BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
100/727
727 Kết quả
Strap of T099.429.36.038.00
MÃ SP: 332921
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tissot
Strap of T099.429.36.038.00
 • Mã Sản Phẩm: Strap of T099.429.36.038.00
1.970.000 đ
Tissot Everytime , 42mm
MÃ SP: 332808
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tissot
Tissot Everytime , 42mm
 • Mã Sản Phẩm: T109.610.36.051.00
 • Bộ Sưu Tập: Everytime
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 6.5
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
6.700.000 đ
7.270.000 đ
Tissot PRX, 40mm
MÃ SP: 332798
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tissot
Tissot PRX, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: T931.407.41.291.00
 • Bộ Sưu Tập: PRX
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 10.9
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 300
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
48.500.000 đ
51.050.000 đ
Tissot Seastar, 43mm
MÃ SP: 332671
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tissot
Tissot Seastar, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: T120.407.11.081.01
 • Bộ Sưu Tập: Seastar
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 21
 • Bộ Máy: Swiss automatic
 • Độ Chịu Nước: 300
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
18.220.000 đ
19.150.000 đ
Tissot Le Locle Powermatic 80, 39.3mm
MÃ SP: 332632
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tissot
Tissot Le Locle Powermatic 80, 39.3mm
 • Mã Sản Phẩm: T006.407.11.043.00
 • Bộ Sưu Tập: Le Locle
 • Đường Kính Vỏ: 39.3
 • Độ Dày Vỏ: 9.8
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
15.310.000 đ
16.630.000 đ
Tissot Carson Premium Gent Moonphase, 40 mm
MÃ SP: 332631
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tissot
Tissot Carson Premium Gent Moonphase, 40 mm
 • Mã Sản Phẩm: T122.423.16.043.00
 • Bộ Sưu Tập: Carson
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 7.6
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
8.590.000 đ
LE LOCLE AUTOMATIC, 39.3MM
MÃ SP: 332208
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tissot
LE LOCLE AUTOMATIC, 39.3MM
 • Mã Sản Phẩm: T41.5.423.93
 • Bộ Sưu Tập: Le Locle
 • Đường Kính Vỏ: 39.3
 • Độ Dày Vỏ: 9.8
 • Bộ Máy: Swiss automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Scratch-resistant sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
12.580.000 đ
15.720.000 đ
LE LOCLE AUTOMATIQUE PETITE SECONDE, 39.3MM
MÃ SP: 332207
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tissot
LE LOCLE AUTOMATIQUE PETITE SECONDE, 39.3MM
 • Mã Sản Phẩm: T006.428.22.032.00
 • Bộ Sưu Tập: Le Locle
 • Đường Kính Vỏ: 39.3
 • Độ Dày Vỏ: 11.6
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Scratch-resistant sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
15.340.000 đ
19.150.000 đ
Tradition, 42mm
MÃ SP: 332203
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tissot
Tradition, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: T063.610.36.116.01
 • Bộ Sưu Tập: Tradition
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 7.47mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30 Meters - 100 Feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Scratch Resistant Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
7.870.000 đ
11.230.000 đ
LE LOCLE AUTOMATIQUE PETITE SECONDE, 39.3MM
MÃ SP: 332202
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tissot
LE LOCLE AUTOMATIQUE PETITE SECONDE, 39.3MM
 • Mã Sản Phẩm: T006.428.36.052.00
 • Bộ Sưu Tập: T-Classic
 • Đường Kính Vỏ: 39.3
 • Độ Dày Vỏ: 11.6
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
14.280.000 đ
17.830.000 đ
Tissot PR 100, 33mm
MÃ SP: 332156
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tissot
Tissot PR 100, 33mm
 • Mã Sản Phẩm: T101.208.11.111.00
 • Bộ Sưu Tập: PR 100
 • Đường Kính Vỏ: 33
 • Độ Dày Vỏ: 9.8
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
17.570.000 đ
25.080.000 đ
Tissot PR 100, 33mm
MÃ SP: 332155
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tissot
Tissot PR 100, 33mm
 • Mã Sản Phẩm: T101.207.22.031.00
 • Bộ Sưu Tập: PR 100
