THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
100/231
231 Kết quả
Harley-Davidson, 38mm
MÃ SP: 304771
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Bulova
Harley-Davidson, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: 76A019
 • Bộ Sưu Tập: Wild Prairie Harley-Davidson
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 8
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral
4.320.000 đ
Classic, 38mm
MÃ SP: 304553
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Bulova
Classic, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: 96B149
 • Bộ Sưu Tập: Bulova Dress Classic
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 8
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral
7.200.000 đ
Classic, 38mm
MÃ SP: 304542
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Bulova
Classic, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: 96B015
 • Bộ Sưu Tập: Bulova Dress
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 8
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral
7.200.000 đ
Classic, 38mm
MÃ SP: 282698
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Bulova
Classic, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: 97A106
 • Bộ Sưu Tập: Bulova
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 8
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral
7.920.000 đ
Hamilton Khaki Field Watch, 38mm
MÃ SP: 329214
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Hamilton Khaki Field Watch, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: H68411533
 • Bộ Sưu Tập: Khaki Field
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
7.580.000 đ
8.590.000 đ
Hamilton Khaki Field Quartz Watch, 38mm
MÃ SP: 325141
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Hamilton Khaki Field Quartz Watch, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: H68201043
 • Bộ Sưu Tập: Khaki Field
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 9.25
 • Bộ Máy: Quartz
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
9.190.000 đ
10.440.000 đ
Hamilton Khaki Field Quartz Watch, 38mm
MÃ SP: 325142
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Hamilton Khaki Field Quartz Watch, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: H68201063
 • Bộ Sưu Tập: Khaki Field
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 9.25
 • Bộ Máy: Quartz
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
9.190.000 đ
10.440.000 đ
Hamilton Khaki Field, 38mm
MÃ SP: 331342
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Hamilton Khaki Field, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: H69439931
 • Bộ Sưu Tập: Khaki Field
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
11.520.000 đ
13.080.000 đ
Junghans Max Bill 38mm
MÃ SP: 327608
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Junghans
Junghans Max Bill 38mm
 • Mã Sản Phẩm: 041/4465.00
 • Bộ Sưu Tập: Max Bill
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: plexiglass
 • Nhãn hiệu: Germany
13.080.000 đ
Hamilton Khaki Field Mechanical Watch, 38mm
MÃ SP: 327459
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Hamilton Khaki Field Mechanical Watch, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: H69439411
 • Bộ Sưu Tập: Khaki
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
11.520.000 đ
13.080.000 đ
Hamilton Khaki Field Mechanical Watch, 38mm
MÃ SP: 327460
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Hamilton Khaki Field Mechanical Watch, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: H69439511
 • Bộ Sưu Tập: Khaki
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
12.220.000 đ
13.870.000 đ
Hamilton Khaki Field Mechanical, 38mm
MÃ SP: 328386
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Hamilton Khaki Field Mechanical, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: H69409930
 • Bộ Sưu Tập: Khaki Field
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
12.670.000 đ
14.400.000 đ
Hamilton Khaki Field Mechanical Watch, 38mm
MÃ SP: 327461
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Hamilton Khaki Field Mechanical Watch, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: H69449961
 • Bộ Sưu Tập: Khaki
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
12.670.000 đ
14.400.000 đ
Hamilton Khaki Field Mechanical Watch, 38mm
MÃ SP: 327462
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Hamilton Khaki Field Mechanical Watch, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: H69449861
 • Bộ Sưu Tập: Khaki
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.390.000 đ
15.190.000 đ
Hamilton Khaki Field Auto Watch, 38mm
MÃ SP: 299345
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Hamilton Khaki Field Auto Watch, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: H70455133
 • Bộ Sưu Tập: Khaki Field
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
14.540.000 đ
16.510.000 đ
Hamilton Khaki Aviation Air Race Auto Watch, 38mm
MÃ SP: 317149
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Hamilton Khaki Aviation Air Race Auto Watch, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: H76225751
 • Bộ Sưu Tập: Aviation Khaki Air Race
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 11.1
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
17.330.000 đ
19.680.000 đ
Hamilton Khaki Aviation Air Race Auto Watch, 38mm
MÃ SP: 317151
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Hamilton Khaki Aviation Air Race Auto Watch, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: H76235731
