THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
100/48
48 Kết quả
La Grande Classique de Longines, 36mm
MÃ SP: 328974
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
La Grande Classique de Longines, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: L47554516
 • Bộ Sưu Tập: La Grande Classique de
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
30.360.000 đ
La Grande Classique de Longines, 36mm
MÃ SP: 328973
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
La Grande Classique de Longines, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: L47554512
 • Bộ Sưu Tập: La Grande Classique de
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
30.360.000 đ
La Grande Classique de Longines 36mm Stainless Steel
MÃ SP: 324192
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
La Grande Classique de Longines 36mm Stainless Steel
 • Mã Sản Phẩm: L47554726
 • Bộ Sưu Tập: La Grande Classique
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
30.360.000 đ
La Grande Classique de Longines 36mm Stainless Steel
MÃ SP: 316612
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
La Grande Classique de Longines 36mm Stainless Steel
 • Mã Sản Phẩm: L47554716
 • Bộ Sưu Tập: La Grande Classique De Longines
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
30.360.000 đ
La Grande Classique de Longines 36mm Stainless Steel
MÃ SP: 316614
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
La Grande Classique de Longines 36mm Stainless Steel
 • Mã Sản Phẩm: L47554712
 • Bộ Sưu Tập: La Grande Classique de Longines
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
30.360.000 đ
La Grande Classique de Longines 36mm Stainless Steel
MÃ SP: 314726
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
La Grande Classique de Longines 36mm Stainless Steel
 • Mã Sản Phẩm: L47554112
 • Bộ Sưu Tập: La Grande Classique de Longines
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Độ Dày Vỏ: 6
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Quartz
30.360.000 đ
Conquest Chronograph, 36mm
MÃ SP: 316160
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Conquest Chronograph, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: L33794766
 • Bộ Sưu Tập: Conquest
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 300
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
32.350.000 đ
La Grande Classique de Longines 36mm White Dial PVD
MÃ SP: 324197
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
La Grande Classique de Longines 36mm White Dial PVD
 • Mã Sản Phẩm: L47551912
 • Bộ Sưu Tập: La Grande Classique
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
34.320.000 đ
La Grande Classique de Longines 36mm PVD
MÃ SP: 314721
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
La Grande Classique de Longines 36mm PVD
 • Mã Sản Phẩm: L47552112
 • Bộ Sưu Tập: La Grande Classique de Longines
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
34.320.000 đ
Conquest Chronograph, 36mm
MÃ SP: 316589
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Conquest Chronograph, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: L33794796
 • Bộ Sưu Tập: Conquest
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 300
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
36.960.000 đ
La Grande Classique de Longines 36mm Stainless Steel/PVD
MÃ SP: 316620
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
La Grande Classique de Longines 36mm Stainless Steel/PVD
 • Mã Sản Phẩm: L47551917
 • Bộ Sưu Tập: La Grande Classique De Longines
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
38.280.000 đ
La Grande Classique de Longines 36mm Stainless Steel/PVD
MÃ SP: 312629
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
La Grande Classique de Longines 36mm Stainless Steel/PVD
 • Mã Sản Phẩm: L47552117
 • Bộ Sưu Tập: La Grande Classique de Longines
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Độ Dày Vỏ: 5
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
38.280.000 đ
La Grande Classique de Longines 36mm PVD
MÃ SP: 312630
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
La Grande Classique de Longines 36mm PVD
 • Mã Sản Phẩm: L47552118
 • Bộ Sưu Tập: La Grande Classique de Longines
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
38.950.000 đ
La Grande Classique de Longines 36mm Stainless Steel
MÃ SP: 314722
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
La Grande Classique de Longines 36mm Stainless Steel
 • Mã Sản Phẩm: L47554586
 • Bộ Sưu Tập: La Grande Classique de Longines
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
39.600.000 đ
Club with stainless steel back, 36mm
MÃ SP: 319546
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
Club with stainless steel back, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 701
 • Bộ Sưu Tập: Club
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Độ Dày Vỏ: 8.17
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
36.020.000 đ
40.920.000 đ
La Grande Classique de Longines 36mm Automatic
MÃ SP: 320152
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
La Grande Classique de Longines 36mm Automatic
 • Mã Sản Phẩm: L49084116
 • Bộ Sưu Tập: La Grande Classique
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
43.560.000 đ
Watch Flagship Mens, Black Dial, 35mm
MÃ SP: 295995
