BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
100/82
82 Kết quả
FIFTYSIX SELF-WINDING 40MM
MÃ SP: 326552
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
FIFTYSIX SELF-WINDING 40MM
 • Mã Sản Phẩm: 4600E/000A-B487
 • Bộ Sưu Tập: Fiftysix
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 9.60
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
295.200.000 đ
FIFTYSIX SELF-WINDING 40MM
MÃ SP: 324717
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
FIFTYSIX SELF-WINDING 40MM
 • Mã Sản Phẩm: 4600E/000A-B442
 • Bộ Sưu Tập: Fiftysix
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 9.60
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
295.200.000 đ
FIFTYSIX SELF-WINDING 40MM
MÃ SP: 326537
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
FIFTYSIX SELF-WINDING 40MM
 • Mã Sản Phẩm: 4600E/110A-B487
 • Bộ Sưu Tập: Fiftysix
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 9.60
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
324.000.000 đ
FIFTYSIX DAY-DATE 40MM
MÃ SP: 324715
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
FIFTYSIX DAY-DATE 40MM
 • Mã Sản Phẩm: 4400E/000A-B437
 • Bộ Sưu Tập: Fiftysix
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 11.6
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
436.800.000 đ
TRADITIONNELLE QUARTZ 30MM
MÃ SP: 321120
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
TRADITIONNELLE QUARTZ 30MM
 • Mã Sản Phẩm: 25558/000R-B156
 • Bộ Sưu Tập: Patrimony
 • Đường Kính Vỏ: 36.5
 • Độ Dày Vỏ: 9.15
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
441.600.000 đ
TRADITIONNELLE QUARTZ 30MM
MÃ SP: 273288
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
TRADITIONNELLE QUARTZ 30MM
 • Mã Sản Phẩm: 25558/000G-B157
 • Bộ Sưu Tập: Traditionnelle
 • Đường Kính Vỏ: 30
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
441.600.000 đ
OVERSEAS SELF-WINDING 37MM
MÃ SP: 327728
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
OVERSEAS SELF-WINDING 37MM
 • Mã Sản Phẩm: 2300V/100A-B170
 • Bộ Sưu Tập: Overseas
 • Đường Kính Vỏ: 37
 • Độ Dày Vỏ: 11.13
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 15
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
465.600.000 đ
PATRIMONY MANUAL-WINDING 40MM
MÃ SP: 326554
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
PATRIMONY MANUAL-WINDING 40MM
 • Mã Sản Phẩm: 81180/000R-9283
 • Bộ Sưu Tập: Fiftysix
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 6.79
 • Bộ Máy: Manual-winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
482.400.000 đ
PATRIMONY MANUAL-WINDING 40MM
MÃ SP: 326555
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
PATRIMONY MANUAL-WINDING 40MM
 • Mã Sản Phẩm: 81180/000R-B518
 • Bộ Sưu Tập: Fiftysix
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 6.79
 • Bộ Máy: Manual-winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
482.400.000 đ
PATRIMONY MANUAL-WINDING 40MM
MÃ SP: 321208
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
PATRIMONY MANUAL-WINDING 40MM
 • Mã Sản Phẩm: 81180/000G-9117
 • Bộ Sưu Tập: Patrimony
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 6.7
 • Bộ Máy: Manual Winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
482.400.000 đ
PATRIMONY MANUAL-WINDING 40MM
MÃ SP: 321212
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
PATRIMONY MANUAL-WINDING 40MM
 • Mã Sản Phẩm: 81180/000J-9118
 • Bộ Sưu Tập: Patrimony
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 6.7
 • Bộ Máy: Manual Winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
482.400.000 đ
PATRIMONY MANUAL-WINDING 40MM
MÃ SP: 321214
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
PATRIMONY MANUAL-WINDING 40MM
 • Mã Sản Phẩm: 81180/000R-9159
 • Bộ Sưu Tập: Patrimony
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 6.7
 • Bộ Máy: Manual Winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
482.400.000 đ
PATRIMONY MANUAL-WINDING 40MM
MÃ SP: 321216
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
PATRIMONY MANUAL-WINDING 40MM
 • Mã Sản Phẩm: 81180/000R-9162
 • Bộ Sưu Tập: Patrimony
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 6.7
 • Bộ Máy: Manual Winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
482.400.000 đ
MALTE MANUAL-WINDING 34.4x28.4MM
MÃ SP: 318426
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
MALTE MANUAL-WINDING 34.4x28.4MM
 • Mã Sản Phẩm: 81015/000R-B282
 • Bộ Sưu Tập: Malte
 • Đường Kính Vỏ: 28.40 x 38.67
 • Độ Dày Vỏ: 7.72
 • Bộ Máy: Manual Winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
506.400.000 đ
TRADITIONNELLE MANUAL-WINDING 38MM
MÃ SP: 321218
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
TRADITIONNELLE MANUAL-WINDING 38MM
 • Mã Sản Phẩm: 82172/000G-9383
 • Bộ Sưu Tập: Traditionnelle
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 7.87
 • Bộ Máy: Manual Wind
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
518.400.000 đ
TRADITIONNELLE MANUAL-WINDING 38MM
MÃ SP: 321221
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
