THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
30/1935
1935 Kết quả
Max Bill Damen 32.7 mm
MÃ SP: 325378
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Junghans
Max Bill Damen 32.7 mm
 • Mã Sản Phẩm: 047/7850.00
 • Bộ Sưu Tập: Max Bill
 • Đường Kính Vỏ: 32.7
 • Độ Dày Vỏ: 6.9
 • Bộ Máy: Quartz
 • Chất Liệu Mặt Kính: Plexiglass
 • Nhãn hiệu: Germany
Liên hệ
Franck Muller Heart 5000 H SC D3 1P 5N Red, 34.5 х 39.8mm
MÃ SP: 325117
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Franck Muller
Franck Muller Heart 5000 H SC D3 1P 5N Red, 34.5 х 39.8mm
 • Mã Sản Phẩm: 5000 H SC D3 1P 5N Red
 • Bộ Sưu Tập: Heart
 • Đường Kính Vỏ: 34.50 x 39.80
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Franck Muller Heart 5000 H SC D3 1P 5N Black, 34.5 х 39.8mm
MÃ SP: 325118
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Franck Muller
Franck Muller Heart 5000 H SC D3 1P 5N Black, 34.5 х 39.8mm
 • Mã Sản Phẩm: 5000 H SC D3 1P 5N Black
 • Bộ Sưu Tập: Heart
 • Đường Kính Vỏ: 34.50 x 39.80
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Franck Muller Heart 5000 H SC D3 CD OG Black, 34.5 х 39.8mm
MÃ SP: 325119
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Franck Muller
Franck Muller Heart 5000 H SC D3 CD OG Black, 34.5 х 39.8mm
 • Mã Sản Phẩm: 5000 H SC D3 CD OG Black
 • Bộ Sưu Tập: Heart
 • Đường Kính Vỏ: 34.50 x 39.80
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Franck Muller Heart 5000 H SC D3 CD OG Red, 34.5 х 39.8mm
MÃ SP: 325120
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Franck Muller
Franck Muller Heart 5000 H SC D3 CD OG Red, 34.5 х 39.8mm
 • Mã Sản Phẩm: 5000 H SC D3 CD OG Red
 • Bộ Sưu Tập: Heart
 • Đường Kính Vỏ: 34.50 x 39.80
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Franck Muller Vanguard V 32 SC AT FO L D CD 1P (NR), 32 x 42mm
MÃ SP: 325016
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Franck Muller
Franck Muller Vanguard V 32 SC AT FO L D CD 1P (NR), 32 x 42mm
 • Mã Sản Phẩm: V 32 SC AT FO L D CD 1P (NR)
 • Bộ Sưu Tập: Vanguard
 • Đường Kính Vỏ: 32 x 42
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Franck Muller Vanguard V 32 SC AT FO L D CD 1P COL DRM (BC), 32 x 42mm
MÃ SP: 325017
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Franck Muller
Franck Muller Vanguard V 32 SC AT FO L D CD 1P COL DRM (BC), 32 x 42mm
 • Mã Sản Phẩm: V 32 SC AT FO L D CD 1P COL DRM (BC)
 • Bộ Sưu Tập: Vanguard
 • Đường Kính Vỏ: 32 x 42
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Franck Muller Vanguard V 32 SC AT FO L D CD 1R COL DRM (RS) OG, 32 x 42mm
MÃ SP: 325018
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Franck Muller
Franck Muller Vanguard V 32 SC AT FO L D CD 1R COL DRM (RS) OG, 32 x 42mm
 • Mã Sản Phẩm: V 32 SC AT FO L D CD 1R COL DRM (RS) OG
 • Bộ Sưu Tập: Vanguard
 • Đường Kính Vỏ: 32 x 42
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Franck Muller Vanguard V 32 SC AT FO L D CD 1P (RS) 5N O, 32 x 42mm
MÃ SP: 325019
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Franck Muller
Franck Muller Vanguard V 32 SC AT FO L D CD 1P (RS) 5N O, 32 x 42mm
 • Mã Sản Phẩm: V 32 SC AT FO L D CD 1P (RS) 5N O
 • Bộ Sưu Tập: Vanguard
 • Đường Kính Vỏ: 32 x 42
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Franck Muller Vanguard 7500 SC AT FO REL L D CD 1P, 32 x 42mm
MÃ SP: 325020
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Franck Muller
Franck Muller Vanguard 7500 SC AT FO REL L D CD 1P, 32 x 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 7500 SC AT FO REL L D CD 1P
 • Bộ Sưu Tập: Vanguard
 • Đường Kính Vỏ: 32 x 42
