THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
100/2026
2026 Kết quả
Harley-Davidson, 38mm
MÃ SP: 304771
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Bulova
Harley-Davidson, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: 76A019
 • Bộ Sưu Tập: Wild Prairie Harley-Davidson
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 8
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral
4.320.000 đ
Diamond Accent Interchangeable Watch Set 44mm
MÃ SP: 306370
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Guess
Diamond Accent Interchangeable Watch Set 44mm
 • Mã Sản Phẩm: U0518G1
 • Đường Kính Vỏ: 44
 • Độ Dày Vỏ: 12
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral
4.510.000 đ
CHANDLER, 43MM
MÃ SP: 325543
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Citizen
CHANDLER, 43MM
 • Mã Sản Phẩm: AW1430-86A
 • Bộ Sưu Tập: Chandler
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Bộ Máy: Eco-Drive
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral
 • Nhãn hiệu: Japan Made
5.260.000 đ
5.950.000 đ
CHANDLER, 43MM
MÃ SP: 325544
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Citizen
CHANDLER, 43MM
 • Mã Sản Phẩm: AW1430-86E
 • Bộ Sưu Tập: Chandler
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Bộ Máy: Eco-Drive
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral
 • Nhãn hiệu: Japan Made
5.260.000 đ
5.950.000 đ
Bulova Classic, 40mm
MÃ SP: 328672
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Bulova
Bulova Classic, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 96B278
 • Bộ Sưu Tập: Classic
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral
 • Nhãn hiệu: Made in USA
6.480.000 đ
Harley-Davidson, 39mm
MÃ SP: 304915
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Bulova
Harley-Davidson, 39mm
 • Mã Sản Phẩm: 76A11
6.480.000 đ
Harley-Davidson, 43mm
MÃ SP: 304793
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Bulova
Harley-Davidson, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: 76A134
 • Bộ Sưu Tập: Prairie Harley-Davidson
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 9
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral
6.480.000 đ
Harley-Davidson, 40mm
MÃ SP: 304768
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Bulova
Harley-Davidson, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 76A021
6.480.000 đ
GARRISON, 43MM
MÃ SP: 325542
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Citizen
GARRISON, 43MM
 • Mã Sản Phẩm: AW0050-82E
 • Bộ Sưu Tập: Chandler
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Bộ Máy: Eco-Drive
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral
 • Nhãn hiệu: Japan Made
5.810.000 đ
6.600.000 đ
DRIVE, 40MM
MÃ SP: 325522
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Citizen
DRIVE, 40MM
 • Mã Sản Phẩm: BV1110-51L
 • Bộ Sưu Tập: By the Way
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Bộ Máy: Eco-Drive
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral
 • Nhãn hiệu: Japan Made
5.810.000 đ
6.600.000 đ
DRIVE, 40MM
MÃ SP: 300106
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Citizen
DRIVE, 40MM
 • Mã Sản Phẩm: AW1146-55H
5.810.000 đ
6.600.000 đ
Classic, 38mm
MÃ SP: 304542
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Bulova
Classic, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: 96B015
 • Bộ Sưu Tập: Bulova Dress
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 8
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral
7.200.000 đ
Classic, 38mm
MÃ SP: 304553
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Bulova
Classic, 38mm
 • Mã Sản Phẩm: 96B149
 • Bộ Sưu Tập: Bulova Dress Classic
 • Đường Kính Vỏ: 38
 • Độ Dày Vỏ: 8
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral
7.200.000 đ
DRIVE, 40MM
MÃ SP: 325524
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Citizen
DRIVE, 40MM
 • Mã Sản Phẩm: BV1112-56E
 • Bộ Sưu Tập: By the Way
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Bộ Máy: Eco-Drive
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral
 • Nhãn hiệu: Japan Made
6.410.000 đ
7.270.000 đ
DRIVE, 45MM
MÃ SP: 325509
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Citizen
DRIVE, 45MM
 • Mã Sản Phẩm: AW1585-55L
 • Bộ Sưu Tập: Action Required
 • Đường Kính Vỏ: 45
 • Bộ Máy: Eco-Drive
