THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
30/47
47 Kết quả
Calatrava Mechanical Enamel Dial Leather Men's Watch 5116R-001, 36mm
MÃ SP: 300238
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Patek Philippe
Calatrava Mechanical Enamel Dial Leather Men's Watch 5116R-001, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 5116R-001
 • Bộ Sưu Tập: Calatrava
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Độ Dày Vỏ: 7.2
 • Bộ Máy: Mechanical
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Calatrava Rose Gold 36mm
MÃ SP: 300243
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Patek Philippe
Calatrava Rose Gold 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 5119R-001
 • Bộ Sưu Tập: Calatrava
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Độ Dày Vỏ: 7
 • Bộ Máy: Hand Winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Calatrava Yellow Gold 36mm
MÃ SP: 293854
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Patek Philippe
Calatrava Yellow Gold 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 5119J-001
 • Bộ Sưu Tập: Calatrava
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Độ Dày Vỏ: 7.2
 • Bộ Máy: Hand Winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
La Grande Classique de Longines, 36mm
MÃ SP: 328974
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
La Grande Classique de Longines, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: L47554516
 • Bộ Sưu Tập: La Grande Classique de
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
30.360.000 đ
25.820.000 đ
La Grande Classique de Longines, 36mm
MÃ SP: 328973
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
La Grande Classique de Longines, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: L47554512
 • Bộ Sưu Tập: La Grande Classique de
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
30.360.000 đ
25.820.000 đ
La Grande Classique de Longines 36mm Stainless Steel
MÃ SP: 324192
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
La Grande Classique de Longines 36mm Stainless Steel
 • Mã Sản Phẩm: L47554726
 • Bộ Sưu Tập: La Grande Classique
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
30.360.000 đ
25.820.000 đ
La Grande Classique de Longines 36mm Stainless Steel
MÃ SP: 316612
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
La Grande Classique de Longines 36mm Stainless Steel
 • Mã Sản Phẩm: L47554716
 • Bộ Sưu Tập: La Grande Classique De Longines
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
30.360.000 đ
25.820.000 đ
La Grande Classique de Longines 36mm Stainless Steel
MÃ SP: 316614
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
La Grande Classique de Longines 36mm Stainless Steel
 • Mã Sản Phẩm: L47554712
 • Bộ Sưu Tập: La Grande Classique de Longines
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
30.360.000 đ
25.820.000 đ
La Grande Classique de Longines 36mm Stainless Steel
MÃ SP: 314726
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
La Grande Classique de Longines 36mm Stainless Steel
 • Mã Sản Phẩm: L47554112
 • Bộ Sưu Tập: La Grande Classique de Longines
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Độ Dày Vỏ: 6
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Quartz
30.360.000 đ
25.820.000 đ
Conquest Chronograph, 36mm
MÃ SP: 316160
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Conquest Chronograph, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: L33794766
 • Bộ Sưu Tập: Conquest
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 300
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
32.350.000 đ
25.900.000 đ
La Grande Classique de Longines 36mm White Dial PVD
MÃ SP: 324197
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
La Grande Classique de Longines 36mm White Dial PVD
 • Mã Sản Phẩm: L47551912
 • Bộ Sưu Tập: La Grande Classique
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
34.320.000 đ
29.180.000 đ
La Grande Classique de Longines 36mm PVD
MÃ SP: 314721
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
La Grande Classique de Longines 36mm PVD
 • Mã Sản Phẩm: L47552112
 • Bộ Sưu Tập: La Grande Classique de Longines
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
34.320.000 đ
29.180.000 đ
Conquest Chronograph, 36mm
MÃ SP: 316589
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Conquest Chronograph, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: L33794796
 • Bộ Sưu Tập: Conquest
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 300
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
36.960.000 đ
29.570.000 đ
La Grande Classique de Longines 36mm Stainless Steel/PVD
MÃ SP: 316620
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
La Grande Classique de Longines 36mm Stainless Steel/PVD
 • Mã Sản Phẩm: L47551917
 • Bộ Sưu Tập: La Grande Classique De Longines
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
38.280.000 đ
32.540.000 đ
La Grande Classique de Longines 36mm Stainless Steel/PVD
MÃ SP: 312629
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
La Grande Classique de Longines 36mm Stainless Steel/PVD
 • Mã Sản Phẩm: L47552117
 • Bộ Sưu Tập: La Grande Classique de Longines
