BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
100/327
327 Kết quả
Oris Big Crown Original Pointer Date, 40mm
MÃ SP: 320975
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Big Crown Original Pointer Date, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 754 7696 4064-07 5 20 51
 • Bộ Sưu Tập: Oris Big Crown
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 11.20
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
28.060.000 đ
33.000.000 đ
Oris BC3 Advanced, Day Date, 42mm
MÃ SP: 320876
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris BC3 Advanced, Day Date, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 735 7641 4161-07 4 22 05
 • Bộ Sưu Tập: Oris BC3
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 11.10
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
28.060.000 đ
33.000.000 đ
Oris BC3 Advanced, Day Date, 42mm
MÃ SP: 320879
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris BC3 Advanced, Day Date, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 735 7641 4161-07 5 22 26
 • Bộ Sưu Tập: Oris BC3
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 11.10
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
28.060.000 đ
33.000.000 đ
Oris BC3 Advanced, Day Date, 42mm
MÃ SP: 320891
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris BC3 Advanced, Day Date, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 735 7641 4165-07 5 22 26
 • Bộ Sưu Tập: Oris BC3
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 11.10
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
28.060.000 đ
33.000.000 đ
Oris Classic Date, 42mm
MÃ SP: 320793
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Classic Date, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 733 7719 4071-07 5 20 32
 • Bộ Sưu Tập: Classic Date
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
28.060.000 đ
33.000.000 đ
Oris BC3 Advanced, Day Date, 42mm
MÃ SP: 308905
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris BC3 Advanced, Day Date, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 735 7641 4164-07 5 22 55
 • Bộ Sưu Tập: Oris BC3
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 11.10
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
28.060.000 đ
33.000.000 đ
Oris BC3 Advanced, Day Date 42mm
MÃ SP: 308906
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris BC3 Advanced, Day Date 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 735 7641 4164-07 4 22 05
 • Bộ Sưu Tập: Oris BC3
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
28.060.000 đ
33.000.000 đ
Oris Classic Date, 28.5mm
MÃ SP: 308780
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Classic Date, 28.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 561 7718 4071-07 5 14 31
 • Bộ Sưu Tập: Classic Date
 • Đường Kính Vỏ: 28.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
28.060.000 đ
33.000.000 đ
Oris Classic, 42mm
MÃ SP: 329010
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Classic, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 733 7719 4375-07 8 20 12
 • Bộ Sưu Tập: Classic
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
29.180.000 đ
34.320.000 đ
Oris Classic, 42mm
MÃ SP: 329009
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Classic, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 733 7719 4375-07 5 20 35
 • Bộ Sưu Tập: Classic
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
29.180.000 đ
34.320.000 đ
Oris Classic Date, 42mm
MÃ SP: 320802
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Classic Date, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 733 7719 4371-07 5 20 32
 • Bộ Sưu Tập: Classic Date
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
29.180.000 đ
34.320.000 đ
Oris Classic Date, 42mm
MÃ SP: 320804
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Classic Date, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 733 7719 4373-07 5 20 32
 • Bộ Sưu Tập: Classic Date
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
29.180.000 đ
34.320.000 đ
Oris Classic Date, 28.5mm
MÃ SP: 320736
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Classic Date, 28.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 561 7718 4373-07 5 14 32
 • Bộ Sưu Tập: Classic Date
 • Đường Kính Vỏ: 28.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
29.180.000 đ
34.320.000 đ
Oris Classic Date, 28.5mm
MÃ SP: 320726
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Classic Date, 28.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 561 7718 4371-07 5 14 32
 • Bộ Sưu Tập: Classic Date
 • Đường Kính Vỏ: 28.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
29.180.000 đ
34.320.000 đ
Oris Classic Date, 28.5mm
MÃ SP: 320728
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Classic Date, 28.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 561 7718 4371-07 5 14 33
 • Bộ Sưu Tập: Classic Date
