BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
100/91
91 Kết quả
Zenith Elite Moonphase, 40.5mm
MÃ SP: 328183
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith Elite Moonphase, 40.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 03.3100.670/02.C922
 • Bộ Sưu Tập: Elite
 • Đường Kính Vỏ: 40.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
129.600.000 đ
144.000.000 đ
Pilot Type 20 Extra Special, 40mm
MÃ SP: 324540
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Pilot Type 20 Extra Special, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 29.1940.679/21.C800
 • Bộ Sưu Tập: Pilot
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
136.080.000 đ
151.200.000 đ
Pilot Type 20 Extra Special, 40mm
MÃ SP: 324541
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Pilot Type 20 Extra Special, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 29.1940.679/57.C808
 • Bộ Sưu Tập: Pilot
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
136.080.000 đ
151.200.000 đ
Pilot Type 20, 40mm
MÃ SP: 322991
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Pilot Type 20, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 11.1940.679/91.C807
 • Bộ Sưu Tập: Pilot
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 12.95
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100m/330ft
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
136.080.000 đ
151.200.000 đ
Defy Classic, 41mm
MÃ SP: 324044
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Defy Classic, 41mm
 • Mã Sản Phẩm: 95.9000.670/51.R584
 • Bộ Sưu Tập: DEFY Classic
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
140.400.000 đ
156.000.000 đ
Defy Classic, 41mm
MÃ SP: 324045
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Defy Classic, 41mm
 • Mã Sản Phẩm: 95.9000.670/51.R790
 • Bộ Sưu Tập: DEFY Classic
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
140.400.000 đ
156.000.000 đ
Chronomaster El Primero, 42mm
MÃ SP: 322983
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Chronomaster El Primero, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 03.2040.400/69.C494
 • Bộ Sưu Tập: Chronomaster El Primero
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 12.75
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100m/330ft
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
144.720.000 đ
160.800.000 đ
Zenith Elite Moonphase, 40.5mm
MÃ SP: 328182
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith Elite Moonphase, 40.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 03.3100.692/03.C923
 • Bộ Sưu Tập: Elite
 • Đường Kính Vỏ: 40.5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
151.200.000 đ
168.000.000 đ
Defy Classic, 41mm
MÃ SP: 324040
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Defy Classic, 41mm
 • Mã Sản Phẩm: 95.9000.670/78.R584
 • Bộ Sưu Tập: DEFY Classic
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
151.200.000 đ
168.000.000 đ
Defy Classic, 41mm
MÃ SP: 324042
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Defy Classic, 41mm
 • Mã Sản Phẩm: 95.9000.670/78.R782
 • Bộ Sưu Tập: DEFY Classic
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
151.200.000 đ
168.000.000 đ
Zenith Pilot Type 20, 45mm, Black
MÃ SP: 328188
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith Pilot Type 20, 45mm, Black
 • Mã Sản Phẩm: 11.2432.679/21.C900
 • Bộ Sưu Tập: El Primero
 • Đường Kính Vỏ: 45
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
155.520.000 đ
172.800.000 đ
Zenith Pilot Type 20, 45mm - Blue
MÃ SP: 328190
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith Pilot Type 20, 45mm - Blue
 • Mã Sản Phẩm: 29.2430.679/57.C808
 • Bộ Sưu Tập: El Primero
 • Đường Kính Vỏ: 45
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
159.840.000 đ
177.600.000 đ
Zenith Pilot Type 20, 45mm, green
MÃ SP: 328189
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith Pilot Type 20, 45mm, green
 • Mã Sản Phẩm: 29.2430.679/63.I001
 • Bộ Sưu Tập: El Primero
 • Đường Kính Vỏ: 45
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
159.840.000 đ
177.600.000 đ
Zenith Pilot Type 20, 45mm, Brown
MÃ SP: 328187
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith Pilot Type 20, 45mm, Brown
 • Mã Sản Phẩm: 03.2434.679/20.I010
 • Bộ Sưu Tập: El Primero
 • Đường Kính Vỏ: 45
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
159.840.000 đ
177.600.000 đ
Pilot Type 20 Extra Special, 45mm
MÃ SP: 324536
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Pilot Type 20 Extra Special, 45mm
 • Mã Sản Phẩm: 29.2430.679/21.C753
