BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
100/474
474 Kết quả
FERRAGAMO SLIM, 42mm
MÃ SP: 332924
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Salvatore Ferragamo
FERRAGAMO SLIM, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: SFUD00721
 • Bộ Sưu Tập: Slim
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.390.000 đ
22.320.000 đ
FERRAGAMO SLIM, 42mm
MÃ SP: 332923
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Salvatore Ferragamo
FERRAGAMO SLIM, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: SFUD00621
 • Bộ Sưu Tập: Slim
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
15.770.000 đ
26.280.000 đ
Ferragamo F-80 Classic, 38mm
MÃ SP: 332810
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Salvatore Ferragamo
Ferragamo F-80 Classic, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: SFMD00121
 • Bộ Sưu Tập: F-80
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
27.480.000 đ
28.920.000 đ
Ferragamo Fiore Bracelet Watch 22mm
MÃ SP: 332628
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Salvatore Ferragamo
Ferragamo Fiore Bracelet Watch 22mm
 • Mã Sản Phẩm: SFBX00419
 • Bộ Sưu Tập: Fiore
 • Đường Kính Vỏ: 22
 • Độ Dày Vỏ: 6.9
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50 meters
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
17.570.000 đ
25.080.000 đ
Ferragamo Fiore Bracelet Watch 22mm
MÃ SP: 332627
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Salvatore Ferragamo
Ferragamo Fiore Bracelet Watch 22mm
 • Mã Sản Phẩm: SFBX00319
 • Bộ Sưu Tập: Fiore
 • Đường Kính Vỏ: 22
 • Độ Dày Vỏ: 6.9
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50 meters
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
14.620.000 đ
20.860.000 đ
Ferragamo Fiore Bracelet Watch 22mm
MÃ SP: 332626
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Salvatore Ferragamo
Ferragamo Fiore Bracelet Watch 22mm
 • Mã Sản Phẩm: SFBX00219
 • Bộ Sưu Tập: Fiore
 • Đường Kính Vỏ: 22
 • Độ Dày Vỏ: 6.9
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50 meters
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
17.570.000 đ
25.080.000 đ
Ferragamo Fiore Bracelet Watch 22mm
MÃ SP: 332625
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Salvatore Ferragamo
Ferragamo Fiore Bracelet Watch 22mm
 • Mã Sản Phẩm: SFBX00119
 • Bộ Sưu Tập: Fiore
 • Đường Kính Vỏ: 22
 • Độ Dày Vỏ: 6.9
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50 meters
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
14.620.000 đ
20.860.000 đ
GANCINO BRACELET WATCH 22MM
MÃ SP: 332564
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Salvatore Ferragamo
GANCINO BRACELET WATCH 22MM
 • Mã Sản Phẩm: F43050017
 • Bộ Sưu Tập: Gancino
 • Đường Kính Vỏ: 22
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
9.430.000 đ
15.720.000 đ
FERRAGAMO SAPPHIRE BRACELET WATCH 41MM
MÃ SP: 332548
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Salvatore Ferragamo
FERRAGAMO SAPPHIRE BRACELET WATCH 41MM
 • Mã Sản Phẩm: SFHP00720
 • Bộ Sưu Tập: Ferragamo Sapphire
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
29.470.000 đ
36.840.000 đ
GANCINO BRACELET WATCH 28MM
MÃ SP: 332547
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Salvatore Ferragamo
GANCINO BRACELET WATCH 28MM
 • Mã Sản Phẩm: SFYA00321
 • Bộ Sưu Tập: Gancino
 • Đường Kính Vỏ: 28
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
30.000.000 đ
31.560.000 đ
Gancino Stud Watch, 22mm
MÃ SP: 332530
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Salvatore Ferragamo
Gancino Stud Watch, 22mm
 • Mã Sản Phẩm: SF4300518
 • Bộ Sưu Tập: Gancino
 • Đường Kính Vỏ: 22
 • Độ Dày Vỏ: 8
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
15.770.000 đ
26.280.000 đ
FERRAGAMO DUO STAINLESS STEEL WATCH 42MM
MÃ SP: 332509
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Salvatore Ferragamo
FERRAGAMO DUO STAINLESS STEEL WATCH 42MM
 • Mã Sản Phẩm: SFEZ00420
 • Bộ Sưu Tập: Duo
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
25.250.000 đ
31.560.000 đ
F-80 Classic Bracelet Watch 38mm
MÃ SP: 332497
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Salvatore Ferragamo
F-80 Classic Bracelet Watch 38mm
 • Mã Sản Phẩm: SFMD00221
 • Bộ Sưu Tập: F-80
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 5 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
30.000.000 đ
31.560.000 đ
F-80 Classic Bracelet Watch 38mm
MÃ SP: 332496
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Salvatore Ferragamo
F-80 Classic Bracelet Watch 38mm
 • Mã Sản Phẩm: SFMD00321
 • Bộ Sưu Tập: F-80
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 5 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
32.500.000 đ
34.200.000 đ
Ferragamo Square Ingot Box Set 19.5mm
MÃ SP: 332495
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Salvatore Ferragamo
Ferragamo Square Ingot Box Set 19.5mm
 • Mã Sản Phẩm: SFMA00121
 • Bộ Sưu Tập: Ingot
 • Đường Kính Vỏ: 19.5
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
30.000.000 đ
31.560.000 đ
Ferragamo Square Ingot Box Set 19.5mm
MÃ SP: 332494
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Salvatore Ferragamo
Ferragamo Square Ingot Box Set 19.5mm
 • Mã Sản Phẩm: SFMA00221