 • Đường Kính Vỏ: 28.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
29.180.000 đ
34.320.000 đ
Oris Classic Date, 28.5mm
MÃ SP: 320733
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Classic Date, 28.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 561 7718 4373-07 5 14 31
 • Bộ Sưu Tập: Classic Date
 • Đường Kính Vỏ: 28.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
29.180.000 đ
34.320.000 đ
Oris Classic Date, 42mm
MÃ SP: 320806
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Classic Date, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 733 7719 4871-07 6 20 32
 • Bộ Sưu Tập: Classic Date
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
30.310.000 đ
35.640.000 đ
Oris Classic Date, 28.5mm
MÃ SP: 320738
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Classic Date, 28.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 561 7718 4871-07 6 14 32
 • Bộ Sưu Tập: Classic Date
 • Đường Kính Vỏ: 28.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
30.310.000 đ
35.640.000 đ
Oris Williams F1 ,42mm
MÃ SP: 329011
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Williams F1 ,42mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 735 7752 4154-07 4 24 06FC
 • Bộ Sưu Tập: Williams F1
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 12.10
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
31.420.000 đ
36.960.000 đ
Oris Big Crown Pointer Date, 40mm
MÃ SP: 320962
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Big Crown Pointer Date, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 754 7679 4031-07 5 20 76FC
 • Bộ Sưu Tập: Oris Big Crown
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 11.20
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
31.420.000 đ
36.960.000 đ
Oris Big Crown Pointer Date, 40mm
MÃ SP: 320964
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Big Crown Pointer Date, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 754 7679 4034-07 5 20 78FC
 • Bộ Sưu Tập: Oris Big Crown
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 11.70
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
31.420.000 đ
36.960.000 đ
Oris Big Crown Pointer Date, 40mm
MÃ SP: 308923
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Big Crown Pointer Date, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 754 7679 4061-07 5 20 76FC
31.420.000 đ
36.960.000 đ
Oris Big Crown Pointer Date, 40mm
MÃ SP: 308925
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Big Crown Pointer Date, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 754 7679 4364-07 5 20 76FC
31.420.000 đ
36.960.000 đ
Oris BC3 Advanced, Day Date, 42mm
MÃ SP: 308903
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris BC3 Advanced, Day Date, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 735 7641 4364-07 4 22 05
31.990.000 đ
37.630.000 đ
Oris Williams Day Date, 42mm
MÃ SP: 320907
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Williams Day Date, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 735 7740 4154-07 4 24 54FC
 • Bộ Sưu Tập: Oris Williams
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
32.540.000 đ
38.280.000 đ
Oris Williams Day Date, 42mm
MÃ SP: 320909
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Williams Day Date, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 735 7740 4155-07 4 24 54FC
 • Bộ Sưu Tập: Oris Williams
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 12.10
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
32.540.000 đ
38.280.000 đ
Oris BC3 Advanced, Day Date, 42mm
MÃ SP: 320878
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris BC3 Advanced, Day Date, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 735 7641 4161-07 8 22 03
 • Bộ Sưu Tập: Oris BC3
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 11.10
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
32.540.000 đ
38.280.000 đ
Oris BC3 Advanced, Day Date, 42mm
MÃ SP: 320893
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris BC3 Advanced, Day Date, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 735 7641 4165-07 8 22 03
 • Bộ Sưu Tập: Oris BC3
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 11.10
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
32.540.000 đ
38.280.000 đ
Oris Classic Date, 28.5mm
MÃ SP: 320724
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Classic Date, 28.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 561 7718 4071-07 8 14 10
 • Bộ Sưu Tập: Classic Date
 • Đường Kính Vỏ: 28.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
32.540.000 đ
38.280.000 đ
Oris BC3 Advanced, Day Date, 42mm
MÃ SP: 308907
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris BC3 Advanced, Day Date, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 735 7641 4164-07 8 22 03
 • Bộ Sưu Tập: Oris BC3
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
32.540.000 đ
38.280.000 đ
Hiển thị:
30/327
327 Kết quả