 • Bộ Sưu Tập: Aviation Khaki Air Race
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 11.1
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
17.330.000 đ
19.680.000 đ
Hamilton Jazzmaster Thinline Chrono Quartz Watch, 43mm
MÃ SP: 296738
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Hamilton Jazzmaster Thinline Chrono Quartz Watch, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: H38612553
 • Bộ Sưu Tập: Jazzmaster
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 10
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
18.020.000 đ
20.470.000 đ
Hamilton Khaki Aviation Air Race Auto Watch, 38mm
MÃ SP: 317150
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Hamilton Khaki Aviation Air Race Auto Watch, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: H76225151
 • Bộ Sưu Tập: Aviation Khaki Air Race
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 11.1
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
18.480.000 đ
21.000.000 đ
Hamilton Khaki Aviation Air Race Auto Watch, 38mm
MÃ SP: 317152
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Hamilton Khaki Aviation Air Race Auto Watch, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: H76235131
 • Bộ Sưu Tập: Aviation Khaki Air Race
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 11.1
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
18.480.000 đ
21.000.000 đ
BARONCELLI 38MM
MÃ SP: 308264
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BARONCELLI 38MM
 • Mã Sản Phẩm: M8600.4.18.8
 • Bộ Sưu Tập: Baroncelli II
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 7
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
17.950.000 đ
21.120.000 đ
BARONCELLI 38MM
MÃ SP: 308267
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BARONCELLI 38MM
 • Mã Sản Phẩm: M8600.4.26.8
 • Bộ Sưu Tập: Baroncelli II
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 9
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
17.950.000 đ
21.120.000 đ
BARONCELLI 38MM
MÃ SP: 323940
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BARONCELLI 38MM
 • Mã Sản Phẩm: M8600.4.21.1
 • Bộ Sưu Tập: Baroncelli
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 9.1
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50 meters / 165 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
19.540.000 đ
22.970.000 đ
BARONCELLI 38MM
MÃ SP: 300488
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BARONCELLI 38MM
 • Mã Sản Phẩm: M8600.4.10.1
 • Bộ Sưu Tập: Baroncelli II
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
19.540.000 đ
22.970.000 đ
BARONCELLI 38MM
MÃ SP: 300533
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BARONCELLI 38MM
 • Mã Sản Phẩm: M8600.4.76.1
 • Bộ Sưu Tập: Baroncelli II
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
19.540.000 đ
22.970.000 đ
BARONCELLI 38MM
MÃ SP: 300333
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BARONCELLI 38MM
 • Mã Sản Phẩm: M8600.4.18.1
 • Bộ Sưu Tập: Baroncelli II
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 7
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
19.540.000 đ
22.970.000 đ
BARONCELLI 38MM
MÃ SP: 300343
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BARONCELLI 38MM
 • Mã Sản Phẩm: M8600.4.26.1
 • Bộ Sưu Tập: Baroncelli II
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 9
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
19.540.000 đ
22.970.000 đ
BARONCELLI 38MM
MÃ SP: 300353
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BARONCELLI 38MM
 • Mã Sản Phẩm: M8600.4.13.1
 • Bộ Sưu Tập: Baroncelli II
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 9
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
19.540.000 đ
22.970.000 đ
Hamilton American Classic Intra-Matic Auto Watch, 38mm
MÃ SP: 325148
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Hamilton American Classic Intra-Matic Auto Watch, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: H38455781
 • Bộ Sưu Tập: Intra-Matic
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 9.8
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
20.810.000 đ
23.640.000 đ
Hamilton American Classic Intra-Matic Auto Watch, 38mm
MÃ SP: 296694
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Hamilton American Classic Intra-Matic Auto Watch, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: H38455151
 • Bộ Sưu Tập: Timeless Classic
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 10
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 42
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
20.810.000 đ
23.640.000 đ
Gucci G-Timeless watch, 38mm
MÃ SP: 328639
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Gucci
Gucci G-Timeless watch, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: YA1264148
 • Bộ Sưu Tập: G-Timeless
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
24.020.000 đ
Baroncelli II Automatic White Dial Roman Numerals Date PVD Gold Coating Bezel Black Leather 38mm
MÃ SP: 308259
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
Baroncelli II Automatic White Dial Roman Numerals Date PVD Gold Coating Bezel Black Leather 38mm
 • Mã Sản Phẩm: M8600.3.26.4
 • Bộ Sưu Tập: Baroncelli II
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 9
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
20.420.000 đ
24.020.000 đ
BARONCELLI 38MM
MÃ SP: 300595
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BARONCELLI 38MM
 • Mã Sản Phẩm: M8600.3.13.4
 • Bộ Sưu Tập: Baroncelli II
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
