THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
30/38
38 Kết quả
BOLD Ceramic 30mm
MÃ SP: 330696
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
BOLD Ceramic 30mm
 • Mã Sản Phẩm: 3600616
 • Bộ Sưu Tập: BOLD Ceramic
 • Đường Kính Vỏ: 30.8mm
 • Bộ Máy: Swiss Quartz Movement
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: K1 mineral
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
14.520.000 đ
12.360.000 đ
BOLD Evolution 36mm
MÃ SP: 330726
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
BOLD Evolution 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 3600753
 • Bộ Sưu Tập: BOLD Evolution
 • Đường Kính Vỏ: 36mm
 • Bộ Máy: Swiss Quartz Movement
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: K1 mineral
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
17.160.000 đ
14.590.000 đ
BOLD Ceramic 36mm
MÃ SP: 330733
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
BOLD Ceramic 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 3600535
 • Bộ Sưu Tập: BOLD Ceramic
 • Đường Kính Vỏ: 36.3mm
 • Bộ Máy: Swiss Quartz Movement
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: K1 mineral
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
18.360.000 đ
15.620.000 đ
BOLD Ceramic 36mm
MÃ SP: 330731
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
BOLD Ceramic 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 3600756
 • Bộ Sưu Tập: BOLD Ceramic
 • Đường Kính Vỏ: 36.3mm
 • Bộ Máy: Swiss Quartz Movement
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: K1 mineral
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
18.360.000 đ
15.620.000 đ
BOLD Ceramic 36mm
MÃ SP: 330730
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
BOLD Ceramic 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 3600702
 • Bộ Sưu Tập: BOLD Ceramic
 • Đường Kính Vỏ: 36mm
 • Bộ Máy: Swiss Quartz Movement
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: K1 mineral
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
18.360.000 đ
15.620.000 đ
BOLD Ceramic 36mm
MÃ SP: 330728
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
BOLD Ceramic 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 3600534
 • Bộ Sưu Tập: BOLD Ceramic
 • Đường Kính Vỏ: 36.3mm
 • Bộ Máy: Swiss Quartz Movement
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: K1 mineral
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
18.360.000 đ
15.620.000 đ
BOLD Ceramic, 36mm
MÃ SP: 327155
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
BOLD Ceramic, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 3600536
 • Bộ Sưu Tập: Bold
 • Đường Kính Vỏ: 35
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: K1
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
18.360.000 đ
15.620.000 đ
BOLD Ceramic 36mm
MÃ SP: 330749
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
BOLD Ceramic 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 3600639
 • Bộ Sưu Tập: BOLD Ceramic
 • Đường Kính Vỏ: 36.3mm
 • Bộ Máy: Swiss Quartz Movement
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: K1 mineral
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
19.800.000 đ
16.850.000 đ
Centrix, 28mm
MÃ SP: 301837
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
Centrix, 28mm
 • Mã Sản Phẩm: R30555103
 • Bộ Sưu Tập: Centrix
 • Đường Kính Vỏ: 28
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
26.400.000 đ
22.700.000 đ
True, 30mm
MÃ SP: 307621
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
True, 30mm
 • Mã Sản Phẩm: R27059162
 • Bộ Sưu Tập: True
 • Đường Kính Vỏ: 30
 • Độ Dày Vỏ: 8
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
35.640.000 đ
30.670.000 đ
True, 30mm
MÃ SP: 307626
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
True, 30mm
 • Mã Sản Phẩm: R27061012
 • Bộ Sưu Tập: True
 • Đường Kính Vỏ: 30
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
38.280.000 đ
32.930.000 đ
True Diamonds, 30mm
MÃ SP: 307620
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
True Diamonds, 30mm
 • Mã Sản Phẩm: R27059712
 • Bộ Sưu Tập: True
 • Đường Kính Vỏ: 30
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
43.560.000 đ
37.460.000 đ
True Diamonds, 30mm
MÃ SP: 307624
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
True Diamonds, 30mm
 • Mã Sản Phẩm: R27061902
 • Bộ Sưu Tập: True
 • Đường Kính Vỏ: 30
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 5
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
52.800.000 đ
45.410.000 đ
True Automatic Diamonds, 30mm
MÃ SP: 325578
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
True Automatic Diamonds, 30mm
 • Mã Sản Phẩm: R27242842
 • Bộ Sưu Tập: True
 • Đường Kính Vỏ: 30
 • Độ Dày Vỏ: 9.8
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
58.080.000 đ
49.970.000 đ
Integral Diamond, 22.7 x 33.1mm
MÃ SP: 301771