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Độ Dày Vỏ: 5
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
38.280.000 đ
32.540.000 đ
La Grande Classique de Longines 36mm PVD
MÃ SP: 312630
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
La Grande Classique de Longines 36mm PVD
 • Mã Sản Phẩm: L47552118
 • Bộ Sưu Tập: La Grande Classique de Longines
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
38.950.000 đ
33.120.000 đ
La Grande Classique de Longines 36mm Stainless Steel
MÃ SP: 314722
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
La Grande Classique de Longines 36mm Stainless Steel
 • Mã Sản Phẩm: L47554586
 • Bộ Sưu Tập: La Grande Classique de Longines
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
39.600.000 đ
33.670.000 đ
Club with stainless steel back, 36mm
MÃ SP: 319546
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
Club with stainless steel back, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 701
 • Bộ Sưu Tập: Club
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Độ Dày Vỏ: 8.17
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 10
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
40.920.000 đ
36.020.000 đ
La Grande Classique de Longines 36mm Automatic
MÃ SP: 320152
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
La Grande Classique de Longines 36mm Automatic
 • Mã Sản Phẩm: L49084116
 • Bộ Sưu Tập: La Grande Classique
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
43.560.000 đ
37.030.000 đ
La Grande Classique de Longines 36mm Stainless Steel/PVD Automatic
MÃ SP: 314723
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
La Grande Classique de Longines 36mm Stainless Steel/PVD Automatic
 • Mã Sản Phẩm: L49082117
 • Bộ Sưu Tập: La Grande Classique de Longines
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
46.870.000 đ
39.860.000 đ
La Grande Classique de Longines 36mm Blue Dial Automatic
MÃ SP: 327072
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
La Grande Classique de Longines 36mm Blue Dial Automatic
 • Mã Sản Phẩm: L49084976
 • Bộ Sưu Tập: La Grande Classique
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
49.510.000 đ
42.100.000 đ
Les Grandes Flagship Swiss Mens Watch, 36mm
MÃ SP: 295994
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Les Grandes Flagship Swiss Mens Watch, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: L47743277
 • Bộ Sưu Tập: Flagship
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Độ Dày Vỏ: 7
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
50.830.000 đ
38.140.000 đ
Oris Divers Sixty-Five, 36mm
MÃ SP: 324797
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Divers Sixty-Five, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 733 7747 4055-07 4 17 18
 • Bộ Sưu Tập: Divers
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
52.800.000 đ
45.410.000 đ
Oris Divers Sixty-Five, 36mm
MÃ SP: 324799
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Divers Sixty-Five, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 733 7747 4055-07 5 17 28
 • Bộ Sưu Tập: Divers
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
52.800.000 đ
45.410.000 đ
Oris Divers Sixty-Five, 36mm
MÃ SP: 324801
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Divers Sixty-Five, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 733 7747 4055-07 5 17 45
 • Bộ Sưu Tập: Divers
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
52.800.000 đ
45.410.000 đ
Oris Divers Sixty-Five, 36mm
MÃ SP: 324802
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Divers Sixty-Five, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 733 7747 4354-07 5 17 45
 • Bộ Sưu Tập: Divers
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
54.790.000 đ
47.140.000 đ
Oris Divers Sixty-Five, 36mm
MÃ SP: 324803
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Divers Sixty-Five, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 733 7747 4354-07 4 17 18
 • Bộ Sưu Tập: Divers
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
54.790.000 đ
47.140.000 đ
Oris Divers Sixty-Five, 36mm
MÃ SP: 324804
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Oris
Oris Divers Sixty-Five, 36mm
 • Mã Sản Phẩm: 01 733 7747 4354-07 5 17 30
 • Bộ Sưu Tập: Divers
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
54.790.000 đ
47.140.000 đ
The Longines Legend Diver Watch 36mm Black Dial Leather Strap
MÃ SP: 327408
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
The Longines Legend Diver Watch 36mm Black Dial Leather Strap
 • Mã Sản Phẩm: L33744500
 • Bộ Sưu Tập: Legend
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 300
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
56.760.000 đ
48.260.000 đ
The Longines Legend Diver Watch 36mm Brown Dial Leather Strap
MÃ SP: 327409
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
The Longines Legend Diver Watch 36mm Brown Dial Leather Strap
 • Mã Sản Phẩm: L33744600
 • Bộ Sưu Tập: Legend
 • Đường Kính Vỏ: 36
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 300
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
56.760.000 đ
48.260.000 đ
Hiển thị:
30/47
47 Kết quả