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Franck Muller Vanguard , 32 x 42mm
MÃ SP: 325021
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Franck Muller
Franck Muller Vanguard , 32 x 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 7500 SC AT FO L D1R CD 1R
 • Bộ Sưu Tập: Vanguard
 • Đường Kính Vỏ: 32 x 42
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Franck Muller Vanguard V32 SC FO L COL DRM 5N, 32 x 42mm
MÃ SP: 324988
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Franck Muller
Franck Muller Vanguard V32 SC FO L COL DRM 5N, 32 x 42mm
 • Mã Sản Phẩm: V32 SC FO L COL DRM 5N
 • Bộ Sưu Tập: Vanguard
 • Đường Kính Vỏ: 32 x 42
 • Bộ Máy: Quartz
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Franck Muller The Vanguard Heart Skeleton, 35 x 46.3mm
MÃ SP: 324708
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Franck Muller
Franck Muller The Vanguard Heart Skeleton, 35 x 46.3mm
 • Mã Sản Phẩm: V38 S6 SQT HEART
 • Bộ Sưu Tập: Vanguard
 • Đường Kính Vỏ: 35 x 46.3
 • Bộ Máy: Manual
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Franck Muller The Vanguard Heart Skeleton, 35 x 46.3mm
MÃ SP: 324709
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Franck Muller
Franck Muller The Vanguard Heart Skeleton, 35 x 46.3mm
 • Mã Sản Phẩm: V38 S6 SQT HEART GOLD
 • Bộ Sưu Tập: Vanguard
 • Đường Kính Vỏ: 35 x 46.3
 • Bộ Máy: Manual
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Récital 12 Monsieur Dimier R120004-SB1-BP, 42mm
MÃ SP: 324135
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Bovet
Récital 12 Monsieur Dimier R120004-SB1-BP, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: R120004-SB1-BP
 • Bộ Sưu Tập: Récital 12
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 9.4
 • Bộ Máy: hand-wound
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Handcrafted Watch
Liên hệ
Franck Muller Ladies Collection Vanguard V 32 QZ Rose gold
MÃ SP: 323964
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Franck Muller
Franck Muller Ladies Collection Vanguard V 32 QZ Rose gold
 • Mã Sản Phẩm: V 32 QZ Rose gold
 • Bộ Sưu Tập: Vanguard
 • Đường Kính Vỏ: 32 x 42.3
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Franck Muller Ladies Collection Vanguard V 32 QZ
MÃ SP: 323965
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Franck Muller
Franck Muller Ladies Collection Vanguard V 32 QZ
 • Mã Sản Phẩm: V 32 QZ
 • Bộ Sưu Tập: Vanguard
 • Đường Kính Vỏ: 32 x 42.3
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Franck Muller Vanguard V32QZDCODR5NE , 32 x 42.3mm
MÃ SP: 323966
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Franck Muller
Franck Muller Vanguard V32QZDCODR5NE , 32 x 42.3mm
 • Mã Sản Phẩm: V32QZDCODR5NE
 • Bộ Sưu Tập: Vanguard
 • Đường Kính Vỏ: 32 x 42.3
 • Bộ Máy: Quartz
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Franck Muller Ladies Collection Vanguard V 32 SC FO COL DRM D
MÃ SP: 323967
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Franck Muller
Franck Muller Ladies Collection Vanguard V 32 SC FO COL DRM D
 • Mã Sản Phẩm: V 32 SC FO COL DRM D
 • Bộ Sưu Tập: Vanguard
 • Đường Kính Vỏ: 32 x 42.3
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Franck Muller Ladies Collection Vanguard V 32 SC FO D CD
MÃ SP: 323968
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Franck Muller
Franck Muller Ladies Collection Vanguard V 32 SC FO D CD
 • Mã Sản Phẩm: V 32 SC FO D CD
 • Bộ Sưu Tập: Vanguard
 • Đường Kính Vỏ: 32 x 42.3
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Franck Muller Ladies Collection Vanguard V 32 SC FO COL DRM
MÃ SP: 323969
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Franck Muller
