BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
100/50
50 Kết quả
Cuervoy Sobrinos Vuelo Emilio Carranza Cronógrafo, 44mm
MÃ SP: 333555
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cuervo y Sobrinos
Cuervoy Sobrinos Vuelo Emilio Carranza Cronógrafo, 44mm
 • Mã Sản Phẩm: 3201.1CN
 • Bộ Sưu Tập: Vuelo
 • Đường Kính Vỏ: 44mm
 • Độ Dày Vỏ: 13.80 mm
 • Độ Chịu Nước: 30m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Double curved sapphire crystal with anti reflective coating
144.840.000 đ
Cuervoy Sobrinos Vuelo Emilio Carranza Bicompax, 44mm
MÃ SP: 333554
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cuervo y Sobrinos
Cuervoy Sobrinos Vuelo Emilio Carranza Bicompax, 44mm
 • Mã Sản Phẩm: 3202.1CN.BI
 • Bộ Sưu Tập: Vuelo
 • Đường Kính Vỏ: 44mm
 • Độ Dày Vỏ: 11.6 mm
 • Độ Chịu Nước: 30m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Double curved sapphire crystal with anti reflective coating
100.940.000 đ
Cuervoy Sobrinos Buceador Caribe, 43 x 43 mm
MÃ SP: 333553
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cuervo y Sobrinos
Cuervoy Sobrinos Buceador Caribe, 43 x 43 mm
 • Mã Sản Phẩm: 2860B.1AZ
 • Bộ Sưu Tập: Buceador
 • Đường Kính Vỏ: 43 x 43 mm
 • Độ Dày Vỏ: 15.8 mm
 • Độ Chịu Nước: 200m/660ft
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal with anti-reflective coating
90.700.000 đ
Cuervoy Sobrinos Vuelo Emilio Carranza, 44mm
MÃ SP: 333552
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cuervo y Sobrinos
Cuervoy Sobrinos Vuelo Emilio Carranza, 44mm
 • Mã Sản Phẩm: 3202.1CN
 • Bộ Sưu Tập: Vuelo
 • Đường Kính Vỏ: 44mm
 • Độ Dày Vỏ: 11.6 mm
 • Độ Chịu Nước: 30m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Double curved sapphire crystal with anti reflective coating
86.310.000 đ
Cuervoy Sobrinos Buceador Caribe, 43 x 43 mm
MÃ SP: 333551
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cuervo y Sobrinos
Cuervoy Sobrinos Buceador Caribe, 43 x 43 mm
 • Mã Sản Phẩm: 2860.3NY
 • Bộ Sưu Tập: Buceador
 • Đường Kính Vỏ: 43 x 43 mm
 • Độ Dày Vỏ: 15.8 mm
 • Độ Chịu Nước: 200m/660ft
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal with anti-reflective coating
87.780.000 đ
Cuervoy Sobrinos Buceador Caribe, 43 x 43 mm
MÃ SP: 333550
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cuervo y Sobrinos
Cuervoy Sobrinos Buceador Caribe, 43 x 43 mm
 • Mã Sản Phẩm: 2860B.1LB
 • Bộ Sưu Tập: Buceador
 • Đường Kính Vỏ: 43 x 43 mm
 • Độ Dày Vỏ: 15.8 mm
 • Độ Chịu Nước: 200m/660ft
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal with anti-reflective coating
90.700.000 đ
Cuervoy Sobrinos Buceador Caribe, 43 x 43 mm
MÃ SP: 333549
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cuervo y Sobrinos
Cuervoy Sobrinos Buceador Caribe, 43 x 43 mm
 • Mã Sản Phẩm: 2860.1LB
 • Bộ Sưu Tập: Buceador
 • Đường Kính Vỏ: 43 x 43 mm
 • Độ Dày Vỏ: 15.8 mm
 • Độ Chịu Nước: 200m/660ft
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal with anti-reflective coating
87.780.000 đ
Cuervoy Sobrinos Buceador Caribe, 43 x 43 mm
MÃ SP: 333548
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cuervo y Sobrinos
Cuervoy Sobrinos Buceador Caribe, 43 x 43 mm
 • Mã Sản Phẩm: 2860.3N
 • Bộ Sưu Tập: Buceador
 • Đường Kính Vỏ: 43 x 43 mm
