BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
100/82
82 Kết quả
OVERSEAS SELF-WINDING 37MM
MÃ SP: 327728
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
OVERSEAS SELF-WINDING 37MM
 • Mã Sản Phẩm: 2300V/100A-B170
 • Bộ Sưu Tập: Overseas
 • Đường Kính Vỏ: 37
 • Độ Dày Vỏ: 11.13
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 15
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
465.600.000 đ
OVERSEAS DUAL TIME 41MM
MÃ SP: 327354
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
OVERSEAS DUAL TIME 41MM
 • Mã Sản Phẩm: 7900V/110A-B546
 • Bộ Sưu Tập: Overseas
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Độ Dày Vỏ: 12.80
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 15
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
650.400.000 đ
FIFTYSIX SELF-WINDING 40MM
MÃ SP: 326552
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
FIFTYSIX SELF-WINDING 40MM
 • Mã Sản Phẩm: 4600E/000A-B487
 • Bộ Sưu Tập: Fiftysix
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 9.60
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
295.200.000 đ
FIFTYSIX COMPLETE CALENDAR 40MM
MÃ SP: 326553
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
FIFTYSIX COMPLETE CALENDAR 40MM
 • Mã Sản Phẩm: 4000E/000A-B548
 • Bộ Sưu Tập: Fiftysix
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 11.60
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
576.000.000 đ
PATRIMONY MANUAL-WINDING 40MM
MÃ SP: 326554
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
PATRIMONY MANUAL-WINDING 40MM
 • Mã Sản Phẩm: 81180/000R-9283
 • Bộ Sưu Tập: Fiftysix
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 6.79
 • Bộ Máy: Manual-winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
482.400.000 đ
PATRIMONY MANUAL-WINDING 40MM
MÃ SP: 326555
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
PATRIMONY MANUAL-WINDING 40MM
 • Mã Sản Phẩm: 81180/000R-B518
 • Bộ Sưu Tập: Fiftysix
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 6.79
 • Bộ Máy: Manual-winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
482.400.000 đ
OVERSEAS SELF-WINDING 41MM
MÃ SP: 326557
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
OVERSEAS SELF-WINDING 41MM
 • Mã Sản Phẩm: 4500V/110A-B483
 • Bộ Sưu Tập: Overseas
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Độ Dày Vỏ: 11
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 15
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
540.000.000 đ
FIFTYSIX SELF-WINDING 40MM
MÃ SP: 326537
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
FIFTYSIX SELF-WINDING 40MM
 • Mã Sản Phẩm: 4600E/110A-B487
 • Bộ Sưu Tập: Fiftysix
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 9.60
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
324.000.000 đ
OVERSEAS PERPETUAL CALENDAR ULTRA-THIN 41.5MM
MÃ SP: 326252
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
OVERSEAS PERPETUAL CALENDAR ULTRA-THIN 41.5MM
 • Mã Sản Phẩm: 4300V/120R-B064
 • Bộ Sưu Tập: Overseas
 • Đường Kính Vỏ: 41,5
 • Độ Dày Vỏ: 8,10
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
2.328.000.000 đ
FIFTYSIX TOURBILLON 41MM
MÃ SP: 325492
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
FIFTYSIX TOURBILLON 41MM
 • Mã Sản Phẩm: 6000E/000R-B488
 • Bộ Sưu Tập: Fiftysix
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Độ Dày Vỏ: 10.94
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
3.120.000.000 đ
TRADITIONNELLE DAY-DATE 39.55MM
MÃ SP: 324985
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
TRADITIONNELLE DAY-DATE 39.55MM
 • Mã Sản Phẩm: 85290/000R-B405
 • Bộ Sưu Tập: Traditionnelle
 • Đường Kính Vỏ: 39.5
 • Độ Dày Vỏ: 10.65
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
1.106.400.000 đ
TRADITIONNELLE DAY-DATE 39.55MM
MÃ SP: 324987
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
TRADITIONNELLE DAY-DATE 39.55MM
 • Mã Sản Phẩm: 85290/000R-9969
 • Bộ Sưu Tập: Traditionnelle
 • Đường Kính Vỏ: 39.5
 • Độ Dày Vỏ: 10.65
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
1.106.400.000 đ
TRADITIONNELLE MANUAL-WINDING 40MM
MÃ SP: 324989
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
TRADITIONNELLE MANUAL-WINDING 40MM
 • Mã Sản Phẩm: 83520/000R-9909
 • Bộ Sưu Tập: Traditionnelle
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 9.75
 • Bộ Máy: Manual-winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
998.400.000 đ
FIFTYSIX COMPLETE CALENDAR 40MM
MÃ SP: 324712
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
FIFTYSIX COMPLETE CALENDAR 40MM
 • Mã Sản Phẩm: 4000E/000R-B438
 • Bộ Sưu Tập: Fiftysix
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 11.6
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
972.000.000 đ
FIFTYSIX COMPLETE CALENDAR 40MM
MÃ SP: 324713
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
FIFTYSIX COMPLETE CALENDAR 40MM
 • Mã Sản Phẩm: 4000E/000A-B439
 • Bộ Sưu Tập: Fiftysix
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 11.6
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
576.000.000 đ
