BỘ SƯU TẬP

KÍCH THƯỚC

GIỚI TÍNH

TẦM GIÁ

LOẠI DÂY

Filter
Đóng
Hiển thị:
100/25
25 Kết quả
Poljot International Tourbillon Skeleton Special, 43mm
MÃ SP: 333282
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Poljot International
Poljot International Tourbillon Skeleton Special, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: 3360.T-RS
 • Đường Kính Vỏ: 43mm
 • Độ Dày Vỏ: 14mm
 • Độ Chịu Nước: 50m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire Glass
82.270.000 đ
Poljot International Nicolai II Skeleton, 43mm
MÃ SP: 333281
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Poljot International
Poljot International Nicolai II Skeleton, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: 9211.1941618
 • Đường Kính Vỏ: 43mm
 • Độ Dày Vỏ: 12.4mm
 • Độ Chịu Nước: 50m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire Glass
22.690.000 đ
Poljot International Globetrotter, 43mm
MÃ SP: 333280
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Poljot International
Poljot International Globetrotter, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: 9730.2940654
 • Đường Kính Vỏ: 43mm
 • Độ Dày Vỏ: 14mm
 • Độ Chịu Nước: 50m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire glass
20.970.000 đ
Poljot International New Jaroslavl, 43mm
MÃ SP: 333279
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Poljot International
Poljot International New Jaroslavl, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: 2427.1541668
 • Đường Kính Vỏ: 43mm
 • Độ Dày Vỏ: 14.2mm
 • Độ Chịu Nước: 50m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire Glass
18.450.000 đ
Poljot International Bolshoi Onegin, 38.5mm x 38.5mm
MÃ SP: 333277
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Poljot International
Poljot International Bolshoi Onegin, 38.5mm x 38.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 2761.1000154
 • Đường Kính Vỏ: 38.5mm x 38.5mm
 • Độ Dày Vỏ: 10.4mm
 • Độ Chịu Nước: 30m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire glass
16.980.000 đ
Poljot International Bolshoi Masepa, 38.5mm x 38.5mm
MÃ SP: 333276
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Poljot International
Poljot International Bolshoi Masepa, 38.5mm x 38.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 2820.1000121
 • Đường Kính Vỏ: 38.5mm x 38.5mm
 • Độ Dày Vỏ: 11.4mm
 • Độ Chịu Nước: 30m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire glass
16.980.000 đ
Poljot International Beringo, 43mm
MÃ SP: 333274
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Poljot International
Poljot International Beringo, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: 9910.1942111
 • Đường Kính Vỏ: 43mm
 • Độ Dày Vỏ: 12.4mm
 • Độ Chịu Nước: 50m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire glass
19.850.000 đ
Poljot International Nicolai II Skeleton, 43mm
MÃ SP: 333272
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Poljot International
Poljot International Nicolai II Skeleton, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: 9211.1940903
 • Đường Kính Vỏ: 43mm
 • Độ Dày Vỏ: 12.4mm
 • Độ Chịu Nước: 50m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire Glass
18.990.000 đ
Poljot International Bolshoi Classic, 38.5 mm x 38.5 mm
MÃ SP: 333271
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Poljot International
Poljot International Bolshoi Classic, 38.5 mm x 38.5 mm
 • Mã Sản Phẩm: 2760.1000101
 • Đường Kính Vỏ: 38.5 mm x 38.5 mm
 • Độ Dày Vỏ: 10.4mm
 • Độ Chịu Nước: 30m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire glass
16.980.000 đ
Poljot International Beringo, 43mm
MÃ SP: 333269
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Poljot International
Poljot International Beringo, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: 9910.1942512
 • Đường Kính Vỏ: 43mm
 • Độ Dày Vỏ: 12.4mm
 • Độ Chịu Nước: 50m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire glass
21.830.000 đ
Poljot International Bolshoi Masepa, 38.5mm x 38.5mm
MÃ SP: 333268
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Poljot International
Poljot International Bolshoi Masepa, 38.5mm x 38.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 2820.1000122B
 • Đường Kính Vỏ: 38.5mm x 38.5mm
 • Độ Dày Vỏ: 11.4mm
 • Độ Chịu Nước: 30m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire glass
19.850.000 đ
Poljot International Kirovsky Guilloche, 40mm
MÃ SP: 333267
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Poljot International
Poljot International Kirovsky Guilloche, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 2415.1981151
 • Đường Kính Vỏ: 40mm
 • Độ Dày Vỏ: 11.6mm
 • Độ Chịu Nước: 50m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire glass
18.690.000 đ
