THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
30/2416
2416 Kết quả
CLASSICS CARRÉE LADIES 23x21mm
MÃ SP: 330884
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
CLASSICS CARRÉE LADIES 23x21mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-200MCDC15B
 • Bộ Sưu Tập: Classics Carrée
 • Đường Kính Vỏ: 23x21mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Patek Philippe Twenty 4 7300/1200A-001, 36mm
MÃ SP: 325270
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Patek Philippe
Patek Philippe Twenty 4 7300/1200A-001, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 7300/1200A-001
 • Bộ Sưu Tập: Twenty 4
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Độ Dày Vỏ: 10.05
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Patek Philippe Twenty 4 7300/1200A-010, 36mm
MÃ SP: 325271
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Patek Philippe
Patek Philippe Twenty 4 7300/1200A-010, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 7300/1200A-010
 • Bộ Sưu Tập: Twenty 4
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Độ Dày Vỏ: 10.05
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Patek Philippe Twenty 4 7300/1200R-001 , 36mm
MÃ SP: 325272
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Patek Philippe
Patek Philippe Twenty 4 7300/1200R-001 , 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 7300/1200R-001
 • Bộ Sưu Tập: Twenty 4
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Độ Dày Vỏ: 10.05
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Patek Philippe Twenty 4 7300/1200R-010 , 36mm
MÃ SP: 325274
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Patek Philippe
Patek Philippe Twenty 4 7300/1200R-010 , 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 7300/1201R-001
 • Bộ Sưu Tập: Twenty 4
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Độ Dày Vỏ: 10.05
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Récital 12 Monsieur Dimier R120002-BP, 42mm
MÃ SP: 324136
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Bovet
Récital 12 Monsieur Dimier R120002-BP, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: R120002-BP
 • Bộ Sưu Tập: Récital 12
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 9.4
 • Bộ Máy: hand-wound
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Handcrafted Watch
Liên hệ
Audemars Piguet Millenary Hand Wound, 39.5mm
MÃ SP: 322899
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Audemars Piguet
Audemars Piguet Millenary Hand Wound, 39.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 77247BC.ZZ.1272BC.01
 • Bộ Sưu Tập: Millenary
 • Đường Kính Vỏ: 39.5
 • Bộ Máy: manually
 • Độ Chịu Nước: 20
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Audemars Piguet Ladies Millenary Hand Wound,39.5mm
MÃ SP: 322901
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Audemars Piguet
Audemars Piguet Ladies Millenary Hand Wound,39.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 77247OR.ZZ.1272OR.01
 • Bộ Sưu Tập: Millenary
 • Đường Kính Vỏ: 39.5
 • Độ Dày Vỏ: 9.8
 • Bộ Máy: manually
 • Độ Chịu Nước: 20
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Royal Oak Automatic 37mm Ladies Watch 15451OR.ZZ.1256OR.02
MÃ SP: 317821
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Audemars Piguet
Royal Oak Automatic 37mm Ladies Watch 15451OR.ZZ.1256OR.02
 • Mã Sản Phẩm: 15451OR.ZZ.1256OR.02
 • Bộ Sưu Tập: Royal Oak
 • Đường Kính Vỏ: 37
 • Độ Dày Vỏ: 9.80
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Royal Oak Automatic 37mm Ladies Watch 15451OR.ZZ.1256OR.03
MÃ SP: 317822
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Audemars Piguet