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
Integral Diamond, 22.7 x 33.1mm
 • Mã Sản Phẩm: R20613712
 • Bộ Sưu Tập: Integral
 • Đường Kính Vỏ: 22.7 x 33.1
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
58.080.000 đ
49.970.000 đ
True Thinline Diamonds, 30mm
MÃ SP: 325593
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
True Thinline Diamonds, 30mm
 • Mã Sản Phẩm: R27958722
 • Bộ Sưu Tập: True Thinline
 • Đường Kính Vỏ: 30
 • Độ Dày Vỏ: 4.9
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
60.720.000 đ
52.220.000 đ
True Thinline Diamonds, 30mm
MÃ SP: 325594
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
True Thinline Diamonds, 30mm
 • Mã Sản Phẩm: R27742722
 • Bộ Sưu Tập: True Thinline
 • Đường Kính Vỏ: 30
 • Độ Dày Vỏ: 4.9
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
60.720.000 đ
52.220.000 đ
Integral Diamonds, 22.7 x 33.1mm
MÃ SP: 301773
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
Integral Diamonds, 22.7 x 33.1mm
 • Mã Sản Phẩm: R20612712
 • Bộ Sưu Tập: Integral
 • Đường Kính Vỏ: 22.7 x 33.1
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
60.720.000 đ
52.220.000 đ
Integral Diamonds, 22.7 x 33.1mm
MÃ SP: 301779
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
Integral Diamonds, 22.7 x 33.1mm
 • Mã Sản Phẩm: R20845712
 • Bộ Sưu Tập: Integral
 • Đường Kính Vỏ: 22.7 x 33.1
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
60.720.000 đ
52.220.000 đ
Versace Vanitas Black Quilted Dial Watch, 40mm
MÃ SP: 326348
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Versace
Versace Vanitas Black Quilted Dial Watch, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: VAO040016
 • Bộ Sưu Tập: Vanitas
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 8
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
63.240.000 đ
53.760.000 đ
True Thinline Diamonds, 30mm
MÃ SP: 325595
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
True Thinline Diamonds, 30mm
 • Mã Sản Phẩm: R27956722
 • Bộ Sưu Tập: True Thinline
 • Đường Kính Vỏ: 30
 • Độ Dày Vỏ: 4.9
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
63.360.000 đ
54.500.000 đ
DIAMASTER M QUARTZ 33mm
MÃ SP: 301680
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
DIAMASTER M QUARTZ 33mm
 • Mã Sản Phẩm: R14063182
 • Bộ Sưu Tập: Diamaster
 • Đường Kính Vỏ: 33
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
66.000.000 đ
39.600.000 đ
DIAMASTER M QUARTZ JUBILE 33mm
MÃ SP: 301739
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
DIAMASTER M QUARTZ JUBILE 33mm
 • Mã Sản Phẩm: R14063717
 • Bộ Sưu Tập: DiaMaster
 • Đường Kính Vỏ: 33
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
73.920.000 đ
44.350.000 đ
B.Zero1 watch - size XS, 23mm
MÃ SP: 313178
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Bvlgari
B.Zero1 watch - size XS, 23mm
 • Mã Sản Phẩm: 102085 BZ23BSCC.M
 • Bộ Sưu Tập: B.zero1
 • Đường Kính Vỏ: 23
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
81.840.000 đ
69.580.000 đ
B.Zero1 watch - size XS, 23mm,
MÃ SP: 313181
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Bvlgari
B.Zero1 watch - size XS, 23mm,
 • Mã Sản Phẩm: 102086 BZ23WSCC.M
 • Bộ Sưu Tập: B.zero1
 • Đường Kính Vỏ: 23
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
81.840.000 đ
69.580.000 đ
TRUE THINLINE 39mm
MÃ SP: 301746
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
TRUE THINLINE 39mm
 • Mã Sản Phẩm: R27741702
 • Bộ Sưu Tập: True
 • Đường Kính Vỏ: 39
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
81.840.000 đ
53.210.000 đ
Women's Swiss Diamond Accent White Ceramic Bracelet 39mm
MÃ SP: 288185
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
Women's Swiss Diamond Accent White Ceramic Bracelet 39mm
 • Mã Sản Phẩm: R27957702
 • Bộ Sưu Tập: True
 • Đường Kính Vỏ: 39 x 43
 • Độ Dày Vỏ: 5
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
81.840.000 đ
53.210.000 đ
B.Zero1 watch - size XS, 23mm
MÃ SP: 313177
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Bvlgari
B.Zero1 watch - size XS, 23mm
 • Mã Sản Phẩm: 102088 BZ23WSGCC/12.M
 • Bộ Sưu Tập: B.zero1
 • Đường Kính Vỏ: 23
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
162.360.000 đ
138.020.000 đ
B.Zero1 watch - size XS, 23mm
MÃ SP: 313179
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Bvlgari
B.Zero1 watch - size XS, 23mm
 • Mã Sản Phẩm: 102087 BZ23BSGCC/12.M
 • Bộ Sưu Tập: B.zero1
 • Đường Kính Vỏ: 23
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
162.360.000 đ
138.020.000 đ
j12 watch, 33 x 10,37 mm
MÃ SP: 306759
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Chanel
j12 watch, 33 x 10,37 mm
 • Mã Sản Phẩm: H2422
 • Bộ Sưu Tập: Chanel J12
 • Đường Kính Vỏ: 33
 • Độ Dày Vỏ: 10,37
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 200
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
200.640.000 đ
Hiển thị:
30/38
38 Kết quả