 • Bộ Sưu Tập: Pilot
 • Đường Kính Vỏ: 45
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
159.840.000 đ
177.600.000 đ
Defy Classic, 41mm
MÃ SP: 324043
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Defy Classic, 41mm
 • Mã Sản Phẩm: 95.9000.670/51.M9000
 • Bộ Sưu Tập: DEFY Classic
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
159.840.000 đ
177.600.000 đ
Zenith Chronomaster El Primero, 42mm
MÃ SP: 328175
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith Chronomaster El Primero, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 03.2082.400/02.R830
 • Bộ Sưu Tập: El Primero
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
164.160.000 đ
182.400.000 đ
Zenith Chronomaster El Primero, 42mm
MÃ SP: 328173
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith Chronomaster El Primero, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 03.2040.400/69.R576
 • Bộ Sưu Tập: El Primero
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
166.320.000 đ
184.800.000 đ
Zenith Chronomaster El Primero, 42mm
MÃ SP: 328172
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith Chronomaster El Primero, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 03.2040.400/69.C802
 • Bộ Sưu Tập: El Primero
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
166.320.000 đ
184.800.000 đ
Pilot Type 20 Chronograph Ton-Up, 45mm
MÃ SP: 324531
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Pilot Type 20 Chronograph Ton-Up, 45mm
 • Mã Sản Phẩm: 11.2430.4069/21.C773
 • Bộ Sưu Tập: Pilot
 • Đường Kính Vỏ: 45
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
166.320.000 đ
184.800.000 đ
Pilot Type 20 Chronograph Ton-Up, 45mm
MÃ SP: 324533
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Pilot Type 20 Chronograph Ton-Up, 45mm
 • Mã Sản Phẩm: 11.2432.4069/21.C900
 • Bộ Sưu Tập: Pilot
 • Đường Kính Vỏ: 45
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
166.320.000 đ
184.800.000 đ
Chronomaster El Primero, 38mm
MÃ SP: 293102
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Chronomaster El Primero, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: 03.2150.400/69.C713
166.320.000 đ
184.800.000 đ
Zenith Defy Classic Rainbow, 41mm
MÃ SP: 328205
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith Defy Classic Rainbow, 41mm
 • Mã Sản Phẩm: 49.9000.670/77.R782
 • Bộ Sưu Tập: Defy
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
170.640.000 đ
189.600.000 đ
Zenith Defy Classic Rainbow, 41mm
MÃ SP: 328204
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith Defy Classic Rainbow, 41mm
 • Mã Sản Phẩm: 49.9003.670/51.R793
 • Bộ Sưu Tập: Defy
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
170.640.000 đ
189.600.000 đ
Zenith Defy Classic Rainbow, 41mm
MÃ SP: 328203
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith Defy Classic Rainbow, 41mm
 • Mã Sản Phẩm: 49.9002.670/01.R792
 • Bộ Sưu Tập: Defy
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
170.640.000 đ
189.600.000 đ
Zenith Pilot Type 20, 45mm - Green
MÃ SP: 328191
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith Pilot Type 20, 45mm - Green
 • Mã Sản Phẩm: 29.2430.4069/63.I001
 • Bộ Sưu Tập: El Primero
 • Đường Kính Vỏ: 45
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
170.640.000 đ
189.600.000 đ
Zenith Pilot Type 20 Chronograph Rescue, 45mm
MÃ SP: 328186
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith Pilot Type 20 Chronograph Rescue, 45mm
 • Mã Sản Phẩm: 03.2434.4069/20.I010
 • Bộ Sưu Tập: El Primero
 • Đường Kính Vỏ: 45
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
170.640.000 đ
189.600.000 đ
Zenith El Primero, 37mm
MÃ SP: 328185
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith El Primero, 37mm
 • Mã Sản Phẩm: 03.A384.400/21.C815
 • Bộ Sưu Tập: El Primero
 • Đường Kính Vỏ: 37
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
170.640.000 đ
189.600.000 đ
Zenith Elite Classic, 36mm
MÃ SP: 328153
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Zenith Elite Classic, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 16.3200.670/02.C832
 • Bộ Sưu Tập: Elite
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
170.640.000 đ
189.600.000 đ
Pilot Type 20 Chronograph Extra Special, 45mm
MÃ SP: 324530
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Zenith
Pilot Type 20 Chronograph Extra Special, 45mm
 • Mã Sản Phẩm: 29.2430.4069/21.C800
 • Bộ Sưu Tập: Pilot
 • Đường Kính Vỏ: 45
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
170.640.000 đ
189.600.000 đ
Hiển thị:
30/91
91 Kết quả