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral
 • Nhãn hiệu: Japan Made
6.410.000 đ
7.270.000 đ
CORSO, 42MM
MÃ SP: 299756
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Citizen
CORSO, 42MM
 • Mã Sản Phẩm: AO9020-84E
6.410.000 đ
7.270.000 đ
CHANDLER, 33 X 31MM
MÃ SP: 282008
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Citizen
CHANDLER, 33 X 31MM
 • Mã Sản Phẩm: BM6550-58E
6.410.000 đ
7.270.000 đ
AXIOM, 41MM
MÃ SP: 325518
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Citizen
AXIOM, 41MM
 • Mã Sản Phẩm: BJ6510-51L
 • Bộ Sưu Tập: Axiom
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Bộ Máy: Eco-Drive
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral
 • Nhãn hiệu: Japan Made
6.860.000 đ
7.800.000 đ
CORSO, 40MM
MÃ SP: 299879
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Citizen
CORSO, 40MM
 • Mã Sản Phẩm: BM7262-57A
6.860.000 đ
7.800.000 đ
DRIVE, 45MM
MÃ SP: 299727
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Citizen
DRIVE, 45MM
 • Mã Sản Phẩm: CA4190-54E
6.860.000 đ
7.800.000 đ
CORSO, 40MM
MÃ SP: 299832
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Citizen
CORSO, 40MM
 • Mã Sản Phẩm: AU1044-58E
6.860.000 đ
7.800.000 đ
AXIOM, 40MM
MÃ SP: 298870
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Citizen
AXIOM, 40MM
 • Mã Sản Phẩm: AU1060-51E
 • Bộ Sưu Tập: Axiom
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 8
 • Bộ Máy: Eco-Drive
 • Độ Chịu Nước: 10
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral
6.860.000 đ
7.800.000 đ
CHANDLER, 33 X 31MM
MÃ SP: 281861
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Citizen
CHANDLER, 33 X 31MM
 • Mã Sản Phẩm: BM6552-52E
6.860.000 đ
7.800.000 đ
DRIVE, 40mm
MÃ SP: 281938
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Citizen
DRIVE, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: CA0435-51E
6.860.000 đ
7.800.000 đ
CORSO, 37MM
MÃ SP: 281814
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Citizen
CORSO, 37MM
 • Mã Sản Phẩm: BM8434-58A
6.860.000 đ
7.800.000 đ
Harley-Davidson, 41mm
MÃ SP: 304827
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Bulova
Harley-Davidson, 41mm
 • Mã Sản Phẩm: 78B113
 • Bộ Sưu Tập: Harley-Davidson
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral
7.920.000 đ
Classic, 43mm
MÃ SP: 304557
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Bulova
Classic, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: 96B220
 • Bộ Sưu Tập: Bulova Classic
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 11
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral
7.920.000 đ
Surveyor, 39mm
MÃ SP: 325175
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Bulova
Surveyor, 39mm
 • Mã Sản Phẩm: 96C125
 • Bộ Sưu Tập: Classic
 • Đường Kính Vỏ: 39
 • Độ Dày Vỏ: 10
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30 meters / 100 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral
 • Nhãn hiệu: Made in USA
8.500.000 đ
Surveyor, 39mm
MÃ SP: 325176
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Bulova
Surveyor, 39mm
 • Mã Sản Phẩm: 96C127
 • Bộ Sưu Tập: Classic
 • Đường Kính Vỏ: 39
 • Độ Dày Vỏ: 10.3
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30 meters / 100 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral
 • Nhãn hiệu: Made in USA
8.500.000 đ
Classic, 40mm
MÃ SP: 324719
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Bulova
Classic, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 96B261
 • Bộ Sưu Tập: Classic
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 6.7
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30 meters / 100 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral
 • Nhãn hiệu: Made in USA
8.500.000 đ
AXIOM, 41MM
MÃ SP: 325520
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Citizen
AXIOM, 41MM
 • Mã Sản Phẩm: BJ6512-56P
 • Bộ Sưu Tập: Axiom
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Bộ Máy: Eco-Drive
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral
 • Nhãn hiệu: Japan Made
7.580.000 đ
8.590.000 đ
CORSO, 40MM
MÃ SP: 314260
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Citizen
CORSO, 40MM
 • Mã Sản Phẩm: BM7334-58L
 • Bộ Sưu Tập: Corso
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 10
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral
 • Nhãn hiệu: Japan Made
7.580.000 đ
