BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
100/91
91 Kết quả
Zenith Defy El Primero 21 Carl Cox, 44mm
MÃ SP: 328207
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith Defy El Primero 21 Carl Cox, 44mm
 • Mã Sản Phẩm: 10.9000.9004/96.R921
 • Bộ Sưu Tập: Defy El Primero
 • Đường Kính Vỏ: 44
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
458.400.000 đ
Zenith Defy El Primero 21 Carl Cox, 44mm
MÃ SP: 328206
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith Defy El Primero 21 Carl Cox, 44mm
 • Mã Sản Phẩm: 10.9001.9004/99.R941
 • Bộ Sưu Tập: Defy El Primero
 • Đường Kính Vỏ: 44
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
458.400.000 đ
Zenith Defy Classic Rainbow, 41mm
MÃ SP: 328205
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith Defy Classic Rainbow, 41mm
 • Mã Sản Phẩm: 49.9000.670/77.R782
 • Bộ Sưu Tập: Defy
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
189.600.000 đ
Zenith Defy Classic Rainbow, 41mm
MÃ SP: 328204
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith Defy Classic Rainbow, 41mm
 • Mã Sản Phẩm: 49.9003.670/51.R793
 • Bộ Sưu Tập: Defy
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
189.600.000 đ
Zenith Defy Classic Rainbow, 41mm
MÃ SP: 328203
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith Defy Classic Rainbow, 41mm
 • Mã Sản Phẩm: 49.9002.670/01.R792
 • Bộ Sưu Tập: Defy
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
189.600.000 đ
Zenith Defy Classic Rainbow, 41mm
MÃ SP: 328202
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith Defy Classic Rainbow, 41mm
 • Mã Sản Phẩm: 87.9001.670/79.R589
 • Bộ Sưu Tập: Defy
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
232.800.000 đ
Zenith Defy Classic Rainbow, 41mm
MÃ SP: 328201
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith Defy Classic Rainbow, 41mm
 • Mã Sản Phẩm: 32.9001.670/78.R590
 • Bộ Sưu Tập: Defy
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
739.200.000 đ
Zenith Defy Classic Rainbow, 41mm
MÃ SP: 328200
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith Defy Classic Rainbow, 41mm
 • Mã Sản Phẩm: 32.9002.670/71.R583
 • Bộ Sưu Tập: Defy
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
861.600.000 đ
Zenith Chronomaster El Primero, 38mm
MÃ SP: 328199
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith Chronomaster El Primero, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: 51.2150.400/69.C713
 • Bộ Sưu Tập: El Primero
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
208.800.000 đ
Zenith Chronomaster El Primero, 42mm
MÃ SP: 328198
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith Chronomaster El Primero, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 51.2080.400/69.C802
 • Bộ Sưu Tập: El Primero
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
208.800.000 đ
Zenith Chronomaster El Primero, 42mm
MÃ SP: 328197
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith Chronomaster El Primero, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 51.2080.400/69.C494
 • Bộ Sưu Tập: El Primero
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
208.800.000 đ
Zenith Chronomaster El Primero, 42mm
MÃ SP: 328196
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith Chronomaster El Primero, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 51.2080.400/69.R576
 • Bộ Sưu Tập: El Primero
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
208.800.000 đ
Zenith Chronomaster El Primero, 42mm
MÃ SP: 328195
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith Chronomaster El Primero, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 51.2080.4061/69.R576
 • Bộ Sưu Tập: El Primero
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
254.400.000 đ
Zenith Chronomaster El Primero, 42mm
MÃ SP: 328194
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith Chronomaster El Primero, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 51.2080.4061/69.C802
 • Bộ Sưu Tập: El Primero
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
264.000.000 đ
Zenith El Primero, 42mm
MÃ SP: 328193
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith El Primero, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 51.2080.4061/69.C494
 • Bộ Sưu Tập: El Primero
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