20.420.000 đ
24.020.000 đ
BARONCELLI 38MM
MÃ SP: 300359
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BARONCELLI 38MM
 • Mã Sản Phẩm: M8600.2.21.8
 • Bộ Sưu Tập: Baroncelli
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 10
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
20.420.000 đ
24.020.000 đ
BARONCELLI 38MM
MÃ SP: 300311
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BARONCELLI 38MM
 • Mã Sản Phẩm: M8600.2.26.8
 • Bộ Sưu Tập: Baroncelli II
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 9
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
20.420.000 đ
24.020.000 đ
MIDO Men's Watch Baroncelli 38mm
MÃ SP: 300510
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
MIDO Men's Watch Baroncelli 38mm
 • Mã Sản Phẩm: M8608.4.21.1
 • Bộ Sưu Tập: Baroncelli
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 11
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
20.880.000 đ
24.550.000 đ
BARONCELLI 38MM
MÃ SP: 300518
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BARONCELLI 38MM
 • Mã Sản Phẩm: M8608.4.10.1
 • Bộ Sưu Tập: Baroncelli II
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 11
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
20.880.000 đ
24.550.000 đ
Hamilton American Classic Intra-Matic Auto Watch, 38mm
MÃ SP: 325149
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Hamilton American Classic Intra-Matic Auto Watch, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: H38455181
 • Bộ Sưu Tập: Intra-Matic
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 9.8
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
21.980.000 đ
24.960.000 đ
BARONCELLI 38MM
MÃ SP: 308293
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BARONCELLI 38MM
 • Mã Sản Phẩm: M8608.3.13.4
 • Bộ Sưu Tập: Baroncelli II
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 11
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
21.770.000 đ
25.610.000 đ
Baroncelli II Automatic Stainlessteel bracelet 38mm
MÃ SP: 307231
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
Baroncelli II Automatic Stainlessteel bracelet 38mm
 • Mã Sản Phẩm: M8600.3.26.1
 • Bộ Sưu Tập: Baroncelli II
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 9
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
21.770.000 đ
25.610.000 đ
MIDO Men's Automatic Watch Baroncelli 38 mm
MÃ SP: 300415
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
MIDO Men's Automatic Watch Baroncelli 38 mm
 • Mã Sản Phẩm: M86083214
 • Bộ Sưu Tập: Baroncelli
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 10
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
21.770.000 đ
25.610.000 đ
Men's Multifort Bracelet Watch, 38mm
MÃ SP: 308157
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
Men's Multifort Bracelet Watch, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: M018.830.11.012.00
 • Bộ Sưu Tập: Multifort
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 11,5
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
22.220.000 đ
26.140.000 đ
BARONCELLI 38MM
MÃ SP: 300573
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BARONCELLI 38MM
 • Mã Sản Phẩm: M8600.9.N6.1
 • Bộ Sưu Tập: Baroncelli II
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 9
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
22.220.000 đ
26.140.000 đ
BARONCELLI 38MM
MÃ SP: 300431
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BARONCELLI 38MM
 • Mã Sản Phẩm: M8600.9.26.1
 • Bộ Sưu Tập: BARONCELLI
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 9
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
22.220.000 đ
26.140.000 đ
Junior Sport Blue Dial Stainless Steel Men's Watch, 38.5 mm
MÃ SP: 318329
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
Junior Sport Blue Dial Stainless Steel Men's Watch, 38.5 mm
 • Mã Sản Phẩm: 0606116
 • Bộ Sưu Tập: Movado Junior
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 7
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
23.140.000 đ
26.280.000 đ
Serio Stainless Steel Bracelet Men's Watch, 38mm
MÃ SP: 305974
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
Serio Stainless Steel Bracelet Men's Watch, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: 0606382 - 0607283
 • Bộ Sưu Tập: Serio
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 7
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
23.140.000 đ
26.280.000 đ
Centrix, 38mm
MÃ SP: 307595
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
Centrix, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: R30931103
 • Bộ Sưu Tập: Centrix
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
23.230.000 đ
26.400.000 đ
Centrix, 38mm
MÃ SP: 301816
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
Centrix, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: R30927153
 • Bộ Sưu Tập: Centrix
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
23.230.000 đ
26.400.000 đ
Gucci G-Timeless watch, 38mm
MÃ SP: 329952
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Gucci
Gucci G-Timeless watch, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: YA1264076
 • Bộ Sưu Tập: G-Timeless
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
28.010.000 đ
Bulova GRAMMY, 38mm
MÃ SP: 329149
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Bulova
Bulova GRAMMY, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: 97P124
 • Bộ Sưu Tập: GRAMMY
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 11.3
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in USA
28.080.000 đ