 • Độ Dày Vỏ: 15.8 mm
 • Độ Chịu Nước: 200m/660ft
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal with anti-reflective coating
87.780.000 đ
Cuervoy Sobrinos Buceador Caribe, 43 x 43 mm
MÃ SP: 333547
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cuervo y Sobrinos
Cuervoy Sobrinos Buceador Caribe, 43 x 43 mm
 • Mã Sản Phẩm: 2860.1AZ
 • Bộ Sưu Tập: Buceador
 • Đường Kính Vỏ: 43 x 43 mm
 • Độ Dày Vỏ: 15.8 mm
 • Độ Chịu Nước: 200m/660ft
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal with anti-reflective coating
81.930.000 đ
Cuervoy sobrinos Historiador Flameante, 40 mm
MÃ SP: 333546
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cuervo y Sobrinos
Cuervoy sobrinos Historiador Flameante, 40 mm
 • Mã Sản Phẩm: 3130.1S-MON
 • Bộ Sưu Tập: Historiador
 • Đường Kính Vỏ: 40mm
 • Độ Dày Vỏ: 6.2 mm
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: double curved sapphire crystal with anti-reflective coating
93.640.000 đ
Cuervoy Sobrinos Historiador Hemingway Icónico, 40mm
MÃ SP: 333545
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cuervo y Sobrinos
Cuervoy Sobrinos Historiador Hemingway Icónico, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 3190.1ICB
 • Đường Kính Vỏ: 40 mm
 • Độ Dày Vỏ: 11.75 mm
 • Độ Chịu Nước: 100 m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Double curved sapphire crystal with anti reflective coating
76.070.000 đ
Cuervoy Sobrinos Historiador Hemingway GMT 'The Fisherman', 40mm
MÃ SP: 333544
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cuervo y Sobrinos
Cuervoy Sobrinos Historiador Hemingway GMT 'The Fisherman', 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 3192B.1B
 • Đường Kính Vỏ: 40 mm
 • Độ Dày Vỏ: 11.75 mm
 • Độ Chịu Nước: 100 m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Double curved sapphire crystal with anti reflective coating
93.640.000 đ
Cuervoy Sobrinos Historiador Hemingway Icónico, 40mm
MÃ SP: 333543
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cuervo y Sobrinos
Cuervoy Sobrinos Historiador Hemingway Icónico, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 3190.1ICC
 • Đường Kính Vỏ: 40 mm
 • Độ Dày Vỏ: 11.75 mm
 • Độ Chịu Nước: 100 m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Double curved sapphire crystal with anti reflective coating
76.070.000 đ
Cuervoy Sobrinos Historiador Cronógrafo 1946, 40mm
MÃ SP: 333471
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cuervo y Sobrinos
Cuervoy Sobrinos Historiador Cronógrafo 1946, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 3143.1S
 • Bộ Sưu Tập: Historiador
 • Đường Kính Vỏ: 40 mm
 • Độ Dày Vỏ: 12 mm
 • Độ Chịu Nước: 50 m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Double curved sapphire crystal with anti reflective coating
114.120.000 đ
Cuervoy Sobrinos Historiador Historic Endurance, 40mm
MÃ SP: 333470
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cuervo y Sobrinos
Cuervoy Sobrinos Historiador Historic Endurance, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 3144.1HV
 • Bộ Sưu Tập: Historiador
 • Đường Kính Vỏ: 40 mm
 • Độ Dày Vỏ: 12.45 mm
 • Độ Chịu Nước: 50m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Double curved sapphire crystal with anti-reflective coating