 • Đường Kính Vỏ: 33
 • Độ Dày Vỏ: 10
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
14.690.000 đ
18.360.000 đ
Tissot Le Locle, 39mm
MÃ SP: 332153
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tissot
Tissot Le Locle, 39mm
 • Mã Sản Phẩm: T41.6.423.96
 • Bộ Sưu Tập: Le Locle
 • Đường Kính Vỏ: 39.3
 • Độ Dày Vỏ: 19
 • Bộ Máy: Swiss automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
16.180.000 đ
18.360.000 đ
Tissot Dressport, 35mm
MÃ SP: 332152
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tissot
Tissot Dressport, 35mm
 • Mã Sản Phẩm: T050.217.67.117.00
 • Bộ Sưu Tập: Dressport
 • Đường Kính Vỏ: 35
 • Độ Dày Vỏ: 10
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
36.530.000 đ
52.150.000 đ
Tissot Dressport, 35mm
MÃ SP: 332151
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tissot
Tissot Dressport, 35mm
 • Mã Sản Phẩm: T050.217.67.117.01
 • Bộ Sưu Tập: Dressport
 • Đường Kính Vỏ: 35
 • Độ Dày Vỏ: 10
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
49.970.000 đ
56.760.000 đ
EVERYTIME FÊTE DES VIGNERONS SPECIAL EDITION 42mm
MÃ SP: 332104
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tissot
EVERYTIME FÊTE DES VIGNERONS SPECIAL EDITION 42mm
 • Mã Sản Phẩm: T109.610.16.041.00
 • Bộ Sưu Tập: Tissot Everytime
 • Đường Kính Vỏ: 42 mm
 • Bộ Máy: Swiss quartz
 • Độ Chịu Nước: Up to a pressure of 3 bar (30 m / 100 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
5.860.000 đ
6.860.000 đ
T-WAVE 26mm
MÃ SP: 332087
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tissot
T-WAVE 26mm
 • Mã Sản Phẩm: T023.210.22.113.00
 • Bộ Sưu Tập: T-Lady
 • Đường Kính Vỏ: 26.00 mm
 • Độ Dày Vỏ: 8 mm
 • Bộ Máy: Swiss quartz
 • Độ Chịu Nước: Up to a pressure of 3 bar (30 m / 100 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Domed scratch-resistant sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
10.460.000 đ
11.880.000 đ
PR 100 TISSOT PR 100 SPORT CHIC CHRONOGRAPH 38mm
MÃ SP: 332086
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tissot
PR 100 TISSOT PR 100 SPORT CHIC CHRONOGRAPH 38mm
 • Mã Sản Phẩm: T101.917.33.116.00
 • Bộ Sưu Tập: T-Classic
 • Đường Kính Vỏ: 38.00 mm
 • Độ Dày Vỏ: 10.5 mm
 • Bộ Máy: Swiss quartz
 • Độ Chịu Nước: Up to a pressure of 10 bar (100 m / 330 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Scratch-resistant sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
16.180.000 đ
18.360.000 đ
PR 100 SPORT GENT CHRONOGRAPH 44mm
MÃ SP: 332085
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tissot
PR 100 SPORT GENT CHRONOGRAPH 44mm
 • Mã Sản Phẩm: T101.617.11.041.00
 • Bộ Sưu Tập: T-Classic
 • Đường Kính Vỏ: 44.00 mm
 • Độ Dày Vỏ: 11.1 mm
 • Bộ Máy: Swiss quartz
 • Độ Chịu Nước: Up to a pressure of 10 bar (100 m / 330 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Scratch-resistant sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
11.060.000 đ
12.550.000 đ
PR 100 SPORT GENT CHRONOGRAPH 44mm
MÃ SP: 332084
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tissot
PR 100 SPORT GENT CHRONOGRAPH 44mm
 • Mã Sản Phẩm: T101.617.11.051.00
 • Bộ Sưu Tập: T-Classic
 • Đường Kính Vỏ: 44.00 mm
 • Độ Dày Vỏ: 11.1 mm
 • Bộ Máy: Swiss quartz
 • Độ Chịu Nước: Up to a pressure of 10 bar (100 m / 330 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Scratch-resistant sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
11.060.000 đ
12.550.000 đ
PR 100 SPORT GENT CHRONOGRAPH 44mm
MÃ SP: 332083
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tissot
PR 100 SPORT GENT CHRONOGRAPH 44mm
 • Mã Sản Phẩm: T101.617.16.031.00
 • Bộ Sưu Tập: T-Classic
 • Đường Kính Vỏ: 44.00 mm
 • Độ Dày Vỏ: 11.1 mm
 • Bộ Máy: Swiss quartz
 • Độ Chịu Nước: Up to a pressure of 10 bar (100 m / 330 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Scratch-resistant sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
9.190.000 đ
10.440.000 đ
SUPERSPORT CHRONO VUELTA SPECIAL EDITION 45.5mm
MÃ SP: 332079
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tissot
SUPERSPORT CHRONO VUELTA SPECIAL EDITION 45.5mm
 • Mã Sản Phẩm: T125.617.17.051.01
 • Bộ Sưu Tập: Special Collections
 • Đường Kính Vỏ: 45.50 mm