Frederique Constant Persuasion White Dial Men's Watch FC-303M4P6,
MÃ SP: 317113
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
Frederique Constant Persuasion White Dial Men's Watch FC-303M4P6,
 • Mã Sản Phẩm: FC-303M4P6
 • Bộ Sưu Tập: Classics
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 10
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 60
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
28.680.000 đ
Centrix, 38mm
MÃ SP: 296336
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
Centrix, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: R30554103
 • Bộ Sưu Tập: Centrix
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
25.560.000 đ
29.040.000 đ
Centrix Diamonds, 38mm
MÃ SP: 301838
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
Centrix Diamonds, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: R30927713
 • Bộ Sưu Tập: Centrix
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
27.310.000 đ
31.030.000 đ
Junghans Max Bill ,38mm
MÃ SP: 330094
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Junghans
Junghans Max Bill ,38mm
 • Mã Sản Phẩm: 027/7700.00
 • Bộ Sưu Tập: Max Bill
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: plexiglass
 • Nhãn hiệu: Germany
31.560.000 đ
Centrix Diamonds, 38mm
MÃ SP: 301852
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
Centrix Diamonds, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: R30931713
 • Bộ Sưu Tập: Centrix
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
27.890.000 đ
31.680.000 đ
Rado Coupole Classic, 38mm
MÃ SP: 328536
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
Rado Coupole Classic, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: R22861115
 • Bộ Sưu Tập: Coupole Classic
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
29.040.000 đ
33.000.000 đ
Classics Chopin Automatic Silver Dial Men's Watch 38mm
MÃ SP: 299036
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
Classics Chopin Automatic Silver Dial Men's Watch 38mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-303MC3P6B
 • Bộ Sưu Tập: Classics
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 10
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 60
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
33.480.000 đ
Presence 38mm PVD Automatic
MÃ SP: 309528
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Presence 38mm PVD Automatic
 • Mã Sản Phẩm: L49212112
 • Bộ Sưu Tập: Presence
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 9
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
34.320.000 đ
Centrix, 38mm
MÃ SP: 301862
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
Centrix, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: R30929152
 • Bộ Sưu Tập: Centrix
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 7.5
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
31.370.000 đ
35.640.000 đ
Centrix Automatic, 38mm
MÃ SP: 301814
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
Centrix Automatic, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: R30953123
 • Bộ Sưu Tập: Centrix
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
32.540.000 đ
36.960.000 đ
BARONCELLI 38MM
MÃ SP: 314674
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BARONCELLI 38MM
 • Mã Sản Phẩm: M8600.4.68.1
 • Bộ Sưu Tập: Baroncelli II
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 9.1
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
32.110.000 đ
37.750.000 đ
BARONCELLI 38MM
MÃ SP: 308268
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Mido
BARONCELLI 38MM
 • Mã Sản Phẩm: M8600.4.66.1
 • Bộ Sưu Tập: Baroncelli II
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 9
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
32.110.000 đ
37.750.000 đ
Centrix, 38mm
MÃ SP: 301806
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
Centrix, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: R30927132
 • Bộ Sưu Tập: Centrix
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
33.700.000 đ
38.280.000 đ
Centrix Diamonds, 38mm
MÃ SP: 296335
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
Centrix Diamonds, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: R30934712
 • Bộ Sưu Tập: Centrix
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 10
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
34.850.000 đ
39.600.000 đ
Centrix Diamonds, 38mm
MÃ SP: 288190
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
Centrix Diamonds, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: R30929712
 • Bộ Sưu Tập: Centrix Jubile
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
34.850.000 đ
39.600.000 đ
Centrix Automatic, 38mm
MÃ SP: 301797
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
Centrix Automatic, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: R30941152
 • Bộ Sưu Tập: Centrix
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
36.020.000 đ
40.920.000 đ
Centrix Automatic, 38mm
MÃ SP: 301822
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
Centrix Automatic, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: R30941162
 • Bộ Sưu Tập: Centrix
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
37.180.000 đ
42.240.000 đ
Centrix Diamonds, 38mm
MÃ SP: 301865
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
Centrix Diamonds, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: R30554712
 • Bộ Sưu Tập: Centrix
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
37.180.000 đ
42.240.000 đ
Red Label, 38 mm
MÃ SP: 288729
