THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
100/39
39 Kết quả
BOLD Ceramic 30mm
MÃ SP: 330696
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
BOLD Ceramic 30mm
 • Mã Sản Phẩm: 3600616
 • Bộ Sưu Tập: BOLD Ceramic
 • Đường Kính Vỏ: 30.8mm
 • Bộ Máy: Swiss Quartz Movement
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: K1 mineral
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
12.790.000 đ
14.520.000 đ
BOLD Evolution 36mm
MÃ SP: 330726
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
BOLD Evolution 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 3600753
 • Bộ Sưu Tập: BOLD Evolution
 • Đường Kính Vỏ: 36mm
 • Bộ Máy: Swiss Quartz Movement
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: K1 mineral
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
15.120.000 đ
17.160.000 đ
BOLD Ceramic 36mm
MÃ SP: 330733
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
BOLD Ceramic 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 3600535
 • Bộ Sưu Tập: BOLD Ceramic
 • Đường Kính Vỏ: 36.3mm
 • Bộ Máy: Swiss Quartz Movement
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: K1 mineral
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
16.180.000 đ
18.360.000 đ
BOLD Ceramic 36mm
MÃ SP: 330731
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
BOLD Ceramic 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 3600756
 • Bộ Sưu Tập: BOLD Ceramic
 • Đường Kính Vỏ: 36.3mm
 • Bộ Máy: Swiss Quartz Movement
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: K1 mineral
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
16.180.000 đ
18.360.000 đ
BOLD Ceramic 36mm
MÃ SP: 330730
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
BOLD Ceramic 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 3600702
 • Bộ Sưu Tập: BOLD Ceramic
 • Đường Kính Vỏ: 36mm
 • Bộ Máy: Swiss Quartz Movement
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: K1 mineral
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
16.180.000 đ
18.360.000 đ
BOLD Ceramic 36mm
MÃ SP: 330728
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
BOLD Ceramic 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 3600534
 • Bộ Sưu Tập: BOLD Ceramic
 • Đường Kính Vỏ: 36.3mm
 • Bộ Máy: Swiss Quartz Movement
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: K1 mineral
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
16.180.000 đ
18.360.000 đ
BOLD Ceramic, 36mm
MÃ SP: 327155
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
BOLD Ceramic, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 3600536
 • Bộ Sưu Tập: Bold
 • Đường Kính Vỏ: 35
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: K1
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
16.180.000 đ
18.360.000 đ
BOLD Ceramic 36mm
MÃ SP: 330749
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
BOLD Ceramic 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 3600639
 • Bộ Sưu Tập: BOLD Ceramic
 • Đường Kính Vỏ: 36.3mm
 • Bộ Máy: Swiss Quartz Movement
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: K1 mineral
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
17.420.000 đ
19.800.000 đ
Centrix, 28mm
MÃ SP: 301837
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
Centrix, 28mm
 • Mã Sản Phẩm: R30555103
 • Bộ Sưu Tập: Centrix
 • Đường Kính Vỏ: 28
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
23.230.000 đ
26.400.000 đ
True, 30mm
MÃ SP: 307621
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
True, 30mm
 • Mã Sản Phẩm: R27059162
 • Bộ Sưu Tập: True
 • Đường Kính Vỏ: 30
 • Độ Dày Vỏ: 8
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
31.370.000 đ
35.640.000 đ
True, 30mm
MÃ SP: 307626
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
True, 30mm
 • Mã Sản Phẩm: R27061012
 • Bộ Sưu Tập: True
 • Đường Kính Vỏ: 30
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
33.700.000 đ
38.280.000 đ
True Diamonds, 30mm
MÃ SP: 307620
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
True Diamonds, 30mm
 • Mã Sản Phẩm: R27059712
 • Bộ Sưu Tập: True
 • Đường Kính Vỏ: 30
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
38.350.000 đ
43.560.000 đ
True Diamonds, 30mm
MÃ SP: 307624