Franck Muller Ladies Collection Vanguard V 32 SC FO COL DRM
 • Mã Sản Phẩm: V 32 SC FO COL DRM
 • Bộ Sưu Tập: Vanguard
 • Đường Kính Vỏ: 32 x 42.3
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Franck Muller Ladies Collection Vanguard V 32 SC FO COL DRM Rose Gold
MÃ SP: 323970
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Franck Muller
Franck Muller Ladies Collection Vanguard V 32 SC FO COL DRM Rose Gold
 • Mã Sản Phẩm: V 32 SC FO COL DRM Rose Gold
 • Bộ Sưu Tập: Vanguard
 • Đường Kính Vỏ: 32 x 42.3
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Franck Muller Ladies Cintrée Curvex 1752QZDPACE, 25 x 35mm
MÃ SP: 323859
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Franck Muller
Franck Muller Ladies Cintrée Curvex 1752QZDPACE, 25 x 35mm
 • Mã Sản Phẩm: 1752QZDPACE
 • Bộ Sưu Tập: Curvex
 • Đường Kính Vỏ: 25 x 35mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Franck Muller Ladies Collection Vanguard V 32 SC FO COL DRM D Rose Gold
MÃ SP: 323867
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Franck Muller
Franck Muller Ladies Collection Vanguard V 32 SC FO COL DRM D Rose Gold
 • Mã Sản Phẩm: V 32 SC FO COL DRM D Rose Gold
 • Bộ Sưu Tập: Vanguard
 • Đường Kính Vỏ: 32 x 42.3
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Audemars Piguet Millenary Hand Wound, 39.5mm
MÃ SP: 322900
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Audemars Piguet
Audemars Piguet Millenary Hand Wound, 39.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 77247BC.ZZ.A813CR.01
 • Bộ Sưu Tập: Millenary
 • Đường Kính Vỏ: 39.5
 • Độ Dày Vỏ: 9.8
 • Bộ Máy: manually
 • Độ Chịu Nước: 20
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Audemars Piguet Millenary Hand Wound, 39.5mm
MÃ SP: 322902
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Audemars Piguet
Audemars Piguet Millenary Hand Wound, 39.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 77247OR.ZZ.A812CR.01
 • Bộ Sưu Tập: Millenary
 • Đường Kính Vỏ: 39.5
 • Độ Dày Vỏ: 9.8
 • Bộ Máy: manually
 • Độ Chịu Nước: 20
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Audemars Piguet Millenary Hand Wound, 39.5mm
MÃ SP: 322903
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Audemars Piguet
Audemars Piguet Millenary Hand Wound, 39.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 77248BC.ZZ.A111CR.01
 • Bộ Sưu Tập: Millenary
 • Đường Kính Vỏ: 39.5
 • Độ Dày Vỏ: 9.8
 • Bộ Máy: manually
 • Độ Chịu Nước: 20
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Audemars Piguet Millenary Hand Wound, 39.5mm
MÃ SP: 322904
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Audemars Piguet
Audemars Piguet Millenary Hand Wound, 39.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 77249BC.ZZ.A102CR.01
 • Bộ Sưu Tập: Millenary
 • Đường Kính Vỏ: 39.5
 • Độ Dày Vỏ: 9.8
 • Bộ Máy: Manual Wind
 • Độ Chịu Nước: 20
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Patek Philippe Complications, 37.5mm
MÃ SP: 322717
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Patek Philippe
Patek Philippe Complications, 37.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 7234R-001
 • Bộ Sưu Tập: Complications
 • Đường Kính Vỏ: 37.5
 • Độ Dày Vỏ: 10.78
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Altiplano watch, 38 mm
MÃ SP: 319703
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Piaget
Altiplano watch, 38 mm
 • Mã Sản Phẩm: G0A42060
 • Bộ Sưu Tập: Altiplano
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 8.63
 • Bộ Máy: Hand Winding
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
Liên hệ
Hiển thị:
30/1935
1935 Kết quả