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
Red Label, 38 mm
 • Mã Sản Phẩm: 0606115
 • Bộ Sưu Tập: Red Label
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
39.410.000 đ
44.760.000 đ
Meistersinger New Vintage Metris, 38mm
MÃ SP: 329485
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Meistersinger
Meistersinger New Vintage Metris, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: ME908_SNY041
 • Bộ Sưu Tập: New Vintage
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 10.3
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 20
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Germany
45.240.000 đ
Meistersinger New Vintage Metris, 38mm
MÃ SP: 329483
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Meistersinger
Meistersinger New Vintage Metris, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: ME903_SD04
 • Bộ Sưu Tập: New Vintage
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 10.3
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 20
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Germany
45.240.000 đ
Meistersinger New Vintage Metris, 38mm
MÃ SP: 329482
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Meistersinger
Meistersinger New Vintage Metris, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: ME901_SD01
 • Bộ Sưu Tập: New Vintage
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 10.3
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 20
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Germany
45.240.000 đ
Centrix Automatic Open Heart, 38mm
MÃ SP: 325602
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
Centrix Automatic Open Heart, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: R30179113
 • Bộ Sưu Tập: Centrix
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 10.1
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
40.660.000 đ
46.200.000 đ
Meistersinger New Vintage Vintago, 38mm
MÃ SP: 329481
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Meistersinger
Meistersinger New Vintage Vintago, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: VT901_SN06
 • Bộ Sưu Tập: New Vintage
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 10.15
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Germany
47.760.000 đ
Rado True Square, 38mm
MÃ SP: 328764
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
Rado True Square, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: R27078162
 • Bộ Sưu Tập: True
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 9.6
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
45.310.000 đ
51.480.000 đ
Centrix Automatic Diamonds, 38mm
MÃ SP: 301812
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
Centrix Automatic Diamonds, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: R30941702
 • Bộ Sưu Tập: Centrix
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
46.460.000 đ
52.800.000 đ
Longines Record, 38mm
MÃ SP: 332899
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Longines Record, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: L2.820.4.96.4
 • Bộ Sưu Tập: Record
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 10.7
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
45.460.000 đ
53.470.000 đ
Record 38mm Automatic Chronometer
MÃ SP: 326969
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
Record 38mm Automatic Chronometer
 • Mã Sản Phẩm: L28204116
 • Bộ Sưu Tập: Record
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30 meters (100 feet)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
53.470.000 đ
Meistersinger New Vintage Metris, 38mm
MÃ SP: 329484
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Meistersinger
Meistersinger New Vintage Metris, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: ME902_MIL20
 • Bộ Sưu Tập: New Vintage
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 10.3
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 20
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Germany
54.050.000 đ
The Longines Master Collection 38mm Blue Dial Automatic
MÃ SP: 316039
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
The Longines Master Collection 38mm Blue Dial Automatic
 • Mã Sản Phẩm: L2.628.4.92.6
 • Bộ Sưu Tập: MASTER
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
54.120.000 đ
Centrix Automatic Open Heart, 38mm
MÃ SP: 327665
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
Centrix Automatic Open Heart, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: R30181312
 • Bộ Sưu Tập: Centrix
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 10.1
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
48.790.000 đ
55.440.000 đ
Rado True Square, 38mm
MÃ SP: 328763
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
Rado True Square, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: R27077202
 • Bộ Sưu Tập: True
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 9.6
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
49.970.000 đ
56.760.000 đ
Rado True Square, 38mm
MÃ SP: 328762
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
Rado True Square, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: R27077312
 • Bộ Sưu Tập: True
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 9.6
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
49.970.000 đ
56.760.000 đ
Meistersinger New Vintage Neo Plus, 38 mm
MÃ SP: 329487
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Meistersinger
Meistersinger New Vintage Neo Plus, 38 mm
 • Mã Sản Phẩm: ME917BR_SVF02
 • Bộ Sưu Tập: New Vintage