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
True Diamonds, 30mm
 • Mã Sản Phẩm: R27061902
 • Bộ Sưu Tập: True
 • Đường Kính Vỏ: 30
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 5
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
46.460.000 đ
52.800.000 đ
True Automatic Diamonds, 30mm
MÃ SP: 325578
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
True Automatic Diamonds, 30mm
 • Mã Sản Phẩm: R27242842
 • Bộ Sưu Tập: True
 • Đường Kính Vỏ: 30
 • Độ Dày Vỏ: 9.8
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
51.120.000 đ
58.080.000 đ
Integral Diamond, 22.7 x 33.1mm
MÃ SP: 301771
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
Integral Diamond, 22.7 x 33.1mm
 • Mã Sản Phẩm: R20613712
 • Bộ Sưu Tập: Integral
 • Đường Kính Vỏ: 22.7 x 33.1
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
51.120.000 đ
58.080.000 đ
True Thinline Diamonds, 30mm
MÃ SP: 325593
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
True Thinline Diamonds, 30mm
 • Mã Sản Phẩm: R27958722
 • Bộ Sưu Tập: True Thinline
 • Đường Kính Vỏ: 30
 • Độ Dày Vỏ: 4.9
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
53.450.000 đ
60.720.000 đ
True Thinline Diamonds, 30mm
MÃ SP: 325594
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
True Thinline Diamonds, 30mm
 • Mã Sản Phẩm: R27742722
 • Bộ Sưu Tập: True Thinline
 • Đường Kính Vỏ: 30
 • Độ Dày Vỏ: 4.9
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
53.450.000 đ
60.720.000 đ
Integral Diamonds, 22.7 x 33.1mm
MÃ SP: 301773
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
Integral Diamonds, 22.7 x 33.1mm
 • Mã Sản Phẩm: R20612712
 • Bộ Sưu Tập: Integral
 • Đường Kính Vỏ: 22.7 x 33.1
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
53.450.000 đ
60.720.000 đ
Integral Diamonds, 22.7 x 33.1mm
MÃ SP: 301779
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
Integral Diamonds, 22.7 x 33.1mm
 • Mã Sản Phẩm: R20845712
 • Bộ Sưu Tập: Integral
 • Đường Kính Vỏ: 22.7 x 33.1
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
53.450.000 đ
60.720.000 đ
Versace Vanitas Black Quilted Dial Watch, 40mm
MÃ SP: 326348
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Versace
Versace Vanitas Black Quilted Dial Watch, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: VAO040016
 • Bộ Sưu Tập: Vanitas
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 8
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
53.760.000 đ
63.240.000 đ
True Thinline Diamonds, 30mm
MÃ SP: 325595
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
True Thinline Diamonds, 30mm
 • Mã Sản Phẩm: R27956722
 • Bộ Sưu Tập: True Thinline
 • Đường Kính Vỏ: 30
 • Độ Dày Vỏ: 4.9
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
55.780.000 đ
63.360.000 đ
DIAMASTER M QUARTZ 33mm
MÃ SP: 301680
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
DIAMASTER M QUARTZ 33mm
 • Mã Sản Phẩm: R14063182
 • Bộ Sưu Tập: Diamaster
 • Đường Kính Vỏ: 33
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
58.080.000 đ
66.000.000 đ
DIAMASTER M QUARTZ JUBILE 33mm
MÃ SP: 301739
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
DIAMASTER M QUARTZ JUBILE 33mm
 • Mã Sản Phẩm: R14063717
 • Bộ Sưu Tập: DiaMaster
 • Đường Kính Vỏ: 33
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
65.060.000 đ
73.920.000 đ
TRUE THINLINE 39mm
MÃ SP: 301746
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
TRUE THINLINE 39mm
 • Mã Sản Phẩm: R27741702
 • Bộ Sưu Tập: True
 • Đường Kính Vỏ: 39
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
72.020.000 đ
81.840.000 đ
Women's Swiss Diamond Accent White Ceramic Bracelet 39mm
MÃ SP: 288185
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
Women's Swiss Diamond Accent White Ceramic Bracelet 39mm
 • Mã Sản Phẩm: R27957702
 • Bộ Sưu Tập: True
 • Đường Kính Vỏ: 39 x 43
 • Độ Dày Vỏ: 5
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
72.020.000 đ
81.840.000 đ
j12 watch, 33 x 10,37 mm
MÃ SP: 306759
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Chanel
j12 watch, 33 x 10,37 mm
 • Mã Sản Phẩm: H2422
 • Bộ Sưu Tập: Chanel J12
 • Đường Kính Vỏ: 33
 • Độ Dày Vỏ: 10,37
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 200
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