8.590.000 đ
AXIOM, 40MM
MÃ SP: 299838
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Citizen
AXIOM, 40MM
 • Mã Sản Phẩm: AU1062-56E
7.580.000 đ
8.590.000 đ
AXIOM, 40MM
MÃ SP: 299841
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Citizen
AXIOM, 40MM
 • Mã Sản Phẩm: AU1065-58E
7.580.000 đ
8.590.000 đ
CORSO, 41MM
MÃ SP: 299663
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Citizen
CORSO, 41MM
 • Mã Sản Phẩm: BM7251-53L
7.580.000 đ
8.590.000 đ
CORSO, 41MM
MÃ SP: 299664
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Citizen
CORSO, 41MM
 • Mã Sản Phẩm: BM7256-50E
8.140.000 đ
9.240.000 đ
Bulova Harley-Davidson, 49mm
MÃ SP: 329141
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Bulova
Bulova Harley-Davidson, 49mm
 • Mã Sản Phẩm: 78B148
 • Bộ Sưu Tập: Harley-Davidson
 • Đường Kính Vỏ: 49
 • Độ Dày Vỏ: 12.5
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral
 • Nhãn hiệu: Made in USA
9.360.000 đ
CORSO, 41MM
MÃ SP: 327839
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Citizen
CORSO, 41MM
 • Mã Sản Phẩm: BM7492-57A
 • Bộ Sưu Tập: Corso
 • Đường Kính Vỏ: 41
 • Bộ Máy: Eco-Drive
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Japan Made
8.740.000 đ
9.910.000 đ
AXIOM, 40MM
MÃ SP: 325515
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Citizen
AXIOM, 40MM
 • Mã Sản Phẩm: AU1060-51G
 • Bộ Sưu Tập: Axiom
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Bộ Máy: Eco-Drive
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral
 • Nhãn hiệu: Japan Made
8.740.000 đ
9.910.000 đ
BRYCEN, 44MM
MÃ SP: 299871
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Citizen
BRYCEN, 44MM
 • Mã Sản Phẩm: BM6560-54H
8.740.000 đ
9.910.000 đ
CORSO, 44MM
MÃ SP: 299898
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Citizen
CORSO, 44MM
 • Mã Sản Phẩm: BU2010-57L
8.740.000 đ
9.910.000 đ
FieldForce 42mm
MÃ SP: 330606
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Victorinox Swiss Army
FieldForce 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 241850
 • Bộ Sưu Tập: FieldForce
 • Đường Kính Vỏ: 42mm
 • Bộ Máy: Analog quartz
 • Độ Chịu Nước: 10 ATM/100 M/330 FT
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
9.620.000 đ
10.440.000 đ
FieldForce 42mm
MÃ SP: 330605
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Victorinox Swiss Army
FieldForce 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 241851
 • Bộ Sưu Tập: FieldForce
 • Đường Kính Vỏ: 42mm
 • Bộ Máy: Analog quartz
 • Độ Chịu Nước: 10 ATM/100 M/330 FT
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
9.620.000 đ
10.440.000 đ
FieldForce 42mm
MÃ SP: 330604
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Victorinox Swiss Army
FieldForce 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 241849
 • Bộ Sưu Tập: FieldForce
 • Đường Kính Vỏ: 42mm
 • Bộ Máy: Analog quartz
 • Độ Chịu Nước: 10 ATM/100 M/330 FT
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
9.620.000 đ
10.440.000 đ
AXIOM, 40MM
MÃ SP: 325516
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Citizen
AXIOM, 40MM
 • Mã Sản Phẩm: AU1062-56G
 • Bộ Sưu Tập: Axiom
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Bộ Máy: Eco-Drive
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral
 • Nhãn hiệu: Japan Made
9.190.000 đ
10.440.000 đ
AXIOM, 40MM
MÃ SP: 299644
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Citizen
AXIOM, 40MM
 • Mã Sản Phẩm: AU1065-58G
9.190.000 đ
10.440.000 đ
Bulova Harley-Davidson, 45.5mm
MÃ SP: 329140
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Bulova
Bulova Harley-Davidson, 45.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 78B151
 • Bộ Sưu Tập: Harley-Davidson
 • Đường Kính Vỏ: 45.5
 • Độ Dày Vỏ: 11.5
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral
 • Nhãn hiệu: Made in USA
10.800.000 đ
Bulova Harley-Davidson, 43mm
MÃ SP: 329138
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Bulova
Bulova Harley-Davidson, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: 76A158
 • Bộ Sưu Tập: Harley-Davidson
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 11.35
 • Bộ Máy: Automatic
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral
 • Nhãn hiệu: Made in USA
10.800.000 đ
Classic, 43mm
MÃ SP: 304573
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Bulova