FIFTYSIX DAY-DATE 40MM
MÃ SP: 324714
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
FIFTYSIX DAY-DATE 40MM
 • Mã Sản Phẩm: 4400E/000R-B436
 • Bộ Sưu Tập: Fiftysix
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 11.6
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
880.800.000 đ
FIFTYSIX DAY-DATE 40MM
MÃ SP: 324715
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
FIFTYSIX DAY-DATE 40MM
 • Mã Sản Phẩm: 4400E/000A-B437
 • Bộ Sưu Tập: Fiftysix
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 11.6
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
436.800.000 đ
FIFTYSIX SELF-WINDING 40MM
MÃ SP: 324716
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
FIFTYSIX SELF-WINDING 40MM
 • Mã Sản Phẩm: 4600E/000R-B441
 • Bộ Sưu Tập: Fiftysix
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 9.60
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
540.000.000 đ
FIFTYSIX SELF-WINDING 40MM
MÃ SP: 324717
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
FIFTYSIX SELF-WINDING 40MM
 • Mã Sản Phẩm: 4600E/000A-B442
 • Bộ Sưu Tập: Fiftysix
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 9.60
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
295.200.000 đ
HISTORIQUES TRIPLE CALENDRIER 1942 40MM
MÃ SP: 324721
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
HISTORIQUES TRIPLE CALENDRIER 1942 40MM
 • Mã Sản Phẩm: 3110V/000A-B426
 • Bộ Sưu Tập: Historiques
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 10.35
 • Bộ Máy: Manual-winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
525.600.000 đ
HISTORIQUES TRIPLE CALENDRIER 1942 40MM
MÃ SP: 324722
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
HISTORIQUES TRIPLE CALENDRIER 1942 40MM
 • Mã Sản Phẩm: 3110V/000A-B425
 • Bộ Sưu Tập: Historiques
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 10.35
 • Bộ Máy: Manual-winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
525.600.000 đ
HISTORIQUES CORNES DE VACHE 1955 38.5MM
MÃ SP: 324725
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
HISTORIQUES CORNES DE VACHE 1955 38.5MM
 • Mã Sản Phẩm: 5000H/000R-B059
 • Bộ Sưu Tập: Historiques
 • Đường Kính Vỏ: 38.5
 • Độ Dày Vỏ: 10.9
 • Bộ Máy: Manual-winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
1.404.000.000 đ
HISTORIQUES CORNES DE VACHE 1955 38.5MM
MÃ SP: 324726
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
HISTORIQUES CORNES DE VACHE 1955 38.5MM
 • Mã Sản Phẩm: 5000H/000P-B058
 • Bộ Sưu Tập: Historiques
 • Đường Kính Vỏ: 38.5
 • Độ Dày Vỏ: 10.9
 • Bộ Máy: Manual-winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
1.752.000.000 đ
HARMONY CHRONOGRAPH 52 x 42MM
MÃ SP: 324727
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
HARMONY CHRONOGRAPH 52 x 42MM
 • Mã Sản Phẩm: 5300S/000R-B124
 • Bộ Sưu Tập: Cushion
 • Đường Kính Vỏ: 42.00 x 51.97
 • Độ Dày Vỏ: 12.81
 • Bộ Máy: Manual-winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
1.512.000.000 đ
HARMONY CHRONOGRAPH 37MM
MÃ SP: 324728
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
HARMONY CHRONOGRAPH 37MM
 • Mã Sản Phẩm: 5005S/000R-B139
 • Bộ Sưu Tập: Harmony
 • Đường Kính Vỏ: 37.00 x 46.60
 • Độ Dày Vỏ: 11.74
 • Bộ Máy: Manual-winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
1.428.000.000 đ
HARMONY COMPLETE CALENDAR 40x40MM
MÃ SP: 324730
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
HARMONY COMPLETE CALENDAR 40x40MM
 • Mã Sản Phẩm: 4000S/000R-B123
 • Bộ Sưu Tập: Harmony
 • Đường Kính Vỏ: 40.00 x 49.28
 • Độ Dày Vỏ: 11.01
 • Bộ Máy: Manual-winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
907.200.000 đ
OVERSEAS CHRONOGRAPH 42.5MM
MÃ SP: 324711
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
OVERSEAS CHRONOGRAPH 42.5MM
 • Mã Sản Phẩm: 5500V/110A-B481
 • Bộ Sưu Tập: Overseas
 • Đường Kính Vỏ: 42.5
 • Độ Dày Vỏ: 13.7
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 15
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
777.600.000 đ
PATRIMONY MOON PHASE RETROGRADE DATE 42.5MM
MÃ SP: 324290
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
PATRIMONY MOON PHASE RETROGRADE DATE 42.5MM
 • Mã Sản Phẩm: 4010U/000R-B329
 • Bộ Sưu Tập: Patrimony
 • Đường Kính Vỏ: 42.5
 • Độ Dày Vỏ: 9.7
 • Bộ Máy: Automatic
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
1.075.200.000 đ
PATRIMONY MOON PHASE RETROGRADE DATE 42.5MM
MÃ SP: 324291
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
PATRIMONY MOON PHASE RETROGRADE DATE 42.5MM
 • Mã Sản Phẩm: 4010U/000G-B330
 • Bộ Sưu Tập: Patrimony
 • Đường Kính Vỏ: 42.5
 • Độ Dày Vỏ: 9.7
 • Bộ Máy: Automatic
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
1.075.200.000 đ
TRADITIONNELLE TOURBILLON 41MM
MÃ SP: 324293
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
TRADITIONNELLE TOURBILLON 41MM
 • Mã Sản Phẩm: 6000T/000R-B346
 • Bộ Sưu Tập: Traditionnelle
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Độ Dày Vỏ: 10.40
 • Bộ Máy: Automatic
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
3.144.000.000 đ
Hiển thị:
30/82
82 Kết quả