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 10.3
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 20
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Germany
57.840.000 đ
Centrix Automatic Diamonds, 38mm
MÃ SP: 301800
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
Centrix Automatic Diamonds, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: R30036712
 • Bộ Sưu Tập: Centrix
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
51.120.000 đ
58.080.000 đ
Centrix Automatic Diamonds, 38mm
MÃ SP: 301804
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
Centrix Automatic Diamonds, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: R30035712
 • Bộ Sưu Tập: Centrix
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
51.120.000 đ
58.080.000 đ
Orion 38 with stainless steel back, 38mm
MÃ SP: 319510
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
Orion 38 with stainless steel back, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: 387
 • Bộ Sưu Tập: Orion
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 7.89
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
52.510.000 đ
59.660.000 đ
Rado True Square, 38mm
MÃ SP: 328766
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
Rado True Square, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: R27086162
 • Bộ Sưu Tập: True
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 9.7
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
54.600.000 đ
62.040.000 đ
Rado True Square, 38mm
MÃ SP: 328765
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
Rado True Square, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: R27083202
 • Bộ Sưu Tập: True
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 9.7
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
59.260.000 đ
67.320.000 đ
Orion 38 with domed sapphire crystal glass back, 38mm
MÃ SP: 321009
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
Orion 38 with domed sapphire crystal glass back, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: 384
 • Bộ Sưu Tập: Orion
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 8.86
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
59.500.000 đ
67.580.000 đ
Orion 38 white, 38mm
MÃ SP: 319511
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
Orion 38 white, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: 386
 • Bộ Sưu Tập: Orion
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 8.86
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
59.500.000 đ
67.580.000 đ
The Longines Master Collection 38mm Blue Dial Automatic
MÃ SP: 316041
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
The Longines Master Collection 38mm Blue Dial Automatic
 • Mã Sản Phẩm: L26284976
 • Bộ Sưu Tập: MASTER
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
68.640.000 đ
Orion 1989, 38mm
MÃ SP: 319525
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
Orion 1989, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: 385
 • Bộ Sưu Tập: Ludwig
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 8.86
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
60.890.000 đ
69.170.000 đ
Orion 38 gray, 38mm
MÃ SP: 319526
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
Orion 38 gray, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: 383
 • Bộ Sưu Tập: Orion
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 8.86
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
60.890.000 đ
69.170.000 đ
Rado True Square, 38mm
MÃ SP: 328767
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Rado
Rado True Square, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: R27073702
 • Bộ Sưu Tập: True
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 9.7
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
67.390.000 đ
76.560.000 đ
Orion 38 date, 38mm
MÃ SP: 319512
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
Orion 38 date, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: 380
 • Bộ Sưu Tập: Orion
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 8.86
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
71.110.000 đ
80.780.000 đ
Orion 38 date white, 38mm
MÃ SP: 319513
*Đọc mã này cho NV tư vấn
NOMOS Glashütte
Orion 38 date white, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: 381
 • Bộ Sưu Tập: Orion
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 8.86
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in Germany
71.110.000 đ
80.780.000 đ
The Longines Master Collection 38mm Stainless Steel/Gold Cap 200 Automatic
MÃ SP: 295882
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
The Longines Master Collection 38mm Stainless Steel/Gold Cap 200 Automatic
 • Mã Sản Phẩm: L26285777
 • Bộ Sưu Tập: The Longines Master Collection
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
87.790.000 đ
The Longines Master Collection 38mm Stainless Steel/Gold Cap 200 Automatic
MÃ SP: 295881
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Longines
The Longines Master Collection 38mm Stainless Steel/Gold Cap 200 Automatic
 • Mã Sản Phẩm: L26285577
 • Bộ Sưu Tập: The Longines Master Collection
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
87.790.000 đ
Classics Index Automatic, 38mm
MÃ SP: 326566
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Frederique Constant
Classics Index Automatic, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: FC-316MC5B9
 • Bộ Sưu Tập: Classics
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
110.280.000 đ
Hiển thị:
30/231
231 Kết quả