TRADITIONNELLE MANUAL-WINDING 38MM
 • Mã Sản Phẩm: 82172/000R-9382
 • Bộ Sưu Tập: Traditionnelle
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 7.87
 • Bộ Máy: Manual Wind
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
518.400.000 đ
HISTORIQUES TRIPLE CALENDRIER 1942 40MM
MÃ SP: 324721
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
HISTORIQUES TRIPLE CALENDRIER 1942 40MM
 • Mã Sản Phẩm: 3110V/000A-B426
 • Bộ Sưu Tập: Historiques
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 10.35
 • Bộ Máy: Manual-winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
525.600.000 đ
HISTORIQUES TRIPLE CALENDRIER 1942 40MM
MÃ SP: 324722
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
HISTORIQUES TRIPLE CALENDRIER 1942 40MM
 • Mã Sản Phẩm: 3110V/000A-B425
 • Bộ Sưu Tập: Historiques
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 10.35
 • Bộ Máy: Manual-winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
525.600.000 đ
OVERSEAS SELF-WINDING 41MM
MÃ SP: 326557
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
OVERSEAS SELF-WINDING 41MM
 • Mã Sản Phẩm: 4500V/110A-B483
 • Bộ Sưu Tập: Overseas
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Độ Dày Vỏ: 11
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 15
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
540.000.000 đ
FIFTYSIX SELF-WINDING 40MM
MÃ SP: 324716
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
FIFTYSIX SELF-WINDING 40MM
 • Mã Sản Phẩm: 4600E/000R-B441
 • Bộ Sưu Tập: Fiftysix
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 9.60
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
540.000.000 đ
OVERSEAS SELF-WINDING 41MM
MÃ SP: 322979
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
OVERSEAS SELF-WINDING 41MM
 • Mã Sản Phẩm: 4500V/110A-B128
 • Bộ Sưu Tập: Overseas
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Độ Dày Vỏ: 11
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 15
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
540.000.000 đ
OVERSEAS SELF-WINDING 41MM
MÃ SP: 315932
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
OVERSEAS SELF-WINDING 41MM
 • Mã Sản Phẩm: 4500V/110A-B126
 • Bộ Sưu Tập: Overseas
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Độ Dày Vỏ: 11
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 150
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
540.000.000 đ
FIFTYSIX COMPLETE CALENDAR 40MM
MÃ SP: 326553
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
FIFTYSIX COMPLETE CALENDAR 40MM
 • Mã Sản Phẩm: 4000E/000A-B548
 • Bộ Sưu Tập: Fiftysix
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 11.60
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
576.000.000 đ
FIFTYSIX COMPLETE CALENDAR 40MM
MÃ SP: 324713
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
FIFTYSIX COMPLETE CALENDAR 40MM
 • Mã Sản Phẩm: 4000E/000A-B439
 • Bộ Sưu Tập: Fiftysix
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 11.6
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
576.000.000 đ
MALTE QUARTZ 34.4x28.4MM
MÃ SP: 307936
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
MALTE QUARTZ 34.4x28.4MM
 • Mã Sản Phẩm: 25530/000G-9741
 • Bộ Sưu Tập: Malte
 • Đường Kính Vỏ: 28.4 X 34.4
 • Độ Dày Vỏ: 7.28
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
578.400.000 đ
MALTE QUARTZ 34.4x28.4MM
MÃ SP: 307938
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
MALTE QUARTZ 34.4x28.4MM
 • Mã Sản Phẩm: 25530/000R-9742
 • Bộ Sưu Tập: Malte
 • Đường Kính Vỏ: 28.4 X 34.4
 • Độ Dày Vỏ: 7.28
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
578.400.000 đ
MALTE MANUAL-WINDING 42x36.7MM
MÃ SP: 318422
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
MALTE MANUAL-WINDING 42x36.7MM
 • Mã Sản Phẩm: 82230/000R-9716
 • Bộ Sưu Tập: Malte
 • Đường Kính Vỏ: 36.70 x 47.61
 • Độ Dày Vỏ: 9.25
 • Bộ Máy: Manual Winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
609.600.000 đ
MALTE MANUAL-WINDING 42x36.7MM
MÃ SP: 318423
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
MALTE MANUAL-WINDING 42x36.7MM
 • Mã Sản Phẩm: 82230/000G-9962
 • Bộ Sưu Tập: Malte
 • Đường Kính Vỏ: 36.70 x 47.61
 • Độ Dày Vỏ: 9.25
 • Bộ Máy: Manual Winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
626.400.000 đ
MALTE MANUAL-WINDING 42x36.7MM
MÃ SP: 301614
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
MALTE MANUAL-WINDING 42x36.7MM
 • Mã Sản Phẩm: 82230/000R-9963
 • Bộ Sưu Tập: Malte
 • Đường Kính Vỏ: 36.70 x 47.61
 • Độ Dày Vỏ: 9.25
 • Bộ Máy: Manual Winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
626.400.000 đ
TRADITIONNELLE SELF-WINDING 38MM
MÃ SP: 321240
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Vacheron Constantin
TRADITIONNELLE SELF-WINDING 38MM
 • Mã Sản Phẩm: 87172/000J-9512
 • Bộ Sưu Tập: Traditionnelle
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 8.02
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
631.200.000 đ
Hiển thị:
30/82
82 Kết quả