BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
100/76
76 Kết quả
Alexander Shorokhoff Newport, 43.5 mm
MÃ SP: 333452
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Alexander Shorokhoff
Alexander Shorokhoff Newport, 43.5 mm
 • Mã Sản Phẩm: AS.NP1
 • Đường Kính Vỏ: 43.5 mm
 • Độ Dày Vỏ: 12.5 mm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Anti-reflective and convex sapphire crystal
49.660.000 đ
Alexander Shorokhoff Newport, 39.5mm
MÃ SP: 333451
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Alexander Shorokhoff
Alexander Shorokhoff Newport, 39.5mm
 • Mã Sản Phẩm: AS.NP2
 • Đường Kính Vỏ: 39.5 mm
 • Độ Dày Vỏ: 10.6 mm
 • Chất Liệu Mặt Kính: Anti-reflective and convex sapphire crystal
55.620.000 đ
Alexander Shorokhoff Alzenau Automatic, 39 mm
MÃ SP: 333450
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Alexander Shorokhoff
Alexander Shorokhoff Alzenau Automatic, 39 mm
 • Mã Sản Phẩm: AS.ALZ03-2
 • Đường Kính Vỏ: 39 mm
 • Độ Dày Vỏ: 10.6 mm
 • Độ Chịu Nước: 50 m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Anti-reflective Sapphire crystal
36.870.000 đ
Alexander Shorokhoff Alzenau Automatic, 39 mm
MÃ SP: 333449
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Alexander Shorokhoff
Alexander Shorokhoff Alzenau Automatic, 39 mm
 • Mã Sản Phẩm: AS.ALZ03-1
 • Đường Kính Vỏ: 39 mm
 • Độ Dày Vỏ: 10.6 mm
 • Độ Chịu Nước: 50 m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Anti-reflective Sapphire crystal
36.870.000 đ
Alexander Shorokhoff Byzantium, 39 mm
MÃ SP: 333448
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Alexander Shorokhoff
Alexander Shorokhoff Byzantium, 39 mm
 • Mã Sản Phẩm: AS.LA-IST-3
 • Đường Kính Vỏ: 39 mm
 • Độ Dày Vỏ: 10.6 mm
 • Độ Chịu Nước: 50 m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Anti-reflective Sapphire crystal
35.480.000 đ
Alexander Shorokhoff Byzantium, 39 mm
MÃ SP: 333447
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Alexander Shorokhoff
Alexander Shorokhoff Byzantium, 39 mm
 • Mã Sản Phẩm: AS.LA-IST-2
 • Đường Kính Vỏ: 39 mm
 • Độ Dày Vỏ: 10.6 mm
 • Độ Chịu Nước: 50 m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Anti-reflective Sapphire crystal
35.480.000 đ
Alexander Shorokhoff Lady Automatic, 39mm
MÃ SP: 333446
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Alexander Shorokhoff
Alexander Shorokhoff Lady Automatic, 39mm
 • Mã Sản Phẩm: AS.LA01-25
 • Đường Kính Vỏ: 39mm
 • Độ Dày Vỏ: 10.6 mm
 • Độ Chịu Nước: 50 m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Anti-reflective Sapphire crystal
42.530.000 đ
Alexander Shorokhoff Guilloché Automatic, 39 mm
MÃ SP: 333445
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Alexander Shorokhoff
Alexander Shorokhoff Guilloché Automatic, 39 mm
 • Mã Sản Phẩm: AS.LA01-15
 • Đường Kính Vỏ: 39 mm
 • Độ Dày Vỏ: 10.6 mm
 • Độ Chịu Nước: 50 m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Anti-reflective Sapphire crystal
36.870.000 đ
Alexander Shorokhoff Guilloché Automatic, 39 mm
MÃ SP: 333444
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Alexander Shorokhoff
Alexander Shorokhoff Guilloché Automatic, 39 mm
 • Mã Sản Phẩm: AS.LA01-12D
 • Đường Kính Vỏ: 39 mm
 • Độ Dày Vỏ: 10.6 mm
 • Độ Chịu Nước: 50 m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Anti-reflective Sapphire crystal
73.770.000 đ
Alexander Shorokhoff Stripes, 46.5 mm
MÃ SP: 333443
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Alexander Shorokhoff
Alexander Shorokhoff Stripes, 46.5 mm
 • Mã Sản Phẩm: AS.DT01-2
 • Đường Kính Vỏ: 46.5 mm
 • Độ Dày Vỏ: 12.5 mm
 • Độ Chịu Nước: 50 m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Anti-reflective Sapphire crystal
79.180.000 đ
Alexander Shorokhoff Stripes, 46.5 mm
MÃ SP: 333442