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Watch Flagship Mens, Black Dial, 35mm
 • Mã Sản Phẩm: L4.774.4.57.6
 • Bộ Sưu Tập: Flagship
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
45.550.000 đ
La Grande Classique de Longines 36mm Stainless Steel/PVD Automatic
MÃ SP: 314723
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
La Grande Classique de Longines 36mm Stainless Steel/PVD Automatic
 • Mã Sản Phẩm: L49082117
 • Bộ Sưu Tập: La Grande Classique de Longines
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
46.870.000 đ
La Grande Classique de Longines 36mm Blue Dial Automatic
MÃ SP: 327072
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
La Grande Classique de Longines 36mm Blue Dial Automatic
 • Mã Sản Phẩm: L49084976
 • Bộ Sưu Tập: La Grande Classique
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
49.510.000 đ
Longines Flagship Automatic 35.6mm Midsize Watch
MÃ SP: 295994
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Longines Flagship Automatic 35.6mm Midsize Watch
 • Mã Sản Phẩm: L47743277
 • Bộ Sưu Tập: Flagship
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Độ Dày Vỏ: 7
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
50.830.000 đ
Oris Divers Sixty-Five, 36mm
MÃ SP: 324797
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Divers Sixty-Five, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 733 7747 4055-07 4 17 18
 • Bộ Sưu Tập: Divers
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
52.800.000 đ
Oris Divers Sixty-Five, 36mm
MÃ SP: 324799
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Divers Sixty-Five, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 733 7747 4055-07 5 17 28
 • Bộ Sưu Tập: Divers
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
52.800.000 đ
Oris Divers Sixty-Five, 36mm
MÃ SP: 324801
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Divers Sixty-Five, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 733 7747 4055-07 5 17 45
 • Bộ Sưu Tập: Divers
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
52.800.000 đ
Oris Divers Sixty-Five, 36mm
MÃ SP: 324802
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Divers Sixty-Five, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 733 7747 4354-07 5 17 45
 • Bộ Sưu Tập: Divers
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
54.790.000 đ
Oris Divers Sixty-Five, 36mm
MÃ SP: 324803
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Divers Sixty-Five, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 733 7747 4354-07 4 17 18
 • Bộ Sưu Tập: Divers
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
54.790.000 đ
Oris Divers Sixty-Five, 36mm
MÃ SP: 324804
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Divers Sixty-Five, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 733 7747 4354-07 5 17 30
 • Bộ Sưu Tập: Divers
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
54.790.000 đ
The Longines Legend Diver Watch 36mm Black Dial Leather Strap
MÃ SP: 327408
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
The Longines Legend Diver Watch 36mm Black Dial Leather Strap
 • Mã Sản Phẩm: L33744500
 • Bộ Sưu Tập: Legend
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 300
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
56.760.000 đ
The Longines Legend Diver Watch 36mm Brown Dial Leather Strap
MÃ SP: 327409
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
The Longines Legend Diver Watch 36mm Brown Dial Leather Strap
 • Mã Sản Phẩm: L33744600
 • Bộ Sưu Tập: Legend
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 300
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
56.760.000 đ
Oris Divers Sixty-Five, 36mm
MÃ SP: 324529
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Divers Sixty-Five, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 733 7747 4354-07 8 17 18
 • Bộ Sưu Tập: Divers
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
60.070.000 đ
The Longines Legend Diver Watch, 36mm
MÃ SP: 327411
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
The Longines Legend Diver Watch, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: L33744506
 • Bộ Sưu Tập: Legend
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 300
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
63.360.000 đ
The Longines Legend Diver Watch 36mm Brown Dial Stainless Steel
MÃ SP: 327413
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
The Longines Legend Diver Watch 36mm Brown Dial Stainless Steel
 • Mã Sản Phẩm: L33744606
 • Bộ Sưu Tập: Legend
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 300
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
63.360.000 đ
Ludwig neomatik, 36mm
MÃ SP: 319504
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
Ludwig neomatik, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 282
 • Bộ Sưu Tập: Ludwig
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Độ Dày Vỏ: 6.95
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
78.070.000 đ
88.700.000 đ
Ludwig neomatik champagne, 36mm
MÃ SP: 319502
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
Ludwig neomatik champagne, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 283
 • Bộ Sưu Tập: Ludwig
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Độ Dày Vỏ: 6.95
 • Bộ Máy: Manual Winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