 • Độ Dày Vỏ: 11.9 mm
 • Bộ Máy: Swiss quartz
 • Độ Chịu Nước: Up to a pressure of 10 bar (100 m / 330 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Scratch-resistant sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
10.460.000 đ
11.880.000 đ
SUPERSPORT CHRONO GIRO D'ITALIA 45.5mm
MÃ SP: 332078
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tissot
SUPERSPORT CHRONO GIRO D'ITALIA 45.5mm
 • Mã Sản Phẩm: T125.617.37.051.00
 • Bộ Sưu Tập: Special Collections
 • Đường Kính Vỏ: 45.50 mm
 • Độ Dày Vỏ: 11.9 mm
 • Bộ Máy: Swiss quartz
 • Độ Chịu Nước: Up to a pressure of 10 bar (100 m / 330 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Scratch-resistant sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
10.460.000 đ
11.880.000 đ
T-MY LADY AUTOMATIC 18K GOLD 29mm
MÃ SP: 332077
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tissot
T-MY LADY AUTOMATIC 18K GOLD 29mm
 • Mã Sản Phẩm: T930.007.41.031.00
 • Bộ Sưu Tập: T-Gold
 • Đường Kính Vỏ: 29.00 mm
 • Độ Dày Vỏ: 10.4 mm
 • Bộ Máy: Swiss automatic
 • Độ Chịu Nước: Up to a pressure of 5 bar (50 m / 165 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Scratch-resistant sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
53.330.000 đ
60.600.000 đ
T-MY LADY AUTOMATIC 18K GOLD 29mm
MÃ SP: 332076
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tissot
T-MY LADY AUTOMATIC 18K GOLD 29mm
 • Mã Sản Phẩm: T930.007.46.046.00
 • Bộ Sưu Tập: T-Gold
 • Đường Kính Vỏ: 29.00 mm
 • Độ Dày Vỏ: 10.4 mm
 • Bộ Máy: Swiss automatic
 • Độ Chịu Nước: Up to a pressure of 5 bar (50 m / 165 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Scratch-resistant sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
31.970.000 đ
36.310.000 đ
T-MY LADY AUTOMATIC 18K GOLD 29mm
MÃ SP: 332075
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tissot
T-MY LADY AUTOMATIC 18K GOLD 29mm
 • Mã Sản Phẩm: T930.007.46.041.00
 • Bộ Sưu Tập: T-Gold
 • Đường Kính Vỏ: 29.00 mm
 • Độ Dày Vỏ: 10.4 mm
 • Bộ Máy: Swiss automatic
 • Độ Chịu Nước: Up to a pressure of 5 bar (50 m / 165 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Scratch-resistant sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
30.100.000 đ
34.200.000 đ
T-MY LADY AUTOMATIC 29.3mm
MÃ SP: 332074
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tissot
T-MY LADY AUTOMATIC 29.3mm
 • Mã Sản Phẩm: T132.007.11.046.00
 • Bộ Sưu Tập: T-Classic
 • Đường Kính Vỏ: 29.30 mm
 • Độ Dày Vỏ: 10.6 mm
 • Bộ Máy: Swiss automatic
 • Độ Chịu Nước: Up to a pressure of 10 bar (100 m / 330 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Domed scratch-resistant sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
19.750.000 đ
22.440.000 đ
T-MY LADY AUTOMATIC 29.3mm
MÃ SP: 332073
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tissot
T-MY LADY AUTOMATIC 29.3mm
 • Mã Sản Phẩm: T132.007.11.066.00
 • Bộ Sưu Tập: T-Classic
 • Đường Kính Vỏ: 29.30 mm
 • Độ Dày Vỏ: 10.6 mm
 • Bộ Máy: Swiss automatic
 • Độ Chịu Nước: Up to a pressure of 10 bar (100 m / 330 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Domed scratch-resistant sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
19.750.000 đ
22.440.000 đ
T-MY LADY AUTOMATIC 29.3mm
MÃ SP: 332072
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tissot
T-MY LADY AUTOMATIC 29.3mm
 • Mã Sản Phẩm: T132.007.11.066.01
 • Bộ Sưu Tập: T-Classic
 • Đường Kính Vỏ: 29.30 mm
 • Độ Dày Vỏ: 10.6 mm
 • Bộ Máy: Swiss automatic
 • Độ Chịu Nước: Up to a pressure of 10 bar (100 m / 330 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Domed scratch-resistant sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
19.750.000 đ
22.440.000 đ
T-MY LADY 29.3mm
MÃ SP: 332071
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Tissot
T-MY LADY 29.3mm
 • Mã Sản Phẩm: T132.010.11.111.00
 • Bộ Sưu Tập: T-Classic
 • Đường Kính Vỏ: 29.30 mm
 • Độ Dày Vỏ: 9.7 mm
 • Bộ Máy: Swiss quartz
 • Độ Chịu Nước: Up to a pressure of 10 bar (100 m / 330 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Domed scratch-resistant sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
11.060.000 đ
12.550.000 đ
Hiển thị:
30/727
727 Kết quả