Classic, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: 96C107
 • Bộ Sưu Tập: Bulova Marine Star
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 10
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral
10.800.000 đ
Futuro, 40mm
MÃ SP: 282792
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Bulova
Futuro, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 96C105
 • Bộ Sưu Tập: Bulova
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 12
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral
10.800.000 đ
Khaki Field King Quartz 40mm
MÃ SP: 331424
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Khaki Field King Quartz 40mm
 • Mã Sản Phẩm: H64451133
 • Bộ Sưu Tập: Khaki Field
 • Đường Kính Vỏ: 40mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 5 bar (50 m) / 73 psi (164 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
9.890.000 đ
11.230.000 đ
FieldForce Sport GMT 42mm
MÃ SP: 330584
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Victorinox Swiss Army
FieldForce Sport GMT 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 241896
 • Bộ Sưu Tập: FieldForce Sport
 • Đường Kính Vỏ: 42mm
 • Bộ Máy: Analog quartz
 • Độ Chịu Nước: 10 ATM/100 M/330 FT
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
10.340.000 đ
11.230.000 đ
Khaki Field Quartz 38mm
MÃ SP: 331425
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Khaki Field Quartz 38mm
 • Mã Sản Phẩm: H68201163
 • Bộ Sưu Tập: Khaki Field
 • Đường Kính Vỏ: 38mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 10 bar (100 m) /145 psi (328 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
10.370.000 đ
11.760.000 đ
Futuro, 40mm
MÃ SP: 317874
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Bulova
Futuro, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 98C123
 • Bộ Sưu Tập: Modern
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 11,2
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Curved mineral glass
 • Nhãn hiệu: Made in USA
12.240.000 đ
Classic, 44mm
MÃ SP: 314013
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Bulova
Classic, 44mm
 • Mã Sản Phẩm: 98D103
 • Bộ Sưu Tập: Bulova Diamond
 • Đường Kính Vỏ: 44
 • Độ Dày Vỏ: 10.4
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral
 • Nhãn hiệu: Japan Made
12.240.000 đ
Classic, 43mm
MÃ SP: 304693
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Bulova
Classic, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: 98C120
 • Bộ Sưu Tập: Bulova Sport
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 10
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral
12.240.000 đ
Classic, 43mm
MÃ SP: 304708
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Bulova
Classic, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: 98C121
 • Bộ Sưu Tập: Bulova Sport
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 10
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral
12.240.000 đ
Alliance Sport Chronograph 44mm
MÃ SP: 330587
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Victorinox Swiss Army
Alliance Sport Chronograph 44mm
 • Mã Sản Phẩm: 241819
 • Bộ Sưu Tập: Alliance
 • Đường Kính Vỏ: 44mm
 • Bộ Máy: Analog quartz
 • Độ Chịu Nước: 10 ATM/100 M/330 FT
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
11.570.000 đ
12.550.000 đ
Alliance 40mm
MÃ SP: 330586
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Victorinox Swiss Army
Alliance 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 241822
 • Bộ Sưu Tập: Alliance
 • Đường Kính Vỏ: 40mm
 • Bộ Máy: Analog quartz
 • Độ Chịu Nước: 10 ATM/100 M/330 FT
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
11.570.000 đ
12.550.000 đ
ENDEAVOR, 45MM
MÃ SP: 299661
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Citizen
ENDEAVOR, 45MM
 • Mã Sản Phẩm: AW1424-54L
11.060.000 đ
12.550.000 đ
Jazzmaster Thinline Quartz 42mm
MÃ SP: 331575
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Jazzmaster Thinline Quartz 42mm
 • Mã Sản Phẩm: H38511133
 • Bộ Sưu Tập: Jazzmaster
 • Đường Kính Vỏ: 42mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 5 bar (50 m) / 73 psi (164 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
11.520.000 đ
13.080.000 đ
BOLD Thin 42mm
MÃ SP: 330692
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
BOLD Thin 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 3600589