114.120.000 đ
Cuervoy Sobrinos Historiador Primera Dama, 36 mm
MÃ SP: 333465
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cuervo y Sobrinos
Cuervoy Sobrinos Historiador Primera Dama, 36 mm
 • Mã Sản Phẩm: 3113.7W-S1
 • Bộ Sưu Tập: Historiador Primera Dama
 • Đường Kính Vỏ: 36 mm
 • Độ Dày Vỏ: 7.8 mm
 • Độ Chịu Nước: 50 m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Double curved sapphire crystal with anti-reflective coating
146.290.000 đ
Cuervoy Sobrinos Historiador Primera Dama, 36 mm
MÃ SP: 333464
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cuervo y Sobrinos
Cuervoy Sobrinos Historiador Primera Dama, 36 mm
 • Mã Sản Phẩm: 3113.7N-S1
 • Bộ Sưu Tập: Historiador Primera Dama
 • Đường Kính Vỏ: 36 mm
 • Độ Dày Vỏ: 7.8 mm
 • Độ Chịu Nước: 50 m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Double curved sapphire crystal with anti-reflective coating
146.290.000 đ
Cuervoy Sobrinos Historiador Primera Dama, 36 mm
MÃ SP: 333463
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cuervo y Sobrinos
Cuervoy Sobrinos Historiador Primera Dama, 36 mm
 • Mã Sản Phẩm: 3113.1W-S1
 • Bộ Sưu Tập: Historiador Primera Dama
 • Đường Kính Vỏ: 36 mm
 • Độ Dày Vỏ: 7.8 mm
 • Độ Chịu Nước: 50 m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Double curved sapphire crystal with anti-reflective coating
140.460.000 đ
Cuervoy Sobrinos Historiador Primera Dama, 36 mm
MÃ SP: 333462
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cuervo y Sobrinos
Cuervoy Sobrinos Historiador Primera Dama, 36 mm
 • Mã Sản Phẩm: 3113.1N-S1
 • Bộ Sưu Tập: Historiador Primera Dama
 • Đường Kính Vỏ: 36 mm
 • Độ Dày Vỏ: 7.8 mm
 • Độ Chịu Nước: 50 m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Double curved sapphire crystal with anti-reflective coating
140.460.000 đ
Cuervoy Sobrinos Historiador Primera Dama, 36 mm
MÃ SP: 333461
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cuervo y Sobrinos
Cuervoy Sobrinos Historiador Primera Dama, 36 mm
 • Mã Sản Phẩm: 3113.7W
 • Bộ Sưu Tập: Historiador Primera Dama
 • Đường Kính Vỏ: 36 mm
 • Độ Dày Vỏ: 7.8 mm
 • Độ Chịu Nước: 50 m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Double curved sapphire crystal with anti-reflective coating
43.880.000 đ
Cuervoy Sobrinos Historiador Primera Dama, 36 mm
MÃ SP: 333460
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cuervo y Sobrinos
Cuervoy Sobrinos Historiador Primera Dama, 36 mm
 • Mã Sản Phẩm: 3113.7N
 • Bộ Sưu Tập: Historiador Primera Dama
 • Đường Kính Vỏ: 36 mm
 • Độ Dày Vỏ: 7.8 mm
 • Độ Chịu Nước: 50 m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Double curved sapphire crystal with anti-reflective coating
43.880.000 đ
Cuervoy Sobrinos Historiador Primera Dama, 36 mm
MÃ SP: 333459
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cuervo y Sobrinos
Cuervoy Sobrinos Historiador Primera Dama, 36 mm
 • Mã Sản Phẩm: 3113.7B
 • Bộ Sưu Tập: Historiador Primera Dama
 • Đường Kính Vỏ: 36 mm
 • Độ Dày Vỏ: 7.8 mm
 • Độ Chịu Nước: 50 m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Double curved sapphire crystal with anti-reflective coating
43.880.000 đ
Cuervoy Sobrinos Historiador Primera Dama, 36 mm
MÃ SP: 333458