 • Bộ Sưu Tập: Ingot
 • Đường Kính Vỏ: 19.5
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
32.500.000 đ
34.200.000 đ
FERRAGAMO 1898 SPORT CHRONOGRAPH WATCH 44MM
MÃ SP: 332479
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Salvatore Ferragamo
FERRAGAMO 1898 SPORT CHRONOGRAPH WATCH 44MM
 • Mã Sản Phẩm: SFYL00320
 • Bộ Sưu Tập: Ferragamo 1898 Sport
 • Đường Kính Vỏ: 44mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 10 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
26.830.000 đ
31.560.000 đ
FERRAGAMO URBAN SILICONE WATCH 43MM
MÃ SP: 332448
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Salvatore Ferragamo
FERRAGAMO URBAN SILICONE WATCH 43MM
 • Mã Sản Phẩm: SF1Y00820
 • Bộ Sưu Tập: Urban
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50 meters
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal anti-reflection
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
24.980.000 đ
26.280.000 đ
VEGA PAIR BRACELET WATCH 40MM
MÃ SP: 332420
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Salvatore Ferragamo
VEGA PAIR BRACELET WATCH 40MM
 • Mã Sản Phẩm: SFYF00821
 • Bộ Sưu Tập: VEGA
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Bộ Máy: Swiss Made Quartz Movement
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
26.830.000 đ
31.560.000 đ
VEGA PAIR BRACELET WATCH 28MM
MÃ SP: 332419
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Salvatore Ferragamo
VEGA PAIR BRACELET WATCH 28MM
 • Mã Sản Phẩm: SFYG00321
 • Bộ Sưu Tập: VEGA
 • Đường Kính Vỏ: 28
 • Bộ Máy: Swiss Made Quartz Movement
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
26.830.000 đ
31.560.000 đ
VEGA BRACELET WATCH 40MM
MÃ SP: 332418
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Salvatore Ferragamo
VEGA BRACELET WATCH 40MM
 • Mã Sản Phẩm: SFYF00621
 • Bộ Sưu Tập: VEGA
 • Đường Kính Vỏ: 40mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
27.480.000 đ
28.920.000 đ
FERRAGAMO EXPERIENCE BRACELET WATCH 41MM
MÃ SP: 332417
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Salvatore Ferragamo
FERRAGAMO EXPERIENCE BRACELET WATCH 41MM
 • Mã Sản Phẩm: SFMG00521
 • Bộ Sưu Tập: Experience
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 10 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
27.480.000 đ
28.920.000 đ
FERRAGAMO EXPERIENCE BRACELET WATCH 41MM
MÃ SP: 332416
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Salvatore Ferragamo
FERRAGAMO EXPERIENCE BRACELET WATCH 41MM
 • Mã Sản Phẩm: SFMG00421
 • Bộ Sưu Tập: Experience
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 10 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
27.480.000 đ
28.920.000 đ
FERRAGAMO EXPERIENCE BRACELET WATCH 41MM
MÃ SP: 332415
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Salvatore Ferragamo
FERRAGAMO EXPERIENCE BRACELET WATCH 41MM
 • Mã Sản Phẩm: SFMG00321
 • Bộ Sưu Tập: Experience
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 10 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
27.480.000 đ
28.920.000 đ
FERRAGAMO EXPERIENCE BOX SET 41MM
MÃ SP: 332414
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Salvatore Ferragamo
FERRAGAMO EXPERIENCE BOX SET 41MM
 • Mã Sản Phẩm: SFMG00221
 • Bộ Sưu Tập: Experience
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 10 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
27.480.000 đ
28.920.000 đ
FERRAGAMO EXPERIENCE BOX SET 41MM
MÃ SP: 332413
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Salvatore Ferragamo
FERRAGAMO EXPERIENCE BOX SET 41MM
 • Mã Sản Phẩm: SFMG00121
 • Bộ Sưu Tập: Experience
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 10 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
27.480.000 đ
28.920.000 đ
ERRAGAMO MIROIR LEATHER WATCH 22MM
MÃ SP: 332412
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Salvatore Ferragamo
ERRAGAMO MIROIR LEATHER WATCH 22MM
 • Mã Sản Phẩm: SFBM00521
 • Bộ Sưu Tập: Miroir
 • Đường Kính Vỏ: 22
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 5 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
27.480.000 đ
28.920.000 đ
ERRAGAMO MIROIR LEATHER WATCH 22MM
MÃ SP: 332411
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Salvatore Ferragamo
ERRAGAMO MIROIR LEATHER WATCH 22MM
 • Mã Sản Phẩm: SFBM00321
 • Bộ Sưu Tập: Miroir
 • Đường Kính Vỏ: 22
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 5 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
22.460.000 đ
23.640.000 đ
ERRAGAMO MIROIR LEATHER WATCH 22MM
MÃ SP: 332410
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Salvatore Ferragamo
ERRAGAMO MIROIR LEATHER WATCH 22MM
 • Mã Sản Phẩm: SFBM00221
 • Bộ Sưu Tập: Miroir
 • Đường Kính Vỏ: 22
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 5 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
22.460.000 đ
23.640.000 đ
FERRAGAMO EVOLUTION AUTOMATIC WATCH 40MM
MÃ SP: 332409
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Salvatore Ferragamo
FERRAGAMO EVOLUTION AUTOMATIC WATCH 40MM
 • Mã Sản Phẩm: SFMH00321
 • Bộ Sưu Tập: Evolution
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 5 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
37.510.000 đ
39.480.000 đ
Hiển thị:
30/474
474 Kết quả