 • Bộ Sưu Tập: BOLD Thin
 • Đường Kính Vỏ: 42mm
 • Bộ Máy: Swiss Quartz Movement
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: K1 mineral
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
11.520.000 đ
13.080.000 đ
Fieldforce Chrono 42mm
MÃ SP: 330607
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Victorinox Swiss Army
Fieldforce Chrono 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 241855
 • Bộ Sưu Tập: FieldForce
 • Đường Kính Vỏ: 42mm
 • Bộ Máy: Analog quartz
 • Độ Chịu Nước: 10 ATM/100 M/330 FT
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
12.050.000 đ
13.080.000 đ
Alliance Sport Chronograph 44mm
MÃ SP: 330592
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Victorinox Swiss Army
Alliance Sport Chronograph 44mm
 • Mã Sản Phẩm: 241817
 • Bộ Sưu Tập: Alliance
 • Đường Kính Vỏ: 44mm
 • Bộ Máy: Analog quartz
 • Độ Chịu Nước: 10 ATM/100 M/330 FT
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
12.050.000 đ
13.080.000 đ
Fieldforce Chrono 42mm
MÃ SP: 330556
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Victorinox Swiss Army
Fieldforce Chrono 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 241856
 • Bộ Sưu Tập: Fieldforce
 • Đường Kính Vỏ: 42mm
 • Bộ Máy: Analog quartz
 • Độ Chịu Nước: 10 ATM/100 M/330 FT
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
12.050.000 đ
13.080.000 đ
FORM QUARTZ 39mm
MÃ SP: 330234
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Junghans
FORM QUARTZ 39mm
 • Mã Sản Phẩm: 041/4886.44
 • Bộ Sưu Tập: Form
 • Đường Kính Vỏ: 39mm
 • Độ Dày Vỏ: 7.1mm
 • Bộ Máy: Quartz movement J645.37
 • Độ Chịu Nước: Up to 5 bar
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Germany
13.080.000 đ
Fieldforce Chrono, 42mm
MÃ SP: 327565
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Victorinox Swiss Army
Fieldforce Chrono, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 241857
 • Bộ Sưu Tập: Fieldforce
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
12.050.000 đ
13.080.000 đ
Alliance Sport Chronograph, 44mm
MÃ SP: 326156
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Victorinox Swiss Army
Alliance Sport Chronograph, 44mm
 • Mã Sản Phẩm: 241816
 • Bộ Sưu Tập: Alliance
 • Đường Kính Vỏ: 44
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
12.050.000 đ
13.080.000 đ
CALENDRIER, 44MM
MÃ SP: 325526
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Citizen
CALENDRIER, 44MM
 • Mã Sản Phẩm: BU2020-70E
 • Bộ Sưu Tập: By the Way
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Bộ Máy: Eco-Drive
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral
 • Nhãn hiệu: Japan Made
11.520.000 đ
13.080.000 đ
Swiss Army Alliance, 40mm
MÃ SP: 325106
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Victorinox Swiss Army
Swiss Army Alliance, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 241801.1
 • Bộ Sưu Tập: Alliance
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
11.140.000 đ
13.080.000 đ
Alliance with Pioneer Swiss Army Knife, 40mm
MÃ SP: 325105
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Victorinox Swiss Army
Alliance with Pioneer Swiss Army Knife, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 241802.1
 • Bộ Sưu Tập: Alliance
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
9.820.000 đ
13.080.000 đ
Maverick Large, 43mm
MÃ SP: 314559
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Victorinox Swiss Army
Maverick Large, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: 241697
 • Bộ Sưu Tập: Maverick
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 12.2
 • Bộ Máy: Analog
 • Độ Chịu Nước: 100 meters / 330 feet
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
12.050.000 đ
13.080.000 đ
Hamilton Jazzmaster Thinline Quartz Watch, 42mm
MÃ SP: 314125
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Hamilton Jazzmaster Thinline Quartz Watch, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: H38511143
 • Bộ Sưu Tập: Jazzmaster Thinline
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 7.35
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
11.520.000 đ
13.080.000 đ
Hamilton Jazzmaster Thinline Quartz Watch, 42mm
MÃ SP: 314126
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Hamilton Jazzmaster Thinline Quartz Watch, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: H38511113