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cuervo y Sobrinos
Cuervoy Sobrinos Historiador Primera Dama, 36 mm
 • Mã Sản Phẩm: 3113.1W
 • Bộ Sưu Tập: Historiador Primera Dama
 • Đường Kính Vỏ: 36 mm
 • Độ Dày Vỏ: 7.8 mm
 • Độ Chịu Nước: 50 m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Double curved sapphire crystal with anti-reflective coating
38.050.000 đ
Cuervoy Sobrinos Historiador Primera Dama, 36 mm
MÃ SP: 333457
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cuervo y Sobrinos
Cuervoy Sobrinos Historiador Primera Dama, 36 mm
 • Mã Sản Phẩm: 3113.1V
 • Bộ Sưu Tập: Historiador Primera Dama
 • Đường Kính Vỏ: 36 mm
 • Độ Dày Vỏ: 7.8 mm
 • Độ Chịu Nước: 50 m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Double curved sapphire crystal with anti-reflective coating
38.050.000 đ
Cuervoy Sobrinos Historiador Primera Dama, 36 mm
MÃ SP: 333456
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cuervo y Sobrinos
Cuervoy Sobrinos Historiador Primera Dama, 36 mm
 • Mã Sản Phẩm: 3113.1P
 • Bộ Sưu Tập: Historiador Primera Dama
 • Đường Kính Vỏ: 36 mm
 • Độ Dày Vỏ: 7.8 mm
 • Độ Chịu Nước: 50 m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Double curved sapphire crystal with anti-reflective coating
38.050.000 đ
Cuervoy Sobrinos Historiador Primera Dama, 36 mm
MÃ SP: 333455
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cuervo y Sobrinos
Cuervoy Sobrinos Historiador Primera Dama, 36 mm
 • Mã Sản Phẩm: 3113.1N
 • Bộ Sưu Tập: Historiador Primera Dama
 • Đường Kính Vỏ: 36 mm
 • Độ Dày Vỏ: 7.8 mm
 • Độ Chịu Nước: 50 m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Double curved sapphire crystal with anti-reflective coating
38.050.000 đ
Cuervoy Sobrinos Historiador Primera Dama, 36 mm
MÃ SP: 333454
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cuervo y Sobrinos
Cuervoy Sobrinos Historiador Primera Dama, 36 mm
 • Mã Sản Phẩm: 3113.1LB
 • Bộ Sưu Tập: Historiador Primera Dama
 • Đường Kính Vỏ: 36 mm
 • Độ Dày Vỏ: 7.8 mm
 • Độ Chịu Nước: 50 m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Double curved sapphire crystal with anti-reflective coating
38.050.000 đ
Cuervoy Sobrinos Historiador Primera Dama, 36 mm
MÃ SP: 333453
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cuervo y Sobrinos
Cuervoy Sobrinos Historiador Primera Dama, 36 mm
 • Mã Sản Phẩm: 3113.1B
 • Bộ Sưu Tập: Historiador Primera Dama
 • Đường Kính Vỏ: 36 mm
 • Độ Dày Vỏ: 7.8 mm
 • Độ Chịu Nước: 50 m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Double curved sapphire crystal with anti-reflective coating
38.050.000 đ
Cuervoy sobrinos Historiador Flameante, 40 mm
MÃ SP: 333178
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cuervo y Sobrinos
Cuervoy sobrinos Historiador Flameante, 40 mm
 • Mã Sản Phẩm: 3130.1FA
 • Bộ Sưu Tập: Historiador
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Cuervoy sobrinos Esplendidos CSWC, 35 x 47 mm
MÃ SP: 333055
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cuervo y Sobrinos
Cuervoy sobrinos Esplendidos CSWC, 35 x 47 mm
 • Mã Sản Phẩm: 2414.1CC
 • Bộ Sưu Tập: Esplendidos
 • Đường Kính Vỏ: 35 x 47
 • Độ Dày Vỏ: 10
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
73.160.000 đ
Hiển thị:
30/50
50 Kết quả