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Alexander Shorokhoff
Alexander Shorokhoff Stripes, 46.5 mm
 • Mã Sản Phẩm: AS.DT01-1
 • Đường Kính Vỏ: 46.5 mm
 • Độ Dày Vỏ: 12.5 mm
 • Độ Chịu Nước: 50 m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Anti-reflective Sapphire crystal
79.180.000 đ
Alexander Shorokhoff Barbara, 43.5 mm
MÃ SP: 333441
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Alexander Shorokhoff
Alexander Shorokhoff Barbara, 43.5 mm
 • Mã Sản Phẩm: AS.AVG06
 • Đường Kính Vỏ: 43.5 mm
 • Độ Dày Vỏ: 12.75 mm
 • Độ Chịu Nước: 50 m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Anti-reflective Sapphire crystal
53.900.000 đ
Alexander Shorokhoff Arabian Pearls, 39mm
MÃ SP: 333440
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Alexander Shorokhoff
Alexander Shorokhoff Arabian Pearls, 39mm
 • Mã Sản Phẩm: AS.LA-DUB-2
 • Đường Kính Vỏ: 39 mm
 • Độ Dày Vỏ: 10.6 mm
 • Độ Chịu Nước: 50 m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Anti-reflective Sapphire crystal
38.170.000 đ
Alexander Shorokhoff Arabian Pearls, 39mm
MÃ SP: 333439
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Alexander Shorokhoff
Alexander Shorokhoff Arabian Pearls, 39mm
 • Mã Sản Phẩm: AS.LA-DUB-4-DD
 • Đường Kính Vỏ: 39 mm
 • Độ Dày Vỏ: 10.6 mm
 • Độ Chịu Nước: 50 m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Anti-reflective Sapphire crystal
45.130.000 đ
Alexander Shorokhoff Arabian Pearls, 39mm
MÃ SP: 333438
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Alexander Shorokhoff
Alexander Shorokhoff Arabian Pearls, 39mm
 • Mã Sản Phẩm: AS.LA-DUB-2-DD
 • Đường Kính Vỏ: 39 mm
 • Độ Dày Vỏ: 10.6 mm
 • Độ Chịu Nước: 50 m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Anti-reflective Sapphire crystal
45.130.000 đ
Alexander Shorokhoff Crossing, 43.5 mm
MÃ SP: 333437
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Alexander Shorokhoff
Alexander Shorokhoff Crossing, 43.5 mm
 • Mã Sản Phẩm: AS.JH01-4
 • Đường Kính Vỏ: 43.5 mm
 • Độ Dày Vỏ: 11.3 mm
 • Độ Chịu Nước: 50 m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Anti-reflective and convex sapphire crystal
130.270.000 đ
Alexander Shorokhoff Crossing 2, 43.5 mm
MÃ SP: 333436
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Alexander Shorokhoff
Alexander Shorokhoff Crossing 2, 43.5 mm
 • Mã Sản Phẩm: AS.JH01-2
 • Đường Kính Vỏ: 43.5 mm
 • Độ Dày Vỏ: 11.3 mm
 • Độ Chịu Nước: 50 m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Anti-reflective Sapphire crystal
130.270.000 đ
Alexander Shorokhoff Crossing 2, 43.5 mm
MÃ SP: 333435
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Alexander Shorokhoff
Alexander Shorokhoff Crossing 2, 43.5 mm
 • Mã Sản Phẩm: AS.JH02-4
 • Đường Kính Vỏ: 43.5 mm
 • Độ Dày Vỏ: 11.3 mm
 • Độ Chịu Nước: 50 m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Anti-reflective Sapphire crystal
130.270.000 đ
Alexander Shorokhoff Crossing 2, 43.5 mm
MÃ SP: 333434
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Alexander Shorokhoff
Alexander Shorokhoff Crossing 2, 43.5 mm
 • Mã Sản Phẩm: AS.JH02-3
 • Đường Kính Vỏ: 43.5 mm
 • Độ Dày Vỏ: 11.3 mm
 • Độ Chịu Nước: 50 m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Anti-reflective Sapphire crystal
130.270.000 đ
Alexander Shorokhoff Crossing 2, 43.5 mm
MÃ SP: 333433
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Alexander Shorokhoff
Alexander Shorokhoff Crossing 2, 43.5 mm
 • Mã Sản Phẩm: AS.JH02-5
 • Đường Kính Vỏ: 43.5 mm
 • Độ Dày Vỏ: 11.3 mm
 • Độ Chịu Nước: 50 m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Anti-reflective Sapphire crystal
130.270.000 đ
Alexander Shorokhoff Sixtythree, 40mm
MÃ SP: 333432
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Alexander Shorokhoff