 • Bộ Sưu Tập: Jazzmaster Thinline
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 7.35
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
11.520.000 đ
13.080.000 đ
Hamilton Khaki Field Quartz Watch, 40mm
MÃ SP: 314089
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Hamilton Khaki Field Quartz Watch, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: H68551933
 • Bộ Sưu Tập: Khaki Field
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 9.6
 • Bộ Máy: Quartz
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
11.520.000 đ
13.080.000 đ
Hamilton Khaki Field Quartz Watch, 40mm
MÃ SP: 314090
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Hamilton Khaki Field Quartz Watch, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: H68551153
 • Bộ Sưu Tập: Khaki Field
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 9.6
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
11.520.000 đ
13.080.000 đ
Hamilton Khaki Field Quartz Watch, 40mm
MÃ SP: 314091
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Hamilton Khaki Field Quartz Watch, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: H68551133
 • Bộ Sưu Tập: Khaki Field
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 9.6
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
11.520.000 đ
13.080.000 đ
Maverick Large, 43mm
MÃ SP: 301114
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Victorinox Swiss Army
Maverick Large, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: 241602
 • Bộ Sưu Tập: Maverick GS
 • Đường Kính Vỏ: 43
 • Độ Dày Vỏ: 12
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
12.050.000 đ
13.080.000 đ
ENDEAVOR, 46MM
MÃ SP: 299912
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Citizen
ENDEAVOR, 46MM
 • Mã Sản Phẩm: CA0444-50L
11.520.000 đ
13.080.000 đ
CALENDRIER, 44MM
MÃ SP: 299667
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Citizen
CALENDRIER, 44MM
 • Mã Sản Phẩm: BU2021-51L
11.520.000 đ
13.080.000 đ
Hamilton Jazzmaster Thinline Quartz Watch, 42mm
MÃ SP: 299257
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Hamilton Jazzmaster Thinline Quartz Watch, 42mm
11.520.000 đ
13.080.000 đ
CHANDLER, 42MM
MÃ SP: 297891
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Citizen
CHANDLER, 42MM
 • Mã Sản Phẩm: FB3002-53P
 • Bộ Sưu Tập: Nighthawk
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Bộ Máy: Eco-Drive
 • Độ Chịu Nước: 200
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral
 • Nhãn hiệu: Japan
11.520.000 đ
13.080.000 đ
Bulova Latin GRAMMY®, 42mm
MÃ SP: 329143
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Bulova
Bulova Latin GRAMMY®, 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 98A188
 • Bộ Sưu Tập: Latin GRAMMY®
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Độ Dày Vỏ: 9.8
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Made in USA
13.700.000 đ
NIGHTHAWK, 42MM
MÃ SP: 299909
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Citizen
NIGHTHAWK, 42MM
 • Mã Sản Phẩm: CA0295-58E
12.220.000 đ
13.870.000 đ
Classic, 30mm
MÃ SP: 314015
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Bulova
Classic, 30mm
 • Mã Sản Phẩm: 98D111
 • Bộ Sưu Tập: Bulova Diamond
 • Đường Kính Vỏ: 30
 • Độ Dày Vỏ: 7.5
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral
 • Nhãn hiệu: Japan Made
14.260.000 đ
Futuro, 40mm
MÃ SP: 282812
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Bulova
Futuro, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 98D109
 • Bộ Sưu Tập: Bulova Diamond
 • Đường Kính Vỏ: 40
 • Độ Dày Vỏ: 11
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 30
 • Chất Liệu Mặt Kính: Mineral
 • Nhãn hiệu: Japan Made
14.260.000 đ
Jazzmaster Gent Quartz 38mm
MÃ SP: 331576
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Jazzmaster Gent Quartz 38mm
 • Mã Sản Phẩm: H32411135
 • Bộ Sưu Tập: Jazzmaster
 • Đường Kính Vỏ: 38mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 5 bar (50 m) / 73 psi (164 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
12.670.000 đ
14.400.000 đ
Citizen Ambiluna , 31mm
MÃ SP: 332560
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Citizen
Citizen Ambiluna , 31mm
 • Mã Sản Phẩm: EG7098-15L
 • Bộ Sưu Tập: Ambiluna
 • Đường Kính Vỏ: 31
 • Độ Chịu Nước: 50
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Japan