Poljot International Gorbatchov, 43mm
MÃ SP: 333266
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Poljot International
Poljot International Gorbatchov, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: 2427.1546512
 • Đường Kính Vỏ: 43mm
 • Độ Dày Vỏ: 14.2mm
 • Độ Chịu Nước: 50m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire Glass
21.140.000 đ
Poljot International Tourbillon Skeleton, 43mm
MÃ SP: 333265
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Poljot International
Poljot International Tourbillon Skeleton, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: 3360.T05
 • Đường Kính Vỏ: 43mm
 • Độ Dày Vỏ: 14mm
 • Độ Chịu Nước: 50m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire Glass
85.110.000 đ
Poljot International Gorbatchov, 43mm
MÃ SP: 333264
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Poljot International
Poljot International Gorbatchov, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: 2427.1546511
 • Đường Kính Vỏ: 43mm
 • Độ Dày Vỏ: 14.2mm
 • Độ Chịu Nước: 50m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire Glass
21.140.000 đ
Poljot International Tsars of Russia, 43mm
MÃ SP: 333263
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Poljot International
Poljot International Tsars of Russia, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: 2427.1541512
 • Đường Kính Vỏ: 43mm
 • Độ Dày Vỏ: 14.2mm
 • Độ Chịu Nước: 50m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire glass
16.880.000 đ
Poljot International New Jaroslavl, 43mm
MÃ SP: 333262
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Poljot International
Poljot International New Jaroslavl, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: 2427.1540911
 • Đường Kính Vỏ: 43mm
 • Độ Dày Vỏ: 14.2mm
 • Độ Chịu Nước: 50m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire Glass
16.170.000 đ
Poljot International Kirovsky Guilloche, 40mm
MÃ SP: 333261
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Poljot International
Poljot International Kirovsky Guilloche, 40mm
 • Mã Sản Phẩm: 2415.1981152
 • Đường Kính Vỏ: 40mm
 • Độ Dày Vỏ: 11.6mm
 • Độ Chịu Nước: 50m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire glass
18.690.000 đ
Poljot International Arctis, 43mm
MÃ SP: 333260
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Poljot International
Poljot International Arctis, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: 9011.1940413
 • Đường Kính Vỏ: 43mm
 • Độ Dày Vỏ: 12.4mm
 • Độ Chịu Nước: 50m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
14.770.000 đ
Poljot International Doubletimer, 43mm
MÃ SP: 333259
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Poljot International
Poljot International Doubletimer, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: 9120.2940335
 • Đường Kính Vỏ: 43mm
 • Độ Dày Vỏ: 12mm
 • Độ Chịu Nước: 50m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire glass
18.870.000 đ
Poljot International Polar Bear, 43mm
MÃ SP: 333258
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Poljot International
Poljot International Polar Bear, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: 2423.1940311
 • Đường Kính Vỏ: 43mm
 • Độ Dày Vỏ: 12.4mm
 • Độ Chịu Nước: 50m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Saphire glass
16.020.000 đ
Poljot International Tourbillon Skeleton, 43mm
MÃ SP: 333257
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Poljot International
Poljot International Tourbillon Skeleton, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: 3360.T40
 • Đường Kính Vỏ: 43mm
 • Độ Dày Vỏ: 14mm
 • Độ Chịu Nước: 50m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire glass
92.240.000 đ
Poljot International Vintage Skeleton, 38.5mm
MÃ SP: 333256
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Poljot International
Poljot International Vintage Skeleton, 38.5mm
 • Mã Sản Phẩm: 6114.1220101
 • Đường Kính Vỏ: 38.5mm
 • Độ Dày Vỏ: 11.5mm
 • Độ Chịu Nước: 50m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire crystal
15.580.000 đ
Poljot International Tsars of Russia, 43mm
MÃ SP: 333255
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Poljot International
Poljot International Tsars of Russia, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: 2427.1541514
 • Đường Kính Vỏ: 43mm
 • Độ Dày Vỏ: 14.2mm
 • Độ Chịu Nước: 50m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire glass
16.880.000 đ
Poljot International Alexander the Great, 43mm
MÃ SP: 333253
*Đọc mã này cho NV tư vấn
Poljot International
Poljot International Alexander the Great, 43mm
 • Mã Sản Phẩm: 3360.T30-S
 • Đường Kính Vỏ: 43mm
 • Độ Dày Vỏ: 14mm
 • Độ Chịu Nước: 50m
 • Chất Liệu Mặt Kính: Sapphire glass
85.110.000 đ
Hiển thị:
30/25
25 Kết quả