BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
100/327
327 Kết quả
Oris Aquis Date, 41.5mm
MÃ SP: 332761
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Aquis Date, 41.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 400 7769 4154-07 8 22 09PEB
 • Bộ Sưu Tập: Aquis
 • Đường Kính Vỏ: 41.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 300
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
92.400.000 đ
Oris Aquis Date Diamonds, 36.5mm
MÃ SP: 331200
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Aquis Date Diamonds, 36.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 733 7731 4995-07 5 18 46FC
 • Bộ Sưu Tập: Aquis
 • Đường Kính Vỏ: 36.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
138.600.000 đ
Oris Artix GT, 42mm
MÃ SP: 329015
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Artix GT, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 734 7751 4133-07 8 21 87
 • Bộ Sưu Tập: Artix GT
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
79.200.000 đ
Oris Artix GT, 42mm
MÃ SP: 329013
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Artix GT, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 735 7751 4153-07 8 21 87
 • Bộ Sưu Tập: Artix GT
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
51.480.000 đ
Oris Artix GT, 42mm
MÃ SP: 329012
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Artix GT, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 735 7751 4153-07 5 21 09FC
 • Bộ Sưu Tập: Artix GT
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
46.200.000 đ
Oris Williams F1 ,42mm
MÃ SP: 329011
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Williams F1 ,42mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 735 7752 4154-07 4 24 06FC
 • Bộ Sưu Tập: Williams F1
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 12.10
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
36.960.000 đ
Oris Classic, 42mm
MÃ SP: 329010
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Classic, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 733 7719 4375-07 8 20 12
 • Bộ Sưu Tập: Classic
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
34.320.000 đ
Oris Classic, 42mm
MÃ SP: 329009
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Classic, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 733 7719 4375-07 5 20 35
 • Bộ Sưu Tập: Classic
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
34.320.000 đ
Oris Big Crown, 41mm
MÃ SP: 329008
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Big Crown, 41mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 798 7768 4284-Set
 • Bộ Sưu Tập: Big Crown
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
75.240.000 đ
Oris Big Crown, 40mm
MÃ SP: 329007
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Big Crown, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 754 7741 3167-07 5 20
 • Bộ Sưu Tập: Big Crown
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
55.440.000 đ
Oris Big Crown, 40mm
MÃ SP: 329006
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Big Crown, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 754 7741 4081-Set
 • Bộ Sưu Tập: Big Crown
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
51.480.000 đ
Oris Divers, 42mm
MÃ SP: 329005
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Divers, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 733 7720 4035-07 5 21 13
 • Bộ Sưu Tập: Divers
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
58.080.000 đ
Oris Divers, 40mm
MÃ SP: 329004
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Divers, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 733 7707 4355-07 8 20 17
 • Bộ Sưu Tập: Divers
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
64.680.000 đ
Oris Divers, 40mm
MÃ SP: 329003
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Divers, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 733 7707 4337-Set
 • Bộ Sưu Tập: Divers
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
58.080.000 đ
Oris Aquis, 43.5mm
MÃ SP: 329002
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Aquis, 43.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 798 7754 4135-07 8 24 05PEB
 • Bộ Sưu Tập: Aquis
 • Đường Kính Vỏ: 43.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 300
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
60.620.000 đ
73.920.000 đ
Oris Aquis, 41.5mm
MÃ SP: 329001
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Aquis, 41.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 733 7766 4135-07 8 22 05PEB
 • Bộ Sưu Tập: Aquis
 • Đường Kính Vỏ: 41.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 300
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
55.440.000 đ
Oris Aquis, 43.5mm
MÃ SP: 329000
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Aquis, 43.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 733 7730 4153-07 8 24 05PEB
 • Bộ Sưu Tập: Aquis
 • Đường Kính Vỏ: 43.5
 • Độ Dày Vỏ: 12.6
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 300
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
55.440.000 đ
Oris Aquis, 45.50mm
MÃ SP: 328999
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Aquis, 45.50mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 752 7733 4183-Set RS
 • Bộ Sưu Tập: Aquis
 • Đường Kính Vỏ: 45.50
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
67.320.000 đ
Oris Aquis, 43.50 mm
MÃ SP: 328998
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Aquis, 43.50 mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 733 7730 4175-Set
 • Bộ Sưu Tập: Aquis
 • Đường Kính Vỏ: 43.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 300
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
63.360.000 đ
Oris Aquis, 43.50 mm
MÃ SP: 328997
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Aquis, 43.50 mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 743 7734 4185-Set
 • Bộ Sưu Tập: Aquis
 • Đường Kính Vỏ: 43.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 300
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
73.920.000 đ
Oris Aquis, 43.50 mm
MÃ SP: 328996
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Aquis, 43.50 mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 798 7754 4185-Set RS
 • Bộ Sưu Tập: Aquis
 • Đường Kính Vỏ: 43.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 300
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
73.920.000 đ
Oris Aquis, 43.50 mm
MÃ SP: 328995
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Aquis, 43.50 mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 743 7734 4187-Set
 • Bộ Sưu Tập: Aquis
 • Đường Kính Vỏ: 43.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 300
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
68.640.000 đ
Oris Aquis, 43.50 mm
MÃ SP: 328674
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Aquis, 43.50 mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 751 7697 4264-07 5 20 15GFC
 • Bộ Sưu Tập: Aquis
 • Đường Kính Vỏ: 43.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
66.000.000 đ
Oris Big Crown ProPilot Big Date, 41mm
MÃ SP: 327857
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Big Crown ProPilot Big Date, 41mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 751 7697 4264-07 5 20 15GFC
 • Bộ Sưu Tập: Oris Big Crown
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
44.880.000 đ
Oris Big Crown Pointer Date, 40mm
MÃ SP: 327419
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Big Crown Pointer Date, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 754 7741 4365-07 5 20 71
 • Bộ Sưu Tập: Oris Big Crown
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
48.840.000 đ
Oris Big Crown Pointer Date, 40mm
MÃ SP: 327420
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Big Crown Pointer Date, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 754 7741 4068-07 5 20 64
 • Bộ Sưu Tập: Oris Big Crown
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
46.200.000 đ
Oris Big Crown Pointer Date, 40mm
MÃ SP: 327421
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Big Crown Pointer Date, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 754 7741 4068-07 8 20 22
 • Bộ Sưu Tập: Oris Big Crown
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
51.480.000 đ
Oris Big Crown Pointer Date, 40mm
MÃ SP: 327422
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Big Crown Pointer Date, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 754 7741 4365-07 5 20 58
 • Bộ Sưu Tập: Oris Big Crown
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
48.840.000 đ
Oris Big Crown Pointer Date, 40mm
MÃ SP: 327273
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Big Crown Pointer Date, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 754 7741 4068-07 5 20 50
 • Bộ Sưu Tập: Oris Big Crown
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
46.200.000 đ
Oris Big Crown Pointer Date, 36mm
MÃ SP: 327275
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Big Crown Pointer Date, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 754 7749 3167-07 5 17 69GBR
 • Bộ Sưu Tập: Oris Big Crown
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
52.800.000 đ
Hiển thị:
30/327
327 Kết quả