sản Phẩm: 123.10.24.60.05.002
 • Bộ Sưu Tập: Constellation
 • Đường Kính Vỏ: 24
 • Độ Dày Vỏ: 8,2
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
64.800.000 đ
62.210.000 đ
Seamaster Aqua Terra 150m Quartz 30 mm
MÃ SP: 325242
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Omega
Seamaster Aqua Terra 150m Quartz 30 mm
 • Mã Sản Phẩm: 231.10.30.60.06.001
 • Bộ Sưu Tập: Seamaster Aqua Terra
 • Đường Kính Vỏ: 30
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 150
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
66.000.000 đ
63.360.000 đ
Seamaster Aqua Terra 150m Quartz 38.5 mm
MÃ SP: 309098
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Omega
Seamaster Aqua Terra 150m Quartz 38.5 mm
 • Mã Sản Phẩm: 23110396006001
 • Bộ Sưu Tập: Seamaster
 • Đường Kính Vỏ: 38,5
 • Độ Dày Vỏ: 12
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 150
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
66.000.000 đ
63.360.000 đ
CONSTELLATION QUARTZ 28 MM
MÃ SP: 332015
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Omega
CONSTELLATION QUARTZ 28 MM
 • Mã Sản Phẩm: 131.10.28.60.06.001
 • Bộ Sưu Tập: Constellation
 • Đường Kính Vỏ: 28mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 3 bar (30 metres / 100 feet)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Domed scratch‑resistant sapphire crystal with anti‑reflective treatment on both sides
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
67.200.000 đ
64.510.000 đ
De Ville Prestige Quartz 24.4 mm
MÃ SP: 297824
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Omega
De Ville Prestige Quartz 24.4 mm
 • Mã Sản Phẩm: 424.10.24.60.05.001
 • Bộ Sưu Tập: De VillE
 • Đường Kính Vỏ: 24,4
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
67.200.000 đ
64.510.000 đ
De Ville Prestige Quartz 27.4 mm
MÃ SP: 287427
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Omega
De Ville Prestige Quartz 27.4 mm
 • Mã Sản Phẩm: 424.10.27.60.05.001
 • Bộ Sưu Tập: De VillE
 • Đường Kính Vỏ: 27,4
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
67.200.000 đ
64.510.000 đ
Constellation Quartz 24 mm
MÃ SP: 297544
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Omega
Constellation Quartz 24 mm
 • Mã Sản Phẩm: 123.10.24.60.05.001
 • Bộ Sưu Tập: Constellation
 • Đường Kính Vỏ: 24
 • Độ Dày Vỏ: 8,2
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
70.800.000 đ
67.970.000 đ
Constellation Quartz 27 mm
MÃ SP: 297486
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Omega
Constellation Quartz 27 mm
 • Mã Sản Phẩm: 123.10.27.60.05.001
 • Bộ Sưu Tập: Constellation
 • Đường Kính Vỏ: 27
 • Độ Dày Vỏ: 9
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
70.800.000 đ
67.970.000 đ
Seamaster Aqua Terra 150m Quartz 28 mm
MÃ SP: 325236
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Omega
Seamaster Aqua Terra 150m Quartz 28 mm
 • Mã Sản Phẩm: 220.10.28.60.53.001
 • Bộ Sưu Tập: Seamaster Aqua Terra
 • Đường Kính Vỏ: 28
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 150
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
72.000.000 đ
69.120.000 đ
Seamaster Aqua Terra 150m Quartz 28 mm
MÃ SP: 325237
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Omega
Seamaster Aqua Terra 150m Quartz 28 mm
 • Mã Sản Phẩm: 220.10.28.60.51.001
 • Bộ Sưu Tập: Seamaster Aqua Terra
 • Đường Kính Vỏ: 28
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 150
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
72.000.000 đ
69.120.000 đ
Seamaster Aqua Terra 150m Quartz 28 mm
MÃ SP: 325238
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Omega
Seamaster Aqua Terra 150m Quartz 28 mm
 • Mã Sản Phẩm: 220.10.28.60.60.001
 • Bộ Sưu Tập: Seamaster Aqua Terra
 • Đường Kính Vỏ: 28
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 150
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
72.000.000 đ
69.120.000 đ
Seamaster Aqua Terra 150m Quartz 28 mm
MÃ SP: 325239
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Omega
Seamaster Aqua Terra 150m Quartz 28 mm
 • Mã Sản Phẩm: 220.10.28.60.54.001
 • Bộ Sưu Tập: Seamaster Aqua Terra
 • Đường Kính Vỏ: 28
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 150
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
72.000.000 đ
69.120.000 đ
De Ville Prestige Quartz 27.4 mm
MÃ SP: 315294
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Omega
De Ville Prestige Quartz 27.4 mm
 • Mã Sản Phẩm: 424.10.27.60.57.001