200.640.000 đ
Reve Gold-Plated Stainless Steel Watch with Diamonds 39.8mm
MÃ SP: 306801
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Versace
Reve Gold-Plated Stainless Steel Watch with Diamonds 39.8mm
 • Mã Sản Phẩm: 95CCP11D497 SC01
 • Bộ Sưu Tập: Reve
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 10
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
192.890.000 đ
226.920.000 đ
Bulgari Serpenti Spiga, 35mm
MÃ SP: 328276
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Bvlgari
Bulgari Serpenti Spiga, 35mm
 • Mã Sản Phẩm: 102735
 • Bộ Sưu Tập: Serpenti Spiga
 • Đường Kính Vỏ: 35
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
215.690.000 đ
227.040.000 đ
Hublot Classic Fusion Ceramic Blue Bracelet 33mm
MÃ SP: 326837
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hublot
Hublot Classic Fusion Ceramic Blue Bracelet 33mm
 • Mã Sản Phẩm: 585.CM.7170.CM
 • Bộ Sưu Tập: Classic Fusion
 • Đường Kính Vỏ: 33
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
234.620.000 đ
249.600.000 đ
Classic Fusion Black Magic Bracelet 33mm
MÃ SP: 326840
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hublot
Classic Fusion Black Magic Bracelet 33mm
 • Mã Sản Phẩm: 585.CM.1470.CM
 • Bộ Sưu Tập: Classic Fusion
 • Đường Kính Vỏ: 33
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
234.620.000 đ
249.600.000 đ
code coco watch, 38.1 x 21.5 x 7.8 mm
MÃ SP: 326222
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Chanel
code coco watch, 38.1 x 21.5 x 7.8 mm
 • Mã Sản Phẩm: H5148
 • Bộ Sưu Tập: Black Code Coco
 • Đường Kính Vỏ: 38.1 x 21.5
 • Độ Dày Vỏ: 7.8
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
282.480.000 đ
Bulgari Serpenti Spiga, 35mm
MÃ SP: 328293
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Bvlgari
Bulgari Serpenti Spiga, 35mm
 • Mã Sản Phẩm: 102532
 • Bộ Sưu Tập: Serpenti Spiga
 • Đường Kính Vỏ: 35
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
285.910.000 đ
300.960.000 đ
Bulgari Serpenti Spiga, 35mm
MÃ SP: 328292
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Bvlgari
Bulgari Serpenti Spiga, 35mm
 • Mã Sản Phẩm: 102613
 • Bộ Sưu Tập: Serpenti Spiga
 • Đường Kính Vỏ: 35
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
285.910.000 đ
300.960.000 đ
j12 watch, 33 x 9,94 mm
MÃ SP: 306772
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Chanel
j12 watch, 33 x 9,94 mm
 • Mã Sản Phẩm: H3108
 • Bộ Sưu Tập: Chanel J12
 • Đường Kính Vỏ: 33
 • Độ Dày Vỏ: 9,94
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
311.520.000 đ
Hublot Classic Fusion Magic Black Bracelet Diamonds 33mm
MÃ SP: 326849
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hublot
Hublot Classic Fusion Magic Black Bracelet Diamonds 33mm
 • Mã Sản Phẩm: 585.CM.1470.CM.1204
 • Bộ Sưu Tập: Classic Fusion
 • Đường Kính Vỏ: 33
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
306.820.000 đ
326.400.000 đ
Hublot Classic Fusion Ceramic Blue Bracelet Diamonds 33mm
MÃ SP: 326850
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hublot
Hublot Classic Fusion Ceramic Blue Bracelet Diamonds 33mm
 • Mã Sản Phẩm: 585.CM.7170.CM.1204
 • Bộ Sưu Tập: Classic Fusion
 • Đường Kính Vỏ: 33
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
306.820.000 đ
326.400.000 đ
Bulgari Serpenti Spiga, 35mm
MÃ SP: 328283
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Bvlgari
Bulgari Serpenti Spiga, 35mm
 • Mã Sản Phẩm: 103060
 • Bộ Sưu Tập: Serpenti Spiga
 • Đường Kính Vỏ: 35
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
338.590.000 đ
356.400.000 đ
Bulgari Serpenti Spiga, 35mm
MÃ SP: 328282
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Bvlgari
Bulgari Serpenti Spiga, 35mm
 • Mã Sản Phẩm: 102886
 • Bộ Sưu Tập: Serpenti Spiga
 • Đường Kính Vỏ: 35
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
351.120.000 đ
369.600.000 đ
Hublot Classic Fusion Black Magic Bracelet Diamonds 38mm
MÃ SP: 323583
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hublot
Hublot Classic Fusion Black Magic Bracelet Diamonds 38mm
 • Mã Sản Phẩm: 568.CM.1470.CM.1204
 • Bộ Sưu Tập: Classic Fusion
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
347.420.000 đ
369.600.000 đ
Hiển thị:
30/39
39 Kết quả