Alexander Shorokhoff Sixtythree, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: AS.LA02-5
 • Đường Kính Vỏ: 40mm
 • Độ Dày Vỏ: 11.3mm
 • Độ Chịu Nước: 50m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Anti-reflective and convex sapphire crystal
41.160.000 đ
Alexander Shorokhoff Sixtythree, 40mm
MÃ SP: 333431
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Alexander Shorokhoff
Alexander Shorokhoff Sixtythree, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: AS.LA02-5M
 • Đường Kính Vỏ: 40mm
 • Độ Dày Vỏ: 11.3mm
 • Độ Chịu Nước: 50m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Anti-reflective and convex sapphire crystal
48.950.000 đ
Alexander Shorokhoff Sixtythree, 40mm
MÃ SP: 333430
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Alexander Shorokhoff
Alexander Shorokhoff Sixtythree, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: AS.LA02-3
 • Đường Kính Vỏ: 40mm
 • Độ Dày Vỏ: 11.3mm
 • Độ Chịu Nước: 50m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Anti-reflective and convex sapphire crystal
41.160.000 đ
Alexander Shorokhoff Sixtythree Silver, 40mm
MÃ SP: 333429
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Alexander Shorokhoff
Alexander Shorokhoff Sixtythree Silver, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: AS.LA02-1
 • Đường Kính Vỏ: 40 mm
 • Độ Dày Vỏ: 11.3 mm
 • Độ Chịu Nước: 50 m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Anti-reflective and convex sapphire crystal
46.820.000 đ
Alexander Shorokhoff Sixtythree, 40mm
MÃ SP: 333428
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Alexander Shorokhoff
Alexander Shorokhoff Sixtythree, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: AS.LA02-4
 • Đường Kính Vỏ: 40mm
 • Độ Dày Vỏ: 11.3mm
 • Độ Chịu Nước: 50m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Anti-reflective and convex sapphire crystal
41.160.000 đ
Alexander Shorokhoff Kandy Classic, 41 x 41 mm
MÃ SP: 333427
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Alexander Shorokhoff
Alexander Shorokhoff Kandy Classic, 41 x 41 mm
 • Mã Sản Phẩm: AS.KD02-40S
 • Đường Kính Vỏ: 41 x 41 mm
 • Độ Dày Vỏ: 9 mm
 • Độ Chịu Nước: 30m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Anti-reflective Sapphire crystal
82.270.000 đ
Alexander Shorokhoff Kandy Guilloche, 41 x 41 mm
MÃ SP: 333426
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Alexander Shorokhoff
Alexander Shorokhoff Kandy Guilloche, 41 x 41 mm
 • Mã Sản Phẩm: AS.KD02-3E
 • Đường Kính Vỏ: 41 x 41 mm
 • Độ Dày Vỏ: 9 mm
 • Độ Chịu Nước: 30m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Anti-reflective Sapphire crystal
87.980.000 đ
Alexander Shorokhoff Kandy, 41 x 41 mm
MÃ SP: 333425
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Alexander Shorokhoff
Alexander Shorokhoff Kandy, 41 x 41 mm
 • Mã Sản Phẩm: AS.KD02-4G
 • Đường Kính Vỏ: 41 x 41 mm
 • Độ Dày Vỏ: 9 mm
 • Độ Chịu Nước: 30m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Anti-reflective Sapphire crystal
93.610.000 đ
Alexander Shorokhoff Los Craneos 2, 46.5 mm
MÃ SP: 333424
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Alexander Shorokhoff
Alexander Shorokhoff Los Craneos 2, 46.5 mm
 • Mã Sản Phẩm: AS.DT02-2
 • Đường Kính Vỏ: 46.5 mm
 • Độ Dày Vỏ: 12.5 mm
 • Độ Chịu Nước: 50 m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Anti-reflective Sapphire crystal
100.740.000 đ
Alexander Shorokhoff Los Craneos 2, 46.5 mm
MÃ SP: 333423
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Alexander Shorokhoff
Alexander Shorokhoff Los Craneos 2, 46.5 mm
 • Mã Sản Phẩm: AS.DT-02-3
 • Đường Kính Vỏ: 46.5 mm
 • Độ Dày Vỏ: 12.5 mm
 • Độ Chịu Nước: 50 m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Anti-reflective Sapphire crystal
100.740.000 đ
Hiển thị:
30/76
76 Kết quả