80.860.000 đ
91.870.000 đ
Orion neomatik, 36mm
MÃ SP: 319514
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
Orion neomatik, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 392
 • Bộ Sưu Tập: Orion
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Độ Dày Vỏ: 8.45
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
83.180.000 đ
94.510.000 đ
Orion neomatik champagne, 36mm
MÃ SP: 319515
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
Orion neomatik champagne, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 393
 • Bộ Sưu Tập: Orion
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Độ Dày Vỏ: 8.45
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
85.970.000 đ
97.680.000 đ
Montblanc Star Legacy, 36mm
MÃ SP: 328472
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Montblanc
Montblanc Star Legacy, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 119959
 • Bộ Sưu Tập: Star Legacy
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Độ Dày Vỏ: 11.15
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
92.470.000 đ
105.070.000 đ
Pilot’s Watch Automatic, 36mm
MÃ SP: 319330
*Đọc mã này cho NV tư vấn
IWC Schaffhausen
Pilot’s Watch Automatic, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: IW324008
 • Bộ Sưu Tập: Pilot’s Watch
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Độ Dày Vỏ: 10.4
 • Bộ Máy: Automatic
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
119.520.000 đ
Pilot’s Watch Automatic, 36mm
MÃ SP: 319332
*Đọc mã này cho NV tư vấn
IWC Schaffhausen
Pilot’s Watch Automatic, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: IW324001
 • Bộ Sưu Tập: Pilot’s Watch
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Độ Dày Vỏ: 10.4
 • Bộ Máy: Automatic
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
119.520.000 đ
Ronde Louis Cartier watch, 36 mm
MÃ SP: 319237
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
Ronde Louis Cartier watch, 36 mm
 • Mã Sản Phẩm: WGRN0006
 • Bộ Sưu Tập: Ronde Louis
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Độ Dày Vỏ: 9
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
354.240.000 đ
Omega Constellation Co-Axial Master Chronometer, 36 mm
MÃ SP: 330088
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Omega
Omega Constellation Co-Axial Master Chronometer, 36 mm
 • Mã Sản Phẩm: 131.50.36.20.03.001
 • Bộ Sưu Tập: Constellation
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
736.800.000 đ
Omega Constellation Co-Axial Master Chronometer, 36 mm
MÃ SP: 330087
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Omega
Omega Constellation Co-Axial Master Chronometer, 36 mm
 • Mã Sản Phẩm: 131.50.36.20.02.002
 • Bộ Sưu Tập: Constellation
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
736.800.000 đ
Omega Constellation Co-Axial Master Chronometer, 36 mm
MÃ SP: 330086
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Omega
Omega Constellation Co-Axial Master Chronometer, 36 mm
 • Mã Sản Phẩm: 131.50.36.20.02.001
 • Bộ Sưu Tập: Constellation
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
736.800.000 đ
Omega Constellation Co-Axial Master Chronometer, 36 mm
MÃ SP: 330085
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Omega
Omega Constellation Co-Axial Master Chronometer, 36 mm
 • Mã Sản Phẩm: 131.50.36.20.08.001
 • Bộ Sưu Tập: Constellation
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
736.800.000 đ
Classique 8788, 36mm
MÃ SP: 320167
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Breguet
Classique 8788, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 8788BR/12/986/DD00
 • Bộ Sưu Tập: Classique
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Độ Dày Vỏ: 10.2
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
784.080.000 đ
Ballon Bleu de Cartier watch, 36 mm
MÃ SP: 329832
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Cartier
Ballon Bleu de Cartier watch, 36 mm
 • Mã Sản Phẩm: WGBB0011
 • Bộ Sưu Tập: Ballon Bleu
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Độ Dày Vỏ: 12.05
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
875.520.000 đ
Calatrava Mechanical Enamel Dial Leather Men's Watch 5116R-001, 36mm
MÃ SP: 300238
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Patek Philippe
Calatrava Mechanical Enamel Dial Leather Men's Watch 5116R-001, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 5116R-001
 • Bộ Sưu Tập: Calatrava
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Độ Dày Vỏ: 7.2
 • Bộ Máy: Mechanical
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Calatrava Rose Gold 36mm
MÃ SP: 300243
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Patek Philippe
Calatrava Rose Gold 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 5119R-001
 • Bộ Sưu Tập: Calatrava
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Độ Dày Vỏ: 7
 • Bộ Máy: Hand Winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Calatrava Yellow Gold 36mm
MÃ SP: 293854
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Patek Philippe
Calatrava Yellow Gold 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 5119J-001
 • Bộ Sưu Tập: Calatrava
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Độ Dày Vỏ: 7.2
 • Bộ Máy: Hand Winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Hiển thị:
30/48
48 Kết quả