13.200.000 đ
15.000.000 đ
Khaki Field Mechanical 38mm
MÃ SP: 331435
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Khaki Field Mechanical 38mm
 • Mã Sản Phẩm: H69439131
 • Bộ Sưu Tập: Khaki Field
 • Đường Kính Vỏ: 38mm
 • Bộ Máy: Mechanical
 • Độ Chịu Nước: 5 bar (50 m) / 73 psi (164 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.390.000 đ
15.190.000 đ
Khaki Field Mechanical 38mm
MÃ SP: 331434
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Khaki Field Mechanical 38mm
 • Mã Sản Phẩm: H69439111
 • Bộ Sưu Tập: Khaki Field
 • Đường Kính Vỏ: 38mm
 • Bộ Máy: Mechanical
 • Độ Chịu Nước: 5 bar (50 m) / 73 psi (164 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.390.000 đ
15.190.000 đ
Alliance 44mm
MÃ SP: 330615
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Victorinox Swiss Army
Alliance 44mm
 • Mã Sản Phẩm: 241763
 • Bộ Sưu Tập: Alliance
 • Đường Kính Vỏ: 44mm
 • Bộ Máy: Analog quartz
 • Độ Chịu Nước: 10 ATM/100 M/330 FT
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.990.000 đ
15.190.000 đ
Alliance 44mm
MÃ SP: 330614
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Victorinox Swiss Army
Alliance 44mm
 • Mã Sản Phẩm: 241762
 • Bộ Sưu Tập: Alliance
 • Đường Kính Vỏ: 44mm
 • Bộ Máy: Analog quartz
 • Độ Chịu Nước: 10 ATM/100 M/330 FT
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.990.000 đ
15.190.000 đ
CORSO, 42MM
MÃ SP: 315566
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Citizen
CORSO, 42MM
 • Mã Sản Phẩm: BL8144-54H
 • Đường Kính Vỏ: 42
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 100
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Japan Made
13.390.000 đ
15.190.000 đ
Jazzmaster Thinline Small Second Quartz 40mm
MÃ SP: 331584
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Jazzmaster Thinline Small Second Quartz 40mm
 • Mã Sản Phẩm: H38411180
 • Bộ Sưu Tập: Jazzmaster
 • Đường Kính Vỏ: 40mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 5 bar (50 m) / 73 psi (164 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.850.000 đ
15.720.000 đ
Jazzmaster Thinline Small Second Quartz 40mm
MÃ SP: 331583
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Jazzmaster Thinline Small Second Quartz 40mm
 • Mã Sản Phẩm: H38411140
 • Bộ Sưu Tập: Jazzmaster
 • Đường Kính Vỏ: 40mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 5 bar (50 m) / 73 psi (164 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.850.000 đ
15.720.000 đ
Jazzmaster Gent Quartz 40mm
MÃ SP: 331582
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Jazzmaster Gent Quartz 40mm
 • Mã Sản Phẩm: H32451142
 • Bộ Sưu Tập: Jazzmaster
 • Đường Kính Vỏ: 40mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 5 bar (50 m) / 73 psi (164 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.850.000 đ
15.720.000 đ
Jazzmaster Gent Quartz 40mm
MÃ SP: 331581
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Jazzmaster Gent Quartz 40mm
 • Mã Sản Phẩm: H32451101
 • Bộ Sưu Tập: Jazzmaster
 • Đường Kính Vỏ: 40mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 5 bar (50 m) / 73 psi (164 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.850.000 đ
15.720.000 đ
Jazzmaster Thinline Small Second Quartz 40mm
MÃ SP: 331579
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Jazzmaster Thinline Small Second Quartz 40mm
 • Mã Sản Phẩm: H38411183
 • Bộ Sưu Tập: Jazzmaster
 • Đường Kính Vỏ: 40mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 5 bar (50 m) / 73 psi (164 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.850.000 đ
15.720.000 đ
Khaki Aviation Pilot Day Date Quartz 42mm
MÃ SP: 331478
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Hamilton
Khaki Aviation Pilot Day Date Quartz 42mm
 • Mã Sản Phẩm: H64611135
 • Bộ Sưu Tập: Khaki Aviation
 • Đường Kính Vỏ: 42mm
 • Bộ Máy: Quartz
 • Độ Chịu Nước: 20 bar (200 m) /290 psi (656.1 ft)
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.850.000 đ
15.720.000 đ
BOLD Thin 42mm
MÃ SP: 330705
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Movado
BOLD Thin 42mm
 • Mã Sản Phẩm: 3600599
 • Bộ Sưu Tập: BOLD Thin
 • Đường Kính Vỏ: 42mm
 • Bộ Máy: Swiss Quartz Movement
 • Độ Chịu Nước: 30m or 3 ATM
 • Chất Liệu Mặt Kính: K1 mineral
 • Nhãn hiệu: Swiss Made
13.850.000 đ
15.720.000 đ
Hiển thị:
30/2026
2026 Kết quả