264.000.000 đ
Zenith Elite , 36mm
MÃ SP: 328192
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith Elite , 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 22.3200.692/01.C832
 • Bộ Sưu Tập: Elite
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
408.000.000 đ
Zenith Pilot Type 20, 45mm - Green
MÃ SP: 328191
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith Pilot Type 20, 45mm - Green
 • Mã Sản Phẩm: 29.2430.4069/63.I001
 • Bộ Sưu Tập: El Primero
 • Đường Kính Vỏ: 45
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
189.600.000 đ
Zenith Pilot Type 20, 45mm - Blue
MÃ SP: 328190
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith Pilot Type 20, 45mm - Blue
 • Mã Sản Phẩm: 29.2430.679/57.C808
 • Bộ Sưu Tập: El Primero
 • Đường Kính Vỏ: 45
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
177.600.000 đ
Zenith Pilot Type 20, 45mm, green
MÃ SP: 328189
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith Pilot Type 20, 45mm, green
 • Mã Sản Phẩm: 29.2430.679/63.I001
 • Bộ Sưu Tập: El Primero
 • Đường Kính Vỏ: 45
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
177.600.000 đ
Zenith Pilot Type 20, 45mm, Black
MÃ SP: 328188
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith Pilot Type 20, 45mm, Black
 • Mã Sản Phẩm: 11.2432.679/21.C900
 • Bộ Sưu Tập: El Primero
 • Đường Kính Vỏ: 45
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
172.800.000 đ
Zenith Pilot Type 20, 45mm, Brown
MÃ SP: 328187
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith Pilot Type 20, 45mm, Brown
 • Mã Sản Phẩm: 03.2434.679/20.I010
 • Bộ Sưu Tập: El Primero
 • Đường Kính Vỏ: 45
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
177.600.000 đ
Zenith Pilot Type 20 Chronograph Rescue, 45mm
MÃ SP: 328186
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith Pilot Type 20 Chronograph Rescue, 45mm
 • Mã Sản Phẩm: 03.2434.4069/20.I010
 • Bộ Sưu Tập: El Primero
 • Đường Kính Vỏ: 45
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
189.600.000 đ
Zenith El Primero, 37mm
MÃ SP: 328185
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith El Primero, 37mm
 • Mã Sản Phẩm: 03.A384.400/21.C815
 • Bộ Sưu Tập: El Primero
 • Đường Kính Vỏ: 37
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
189.600.000 đ
Zenith El Primero, 37mm
MÃ SP: 328184
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith El Primero, 37mm
 • Mã Sản Phẩm: 03.A384.400/21.M384
 • Bộ Sưu Tập: El Primero
 • Đường Kính Vỏ: 37
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
201.600.000 đ
Zenith Elite Moonphase, 40.5mm
MÃ SP: 328183
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith Elite Moonphase, 40.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 03.3100.670/02.C922
 • Bộ Sưu Tập: Elite
 • Đường Kính Vỏ: 40.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
144.000.000 đ
Zenith Elite Moonphase, 40.5mm
MÃ SP: 328182
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith Elite Moonphase, 40.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 03.3100.692/03.C923
 • Bộ Sưu Tập: Elite
 • Đường Kính Vỏ: 40.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
168.000.000 đ
Zenith Chronomaster El Primero, 45mm
MÃ SP: 328181
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith Chronomaster El Primero, 45mm
 • Mã Sản Phẩm: 03.2530.4047/78.M2530
 • Bộ Sưu Tập: El Primero
 • Đường Kính Vỏ: 45
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
266.400.000 đ
Zenith Defy, 42mm
MÃ SP: 328180
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith Defy, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 03.9200.670/02.MI001
 • Bộ Sưu Tập: Defy
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
216.000.000 đ
Zenith Defy, 42mm
MÃ SP: 328177
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith Defy, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 03.9200.670/03.MI001
 • Bộ Sưu Tập: Defy
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
216.000.000 đ
Zenith Defy, 42mm
MÃ SP: 328176
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith Defy, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 03.9200.670/01.MI001
 • Bộ Sưu Tập: Defy
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
216.000.000 đ
Hiển thị:
30/91
91 Kết quả