Royal Oak Automatic 37mm Ladies Watch 15451OR.ZZ.1256OR.03
 • Mã Sản Phẩm: 15451OR.ZZ.1256OR.03
 • Bộ Sưu Tập: Royal Oak
 • Đường Kính Vỏ: 37
 • Độ Dày Vỏ: 9.80
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Royal Oak Automatic 37mm Ladies Watch 15451OR.ZZ.1256OR.03
MÃ SP: 317824
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Audemars Piguet
Royal Oak Automatic 37mm Ladies Watch 15451OR.ZZ.1256OR.03
 • Mã Sản Phẩm: 15451OR.ZZ.1256OR.04
 • Bộ Sưu Tập: Royal Oak
 • Đường Kính Vỏ: 37
 • Độ Dày Vỏ: 9.80
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Royal Oak Automatic 37mm Ladies Watch 15451ST.ZZ.1256ST.02
MÃ SP: 317825
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Audemars Piguet
Royal Oak Automatic 37mm Ladies Watch 15451ST.ZZ.1256ST.02
 • Mã Sản Phẩm: 15451ST.ZZ.1256ST.02
 • Bộ Sưu Tập: Royal Oak
 • Đường Kính Vỏ: 37
 • Độ Dày Vỏ: 9.80
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Royal Oak Quartz 33mm Ladies Watch 67654BC.ZZ.1264BC.01
MÃ SP: 317818
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Audemars Piguet
Royal Oak Quartz 33mm Ladies Watch 67654BC.ZZ.1264BC.01
 • Mã Sản Phẩm: 67654BC.ZZ.1264BC.01
 • Bộ Sưu Tập: Royal Oak
 • Đường Kính Vỏ: 33
 • Độ Dày Vỏ: 7
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Royal Oak Quartz 33mm Ladies Watch 67654OR.ZZ.1264OR.01
MÃ SP: 317819
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Audemars Piguet
Royal Oak Quartz 33mm Ladies Watch 67654OR.ZZ.1264OR.01
 • Mã Sản Phẩm: 67654OR.ZZ.1264OR.01
 • Bộ Sưu Tập: Royal Oak
 • Đường Kính Vỏ: 33
 • Độ Dày Vỏ: 7
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Nautilus Stainless Steel Ladies 7118/1A-010, 35.2mm
MÃ SP: 316893
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Patek Philippe
Nautilus Stainless Steel Ladies 7118/1A-010, 35.2mm
 • Mã Sản Phẩm: 7118/1A-010
 • Bộ Sưu Tập: Nautilus
 • Đường Kính Vỏ: 35.2
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 60
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Nautilus Stainless Steel Ladies 7118/1A-011, 35.2mm
MÃ SP: 316894
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Patek Philippe
Nautilus Stainless Steel Ladies 7118/1A-011, 35.2mm
 • Mã Sản Phẩm: 7118/1A-011
 • Bộ Sưu Tập: Nautilus
 • Đường Kính Vỏ: 35.2
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 60
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
ROYAL OAK QUARTZ Ladies Watch 67650OR.OO.1261OR.01, 33mm
MÃ SP: 315868
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Audemars Piguet
ROYAL OAK QUARTZ Ladies Watch 67650OR.OO.1261OR.01, 33mm
 • Mã Sản Phẩm: 67650OR.OO.1261OR.01
 • Bộ Sưu Tập: Royal Oak
 • Đường Kính Vỏ: 33
 • Độ Dày Vỏ: 7
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Royal Oak Quartz 67651BA.ZZ.1261BA.02, 33mm
MÃ SP: 315871
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Audemars Piguet
Royal Oak Quartz 67651BA.ZZ.1261BA.02, 33mm
 • Mã Sản Phẩm: 67651BA.ZZ.1261BA.02
 • Bộ Sưu Tập: Royal Oak
 • Đường Kính Vỏ: 33
 • Độ Dày Vỏ: 7
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
ROYAL OAK SELFWINDING Ladies Watch 15450BA.OO.1256BA.02, 37mm
MÃ SP: 315878
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Audemars Piguet
ROYAL OAK SELFWINDING Ladies Watch 15450BA.OO.1256BA.02, 37mm
 • Mã Sản Phẩm: 15450BA.OO.1256BA.02
 • Bộ Sưu Tập: Royal Oak
 • Đường Kính Vỏ: 37
 • Độ Dày Vỏ: 9.8
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
ROYAL OAK SELFWINDING Ladies Watch 15450OR.OO.1256OR.01, 37mm
MÃ SP: 315879
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Audemars Piguet
ROYAL OAK SELFWINDING Ladies Watch 15450OR.OO.1256OR.01, 37mm