 • Bộ Sưu Tập: DeVille
 • Đường Kính Vỏ: 27.4
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
75.600.000 đ
72.580.000 đ
Constellation Quartz 24 mm
MÃ SP: 302699
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Omega
Constellation Quartz 24 mm
 • Mã Sản Phẩm: 123.10.24.60.51.001
 • Bộ Sưu Tập: Constellation
 • Đường Kính Vỏ: 24
 • Độ Dày Vỏ: 8,2
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
78.000.000 đ
74.880.000 đ
Constellation Quartz 24 mm
MÃ SP: 297526
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Omega
Constellation Quartz 24 mm
 • Mã Sản Phẩm: 123.10.24.60.51.002
 • Bộ Sưu Tập: Constellation
 • Đường Kính Vỏ: 24
 • Độ Dày Vỏ: 8,2
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
78.000.000 đ
74.880.000 đ
De Ville Prestige Quartz 27.4 mm
MÃ SP: 307529
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Omega
De Ville Prestige Quartz 27.4 mm
 • Mã Sản Phẩm: 424.10.27.60.52.001
 • Bộ Sưu Tập: De VillE
 • Đường Kính Vỏ: 27,4
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
79.200.000 đ
76.030.000 đ
De Ville Prestige Quartz 32.7 mm
MÃ SP: 297783
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Omega
De Ville Prestige Quartz 32.7 mm
 • Mã Sản Phẩm: 424.12.33.60.52.001
 • Bộ Sưu Tập: De VillE
 • Đường Kính Vỏ: 32,7
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
79.200.000 đ
76.030.000 đ
Omega De Ville Prestige Co‑Axial, 39.5 mm
MÃ SP: 332135
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Omega
Omega De Ville Prestige Co‑Axial, 39.5 mm
 • Mã Sản Phẩm: 424.13.40.20.03.004
 • Bộ Sưu Tập: De Ville Prestige
 • Đường Kính Vỏ: 39.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
80.400.000 đ
77.180.000 đ
Omega De Ville Prestige Co‑Axial, 39.5 mm
MÃ SP: 332133
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Omega
Omega De Ville Prestige Co‑Axial, 39.5 mm
 • Mã Sản Phẩm: 424.13.40.20.01.002
 • Bộ Sưu Tập: De Ville Prestige
 • Đường Kính Vỏ: 39.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
80.400.000 đ
77.180.000 đ
CONSTELLATION QUARTZ 25 MM
MÃ SP: 332018
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Omega
CONSTELLATION QUARTZ 25 MM
 • Mã Sản Phẩm: 131.10.25.60.52.001
 • Bộ Sưu Tập: Constellation
 • Đường Kính Vỏ: 25 mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 3 bar (30 metres / 100 feet)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Domed scratch‑resistant sapphire crystal with anti‑reflective treatment on both sides
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
80.400.000 đ
73.970.000 đ
Constellation Quartz 24 mm
MÃ SP: 297545
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Omega
Constellation Quartz 24 mm
 • Mã Sản Phẩm: 123.10.24.60.55.001
 • Bộ Sưu Tập: Constellation
 • Đường Kính Vỏ: 24
 • Độ Dày Vỏ: 8,2
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
80.400.000 đ
77.180.000 đ
Constellation Quartz 24 mm
MÃ SP: 297527
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Omega
Constellation Quartz 24 mm
 • Mã Sản Phẩm: 123.10.24.60.55.002
 • Bộ Sưu Tập: Constellation
 • Đường Kính Vỏ: 24
 • Độ Dày Vỏ: 8,2
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
80.400.000 đ
77.180.000 đ
Constellation Quartz 27 mm
MÃ SP: 297487
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Omega
Constellation Quartz 27 mm
 • Mã Sản Phẩm: 123.10.27.60.51.001
 • Bộ Sưu Tập: Constellation
 • Đường Kính Vỏ: 27
 • Độ Dày Vỏ: 9
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
80.400.000 đ
77.180.000 đ
Constellation Quartz 27 mm
MÃ SP: 297452
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Omega
Constellation Quartz 27 mm
 • Mã Sản Phẩm: 123.10.27.60.51.002
 • Bộ Sưu Tập: Constellation
 • Đường Kính Vỏ: 27
 • Độ Dày Vỏ: 9
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
80.400.000 đ
77.180.000 đ
Constellation Quartz 24 mm
MÃ SP: 327722
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Omega
Constellation Quartz 24 mm
 • Mã Sản Phẩm: 123.10.24.60.57.003
 • Bộ Sưu Tập: Constellation
 • Đường Kính Vỏ: 24
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
82.800.000 đ
79.490.000 đ
De Ville Prestige Quartz 32.7 mm
MÃ SP: 297784
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Omega
De Ville Prestige Quartz 32.7 mm
 • Mã Sản Phẩm: 424.10.33.60.52.001
 • Bộ Sưu Tập: De VillE
 • Đường Kính Vỏ: 32,7
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
82.800.000 đ
79.490.000 đ
Hiển thị:
30/1377
1377 Kết quả