 • Mã Sản Phẩm: 15450OR.OO.1256OR.01
 • Bộ Sưu Tập: Royal Oak
 • Đường Kính Vỏ: 37
 • Độ Dày Vỏ: 9.8
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
ROYAL OAK SELFWINDING Ladies Watch 15450SR.OO.1256SR.01, 37mm
MÃ SP: 315881
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Audemars Piguet
ROYAL OAK SELFWINDING Ladies Watch 15450SR.OO.1256SR.01, 37mm
 • Mã Sản Phẩm: 15450SR.OO.1256SR.01
 • Bộ Sưu Tập: Royal Oak
 • Đường Kính Vỏ: 37
 • Độ Dày Vỏ: 9.8
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
ROYAL OAK QUARTZ Ladies Watch 67650SR.OO.1261SR.01, 33mm
MÃ SP: 315869
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Audemars Piguet
ROYAL OAK QUARTZ Ladies Watch 67650SR.OO.1261SR.01, 33mm
 • Mã Sản Phẩm: 67650SR.OO.1261SR.01
 • Bộ Sưu Tập: Royal Oak
 • Đường Kính Vỏ: 33
 • Độ Dày Vỏ: 7
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
ROYAL OAK FROSTED GOLD Ladies Watch 15454BC.GG.1259BC.01, 37mm
MÃ SP: 315882
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Audemars Piguet
ROYAL OAK FROSTED GOLD Ladies Watch 15454BC.GG.1259BC.01, 37mm
 • Mã Sản Phẩm: 15454BC.GG.1259BC.01
 • Bộ Sưu Tập: Royal Oak
 • Đường Kính Vỏ: 37
 • Độ Dày Vỏ: 9.8
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
ROYAL OAK FROSTED GOLD 67653OR.GG.1263OR.01, 33mm
MÃ SP: 315872
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Audemars Piguet
ROYAL OAK FROSTED GOLD 67653OR.GG.1263OR.01, 33mm
 • Mã Sản Phẩm: 67653OR.GG.1263OR.01
 • Bộ Sưu Tập: Royal Oak
 • Đường Kính Vỏ: 33
 • Độ Dày Vỏ: 7
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
ROYAL OAK FROSTED GOLD Ladies Watch 67653BC.GG.1263BC.01, 33mm
MÃ SP: 315873
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Audemars Piguet
ROYAL OAK FROSTED GOLD Ladies Watch 67653BC.GG.1263BC.01, 33mm
 • Mã Sản Phẩm: 67653BC.GG.1263BC.01
 • Bộ Sưu Tập: Royal Oak
 • Đường Kính Vỏ: 33
 • Độ Dày Vỏ: 7
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
ROYAL OAK QUARTZ Ladies Watch 67650ST.OO.1261ST.01, 33mm
MÃ SP: 315870
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Audemars Piguet
ROYAL OAK QUARTZ Ladies Watch 67650ST.OO.1261ST.01, 33mm
 • Mã Sản Phẩm: 67650ST.OO.1261ST.01
 • Bộ Sưu Tập: Royal Oak
 • Đường Kính Vỏ: 33
 • Độ Dày Vỏ: 7
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
ROYAL OAK FROSTED GOLD Ladies Watch 15454OR.GG.1259OR.01, 37mm
MÃ SP: 315883
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Audemars Piguet
ROYAL OAK FROSTED GOLD Ladies Watch 15454OR.GG.1259OR.01, 37mm
 • Mã Sản Phẩm: 15454OR.GG.1259OR.01
 • Bộ Sưu Tập: Royal Oak
 • Đường Kính Vỏ: 37
 • Độ Dày Vỏ: 9.8
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Patek Philippe Twenty-4 , 25 x 30mm
MÃ SP: 314819
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Patek Philippe
Patek Philippe Twenty-4 , 25 x 30mm
 • Mã Sản Phẩm: 4910/11R-011
 • Bộ Sưu Tập: Twenty-4
 • Đường Kính Vỏ: 25 x 30
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Haute Joaillerie Diamond Fury 40mm
MÃ SP: 313997
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Audemars Piguet
Haute Joaillerie Diamond Fury 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 79420BC.ZZ.9190BC.01
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 12
Liên hệ
Stainless Steel - Ladies - Nautilus 35.2 mm
MÃ SP: 307663
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Patek Philippe
Stainless Steel - Ladies - Nautilus 35.2 mm
 • Mã Sản Phẩm: 7118/1A-001
 • Bộ Sưu Tập: Nautilus
 • Đường Kính Vỏ: 35.2
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 60
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Hiển thị:
30/2416
2416 Kết quả